02.09.2018

Vpis k verouku v župniji Teharje

Verouk: Začnemo novo šolsko in veroučno leto. Lepo vabim, da otroke v tem tednu vpišete k verouku. Na razpolago bom v župnijski pisarni na Teharjah vse dni od ponedeljka, 3., do petka, 7. septembra, od 1500 do 1830. To je pomembno uvodno srečanje staršev in otroka s katehetom, saj lahko ob tem izmenjamo nekaj informacij in izrazimo svoja pričakovanja. Na tem srečanju tudi  nabavite vse potrebne pripomočke za verouk: priročnik, delovni zvezek, liturgični (bogoslužni) zvezek. Če je le mogoče, naj pride k vpisu zraven tudi otrok. Tisti, ki so že hodili k verouku, naj prinesejo s seboj spričevala od lanskega leta. Lepo vabim, da začnemo novo veroučno leto s skupno mašo in blagoslovom torb ali peresnic v nedeljo,10. 9., ob 1000. V novo obdobje stopimo z veseljem, z novo zavzetostjo in z zaupanjem v božjo pomoč. Vse vernike pa lepo vabim, da molite za mladi rod, da bi napredovali v znanju in vrednotah in se obvarovali mnogih stranpoti, ki so v tem času še posebej nevarne. Molimo tudi za starše, učitelje in katehete, da bi bili v medsebojnem razumevanju in sodelovanju dobri vzgojitelji in vzorniki otrokom. Z rednimi srečanji pričnemo v ponedeljek, 10. 9., po spodnjem razporedu. V prvem tednu bomo imeli za otroke od 4. razreda naprej tudi spoved.

Predvideni urnik verouka:

1. razred: ponedeljek ob 1700          4. razred: torek ob 1600                7. razred: četrtek ob 1500

2. razred: ponedeljek ob 1600          5. razred: četrtek ob 1700               8. razred: torek ob 1500

3. razred: ponedeljek ob 1700          6. razred; četrtek ob 1600               9. razred: ponedeljek ob 1500

Mladi po osnovni šoli: zadnji petek v mesecu ob 19.30.

 

Lepo vabljeni prihodnjo nedeljo k blagoslovu šolskih torb in peresni. »A kaj je pravzaprav blagoslov in čemu je namenjen?  Blagoslov je prošnja za Božje prijateljstvo. Blagoslavljati pomeni priporočati se Bogu, da nam ostaja naklonjen, še posebej v času preizkušenj ali nevarnosti.  Naši predniki so klicali Božjega varstva nad vse, kar jim je bilo drago. Blagoslovili so vsako delo in živeli v prepričanju, da jim bo Bog ostal naklonjen v slehernem naporu. Vsako jutro so otroke pokrižali z blagoslovljeno vodo ter jih tako predali v Božje varstvo. To ni bila le navada, ampak vera – notranje zavedanje, da ni vse odvisno samo od človeških rok, ampak predvsem od Božje moči.  Kdaj se v jutranji naglici spomnimo in pokrižamo odhajajočega otroka, ter tako prosimo našega Očeta, da ga varuje pred zlom, ki se v šolskih klopeh lahko hitro pokaže kot nezbranost, zdolgočasenost in prepirljivost? Če bomo redno prosili nebeškega Očeta, da vsak dan znova objame nas in naše otroke ter vse učitelje in ostale delavce šole, ki nam pomagajo pri vzgoji in izobraževanju naših otrok, bo naše življenje lažje in manj stresno. Kot je zapisal Sirah: »Gospodove oči bedijo nad tistimi, ki ga ljubijo; on je mogočen ščit in močna opora, zavetje pred vročino, senca v opoldanski pripeki, varstvo pred spotikanjem in pomoč pred padcem.« (Sir 34, 16)« (po: Teden vzgoje)