01.08.2020

Oznanila za 18. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

18. Nedelja med letom

Nedelja,            2. 8.

ob 8.00 za + družino Zevnik in Kompolšek

- za žive in rajne farane

Lidija, svetopisemska žena

Poned., 3. 8.

ob 7.00 za + Silvo Kroflič

* Gajšek v Kostrivnici za + Ivana Lubeja

Janez Vianej, duh.

Torek, 4. 8.

ob 19.00 za + Rudija Straška

Marija Snežna

Sreda, 5. 8.

ob 7.00 za + Albina Polaka

Jezusova spremenitev na gori

Četrtek, 6. 8.

ob 19.00 na čast bl. A. M. Slomšku za zdravje župnika

- za + Uroša Čanžeka

* Gajšek v Kostrivnici za + Antona Godiclja

Kajetan, duhovnik

Petek, 7. 8.

ob 7.00 za + Ludvila Pavliča

* Gajšek v Kostrivnici za + po molitvenih spominih

Dominik, ust. Domin.

Sobota, 8. 8.

ob 19.00 za + Albina Vipotnika

19. Nedelja med letom

Nedelja,            9. 8.

ob 8.00 za + Marijo Ostrožnik, 10. obl.

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

18. Nedelja med letom

Nedelja,            2. 8.

ob 8.00 za + Ano in Ladislava Gobec

Janez Vianej, duh.

Torek, 4. 8.

ob 19.00 za + Gizelo Završek

Dominik, ust. Domin.

Sobota, 8. 8.

ob 9.00 za + Faniko Klinar

19. Nedelja med letom

Nedelja,            9. 8.

ob 10.00 za + žive in rajne farane; - za + Tržanove, Herceg-Zeličeve, rodb. Dren, Edija Kostrevca in Cirilo Klinar

- za + starše Pajk, sinove in hčerko

G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Umrla sta: Ludvik Pavlič, 83-letni z Vrh. Pogreb bo v torek ob 15.30 na Teharjah; in Ivan Selič, 92-letni z Lipe, z Razgledne ulice 8. Dan in uro pogreba še ne vemo. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen. (Lk 12, 37)

Za nasmeh: žŽna možu: »Ernest, glede na to, da sva se pravkar vrnila z dopusta, prosim ne stopaj na tehtnico dokler ne preverim ali ima veljavno garancijo.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 2. – 9. AVGUSTA 2020

 

Zaradi novih okužbe s Covid-19 je potrebno tudi v cerkvi obvezno nositi maske in si pri vstopu razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje v cerkvi, kot tudi povsod drugje. V ta namen škofje določajo, naj ob vstopu v cerkev verniki vržejo v škatlo pri vhodu listek s telefonsko številko (brez imena in priimka). Iz skupnega gospodinjstva je dovolj telefonska številka enega od družinskih članov. Te listke bomo hranili 30 dni za primer, če bi bil kdo okužen, da bi se lahko poiskali kontakti in omejili okužbe. Po 30 dneh bomo liste sežgali. Prosim za sodelovanje: doma napišite na list.

Danes je »Svetinska nedelja«, god zavetnice cerkve sv. Marije Snežne. Sv. mašo ob 10.30 bo na prostem ob upoštevanju varnostne razdalje daroval upokojeni celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. Po maši bodo litanije matere božje in blagoslov z Najsvetejšim.

Kapucini v Celju vabijo danes k praznovanju Porciunkule. Sv. maše: ob 9.30, 11. in 18. uri. Ves čas bo priložnost za spoved.

Prihodnja nedelja pa je Lovrenška nedelja, farni praznik v župniji sv. Lovrenca. Upali smo, da bo korona kriza že mimo in bomo lahko slovesno počastili Najsvetejše, ga s procesijo ponesli po kraju in v sproščenem razpoloženju praznovali farni praznik. Žal nam zaradi ukrepov proti Covid-19 letos to v taki meri ni dano. Sv. mašo bomo tokrat obhajali zunaj, pred cerkvijo, vodil jo bo dr. Miran Sajovic. Po maši bomo le z enim oltarjem in blagoslovom povzeli procesijo. Tudi pogostitev, kot smo jo običajno imeli lepo pripravljeno, bo letos odpadla.

Za Krištofovo nedeljo smo letos zbrali: na Teharjah 602 €, v Kompolah pa 281€. V imenu misijonarjev, ki bodo deležni pomoči pri nabavi ali popravilu njihovih vozil, se vam lepo zahvaljujem. Bog naj povrne vašo dobroto s svojim blagoslovom, vam nakloni srečne poti in pomaga, da bomo zbrano in varno vozili in hodili. Denar sem že nakazal na Misijonsko središče v Ljubljani, od koder ga posredujejo naprej.

 Tisti čas je Jezus slišal za smrt Janeza Krstnika in se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj, sam zase. (Mt 14,13) Hotel je premisliti, kaj to pomeni. Hotel je meditirati o Janezovem liku. Kaj mu ima povedati ta mož? Saj ga je vendar krstil. Jezus se je navzel njegove duhovnosti, četudi se je v svojih lastnih pridigah jasno odmaknil od njega: ne stroge besede o pokori, ampak najprej veselo oznanilo, da se je približalo Božje kraljestvo. Jezus se je umaknil, da bi razmislil tudi o svojem lastnem poslanstvu. Kaj hoče Bog od mene? Kako naj srečujem ljudi? V kateri govorici naj jim spregovorim o Bogu? Jezus potrebuje tišino, da bi njegove besede resnično prihajale od Boga in ne bi postale le pozunanjeno govoričenje.

Jezus potrebuje samoto. Mislimo si, da naj bi bil vendar nenehno povezan z Bogom. Toda očitno je bilo tudi zanj pomembno, da se je umaknil iz vrveža vsakdanjika, da ne bi izgubil svoje povezanosti z Bogom in ga ne bi začela določati pričakovanja ljudi, ampak da bi ostal zvest svojim najglobljim temeljem. Če že Jezus potrebuje samoto, da bi v tišini prisluhnil Bogu, koliko nujneje jo potrebujemo mi sami. Nenehno smo namreč v nevarnosti, da bi nas določala pričakovanja in želje drugih ljudi, ali pa da bi preprosto dovolili, da bi nas gnale naše lastne potrebe. V osamljenosti pa srečamo svojo lastno resničnost. V takšnih okoliščinah v nas vzniknejo vse mogoče misli in občutki. Osamljenost pa je tudi kraj, kjer lahko te misli in občutke prečistimo, kjer lahko spoznamo, kaj je primerno našemu najbolj notranjemu bistvu. V tišini samote spoznamo, kako naj bi nadaljevali svojo pot, kako bi lahko.      Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: VI STE BOŽJI DAR.  Mladi tega sveta, ki je v krizi

72. Sinodalni očetje so z bolečino ugotovili, da »veliko mladih živi v vojnih razmerah in trpi nasilje v brezštevilnih oblikah: ugrabitve, izsiljevanja, organizirani kriminal, trgovina z ljudmi, suženjstvo in spolno izkoriščanje, vojni zločini itd. Drugi mladi zaradi svoje vere težko najdejo prostor v družbi ter so žrtve različnih vrst preganjanja in celo smrti. Prisila ali gmotna stiska številne mlade požene na pot kaznivih dejanj in nasilja: otroci vojaki, oborožene in kriminalne skupine, trgovanje z mamili, terorizem itd. To nasilje uniči mnogo mladih življenj. Zlorabe in zasvojenosti, kakor tudi nasilje in negativno vedenje, so nekateri izmed razlogov, ki mlade privedejo v zapor, posebno pogosto določene etnične in družbene skupine.«

73. Mnogi mladi so ideologizirani, uporabljeni in izkoriščani kot »topovska hrana« ali kot udarna moč, ki uničuje, ustrahuje ali smeši druge. Najhujše pa je, da jih je veliko postalo individualistov, ki so sovražni in nezaupljivi do drugih in so tako lahek plen razčlovečujočih ponudb in uničujočih načrtov, ki jih izdelujejo politične skupine ali finančni oblastniki. 

74. Še vedno pa so »na svetu najštevilčnejši mladi tisti, ki trpijo razne oblike družbenega izključevanja in potiskanja na rob zaradi verskih, etničnih ali ekonomskih razlogov. Spomnimo se na težak položaj najstnic in mladih deklet, ki zanosijo, in na množico splavov, pa tudi na razširjanje virusa

HIV in na različne oblike zasvojenosti (mamila, igre na srečo, pornografija itd.); ter na stanje otrok in mladih z ulice, ki nimajo niti doma niti družine niti finančnih sredstev.«30 Ko gre

za ženske, postane to stanje potiskanja na rob v podvojeni meri boleče in težko.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

- Na Svetini slavje Marije Snežne v nedeljo, 2. 8. ob 10. 30.; vodi upokojeni škof Lipovšek.

- Pri kapucinih v Celju bo slavje Porciunkule v nedeljo, 2. 8.. Sv. maše ob 7., 8., 9.30, 11. in 18..

- V Kompolah bo v nedeljo, 2. 8., sv. maša ob 8.00; Lovrenška nedelja: 9. 8. 2020 ob 10.00.

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo sveto obhajilo: 11. 10. 2020.

 INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: maj Pečovje, junij: Slance in Sp. Vrhe; julij: Teharje, avg.: Štore-Lipa.

Kompole: maj: Draga-Moste; junij: Laška vas; julij: Šentjanž; avgust: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.