08.08.2020

Oznanila za 19. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

19. Nedelja med letom

Nedelja,            9. 8.

ob 8.00 za + Marijo Ostrožnik, 10. obl.

Lovrenc, diakon

Poned., 10. 8.

ob 7.00 za + Marijo in Antona Novak

Klara (Jasna), devica

Torek, 11. 8.

ob 19.00 za + Betko Šuhel, za stašre Šuhel-Videc

* Gajšek v Kostrivnici za + Marto in Vinka Oblak

Ivana Šantalska

Sreda, 12. 8.

ob 7.00 za + Marijo in Jožefa Sivka

Radegunda, kraljica

Četrtek, 13. 8.

ob 19.00  za + Ivana Seliča, osmina

                za + Ano in Jožefa Žohar

* Gajšek v Kostrivnici za + Franca Podplatana

Maksimiljan Kolbe

Petek, 14. 8.

ob 7.00 za +  Angelo in Ivana Primožič

* Gajšek v Kostrivnici za + Jožefa Jezovška

Marijino                vnebovzetje

Sobota, 15. 8.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 19.00 za + Janka Palirja (obl:), družino Čanžek-Palir

20. Nedelja med letom

Nedelja,            16. 8.

ob 8.00 za + Jožefa Hrvatiča

- za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

19. Nedelja med letom

Nedelja,            9. 8.

ob 10.00 za žive in rajne farane; - za + Tržanove, Herceg-Zeličeve, rodb. Dren, Edija Kostrevca in Cirilo Klinar

- za + starše Pajk, sinove in hčerko

Lovrenc, diakon

Poned., 10. 8.

ob 19.00 za + Karla Ojsterška

Marijino vnebovzetje

Sobota, 15. 8.

ob 9.00 za + Marijo in Vladimirja Gajšek

20. Nedelja med letom

Nedelja,            16. 8.

ob 10.00 za + Martino Vrhovšek, starše Žnidarec in Vrhovšek

G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v torek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Iz svetega pisma: Preloži svoje breme na Gospoda, on bo skrbel zate, nikoli ne bo dopustil, da bi pravični omahnil. (Ps 55, 23)

Za nasmeh: Pijanec poskuša s svojim ključem odkleniti steber cestne svetilke. Nekdo, ki pride mimo, mu reče: »Nikar se ne trudite. Tukaj nihče ne stanuje. - Pijanec odvrne: »Seveda stanuje. Ne vidite, da v prvem nadstropju gori luč!«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 9. DO 16. AVGUSTA 2020

 

Zaradi novih okužb s Covid-19 je potrebno tudi v cerkvi obvezno nositi maske in si pri vstopu razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje v cerkvi, kot tudi povsod drugje. V ta namen škofje določajo, naj ob vstopu v cerkev verniki vržejo v škatlo pri vhodu listek s telefonsko številko (brez imena in priimka). Iz skupnega gospodinjstva je dovolj telefonska številka enega od družinskih članov. Te listke bomo hranili 30 dni za primer, če bi bil kdo okužen, da bi se lahko poiskali kontakti in omejili okužbe. Po 30 dneh bomo liste sežgali. Prosim za sodelovanje: doma napišite na list.

Danes je »Lovrenška nedelja«, farni praznik v župniji sv. Lovrenca. Upali smo, da bo korona kriza že mimo in bomo lahko slovesno počastili Najsvetejše, ga s procesijo ponesli po kraju in v sproščenem razpoloženju praznovali farni praznik. Žal nam zaradi ukrepov proti Covid-19 letos to v taki meri ni dano. Sv. mašo bomo tokrat obhajali zunaj, pred cerkvijo, vodil jo bo dr. Miran Sajovic. Po maši bomo le z enim oltarjem in blagoslovom povzeli procesijo. Tudi pogostitev, kot smo jo običajno imeli lepo pripravljeno, bo letos odpadla.

JEZUS JE Z NAMI (Mt 14,22–33)

Pater Albin Škrinjar je zapisal: »Tako kot k učencem, tudi k nam prihaja Jezus včasih kot prikazen; tako se nam dozdeva, ker so naše duhovne oči slabotne. Ne spoznamo Jezusa, ko prihaja, bojimo se, dokler nas ne potolaži njegova milost.« Ognjevitega apostola Petra Jezusova bližina kar »upijani«, tako da svojega Gospoda prosi, naj mu dovoli priti k njemu po vodi. Prvi koraki so trdni, kmalu pa se Peter prestraši vetra in valov in se začne potapljati. Na pomoč pokliče Jezusa, ki mu ponudi roko in ga pokara: »Malovernež, zakaj si dvomil?« Tudi naša zaupanje – vera se zdaj dviga zdaj pada: dviga se, če gledamo na Jezusa, pada, kadar gledamo na nevarnost.

»Včasih nam neverujoči ljudje skoraj zavistno potarnajo, češ da je nam, ki verujemo v Boga, lahko, ker so nam prihranjene tolike negotovosti in dvomi,« pripominja ob razlagi današnjega evangelijskega odlomka p. Lojze Bratina, ki poudarja, da tudi kristjanu niso prihranjene težke in temne ure. »Blagor vere je v tem, da omogoča potovanje skozi temo in premagovanje valov življenja zaradi roke, ki nam je ponujena, zaradi klica, po katerem postajamo romarji k Božji polnosti.«

Za srečanje slovenske mladine s papežem sv. Janezom Pavlom II.  v Postojni na njegov 76. rojstni dan so člani glasbene skupine Čuki pripravili skladbo Naša barka. Pesem govori o usodi Kristusove Cerkve skozi zgodovino, v kateri je prestajala hude viharje. Tudi v današnjem času ji z njimi ni prizaneseno. »Mnogo čeri danes skriva ta čas, / naj nam up ne potone nikdar! // On naši barki pokazal bo kam, / on pokazal  bo pot in pristan. / Z nami na poti nikdar nisi sam, / skupaj plujemo v jutrišnji dan.«

Če zaupamo v to, da na tej poti nikoli nismo sami, da je Jezus tisti, ki nam vselej kaže pot, bomo lahko pogumneje stopali skozi življenje.

Po: S. Čuk, Misli srca

Hvala ti Jezus, ker nas vselej poslušaš in nam prihajaš naproti. Čeprav te kdaj ne prepoznamo, si tukaj ob nas. Tudi sredi najhujših vetrov sedanjega časa stopaš k nam in nam kakor Petru ponujaš roko. Velikokrat smo kakor on in ob prvem odločnejšem koraku, v nam neznano, h kateremu nas ti vabiš,podvomimo. Pomagaj nam, da ostanemo tvoji zvesti učenci, napolnjeni s pogumom in trdni v naši veri. Amen.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: VI STE BOŽJI DAR.  Mladi tega sveta, ki je v krizi

75. Ne bodimo Cerkev, ki ne joka ob teh dramah svojih mladih otrok. Nikoli se ne navadimo na to, kajti kdor ne zna jokati, ni mati. Mi pa želimo jokati, da bi bila tudi družba bolj mati, da bi se namesto ubijanja naučila rojevati, da bi bila obljuba življenja. Jokamo, ko se spominjamo mladih, ki so že umrli zaradi bede in nasilja, in prosimo družbo, naj se nauči biti solidarna mati. Bolečina ne mine, hodi z nami, saj resničnosti ni mogoče skriti. Najslabše pa bi bilo, če bi uporabili recept posvetnega duha in omrtvičili mlade z drugimi novicami, jih zamotili s plehkimi drugimi stvarmi.

76. Morda »tisti, ki živimo življenje bolj ali manj brez potreb, ne znamo jokati. Določene resničnosti življenja vidimo samo z očmi, očiščenimi s solzami. Povabim vas, da se vsak vpraša: Sem se naučil jokati? Sem se naučil jokati, ko vidim lačnega otroka, od mamil omamljenega otroka na ulici, otroka, ki nima doma, zavrženega otroka, zlorabljenega otroka, otroka, ki ga družba uporablja kakor sužnja? Ali je moj jok iz muhavosti, jok tistega, ki toči solze zato, ker bi rad imel še več?« Poskusi se naučiti jokati zaradi mladih, ki so na slabšem kot ti. Tudi usmiljenje in sočutje se izražata z jokom. Če ti ne uspe, prosi Gospoda, naj ti podari pretakanje solz zaradi trpljenja drugih. Šele ko boš znal jokati, boš zares sposoben iz srca storiti kaj za druge.

77. Včasih je bolečina nekaterih mladih zelo globoka; take bolečine ni mogoče izraziti z besedami; taka bolečina nam primaže klofuto. Ti mladi lahko Bogu rečejo samo, da zelo trpijo, da jih preveč stane iti naprej, da ne verujejo več v nikogar. A v tej srce parajoči tožbi se pokažejo Jezusove besede: »Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo« (Mt 5,4). Nekateri mladi so si lahko odprli pot naprej v življenje, ker je do njih prišla ta Božja obljuba. Ko bi vsaj bila krščanska skupnost vedno blizu mlademu, ki trpi, da bi mogla poskrbeti za odmevanje teh besed z znamenji, objemi in konkretnimi oblikami pomoči.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI:

 

- Lovrenška nedelja: 9. 8. 2020 ob 10.00.

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo sveto obhajilo: 11. 10. 2020.

 IINFORMACIJE:

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: avg.: Štore-Lipa; sept.: Bukovžlak; okt.: Pečovje

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc;

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.