22.08.2020

Oznanila za 21. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

21. Nedelja med letom

Nedelja,            23. 8.

ob 8.00 za + Otija Jezovška

- za žive in rajne farane

Jernej (Natanael), apostol

Poned., 24. 8.

ob 7.00 za + Magdaleno Korošec

* Gajšek v Kostrivnici - za + Gizelo Završek

Ludvik IX., kralj

Torek, 25. 8.

ob 19.00 za + Ljudmilo Resnik, osmina

Ivana Bicher, red.

Sreda, 26. 8.

ob 7.00 za + Jožeta Vodeba

Monika, mati sv. Avguština

Četrtek, 27. 8.

ob 19.00 za + Ivana Zavška, osmina

* Gajšek v Kostrivnici - za + Karla Ojsterška

Avguštin, škof, cerkveni učitelj

Petek, 28. 8.

ob 7.00  za + Terezijo Planko

* Gajšek v Kostrivnici - za + Ano in Ladislava Gobec

Mučeništvo Janeza Krstnika

Sobota, 29. 8.

ob 19.00 za + Ano in Jožeta Žohar

22. Nedelja med letom

Nedelja,            30. 8.

ob 8.00 za + Karla Knafelca

ob 10.00 za + žive in rajne farane

SVETE MAŠEV KOMPOLAH 

21. Nedelja med letom

Nedelja,            23. 8.

ob 10.00 za + ob 10.00 za + Justino in Štefana Strašek

Ludvik IX., kralj

Torek, 25. 8.

ob 19.00 za + Stanislava Furlanija, osmina

Mučeništvo Janeza Krstnika

Sobota, 29. 8.

Pri Šentjanžu ob 9.00: za zdravje in srečo v družini,

    - za zdravje župnika

22. Nedelja med letom

Nedelja,            30. 8.

ob 10.00 za + Martina Žnidarja (obl.) Marijo Drobne in rodbino Žnidar-Drobne

Pokopali smo: na Teharjah: Ljudmilo Resnik, 98-letno iz Bukovžlaka, in Ivana Zavška iz Celja (prej Teharja); v Kompolah pa Stanislava Furlanija, 84-letnega iz Kompol. Bog jim daj večni mir in pokoj.

G. Gajšek bo maševal po vaših namenih ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Iz svetega pisma: Tako je Gospod zatiranemu zavetje, zavetje v času njegove stiske. (Job 23, 10)

Za nasmeh: Lovec ob vrčku piva svojemu kolegu: »Včeraj sem ustrelil 14 rac.« – Kolega: »Divjih?« – »Ne. Divji je bil zgolj kmet, ki je bil njihov lastnik.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 23. DO 30. AVGUSTA

Zaradi novih okužb s Covid-19 je potrebno tudi v cerkvi obvezno nositi maske in si pri vstopu razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Tudi pri prihajanju k obhajilu ohranjajmo razdaljo, prav tako pri odhodu iz cerkve. Za izhod odpremo tudi stranska vrata. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje v cerkvi, kot tudi povsod drugje. V ta namen škofje določajo, naj ob vstopu v cerkev verniki vržejo v škatlo pri vhodu listek s telefonsko številko (brez imena in priimka). Iz skupnega gospodinjstva je dovolj telefonska številka enega od družinskih članov. Te listke bomo hranili 30 dni za primer, če bi bil kdo okužen, da bi se lahko poiskali kontakti in omejili okužbe. Po 30 dneh bomo liste sežgali. Prosim, doma napišite na list telefonsko številko.

Ta teden se iztekajo šolske počitnice. Tudi te so bile, vsaj delno, zaznamovane z okužbo Covid-19, zato nismo pripravili počitniškega oratorija. Sicer pa sem tudi pri maši zelo pogrešal otroke - le redki so kdaj prišli, sicer pa je bilo, kot da so se mali in večji otroci skupaj s starši nekam odselili. Tudi od prvoobhajancev sem jih videl le nekaj. Tako me res skrbi, da bodo posledice letošnje epidemije globoko zarezale tudi tja, kjer sploh ni povezav z njo: v področje naših odnosov, vaše vere, obiskovanja svete maše in človeških stikov. Bodimo na to res pozorni. Ko se moramo varovati nevarnosti virusa, tako ne smemo dopustiti, da nas drugi virusi, kot so odtujenost, sebičnost, nevera, lagodnost, lenoba..., potegnejo v še hujšo duhovno epidemijo.

Pred nami je novo šolsko in veroučno leto. Upamo, da bo lahko potekalo po pričakovanju šolske in zdravstvene stroke pod normalnimi pogoji. To velja tudi za verouk. Nekateri ste me že spraševali o vpisu in urniku. Vpis vseh veroučencev, kot smo že navajeni, načrtujem za prvi teden v septembru. Takrat boste lahko nabavili potrebne učbenike in uredili podatke, kar je še posebej pomembno glede dela na daljavo, če bo zopet potrebno. Urnik predvidevam podobno kot lani, prvi, drugi in tretji razred v ponedeljek, četrti, peti, šesti in sedmi v četrtek, osmi in deveti v ponedeljek in torek. Bolj natančno bomo lahko povedali prihodnji teden. Vse pa vabim k sveti maši in k postopni notranji umirjenosti in odprtosti za sveto, za spoznanje in molitev, za prijaznost in dobrohotnost. Kriza zadnjih mesecev nam je veliko odnesla, a nas je lahko tudi naučila drugačnih spoznanj o življenju, o tem, kako potrebujemo Boga in druge, kako smo ranljivi, kako lahko nepričakovano zbolimo ali izgubimo ljubljenega človeka; kako je Bog tista najbolj trdna skala, kamor se lahko naslonimo. Za to pa je potrebna vera. Ta je božji dar, a je tudi v veliki meri odvisna tudi od nas, saj moramo tudi svoje »duhovne baterije« redno polniti. Za telefon in tablico to zlahka razumemo in storimo, za vero, pa lahko hitro pozabimo…

Zadnjih 6 let smo v začetku septembra pripravili župnijski dan, slovesno obhajali sveto mašo in v šotoru z bogatim kulturnim in zabavnim programom ter skupnim kosilom preživeli nekaj ur v lepem župnijskem vzdušju. Zaradi omejenosti prostora in stikov moramo letos to opustiti, prav tako tudi romanje na Kras in Primorsko. Za obe srečanji mi je zelo žal, toda zaradi višjih vrednot je potrebno naše dogajanje premakniti v prihodnost, ko bo spet več zdravja in boljši pogoji.

29. avgusta je spomin mučeništva Janeza Krstnika. Pri njem praznujemo dan rojstva in dan smrti kot praznik. V Šentjanžu, kjer je cerkev posvečena njemu, smo praznovali s sveto mašo in tudi s procesijo. To smo letos v upanju na boljše zdravstvene razmere prestavili na praznik mučeništva. A ker stanje glede okužb ni dobro, bomo morali tudi tokrat odpovedati nedeljsko mašo v Šentjanžu in načrtovano procesijo, saj je zaradi omejenosti prostora to neizvedljivo. Bomo pa imeli sv. mašo v Šentjanžu prav na praznik, v soboto, 29. 8. ob 9.00.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: VI STE BOŽJI DAR.  Mladi tega sveta, ki je v krizi

81. Mladi priznavajo, da sta telo in spolnost bistvena potreba za njihovo življenje in na njihovi poti dozorevanja v istovetnosti. Brez dvoma pa je v svetu, ki pretirano poudarja spolnost, težko ohraniti pravi odnos do lastnega telesa in umirjeno živeti čustvene odnose. Zato in tudi zaradi drugih razlogov postane spolna morala pogosto »vzrok za nerazumevanje in oddaljitev od Cerkve, ker se doživlja kot kraj sodbe in obsodbe«. Mladi pa hkrati izražajo »jasno željo po soočenju.

33 Dokument predsinodalnega srečanja v pripravi na XV. splošno redno zasedanja škofovske sinode z vprašanji, ki so povezana z razlikovanjem med moško in žensko identiteto, z medsebojno povezanostjo med moškim in žensko ter s homoseksualnostjo (istospolnostjo).

82. V našem času »znanstveni in tehnološki biomedicinski napredek močno vplivata na dojemanje telesa, ko vsiljujeta idejo, da ga je mogoče neomejeno spreminjati. Sposobnost poseči v DNK, možnost vnašanja umetnih elementov v organizem (cyborg) in razvoj nevroloških znanosti so pomemben vir, hkrati pa rojevajo tudi antropološka in etična vprašanja.« To nas lahko pripelje »v pozabljanje, da je življenje dar in da smo ustvarjena ter omejena bitja, ki nas lahko zlahka spremenijo v preprosto sredstvo tisti, ki imajo tehnološko moč.« »V nekaterih okoljih je poleg tega med mladimi razširja tudi določena privlačnost do tveganega vedénja, ki služi za prepoznavanje samega sebe preko iskanja močnih čustev in priznanja. Ti pojavi, ki so jim izpostavljene nove generacije, predstavljajo oviro za umirjeno dozorevanje.«

 

 

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo sveto obhajilo: 11. 10. 2020.

  INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: avg.: Štore-Lipa; sept.: Bukovžlak; okt.: Pečovje

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.