19.09.2020

Oznanila za 25. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

Svete maše na teharjah

25. Nedelja med letom

Nedelja,            20. 9.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Timoteja in Stanislava Smole

Matej, apostol in evangelist

Poned., 21. 9.

ob 7.00 za + Albina Polaka  

* Gajšek v Kostrivnici - za + Jožeta Jezovška

Mavricij, mučenec

Torek, 22. 9.

ob 19.00 za + Vinka in Marto Oblak

Pij iz Pieltrecine

Sreda, 23. 9.

ob 7.00 za + Jožeta Vodeba

Anton Martin Slomšek

Četrtek, 24. 9.

ob 19.00 na čast bl. Antonu Martinu Slomšku za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici - za + Danijelo oberžan

Nikolaj, kmet

Petek, 25. 9.

ob 7.00 za + starše Juhart in Verdev

* Gajšek v Kostrivnici - za + Ano in Ladislava Gobec

Kozma in Damjan

Sobota, 26. 9.

ob 19.00 za + starše Zajtl in Selič

26. Nedelja med letom - Slomškova

Nedelja,            27. 9.

ob 8.00 za + družino Zevnik, Ano Škoberne in za zdravje

10.00 za žive in rajne farane

  Svete maše v Kompolah

25. Nedelja med letom

Nedelja,            20. 9.

ob 10.00 za + Alojza Doboviška, brata Slavka in rodbino              

               Dobovišek

Mavricij, mučenec

Torek, 22. 9.

ob 19.00 za + Ivanko Zupanc, osmina

Kozma in Damjan

Sobota, 26. 9.

 ob 9.00 za + Justino in Štefana Strašek

26. Nedelja med letom - Slomškova

Nedelja,            27. 9.

ob 10.00 za + Antona Godiclja

G. Gajšek bo maševal po vaših namenih ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Umrla je: Jožefa Pepelnak, 98-letna iz Bukovžlaka. Pogreb bo v torek ob 13.00. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Kajti sedemkrat pade pravični in spet vstane, krivični pa se spotikajo v hudobijo. (Prg 24, 16)

Za nasmeh: Darovi pri maši. Po maši otrok vpraša mamo: »Mama, za koga so danes nabirali darove?« – »Za družino nekega revnega krojača.« – »Sedaj mi je jasno, zakaj je oče v košarico dal gumbe.«

 Ostala oznanila za teden od 20.9. do 27. 9. 2020  O

Situacija zaradi novih okužb s Covid-19 se zaostruje in zahtevajo se odločni ukrepi za zajezitev te nevarne bolezni. Zato je obvezno nositi maske tako v cerkvi kot tudi zunaj na javnem prostoru (pred cerkvijo) in si pri vstopu razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Tudi pri prihajanju k obhajilu ohranjajmo razdaljo, prav tako pri odhodu iz cerkve. Za izhod odpremo tudi stranska vrata. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje v cerkvi, kot tudi povsod drugje. V ta namen škofje določajo, naj ob vstopu v cerkev verniki vržejo v škatlo pri vhodu listek s telefonsko številko (brez imena in priimka). Iz skupnega gospodinjstva je dovolj telefonska številka enega od družinskih članov. Te listke bom hranil 30 dni za primer, če bi bil kdo okužen, da bi lažje omejili okužbe. Prosim, da že doma napišite na list telefonsko številko.

Ko smo v preteklem tednu po skupinah s sveto mašo začeli veroučno leto, v tem tednu nadaljujemo v učilnicah po predloženem urniku:

1. razred v ponedeljek ob 17.00; 2. razred v ponedeljek ob 16.00; 3. razred v ponedeljek ob 16.30; 4. razred (že ta) četrtek ob 17.00; 5. razred v četrtek ob 16.00; 6. razred v četrtek ob 17.00; 7. razred v četrtek ob 15.00; 8. razred v torek ob 15.00 in 9. razred v ponedeljek ob 15.00. V Kompolah: 1. in 2. razred v ponedeljek ob 13.30.

V učilnicah in pri verouku se bomo trudili zagotavljati varno delo, kot je predpisano, otroke in starše pa prosim za tako sodelovanje.

Lepo se zahvalim staršem, ki so našli čas za kratko srečanje v začetku leta in pravočasno prijavili svojega otroka. Me pa čudi, da se nekateri še po treh tednih niso oglasili in tako še vedno ne vem, ali bodo njihovi otroci letos obiskovali verouk ali ne. Letos je še posebej potrebno marsikaj prilagoditi glede na epidemiološke razmere. Župnik in katehistinje skozi vso leto najdemo čas za srečanje z vašimi otroki in zato tudi pričakujemo, da vsaj kdaj najdete čas za srečanje z nami tudi vi.

Naj spomnim starše prvoobhajancev: v četrtek bo v času verouka za vaše otroke potekal tudi sestanek za vas. Prosim, pridite.

V četrtek, 24. 9., je god bl. Antona Martina Slomška, našega prvega blaženega. Vabim v večjem številu k sveti maši. V njem imamo čudovit zgled in domačega priprošnjika, svetnika, ki je hodil po naših krajih in ob njem lažje doživljamo božjo bližino in se priporočamo v svojih osebnih in skupnih prošnjah. V soboto je na Ponikvi romanje učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, prihodnja nedelje pa je Slomškova nedelja. Letos bo slavje  27. 9. ob 15.00 na Bizeljskem, kjer je bil Slomšek kaplan. Zaradi vseh teh razmer ne bomo organizirali avtobusnega prevoza, ste pa vabljeni s svojim prevozom.

Mlad si. Vse še pričakuješ od življenja. Če nič več ne pričakuješ, si zelo star, zakrnel in neuporaben, težek za okolje, brez elana, z eno besedo – popolnoma zanič. Poglej v bodočnost z radovednostjo in pričakovanjem, pripravi se nanjo, pojdi ji naproti. In ne pričakuj, da te bodo v življenju nosili po rokah. Četudi bi to hotela mati in oče, bi bil to zate življenjski polom. Starši ti lahko pomagajo, toda svojo prihodnost si moraš zgraditi sam.                                               (Phil Bosmans)

Pravični Bog, ko si dal prvemu delavcu prav toliko kot zadnjemu, si nam pokazal, da so tvoja pota daleč od naših poti, kakor je nebo visoko nad zemljo. Odpri naša srca modrosti tvojega Sina, da bomo z veseljem posvetili vse svoje moči delu za tvoje kraljestvo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.                                                                                                                                                                   Po:  Molimo s Cerkvijo, leto A

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: Digitalno okolje

90. V dokumentu, ki ga je pred sinodo pripravilo 300 mladih z vsega sveta, so opozorili, da »lahko odnosi na družbenih omrežjih postanejo nečloveški. Digitalni prostor nas dela slepe za ranljivost druge človeške osebe in nam onemogoča osebni premislek. Problemi, kot je pornografija, popačijo dojemanje mladih glede človeške spolnosti. Če tehnologijo uporabljajo

na tak način, to ustvarja varljivo vzporedno resničnost, ki ne pozna človekovega dostojanstva.«  Potopljenost v virtualni svet je omogočila celo vrsto »digitalne migracije«, to je oddaljevanja od družine, od kulturnih in verskih vrednot, kar mnoge osebe pripelje v svet osamljenosti in določanje samega sebe ter tako celo do izkušnje izgube korenin, čeprav fizično ostajajo na istem kraju. Novo prekipevajoče življenje mladih, ki jih sili v samopotrjevanje lastne osebnosti, se danes spopada z novim izzivom: dejavno sodelovati s stvarnim in virtualnim svetom, v kar vstopajo sami kakor na nepoznano globalno celino. Današnji mladi so prvi, ki sestavljajo sintezo med osebnim, kar je lastno vsaki kulturi, in globalnim. To pa zahteva, da morajo preiti iz virtualnega stika v dobro in zdravo komunikacijo.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

 

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo sveto obhajilo: 11. 10. 2020.

- V tem tednu je verouk v učilnicah po normalnem razporedu.

 INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Štore-Lipa; september: Bukovžlak; oktober: Pečovje.

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.