20.10.2018

Oznanila za misijonsko nedeljo,29. med letom; za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

29. NEDELJA MED LETOM - misijonska

Nedelja,            21. 10.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jožefo Leva

Janez Pavel II., papež

Poned., 22. 10.

ob 7.00 za + Rozalijo in Ivana Kresnik

* Gajšek v Kostrivnici: za + Markota Brečko

Janez Kapistran, duh.

Torek, 23. 10.

ob 19.00 za + Jožico Rezar in starše

 Anton Marija Claret, red. ustanov.

Sreda, 24. 10.

ob 18.00 (pri sv. Ani) za + Ano Romih

Darja (Darinka), mučenka

Četrtek, 25. 10.

ob 19.00 za + Angelo Šuster

* Gajšek v Kostrivnici: za + Ano in Stanislava Mulej

Lucian in Marcijan, mučenca

 Petek, 26. 10.

ob 7.00 za + Brankota Gobec

* Gajšek v Kostrivnici: Marijo Mulej

Sabina Avilska, muč.

Sobota, 27. 10.

ob 19.00 za + Matildo Kalčič

30. NEDELJA MED LETOM - žegnanjska

Nedelja,            28. 10.

ob 8.00 za + družino Zevnik in Franca Kompolška

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

29. NEDELJA MED LETOM - misijonska

Nedelja,      21. 10.

ob 10.00 za + Zdravkota Sevška, starše Sevšek in

               Zajc

Janez Kapistran, duh.

Torek, 23. 10.

ob 18.00 za + Martina Gologranca

Sabina Avilska, muč.

Sobota, 27. 10.

ob 9.00 za + Antona Ojsterška

30. NEDELJA MED LETOM - žegnanjska

Nedelja,             28. 10.

ob 10.00 za + Teržanove, Hercogove, Zeličeve, Edija Kostrevca ter srečno operacijo

Pokopali smo na Teharjah: Ano Romih z Vrh in Branka Gobca iz Bukovžlaka. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 21. 10. DO 28. 10 2018

Danes popoldne vabim sodelavce iz župnij Teharja in Sv. Lovrenca na skupno romanje in druženje. To je najprej zahvala za sodelovanje v tem letu, pa tudi priložnost za povezanost in razumevanje tudi v prihodnje. Ogledali si bomo starodavni samostan Žičko kartuzijo, cerkev v Špitaliču in Ločah, zaključili z večernicami na Ponikvi. Odhod: Kompole 11.15, Teharje 11.30.

 Lepo vas vabim k molitvi rožnega venca po družinah in v cerkvi, 15 minut pred mašo. Hvala vsem otrokom in njihovim družinam, ki so naredili rožni venček in ga prinesli na razstavo.

Rožni venec  z veroučenci od 1. do 3. razreda bo v ponedeljek ob 17.00 v župnijski dvorani.

Dela na strehi župnijske cerkve lepo napredujejo. Do sedaj smo končali približno eno tretjino  del. Lepo se zahvalim vsem, ki ste že darovali za obnovo strehe župnijske cerkve sv. Martina na Teharjah. Do sedaj smo v ta namen zbrali 42.110 €, kar je približno 51 %. Bog povrni vsem dobrotnikom, posameznikom, družinam in firmam, ki ste prispevali! Za vsak dar smo posameznikom ali firmam zelo hvaležni. Svoj dar lahko oddate osebno ali v cerkvi pri nabirki, lahko pa tudi nakažete na naslov: Župnija Teharje, Teharje 27, 3221 Teharje, TRR: SI 56 0483 5000 3167 980. Naše delo priporočam v molitev, da bi ga lahko dobro in brez nesreč izvedli.

 Katehumenat (priprava odraslih na sv. krst in sv. birmo) poteka pri sv. Jožefu v Celju od oktobra do velike noči. Vsem, ki niso kot otroci prejeli osnovne zakramente, priporočam.

 Lepa možnost globlje molitve so Delavnice molitve in življenja (DMŽ). Namen teh delavnic je uvajanje v molitev, da postane prava duhovna hrana. V župniji Teharje smo jih že imeli  že dvakrat. Izrazila se je tudi želja, da bi jih v letošnji zimi imeli tudi v župniji sv. Lovrenca. Srečanja bodo potekala v župnišču v Kompolah ob torkih po maši, vodil jih bo kapucin br. Primož Kovač. Vseh srečanj je 14, vsako traja približno 2 uri. Prvo srečanje bi bilo v torek, 6. novembra. Sodelovanje zelo priporočam in spodbujam farane iz obeh župnij.

V noči na prihodnjo nedeljo pomaknemo ure na sončni čas - eno uro nazaj.

Seja Župnijskega sveta župnije Teharje bo v sredo, 24. 10., ob 19.00. Lepo vabljeni.

 

 Misijonska nedelja je največja solidarnostna akcija na svetu. Z molitvami in zbranimi darovi omogoča obstoj in delitev dobrin Cerkvam po vseh kontinentih. Cerkev je tukaj za najbolj revne. Zato Papeške misijonske družbe prosijo za pomoč župnije po vsem svetu, da bi cerkvenskupnosti lahko obstajale tudi v najrevnejših delih sveta. Z veseljem zato radi prispevajmo svojo molitev in svoj dar, da se bo veselje Jezusa Kristusa lahko širilo po vsej zemeljski obli.

Povzeto po: www.misssio.

Ta teden ministrira: Jan Videtič Perčič.

Bliža se praznik vseh svetih in Spomina na naše rajne. Vabimo, da se svojih rajnih v molitvi in sveti maši hvaležno spominjamo. Za molitvene spomine napišite in do nedelje, 28. 10., oddajte v cerkvi. Po vaših namenih bomo molili za rajne in darovali svete maše. Vabim vas, da se jih po svojih močeh udeležite.

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: Spremljanje v prvih letih zakonskega življenja
219. Spominjam se pregovora, ki pravi, da se stoječa voda začne kvariti in smrdeti. To se zgodi, če ljubezensko življenje v prvih letih zakona obstane, če se neha gibati, če izgubi tisti nemir, ki ga pelje naprej. Ples v tej mladi ljubezni, korak za korakom naprej, ples v smeri upanja, z očmi, ki so polne čudenja – ta ples se ne sme ustaviti. Upanje je v zaročnem času in v prvih letih zakona pogonska sila, kvas, ki omogoča videti preko navzkrižji, spopadov, težkega gospodarskega položaja in vedno znova podarja boljši pogled v prihodnost. To je tista sila, ki poganja tisti nemir, ki omogoča ostati na poti rasti. Isto upanje nas vabi, da polno in v celoti živimo sedanjost in smo s srcem navezani na družinsko življenje, kajti najboljši način za utrditi prihodnost, je v tem, da lepo živimo sedanjost.

220. Na tej poti je treba prehoditi različna obdobja, ki vabijo, da se velikodušno razdajamo. Od prvega vtisa, za katerega je značilna močna čustvena privlačnost, pridemo do tega, da drugega potrebujemo in to občutimo kot del svojega življenja. Od tod pride človek do zavedanja, da mu medsebojna pripadnost ugaja, potem do razumevanja celotnega življenja kot načrta, ki ga imata oba, do zmožnosti, da postavimo srečo drugega nad lastne potrebe, in k veselju nad tem, da vidimo lastni zakon kot nekaj dobrega za širšo družbeno skupnost. Zorenje v ljubezni vključuje tudi to, da se naučimo »pogajati«. To ni kaka sebična drža ali trgovska igra, ampak vaja vzajemne ljubezni, kajti to »trgovanje« je prepletenost obojestranskih daril in odpovedi v dobro družine. V vsakem novem obdobju zakonskega življenja se je treba usesti skupaj, da bi se ponovno pogodila in prišla do sporazumov, pri katerih ni ne zmagovalcev ne poražencev, temveč v njih oba zmagata. Pri zadevah domače hiše odločitve ne smejo biti sprejete enostransko in oba zakonca si delita odgovornost za družino. Vendar je vsaka domača skupnost enkratna in vsak dogovor v zakonu je drugačen.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Danes je misijonska nedelja. Dar, ki ga boste dali v puščico, je namenjen za misijone.

- Romanje župnijskih sodelavcev iz župnij Teharje in Sv. Lovrenc: 21. 10. po pozni maši.

 

Bogoslužje na praznik Vseh svetih bo kot običajno: na Teharjah: sv. maša ob 8.00 in ob 10.00, bogoslužje na pokopališču in blagoslov grobov ob 14.00; molitev za rajne v cerkvi ob 15.00. V Kompolah: sv. maša ob 8.00 in ob 10.00, po maši blagoslov grobov; molitve za rajne v cerkvi ob 17.00.