29.08.2020

Oznanila za 22. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

22. Nedelja med letom

Nedelja,            30. 8.

ob 8.00 za + Karla Knafelca

ob 10.00 za + žive in rajne farane

Rajmund, kardinal

Poned., 31. 8.

ob 7.00 za zdravje in božje varstvo

* Gajšek v Kostrivnici - za + Vinka in Marto Oblak

Egidij (Tilen), opat

Torek, 1. 9.

ob 19.00 za + Nežo Polajžar

Marjeta, mučenka

Sreda, 2. 9.

ob 7.00 za + Ano in Janka Koštoma

Gregor Veliki, pp.

Četrtek, 3. 9.

 

ob 19.00 za + Jožeta Hrvatiča

* Gajšek v Kostrivnici - za + Danijelo Oberžan

 

Rozalija Siciljska

Petek, 4. 9.

ob 7.00 za + Ljudmilo, 2 Jožeta in Staneta Jesenek ter Jelko Simončič

* Gajšek v Kostrivnici - za + po molitvenih spominih

Mati Terezija, red.

Sobota, 5. 9.

ob 19.00 za + Ivana Seliča, 30. dan

23. Nedelja med letom - angelska

Nedelja,            6. 9.

ob 8.00 v zahvalo

ob 10.00 za + žive in rajne farane

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

22. Nedelja med letom

Nedelja,            30. 8.

ob 10.00 za + Martina  Žnidarja (obl.), Marijo Drobne in  rodbino Žnidar-Drobne

Egidij (Tilen), opat

Torek, 1. 9.

ob 19.00 za + Karla Ojsterška

Mati Terezija, red.

Sobota, 5. 9.

 ob 9.00 za + Romana Štora

23. Nedelja med letom - angelska

Nedelja,            6. 9.

ob 10.00 za + Marijo in Stanka Klinar ter rodbino

Umrla je: Amalija Kajtner, 79-letna, iz Šentjanža. Pogreb bo v Kompolah v torek, 1. 9. ob 16.00.   Bog ji daj večni mir in pokoj.

G. Gajšek bo maševal po vaših namenih ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Iz svetega pisma: Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen. (Lk 12, 37)

Za nasmeh: STROKA - Elektrikarji se pogovarjajo: »Življenje je podobno elektriki.« »Kako?« Rojstvo je prva faza, otroštvo in mladost sta druga faza, zrela leta - to je tretja faza.« »Kaj pa nula?« »To je upokojenost. In ne pozabimo: na koncu še - ozemljitev…«

OSTALA OZNANILA

Zaradi novih okužb s Covid-19 je potrebno tudi v cerkvi obvezno nositi maske in si pri vstopu razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Tudi pri prihajanju k obhajilu ohranjajmo razdaljo, prav tako pri odhodu iz cerkve. Za izhod odpremo tudi stranska vrata. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje v cerkvi, kot tudi povsod drugje. V ta namen škofje določajo, naj ob vstopu v cerkev verniki vržejo v škatlo pri vhodu listek s telefonsko številko (brez imena in priimka). Iz skupnega gospodinjstva je dovolj telefonska številka enega od družinskih članov. Te listke bomo hranili 30 dni za primer, če bi bil kdo okužen, da bi se lahko poiskali kontakti in omejili okužbe. Po 30 dneh bomo liste sežgali. Prosim, doma napišite na list telefonsko številko.

Ta teden se iztekajo šolske počitnice. V torek se spet odpirajo šolska vrata za otroke in srednješolce. Stopamo v novo šolsko leto. Vzporedno s poukom se pri nas izvaja tudi vzgoja v veri ali kateheza, po domače verouk. To seveda ni samo učenje, ampak je stopanje na pot vere, upanja in ljubezni, da bi ob znanju in veščinah, ki jih daje šola, napredovali tudi v duhovni in verski plati. Kljub tihemu upanju, da bo morda septembra bolje, se pouk in verouk (kateheza) tudi v novem veroučnem letu nadaljuje v »izrednih« razmerah. Vendar imamo tokrat eno prednost: koronavirus in ukrepi ob njegovem pojavu nas ne morejo več presenetiti, saj imamo že izkušnjo enega polletja. Naj bo to eden izmed »kamnov« upanja in optimizma na začetku novega pastoralnega leta. Temeljni vogelni »kamen« pa ostaja Kristus. Sveti Duh, ki nam ga pošilja, ima vedno prave rešitve. Skupaj z njim jih bomo iskali: škofje s Katehetskim uradom, župniki skupaj s katehistinjami in s pristojnimi državnimi službami ter seveda s starši in otroci, dobre, najboljše rešitve. Zaupamo, da bo v naše prizadevanje vel veter Svetega Duha, ki bo nadgrajeval vsa strokovna spoznanja, odločanja in prizadevanja ter omogočal, da bo jadrnica kateheze kljub viharnemu morju, ki ga lahko predvidevamo, varno priplula v pristan letošnjega katehetskega leta. (po msgr. dr. Marjan Turnšek, odgovoren za katehezo v Sloveniji)

Vpis vseh veroučencev bomo imeli že v tem tednu, od jutri do petka, vsak popoldan od 15.00 do 18.00 v župnišču. (Razkužimo si roke in vzamemo masko.) Za prvi vpis prinesite s seboj dokument o krstu otroka. Ostali prinesite s seboj veroučna spričevala in če še niste vrnili lanski učbenik ali izposojene knjige. Tedaj boste lahko nabavili potrebne učbenike in uredili podatke, kar je še posebej pomembno glede dela na daljavo, če bo zopet potrebno.

Predviden urnik: 1. razred v ponedeljek ob 17.00; 2. razred v ponedeljek ob 16.00, 3. razred v ponedeljek ob 16.30; 4. razred v četrtek ob 17.00; 5. razred v četrtek ob 16.00; 6. razred v četrtek ob 17.00, 7. razred v četrtek ob 15.00; 8. razred v torek ob 15.00 in 9. razred v ponedeljek ob 15.00. V Kompolah: 1. in 2. razred v ponedeljek ob 13.30. Z veroukom po skupinah bomo začeli v  tednu od 14. 9., s 4. razredom, ki se še pripravlja na prvo obhajilo, pa že 10. 9.. Prvo srečanje bomo začeli s sveto mašo, h kateri vabim tudi starše in otroke, z molitvijo in zaupanjem stopimo v nov krog poti k Bogu. Več o tem napišem prihodnjič.

Drugo soboto v septembru je vsako leto škofijsko molitveno srečanje za duhovne poklice v Petrovčah. Tudi letos bo, 12. 9., z začetkom ob 9.00. Žal smo v naši škofiji v veliki krizi, saj nimamo nobenega v bogoslovju, duhovniki pa se staramo in obolevamo. Ker pa je letos zaradi korona krize še težje pripraviti velika srečanja, vabimo, da bi po župnijah v nedeljo, 13. 9., pripravili po nedeljski sveti maši pol ure molitve za duhovne poklice. Že sedaj vas vabim, da  se pridružite molitvi.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: VI STE BOŽJI DAR.  Mladi tega sveta, ki je v krizi

83. Mladi nosijo tudi udarce, neuspehe, žalostne spomine, ki so zasidrani v duši. Pogosto gre za »rane porazov iz lastne zgodovine, za neizpolnjene želje, za zapostavljanja in krivice, ki so jih pretrpeli, za občutek neljubljenosti ali nesprejetosti.« Poleg tega gre tudi za »moralne rane, težo lastnih napak, občutke krivde, ker so se zmotili.«38 Jezus se pokaže na vseh teh križih mladih kot tisti, ki jim ponudi svoje prijateljstvo, olajšanje, svojo ozdravljajočo družbo. In Cerkev želi biti pri tem njegovo sredstvo na poti proti notranji prenovi in proti miru srca.

84. V nekaterih mladih prepoznamo željo po Bogu, čeprav ta Bog nima vseh obrisov razodetega Boga. V drugih lahko zaslutimo sanje po bratstvu, kar ni malo. V mnogih je resnična želja po razvijanju sposobnosti, ki so v njih, da bi svetu ponudili kaj dobrega. V nekaterih vidimo posebno umetniško občutljivost ali iskanje harmonije z naravo. V drugih spet je morda velika potreba po komunikaciji. V mnogih mladih odkrivamo globoko željo po drugačnem življenju. Gre za prave izhodiščne točke, notranje sile, ki odprtih vrat čakajo na besedo spodbude, luči in poguma.

85. Sinoda se je še posebno dotaknila treh zelo pomembnih tematik, katerih povzetke želim zbrati v pisni obliki, čeprav bomo morali iti še naprej v bolj poglobljene analize in

razvijanje primernejših ter učinkovitejših sposobnosti odgovora.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo sveto obhajilo: 11. 10. 2020.

- Vpis otrok k verouku: vsak dan od ponedeljka, 31. 8., do petka, 4. 9., od 15.00 do 18.00.

- Začetek verouka: v tednu po 13. 9., (4. razred – v pripravi na prvo obhajilo – že 10. 9.).

 OBVESTILA

 

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Štore-Lipa; september: Bukovžlak; oktober: Pečovje.

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc