25.07.2020

Oznanila za 17. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

17. Nedelja med letom

Nedelja,            26. 7.

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Hrovatove in Rozmanove;

za + Danija Lenardiča, starše, Sandija,Vladota in Katjo

za + Ano in Jožeta Žohar; za + Ano in Alojza Romih

Gorazd, Kliment…

Poned., 27. 7.

ob 7.00 po namenu

* Gajšek v Kostrivnici za + Danijelo Oberžan

Viktor I., papež

Torek, 28. 7.

ob 19.00  za + Janka Palirja

Marta, Lazar. sestra

Sreda, 29. 7.

doma ne bo sv. maše

Peter Krizolog

Četrtek, 30. 7.

ob 19.00 za + Ocvirkove in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + Romana Štora

Ignacij Lojolski

Petek, 31. 7.

ob 7.00 za + Angelo Guček, pogrebna

* Gajšek v Kostrivnici za + Vladimirja in Marijo Gajšek

Alfonz Ligvorij

Sobota, 1. 8.

ob 18.00 za + Zabukoškove, Franca in Branka Sajovic

18. Nedelja med letom

Nedelja,            2. 8.

ob 8.00 za + družino Zevnik in Kompolšek

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

17. Nedelja med letom

Nedelja,            26. 7.

ob 8.00 za + Anico in Stanka Mulej, Ano Cehner

Viktor I., papež

Torek, 28. 7.

ob 19.00 za + Martino Vrhovšek

Alfonz Ligvorij

Sobota, 1. 8.

ob 9.00 za + Zdravka Sevška, starše Sevšek in Zajc

18. Nedelja med letom

Nedelja,            2. 8.

ob 8.00 za + Ano in Ladislava Gobec

G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Iz svetega pisma:  O Bog, učil si me od moje mladosti, do zdaj sem oznanjal tvoja čudovita dela. Tudi v starosti in osivelosti, o Bog, me ne zapusti. (Ps 71, 17)

Za nasmeh: SPREOBRNJENJE? Dva mornarja sta doživela brodolom in na ostanku ladje preživela dva dni, upajoč na rešitev. Dlje ko čakata, manj upanja imata. Nazadnje začne eden od njiju moliti: »Gospod, če naju rešiš, ne bom več pil, ne bom kadil, ne bom lagal, ne bom prostaško govoril…« »Nehaj!« zavpije drugi. »V daljavi vidim ladjo!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 26. 7. DO 2. 8. 2020

Zaradi novih okužbe s Covid-19 je potrebno tudi v cerkvi obvezno nositi maske in si pri vstopu razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje v cerkvi, kot tudi povsod drugje. V ta namen škofje določajo, naj ob vstopu v cerkev verniki vržejo v škatlo pri vhodu listek s telefonsko številko (brez imena in priimka). Iz skupnega gospodinjstva je dovolj telefonska številka enega od družinskih članov. Te listke bomo hranili 30 dni za primer, če bi bil kdo okužen, da bi se lahko poiskali kontakti in omejili okužbe. Po 30 dneh bomo liste sežgali. Prosim za sodelovanje: doma napišite na list.

Danes je druga Anina nedelja in god sv. Ane in Joahima. Tudi danes bomo obhajali sv. mašo zunaj cerkve. V začetku sv. maše bomo blagoslovili obnovljene orgle in bomo pri maši in po njej lahko prisluhnili glasovom odličnih orgel, saj bo na njih zaigral najbolj priznani slovenski organist, prof. Tone Potočnik, nekaj pesmi pa bo ob orgelski spremljavi zapela sopranistka Andreja Zakonjšek Krt in tudi njen mož Primož.

Po maši bomo kratko predstavili obnovljene orgle, da bomo lahko začutili vrednost takega instrumenta, saj orglam upravičeno rečejo »kraljica glasbil.« Orgle so izdelali kmalu po letu 1800 in jih čez sto let, ko so podrli staro cerkev sv. Martina, razstavili. Potem so jih obnovili in dodali dva registra ter prestavili k sv. Ani. Letos smo orgle obnovili v Orglarski delavnici v Hočah pri Mariboru. Vrednost celotne obnove instrumenta in omare znaša dobrih 28.000 €. Tako je instrument popolnoma obnovljen in je visoke kvalitete. Tokrat smo pri zagotavljanju sredstev ostali sami, prizadela pa nas je tudi korona kriza, saj smo bili tri mesece brez nabirk, izpadli so tudi blagoslovi in nameravani koncert. Lepo se zahvalim vsem, ki s svojim darom pomagate pri obnovi naših svetišč. S tem, kljub vsemu, ohranjamo našo kulturno in versko dediščino in jo posredujemo mlademu rodu. Bog naj vam povrne s svojimi darovi zdravja, razumevanja in duhovne moči.

Danes je »Krištofova nedelja«. Po jutranji maši bo blagoslov vozil, pri obeh pa bomo zbirali darove za vozila misijonarjev. Letošnja Akcija MIVA je že 33. po vrsti in zdi se, da so potrebe po prevoznih sredstvih naših misijonarjev v letošnjem letu še posebno velike. Vlade v deželah tretjega sveta že v normalnih razmerah ne zmorejo poskrbeti za najosnovnejše potrebe številnih svojih prebivalcev. S posledicami pandemije pa bo še toliko težje oskrbeti pomoč najbolj revnim in ubogim. Tako lahko pomagamo našim misijonarjem. Bog povrni!

V mesecu avgustu potekajo številna romarska srečanja in dopusti. Zato bo na Teharjah ob nedeljah sv. maša samo ob 8.00.

Letos se je sicer potrebno prilagoditi in varovati ozkih stikov, a romanja ostajajo in ste vabljeni: Na Svetini bo v soboto, 1. 8., ob 19.30 sv. mašo daroval vojaški vikar Matej Jakopič. V nedeljo, 2. 8., bo glavno romarsko sv. mašo ob 10.30 daroval upokojeni celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. Obe slovesnosti se bosta odvijali na prostem ob upoštevanju varnostne razdalje in po obeh bodo  litanije matere božje in blagoslov z najsvetejšim.

Bratje kapucini v Celju pa vabijo v nedeljo, 2. 8., k praznovanju Device Marije Angelske v Porciunkuli. Svete maše bodo ob 7., 8., 9.30, 11. in 18. uri. Ves čas bo priložnost za spoved.

Molitev za srečno vožnjo: Nebeški Oče, pomagaj nam, da ne bomo že jutri pozabili na zmernost in razumnost. Pomagaj nam, da bomo v prometu odgovorno ravnali, saj so od naše strpnosti odvisni tudi vsi ostali soudeleženci. Daj nam moči, da bomo vselej ravnali strpno  in odgovorno tudi takrat, ko bo težko in v dani situaciji skoraj nemogoče. Amen.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: VI STE BOŽJI DAR

69. Že z demografskega vidika je v nekaterih deželah več mladih, medtem ko je v drugih stopnja rodnosti zelo nizka. »Iz zgodovine pa izhaja druga razlika, ki povzroča drugačnost dežel in celin stare krščanske tradicije, katere kultura nosi spomin, ki ga ne smemo izgubiti, od   dežel in celin, ki so – nasprotno – zaznamovane z drugimi religioznimi tradicijami in v katerih je krščanstvo manjšina in včasih preteklost. Drugod pa so krščanske skupnosti in mladi med njimi, celo deležne preganjanja.« Treba je ločiti tudi med mladimi, »ki jim globalizacija ponuja večje število možnosti, in onimi, ki živijo na robu družbe ali na podeželju ter trpijo za posledicami raznih oblik izključevanja in izločevanja.«

70. Še veliko več drugih razlik je, a bi bilo preveč zapleteno, če bi jih hoteli podrobno opisati. Zato se mi ne zdi modro zadrževati se ob tem in tudi ne ponujati vam obširne analize mladih v sedanjem svetu, kako živijo in kaj se jim dogaja. Ker pa tudi ne morem kar prenehati z opazovanjem stvarnosti, bom na kratko omenil nekaj prispevkov, ki so prišli že pred sinodo, in nekaj drugih, ki sem jih zbral med njo.

OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Druga Anina nedelja, 26. 7., ob 10.00 sv. maša, blagoslov obnovljenih orgel, kratek koncert. Sv. mašo vodi dr. Andraž Arko OFM.

- na Svetini je slavje Marije Snežne v soboto, 1. 9. ob 19.30; v nedeljo, 2. 8. ob 10. 30.

- V Kompolah bo v nedeljo, 2. 8., sv. maša ob 8.00; Lovrenška nedelja: 9. 8. 2020.

- Pri kapucinih v Celju bo slavje Porciunkule v nedeljo, 2. 8.. Sv. maše ob 7., 8., 9.30, 11. in 18..

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo sveto obhajilo: 11. 10. 2020.

 

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: maj Pečovje, junij: Slance in Sp. Vrhe; julij: Teharje, avg.: Štore-Lipa.

Kompole: maj: Draga-Moste; junij: Laška vas; julij: Šentjanž; avgust: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.