06.10.2018

Oznanila za 27. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

27. NEDELJA MED LETOM-rožnovenska

Nedelja, 7. 10.

ob 8.00 ob za + starše Ratej, starše Povalej in svaka  Ivana

ob 11.00 v Bukovžlaku za žrtve nasilja in vse rajne

Tajda, spokornica

Poned., 8. 10.

ob 7.00 za + Jožefa in Marijo Sivka

* Gajšek v Kostrivnici: za + Pavla Šuhla

Dionizij, mučenec

Torek, 9. 10.

ob 19.00 za + Stankota Kovača

 Danijel (Danilo),muč.

Sreda, 10. 10.

ob 7.00 za + Ano in Antona Mihelčič

Janez XXIII., papež

Četrtek, 11. 10.

ob 19.00 za + Marijo Petre

* Gajšek v Kostrivnici: za + Dorčija Gajška

Maksimilijan Celjski, mučenec

 Petek, 12. 10.

ob 7.00 za blagoslov pri delu na strehi

* Gajšek v Kostrivnici: za rajne po spominih

Gerald, vitez

Sobota, 13. 10.

ob 15.00 v Osenci za + Ivana in Ivanko Bobnič

ob 19.00 za + Matevža, Vinka, Milico, Nežiko in

       starše Nežmah ter starše in brata Pavič

28. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 14. 10.

ob 8.00 za + iz družine Zevnik in Ano Škoberne

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

27. NEDELJA MED LETOM-rožnovenska

Nedelja, 7. 10.

ob 10.00 za + Alojza Žoharja (10. obl.) in rodbino

               Verbovšek

Dionizij, mučenec

Torek, 9. 10.

ob 18.00 za + Jožeta Kovača in rodbino; Terezijo, 

       Jakoba in Elizabeto Gajšek

Gerald, vitez

Sobota, 13. 10.

ob 9.00 za + Terezijo in Ivana Kovač, ter Ivana in

              Julijano Žohar

28. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 14. 10.

ob 10.00 za + Marijo in Karla Kramperšek

Umrla je Leopoldina Mihevc. Pogreb bo na Teharjah v torek ob 15.30. Bog ji daj večni mir.

V Kompolah bodo večerne sv. maše že v mesecu septembru ob 18.00.

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 7. DO 14. OKTOBRA 2018

Danes, na prvo nedeljo v mesecu oktobru, bomo, kot že dolga leta, imeli sveto mašo na Grobišču Bukovžlak ob 1100, ki jo bo daroval upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Po maši bo še kratek kulturni program, ki ga pripravlja Nova slovenska zaveza. Nagovor bo imel dr. France Cukjati. Lepo vas vabim tja. Zato v župnijski cerkvi na Teharjah danes ne bo pozne maše ob 1000. V taborišču Bukovžlak so grozo psihičnega in fizičnega trpljenja doživljali številni Slovenci in ljudje drugih narodnosti, otroci in odrasli, premnogi so bili tam pobiti ali odpeljani v smrt drugam. Spoštovanje do tolikega trpljenja, ki se je dogajalo v naši bližini in sočutje do vseh tisoč žalujočih, ki so za ubitimi ostali, nas kot krajane in kristjane spodbuja, da se udeležimo te maše in da molimo za večni mir umorjenih, pa tudi za spravo in trajni mir v sedanjosti in prihodnosti. Zahvaljujem se vsem, ki pomagate pri organizaciji in izvedbi bogoslužja in vsem, ki se pridružujete molitvi za spravo ob prvih sobotah. To je poslanstvo kristjanov tega kraja.

Začeli smo mesec oktober, ki je vsako leto v Cerkvi še posebej posvečen molitvi rožnega venca. Lepo vas vabim, da v družinah molite to starodavno premišljevalno molitev, v kateri vedno obnavljamo zgodovino odrešenja in se po Mariji obračamo k Jezusu. Kadar ni mogoče zmoliti en del, pa zmolite vsaj kakšno desetko. Redno bomo molili 15 minut pred vsako mašo, tudi ob nedeljah. Lepo vabim, da se pridružite. Veroučence in njihove družine pa vabim k izdelavi rožnih venčkov. Naredijo jih lahko iz različnih materialov in jih prinesejo k verouku do sobote, 20. oktobra. Izbrali bomo najlepšega, družino pa nagradili.

Lepo se zahvalim vsem, ki ste že darovali za obnovo strehe župnijske cerkve sv. Martina na Teharjah. Do sedaj smo v ta namen zbrali 39.410 €, kar je približno 48 %. Bog povrni vsem dobrotnikom, posameznikom, družinam in firmam, ki ste prispevali! Svoj dar lahko oddate osebno ali v cerkvi pri nabirki, lahko pa tudi nakažete na naslov: Župnija Teharje, Teharje 27, 3221 Teharje, TRR: SI 56 0483 5000 3167 980. Naše delo priporočam v molitev, da bi ga lahko dobro in brez nesreč izvedli. Za ta teden je obljubljen začetek dela. Za vsak dar bomo posameznikom ali firmam zelo hvaležni. Za velike dobrotnike pa bomo pripravili znak: zlata opeka - 1000 €, srebrna - 700 € in bronasta - 500 €. Do sedaj imamo 8 dobrotnikov zlatih opek in 3 bronaste. Hvala vam in Bog naj vam povrne s svojimi darovi za dušo in telo. Tudi v prihodnje lepo prosimo za pomoč, saj nam še veliko manjka. Mesečno darovanje in kava bo prihodnjo nedeljo.

Vabim, da naročate svete maše po namenih za različne dobre namene in za svoje rajne.  To je za kristjane največji dar, ki ga lahko še damo svojim rajnim, za duhovnike v Sloveniji pa je mašna intencija vir preživljanja, saj duhovnik pri nas nima druge plače.

Lepo vabim k vpisu v katehetsko pastoralno šolo, ki bo potekala 1x tedensko v Celju. Ob pomanjkanju duhovnikov bomo vedno bolj potrebovali primerno izobražene laike, da bodo lahko poučevali verouk in v župniji opravljali nekatere pastoralne naloge. Zelo priporočam. Se je še možno prijaviti. Več na http://kps.rkc.si.

Katehumenat (priprava odraslih na sv. krst in sv. birmo) bo tudi letos potekal pri sv. Jožefu v Celju od oktobra do velike noči. Začne se v torek, 2. 10., ob 20.00. Spodbujam k udeležbi, saj je lepa priložnost vsem, ki niso bili deležni zakramentov v otroštvu in bi sedaj želeli spoznati vero  in prejeti sv. krst ali sv. birmo. V skupini je taka priprava lažja in lepša. Traja do velike noči.

Zakonska skupina ima srečanje v torek ob 20.00. Vabljeni.

Ta teden ministrira: Joži Rezar.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: Priprava na poročno slavje

214. Včasih ženin in nevesta ne razumeta teološke in duhovne teže pritrditve, ki osvetljuje pomen vseh poznejših dejanj. Poudariti je treba, da teh besed ne gre razumeti, kot da so omejene na sedanjost; zajemajo celoto, ki vključuje prihodnost, »dokler vaju smrt ne loči«. Smisel pritrditve kaže, da »si svoboda in zvestoba ne nasprotujeta, temveč se nasprotno medsebojno podpirata, tako v medčloveških kakor tudi v družbenih odnosih. Pomislimo na škodo, ki jo v kulturi globalne komunikacije povzroča inflacija neizpolnjenih obljub (…). Spoštovanja dane besede, zvestobe obljubi ni mogoče ne kupiti ne prodati. Tega ni mogoče doseči s silo, a tudi ne obvarovati brez žrtve«.

215. Škofje iz Kenije so opozorili: »Ker so bodoči zakonci pretirano osredotočeni na dan poroke, pozabljajo na to, da bi se pripravili na obveznosti, ki trajajo vse življenje.«              Moramo jim pomagati, da bi razumeli, kako zakrament ni samo trenutek, ki potem postane del preteklosti in spominjanja, saj trajno vpliva na celotno zakonsko življenje. Pomen spolnosti, ki je naravnana na roditev otrok, govorica telesa in izrazi ljubezni, živeti v zgodovini zakonske zveze se spreminjajo v »bogoslužno govorico« in tako »postaja zakonsko življenje v nekem smislu bogoslužje«.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Obletna maša na Grobišču Bukovžlak: 7. 10. ob 11.00.

- Srečanje kmetov na Slomškovi Ponikvi: 14. 10., sv. maša ob 12.00, na Slomu ob 14.30.

- Romanje župnijskih sodelavcev iz župnij Teharje in Sv. Lovrenc: 21. 10. po pozni maši.  

   Rezervirajte si čas!