18.08.2018

Oznanila za 20. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH  

20. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 19. 8.

ob 8.00 za + Adolfa Teržana

Bernard, opat

Poned., 20. 8.

ob 7.00 za spravo v slovenskem narodu

* Gajšek v Kostrivnici: za + Marijo in Ivana Štuklek

Pij X., papež

Torek, 21. 8.

ob 19.00 za + Ivana Hrastnika

Devica Marija, kralj.

Sreda, 22. 8.

ob 7.00 za + Jožefo Doberšek

* Gajšek v Kostrivnici: za + Emila Gajška

Roza iz Lime, red.

Četrtek, 23. 8.

ob 19.00 za + Justino Strašek

* Gajšek v Kostrivnici: za + Janeza Salobirja

Natanel, Jernej, ap.

 Petek, 24. 8.

ob 7.00 za + Marijo Mulej

* Gajšek v Kostrivnici: za + Kristino Majoranc

Ludvik IX., kralj.

Sobota, 25. 8.

sv. maša na romanju: za romarje in njihove družine

21. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 26. 8.

ob 8.00 za + Karla Knafelca (12. obl.)

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

20. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 19. 8.

ob 10.00 za + Ano (5. obl.) in Antona Mihelčič

Pij X., papež

Torek, 21. 8.

ob 19.00 za + Martina Žnidarja (obl.) in rodbino

Ludvik IX., kralj.

Sobota, 25. 8.

sv. maša na romanju: za Leopolda Bukovška

21. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 26. 8.

ob 10.00 za + Zdenko (obl.) in Avgusta Zorko

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, sredo, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

K ljubezni ne moremo nikogar prisiliti. Ljubezen je lahko le odgovor na ljubezen. Na ta način je hotel Bog osvojiti človeka. Misel na to, kako nas je Bog ljubil, je najboljša pot, da mu ljubezen vračamo.

(sv. Maksimilijan Kolbe)

Zakaj človek ne more vse življenje ostati vsaj malo otrok,  da bi se še mogel čuditi? Vsaj malo mlad,

da bi še mogel ljubiti? Res čudijo se le otroci, res ljubijo le mladi.  Stari vedo, kaj je ljubezen.

Zato in takrat so stari. (France Avčin)

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 19. DO 26. 8. 2018

Lepo smo obhajali praznik zavetnika župnije sv. Lovrenca v Kompolah. Zahvaljujem se vsem, ki ste se trudili, da je bilo naše praznovanje lepo in je napolnilo srca in povezalo ljudi.

Prihodnji mesec bomo začeli z deli na strehi župnijske cerkve sv. Martina na Teharjah. Lepo se zahvalim vsem, ki ste že kaj darovali za obnovo te velike strehe. To je naše veliko delo, zato ga priporočam v molitev, da bi lahko dobro in brez nesreč izvedli. Strošek bo velik, a če solidarno dodamo po svojih možnostih dar za obnovo, bomo gotovo zmogli. Zato lepo prosimo, da po svojih močeh pomagate v tem velikem projektu. Svoj dar lahko oddate osebno ali v cerkvi pri nabirki, lahko pa tudi nakažete na naslov: Župnija Teharje, Teharje 27, 3221 Teharje, TRR: SI 56 0483 5000 3167 980. Zelo se bomo trudili, da bi uspeli zbrati potreben denar in delo opraviti še pred zimo. Za vsak dar bomo posameznikom ali firmam zelo hvaležni. Za velike dobrotnike pa bomo pripravili znak: zlata opeka - 1000 €, srebrna - 700 € in bronasta - 500 €. Do sedaj imamo v ta namen zagotovljeno eno tretjino sredstev, to je 27.860 €. Bog povrni vsem dobrotnikom!

Župnijsko romanje na Barbano in v Oglej: vsako leto gremo župljani Teharij in Sv. Lovrenca na skupno romanje. Letos smo se odločili, da gremo v zgodovinsko bogat kraj Oglej (nekdanja Akvilea) blizu Trsta, kjer je bilo dolga stoletja sedež Oglejskega patriarhata, cerkveno in upravno središče za naše kraje južno od Drave. Od tam so prihajali misijonarji k našim prednikom v 9. stoletju. Ogledali si bomo starodavno baziliko s čudovitimi mozaiki. Sv. mašo bomo imeli na otoku Barbana, kamor se bomo peljali z ladjo.

Odhod avtobusa je ob 6.15 iz Kompol in ob 6.30 s Teharja. Vrnitev do 21.00. Imamo še nekaj prostih mest, zato se prijavite do zasedbe. Pohitite.

SVETO OBHAJILO

Čudovit je tisti izvir, iz katerega se črpa smrt in življenje. Čudovita je tista jed, ki nam prinaša zveličanje ali pogubljenje. In to sveto, skrivnostno jed nam je zapustil Jezus, naš Odrešenik, v zakramentu oltarja. Vrednemu za nebeško življenje, nevrednemu v sodbo.

Prijatelj moji, tega ne smem zanikati, strašno je nevredno prejeti obhajilo. Toda še bolj žalostno in pogubno je, če iz tedna v teden, iz meseca v mesec hladno odlašamo s sveto udeležbo in prav zaradi tega propadamo. Čim nevarnejši je posel, tem večja je previdnost! Kaj bodo takšni kristjani odgovorili v svoje opravičilo, ko jim bo pravični sodnik povedal, da so brez vsakega vzroka hoteli duhovno umreti, ko bi tako lahko bili ohranili življenje z uživanjem njegovega telesa. »O, vi bedni!« bo rekel, »zakaj ste umrli, saj ste vendar imeli sad in jed življenja v svoji posesti.«

Če te otroci tega sveta sprašujejo, zakaj greš pogosto k sveti večerji, jim odgovori, da zato, da bi se očistil svoji nepopolnosti in se rešil svojih težav, da bi našel v svojih stiskah tolažbo, v svojih slabostih in šibkostih pa moč. »Kdor je moje meso, ima večno življenje,« (Jn 6,54) namreč obljublja Gospod.

Po: A. M. Slomšku, Kruh življenja

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV

199. Sinodalne razprave so nas pripeljale k razvijanju novih pastoralnih metod. Poskusil jih bom zdaj orisati na splošno. Naloga različnih občestev je, da izdelajo predloge, ki bodo učinkovitejši in močneje usmerjeni v prakso. Morali bodo upoštevati tako cerkveni nauk kakor tudi krajevne potrebe in izzive. Nimam namena predložiti celotne družinske pastorale, rad pa bi načel vprašanje, kako se odzvati na nekatere velike pastoralne izzive.

Kako danes oznanjati evangelij o družini

200. Sinodalni očetje so posebej poudarili, da so krščanske družine po milosti zakramenta zakona glavni subjekti družinske pastorale, predvsem zato, ker nudijo »veselo pričevanje zakoncev in družin kot domače cerkve«.  Zato podčrtujejo: »Potrebno je, da ljudje doživljajo, da je evangelij družine tisto veselje, ki ‘napolnjuje srce in celotno življenje ljudi’, ker smo v Kristusu odrešeni ‘greha, žalosti, notranje praznine in osam­ljenosti›’ (Veselje evangelija, 1). V luči prilike o sejalcu (prim. Mt 13,3-9) je naša naloga sodelovati pri setvi; drugo je Božje delo. Ne smemo pozabiti, da je Cerkev, ki pridiga o družini, znamenje nasprotovanja.« Vendar so zakonci hvaležni, če jih pastirji spodbujajo k pogumnemu zavzemanju za močno, rodovitno, vzdržljivo ljubezen, ki se je sposobna postaviti po robu vsemu, kar jim prekriža pot. Cerkev bi rada k družini pristopala s ponižnim razumevanjem in njena želja je, da bi »spremljala vsako družino posebej in vse skupaj, da bi mogle odkriti najboljšo pot za premagovanje težav, s katerimi se srečujejo«. Ni dovolj, da v velike pastoralne načrte sprejmemo neko splošno skrb za družino. Da bi mogle biti družine vedno bolj dejavni subjekti družinske pastorale, je potrebno »oznanjevalno in katehetsko prizadevanje, ki je usmerjeno v notranjost družine« in jim v tem smislu nudi orientacijo.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

- Župnijsko romanje na Barbano in v Oglej: v soboto, 25. 8.. Prijavite se čim prej, do zasedbe.        

- Vpis k verouku: prvi teden v septembru.

- Začetek verouka: drugi teden v septembru.