27.09.2020

Duhovna misel za 26. nedeljo med letom, Slomškovo

folder

»DOMOVINA JE NAŠA LJUBA MATI« (Anton Martin Slomšek)

V evangeliju smo slišali Jezusovo besedo o trti in mladikah, ali drugače rečeno, o rodovitnosti: »Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu,« pravi Jezus. Za trenutek se ustavimo v vinogradu. Malo ljudi pozna omamni sladki vonj nežno in skrivnostno cvetoče vinske trte, ki v jesenskem času prinaša pridelek. Do časa cvetenja je naloga skrbnega vinogradnika, da odstrani s trte nerodovitne mladike in s tem pripomore k obilici sadu ter h kvaliteti in žlahtnosti vina. Tako nam v prispodobi Jezus govori o sadovih, ki rastejo in zorijo v svetu medosebnih odnosov, in jih na našo zemljo prinaša Jezus Kristus. V njem so rodovitni tisti odnosi, ki jih vzpostavljamo najprej z Njim, ki je „prava vinska trta“, po njem pa tudi z vsemi ljudmi, ki smo mladike, ki rastemo in smo rodovitni samo v povezanosti s trto - v izjemnem, tesnem odnosu z Jezusom.

Naša osebna povezanost z Jezusom se odraža ne le na medosebni ravni, ampak tudi v skupnosti, v državi, domovini.

Slomškovi pogledi na domovino, ki nam jih v umetniški govorici polaga na srce, se čudovito skladajo z mislimi letošnjega pastirskega pisma: »Dežela, v kateri je bil kdo rojen, se imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsakdo dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobrote. Zato je svoji domači deželi dolžan hvalo, ljubezen in pomoč. Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca! « Vzpodbudne besede nagovarjajo: Bodite zavedni državljani, cenite svojo domovino, svoje korenine in slovenski jezik. Bodite ponosni na našo zgodovino in ne pustite se zavesti zlu, ki želi vse prikazovati kot slabo. Spoštujte se med seboj in skušajte ohraniti zdravo jedro v sebi in okrog sebe…

Rok Metličar, upravitelj celjske škofije (Iz nagovora za Slomškovo nedeljo)