27.09.2020

Oznanila za 26. nedeljo med letom, Slomškovo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

26. Nedelja med letom - Slomškova

Nedelja,            27. 9.

ob 8.00 za + družino Zevnik, Ano Škoberne, za zdravje

10.00 za žive in rajne farane

Venčeslav, mučenec

Poned., 28. 9.

ob 7.00 za + Jožefo Pepelnak, osmina

* Gajšek v Kostrivnici - za + po molitvenih spominih

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

Torek, 29. 9.

ob 19.00 za + Angelo in Ivana Primožič

Hieronim, duhovnik

Sreda, 30. 9.

ob 7.00 za + Lucijo in Franca Herman, brata in sestre

Terezija Deteta Jezusa, c. učitelj.

Četrtek, 1. 10.

ob 19.00 za + Matildo Podkrajšek in Amalijo Škabl

* Gajšek v Kostrivnici - za + Karla Ojsterška

Angeli varuhi

Petek, 2. 10.

ob 7.00 za + Romana Rismana

* Gajšek v Kostrivnici - za + Amalijo Kajtner

Gerard, opat

Sobota, 3. 10.

ob 19.00 za + Ano in Ivana Selič; molitev za spravo

27. Nedelja med let. - Rožnovenska

Nedelja,            4. 10.

ob 8.00 za zdravje župnika in faranov

na grobišču v Bukovžlaku ob 11.00 za žrtve taborišča

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

26. Nedelja med letom - Slomškova

Nedelja,            27. 9.

ob 10.00 za + Antona Godiclja

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

Torek, 29. 9.

ob 19.00 za birmanki Laro in Izo

Gerard, opat

Sobota, 3. 10.

ob 9.00 za + Franca Podplatana, rodb. Podplatan-Plank

27. Nedelja med let. - Rožnovenska

Nedelja,            4. 10.

ob 10.00 za + brata Emila in starše Zupanc

G. Gajšek bo maševal po vaših namenih ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Umrli so: Drago Reberšak, 64-letni iz Drage 17, pogreb bo v torek ob 14.00 v Kompolah; Oto Knez, 77-letni iz Celja, pogreb bo v sredo ob 11.00; in Marija Markošek, 90-letna iz Drage 8, kdaj bo pogreb, še ne vemo. Bog jim daj večni mir.

Iz svetega pisma: Kogar Gospod ljubi, ga opominja. (Prg 3, 12)

Za nasmeh: Obisk svete maše. Po dolgem času pride mož k maši. Duhovnik ga vpraša: »Si prišel zaradi mojih pridig?« On: »Ne, zaradi ženinih.«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 27. 9. DO 4. 10. 2020

Situacija zaradi novih okužb s covid-19 se zaostruje in zahtevajo se odločni ukrepi za zajezitev te nevarne bolezni. Zato je obvezno nositi maske tako v cerkvi kot tudi zunaj na javnem prostoru (pred cerkvijo) in si pri vstopu razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Tudi pri prihajanju k obhajilu ohranjajmo razdaljo, prav tako pri odhodu iz cerkve. Za izhod odpremo tudi stranska vrata. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje v cerkvi, kot tudi povsod drugje. V ta namen škofje določajo, naj ob vstopu v cerkev verniki vržejo v škatlo pri vhodu listek s telefonsko številko (brez imena in priimka). Iz skupnega gospodinjstva je dovolj telefonska številka enega od družinskih članov. Te listke bom hranil 30 dni za primer, če bi bil kdo okužen, da bi lažje omejili okužbe. Prosim, da že doma napišete na list telefonsko številko.

Danes je Slomškova nedelja. Slavje bo letos na Bizeljskem, kjer je bil Slomšek kaplan. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 sveta maša, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. Maša bo pod šotorom. Zaradi vseh teh razmer bo letos v manjšem obsegu, mi ne bomo organizirali avtobusnega prevoza, ste pa vabljeni s svojim prevozom.

Prihodnja nedelja je  že prva v oktobru, Rožnovenska.

Prišlo je do spremembe:

Zaradi ukrepov v zvezi s Covid-19 je odpovedana sveta maša in spominska slovesnost na Grobišču Bukovžlak.

Sveta maša bo (ob isti ur) ob 11.00 v župnijski cerkvi na Teharjah. Vabljeni v cerkev.    Sv. mašo bo vodil upravitelj naše škofije g. Rok  Metličar.

»Hodimo in molimo za mir in spravo": pohod od železniške postaje Celje (začetek ob 9.00), do grobišča:

Urnik verouka: 1. razred v ponedeljek ob 17.00; 2. razred v ponedeljek ob 16.00; 3. razred v ponedeljek ob 16.30; 4. razred (že ta) četrtek ob 17.00; 5. razred v četrtek ob 16.00; 6. razred v četrtek ob 17.00; 7. razred v četrtek ob 15.00; 8. razred v torek ob 15.00 in 9. razred v ponedeljek ob 15.00. V Kompolah: 1. in 2. razred v ponedeljek ob 13.30.

V učilnicah in pri verouku se bomo trudili zagotavljati varno delo, kot je predpisano, otroke in starše pa prosim za tako sodelovanje.

Zaradi epidemije smo prestavili prvo obhajilo z maja na 11. oktober. Za veliki dogodek prvega srečanja v zakramentu spovedi in obhajila se že intenzivno pripravljamo s prvoobhajanci in njihovimi starši. V soboto bomo imeli z otroci »prvoobhajilni dan«. Zberemo se ob 8.00 na župnijskem dvorišču. Ob 11.30 bo za starše priložnost za sv. spoved, ob 12.00 pa za otroke. Vabim, da tudi po družinah prvoobhajancev preživite popoldne in večer v duhu sprave in odpuščanja, saj nam Bog odpušča grehe tudi zato, da bi znali tudi mi odpuščati in dobro želeti.

V četrtek začenjamo mesec oktober, v katerem se še posebej spominjamo božje Matere Marije in zavzeto molimo rožni venec. Lepo vabim, da ga po družinah molite, če ni mogoče celega, pa vsaj kakšno desetko. V cerkvi ga bomo vedno molili 15 minut pred mašo. Tako smo lahko v duhu povezani in se združujemo v skupni molitvi za zdravje, mir in srečo.

Člane župnijskega sveta in ključarje lepo vabim na sejo v sredo ob 19.00. S septembrom začenjamo novo pastoralno leto in gledamo naprej.

 »Dežela, v kateri je bil kdo rojen, se imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsakdo dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobrote. Zato je svoji domači deželi dolžan hvalo, ljubezen in pomoč. Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca! »Bodite zavedni državljani, cenite svojo domovino, svoje korenine in slovenski jezik. Bodite ponosni na našo zgodovino in ne pustite se zavesti zlu, ki želi vse prikazovati kot slabo. Spoštujte se med seboj in poskušajte ohraniti zdravo jedro v sebi in okrog vas. Bog ceni slovenski narod, njegovo potrpežljivost, razsodnost in mirnost.« (A. M. Slomšek)

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: Digitalno okolje

91. Kako se ne spomniti na toliko mladih, prizadetih zaradi preseljevanja? Pojavi migracij »ne predstavljajo prehodnega izrednega stanja, ampak so strukturni. Migracije se lahko vršijo znotraj ene države ali med različnimi državami. Cerkev je zaskrbljena predvsem za tiste, ki bežijo pred vojno, nasiljem, političnim ali verskim preganjanjem, naravnimi nesrečami, ki so med drugim posledica podnebnih sprememb, in pred skrajno bedo: mnogi med njimi so mladi. Na splošno iščejo možnosti zase in za svoje družine. Sanjajo o boljši prihodnosti in želijo ustvariti pogoje, da bi se to uresničilo.  Migranti »nas spominjajo na temeljno dejstvo vere, to pa je, da smo ´na zemlji tujci in priseljenci´(Heb 11,13)«.

92. Druge migrante vabi »zahodna kultura, včasih z nerealnimi pričakovanji, ki jim povzročajo velika razočaranja. Trgovci, pogosto povezani s podtalnimi skupinami s področja mamil in orožja, brez zadržkov izkoriščajo šibkost migrantov, ki na svojem dolgem potovanju prepogosto izkušajo nasilje, trgovino z ljudmi, psihično in fizično zlorabo ter neopisljivo trpljenje. Omeniti moramo posebno ranljivost mlajših migrantov brez spremstva in stanje tistih, ki so prisiljeni preživeti mnogo let v begunskih taboriščih ali so obstali v prehodnih državah brez možnosti za nadaljevanje poti, nadaljevanje študija in razvoj svojih talentov. V nekaterih ciljnih deželah, kamor prihajajo, migracijski pojavi vzbujajo vznemirjenje in strah, kar je pogosto spodbujeno in uporabljeno za politične cilje. Tako se razširja ksenofobična miselnost, miselnost zaprtih, vase zazrtih ljudi, na katero se je treba odločno odzvati.«

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo sveto obhajilo: 11. 10. 2020.

- V tem tednu je verouk v učilnicah po normalnem razporedu.

 INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Štore-Lipa; september: Bukovžlak; oktober: Pečovje.

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc