08.09.2018

Oznanila za 23. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

23. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 9. 9.

ob 8.00 za + Ljudmilo, 2 Jožeta in Staneta Jesenek

              ter Jelko Simončič

ob 10.00 za žive in rajne farane

Nikolaj Tolentinski

Poned.,10. 9.

ob 7.00 za + Jožefa in Marijo Sivka

* Gajšek v Kostrivnici: za + Ano Krajnik

Prot in Hiacint, muč.

Torek, 11. 9.

ob 19.00 za + Franca Kača, (obl.)

Marijino ime

Sreda, 12. 9.

ob 7.00 za + Frančiško Horjak

Janez Zlatousti, škof

Četrtek, 13. 9.

ob 19.00 za + Jožefo Leva

* Gajšek v Kostrivnici: za + Štefana Pušnika

Povišanje sv. Križa

 Petek, 14. 9.

ob 7.00 za + Emila Gajška

* Gajšek v Kostrivnici: za + Eriko Sivka

Žalostna Mati Božja

Sobota, 15. 9.

ob 19.00 za + Kristino Majoranc

24. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 16. 9.

ob 8.00 ob za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Stanislava in Timoteja Smole

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

23. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 9. 9.

ob 10.00 za + Marijo in Ivana Štuklek

Prot in Hiacint, muč.

Torek, 11. 9.

ob 18.00 za + Janeza Jurkoška, starše Jurkošek in

  Pajk

Žalostna Mati Božja

Sobota, 15. 9.

ob 9.00 za + Zdravka Romiha

24. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 16. 9.

ob 10.00 za + Ivana (obl.) in Terezijo Kovač

V Kompolah bodo večerne sv. maše že v mesecu septembru ob 18.00.

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, sredo, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

 

 Materin nauk je mladeniču jutranja zarja, njen bogoljubni zgled mu je za vse življenje lepa bela luč. Kar dobra mati v mlado srce zasadi, ne usahne vse žive dni.

(bl. Anton Martin Slomšek)

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 9. DO 16. 9. 2018

Lepo se zahvalim vsem, ki ste že darovali za obnovo strehe župnijske cerkve sv. Martina na Teharjah. Do sedaj smo v ta namen zbrali 32.850 €, kar je približno 40 %. Bog povrni vsem dobrotnikom, posameznikom, družinam in firmam, ki ste prispevali! Tudi v prihodnje prosimo za pomoč. Svoj dar lahko oddate osebno ali v cerkvi pri nabirki, lahko pa tudi nakažete na naslov: Župnija Teharje, Teharje 27, 3221 Teharje, TRR: SI 56 0483 5000 3167 980. Naše delo priporočam v molitev, da bi ga lahko dobro in brez nesreč izvedli. Za vsak dar bomo posameznikom ali firmam zelo hvaležni. Za velike dobrotnike pa bomo pripravili znak: zlata opeka - 1000 €, srebrna - 700 € in bronasta - 500 €.

Verouk: v preteklem tednu sem bil na razpolago za vpis otrok k verouku. Hvala vsem staršem, ki ste prišli, vpisali otroka in nabavili pripomočke za verouk: priročnik, delovni zvezek, liturgični (bogoslužni) zvezek. Hvala tudi otrokom, ki so prišli zraven. Nekaj staršev še ni našlo časa za vpis. Prosim, da to storite v tem tednu po verouku. Danes začnemo novo veroučno leto s skupno mašo in blagoslovom torb ali peresnic v nedeljo, 10. 9., ob 1000. V novo obdobje stopimo z veseljem, z novo zavzetostjo in z zaupanjem v božjo pomoč. Vse vernike pa lepo vabim, da molite za mladi rod, da bi napredovali v znanju in vrednotah in se obvarovali mnogih stranpoti, ki so v tem času še posebej nevarne. Molimo tudi za starše, učitelje in katehete, da bi bili v medsebojnem razumevanju in sodelovanju dobri vzgojitelji in vzorniki otrokom. Z rednimi srečanji pričnemo v ponedeljek, 10. 9., po spodnjem razporedu. V prvem tednu bomo imeli za otroke od 4. razreda naprej tudi spoved.

Starše 1. razreda prosim, da prvo uro verouka (v ponedeljek, 10. 9., ob 17.00) ostanejo skupaj z otrokom v veroučni učilnici, da se dogovorimo vse potrebno in predstavimo veroučno delo.

Predvideni urnik verouka:

1. razred: ponedeljek ob 1700          4. razred: torek ob 1600                 7. razred: četrtek ob 1500

2. razred: ponedeljek ob 1600          5. razred: četrtek ob 1700               8. razred: torek ob 1500

3. razred: ponedeljek ob 1700          6. razred; četrtek ob 1600               9. razred: ponedeljek ob 1500

Mladi po osnovni šoli: zadnji petek v mesecu ob 19.30.

V soboto, 15. 9., je tradicionalno srečanje mladih v Stični. Lepo vabljeni srednješolci in starejši mladinci. Na poti se pridružimo drugi celjski župniji, zato mi sporočite svojo udeležbo do srede, da uskladimo prevoz. Še posebej vabljeni animatorji oratorija. Program: 9.30 - zbiranje; 10.00 - začetek Stične mladih; 11.45 - program vnemi me, opogumi me, nauči me; 12.15 - delavnice; 14.15 - sveta maša; 16.15 - praznovanje in zaključni koncert; 17.30 - slovo.

Ta teden ministrira: Patricija Levstik Strgar.

 

Bodite pozorni na svoje poslušanje in govorjenje, ali zares poslušate s srcem in iz srca govorite. In navajajte se na poslušanje, ki med mnogimi besedami, ki jih zaznavate, zasliši Boga. In naučite se govoriti tako, da bodo vaše besede prihajale iz ljubečega srca. Potem boste začutili, kako se vaše besede dotikajo ljudi okrog vas in jih zbujajo v življenje, kako nenadoma nastaja odnos in se nad vami odpira nebo. (A. Green )

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV

Voditi zaročence na poti priprave na zakon
207. Prosim krščanska občestva, da priznajo, kako njim samim koristi, če spremljajo pot ljubezni zaročencev. Italijanski škofje so to dobro povedali: Tisti, ki se poročijo, so za krščansko občestvo »dragocen vir moči. Če se namreč resno trudijo, da bi rasli v ljubezni in medsebojni podaritvi, lahko prispevajo k temu, da se obnavlja celotna zgradba cerkvenega življenja. Posebna oblika prijateljstva, ki ga živijo, lahko postane nalezljiva in lahko krščanskemu občestvu, kateremu pripadajo, pomaga rasti v prijateljstvu in bratstvu.« Za oblikovanje neposredne priprave na zakon je več zakonitih načinov in vsaka krajevna Cerkev mora ugotoviti, kateri način ji najbolj ustreza. Pri tem mora skrbeti za primerno izobraževanje in vzgojo, ki pa hkrati mladim ljudem ne odklanja zakramenta. Ni jih treba učiti vsega krščanskega nauka ali jih obremeniti s preveč temami. Kajti tudi tu velja: »Ne nasiti in zadovolji duše veliko vednosti, marveč notranje zaznavanje in okušanje stvari.« Kakovost bolj privlači kot količina in skupaj z obnovljenim oznanjevanjem kerigme je treba dati prednost tistim vsebinam, ki jim, če so jim posredovane v privlačni in prisrčni obliki, pomagajo, da se »velikodušno in darežljivo« zavežejo za vseživljenjsko pot. To je neke vrste uvajanje v zakrament zakona, ki jim posreduje potrebne prvine, da bi ga lahko sprejeli z najboljšo notranjo pripravljenostjo in tako začnejo družinsko življenje z neko trdnostjo.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Začetek verouka: z blagoslovom šolskih torb, v nedeljo, 9. 9., ob 10.00; med tednom po urniku.

- Slomškova nedelja v Vuzenici: 23. 9. ob 15.00.

- Seja Župnijskega pastoralnega sveta župnije  Teharje bo v sredo, 19.9. ob 19.00

- Zakonski jubilanti: 30. 9. ob 15.00.