28.10.2018

Bogosluže za praznike Vseh svetih in Vernih duš dan

Bogoslužje za praznike Vseh svetih (1. 11..) in Dan spomina na rajne (2. 11.)

 Grobišče Bukovžlak:

Spomin vseh vernih rajnih

Petek, 2. 11.

 ob 1400 na grobišču v Bukovžlaku za vse rajne

sv. mašo bo vodil celjski opat g. Marjan Jezernik

 

Teharje: 

Vsi sveti, d.p.d.

Četrtek, 1. 11.

ob 800 za rajne in žive farane

ob 1000 za + Leopoldino Mihevc

ob 1400 bogoslužje na pokopališču na Teharjah, blagoslov grobov ob 1500 molitev za rajne v cerkvi na Teharjah

Spomin vseh vernih rajnih

Petek, 2. 11.

ob 800 po namenu svetega očeta

ob 1400 na grobišču v Bukovžlaku za vse rajne

ob 1800 za + Antona Založnika (12. obl.)

 

 

Kompole:

VSI SVETI

Četrtek, 1. 11.

ob 800 za rajne farane

ob 1000 za + Ivana in Marijo Štor in Alojza Baroviča; po maši blagoslov grobov

ob 1700 molitve za rajne v cerkvi v Kompolah

Spomin vseh vernih rajnih

 2. 11.

ob 800 za + Marjana Škoberneta

ob 1000 za + Karla in Amalijo Reberšak