18.07.2020

Oznanila za 16. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

16. Nedelja med letom

Nedelja,            19. 7.

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Frančiško Romih in Ramšakove

                               za + Jožefa Vodeba (30. dan)

Apolinarij, škof

Poned., 20. 7.

pri sv. Ani ob 19.00 v za + Katarino Gaber, osmina

* Gajšek v Kostrivnici za + Jožefa Jezovška

Danijel, prerok

Torek, 21. 7.

pri sv. Ani ob 19.00  za + Marijo Štor, osmina

Marija Magdalena

Sreda, 22. 7.

ob 7.00 za + Erno Nečemer, pogrebna

Brigita Švedska

Četrt. 23. 7.

ob 19.00 za + Vladimirja Štefančiča, osmina

* Gajšek v Kostrivnici za + Franca Podplatana

Krištof, mučenec

Petek, 24. 7.

ob 7.00 za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + po molitvenih spominih

Jakob st., apostol

Sobota, 25. 7.

pri sv. Ani ob 19.00 za + Ano Selič in starše Zajtl

17. Nedelja med letom

Nedelja,            26. 7.

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Hrovatove in Rozmanove;

za + Danija Lenardiča, starše, Sandija Vodenika, Vladota Teržana in hčerko Katjo

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

16. Nedelja med letom

Nedelja,            19. 7.

ob 10.00 za + Franca Aužnerja, Elizabeto (obl), Zvonimirja Golob in rodbino Gajšek–Pušno

Danijel, prerok

Torek, 21. 7.

ob 19.00 za + Vinka in Marto Oblak

Jakob st., apostol

Sobota, 25. 7.

ob 9.00 za + Natašo, Antona in Zofijo Oberžan

17. Nedelja med letom

Nedelja,            26. 7.

ob 8.00 za + Anico in Stanka Mulej, Ano Cehner

G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Iz svetega pisma: Nasitil bom izčrpanega in okrepil vsakega, ki omedleva. (Jer 31, 25)

Za nasmeh: VNOVIČ POROČEN – Vdovec se po daljšem času žalovanja le poroči. Vzame sestro pokojne žene. Kolega ga ob tem vpraša: »Ali res ljubiš svojo novo ženo?« – »Pravzaprav ne. Ampak veš, pri mojih letih mi ni, da bi se navajal na novo taščo!«

 V tem tednu smo pokopali: Ljudmilo Vorina, 91 letno iz Štor in Erno Nečemer, 102-letn o z Lipe. Bog jima daj večni mir in pokoj. In večna luč naj jim sveti. Naj  počivata v miru.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 19. 26. JULIJA

Zaradi novih okužbe s Covid-19 je potrebno tudi v cerkvi obvezno nositi maske in si pri vstopu

razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje, v cerkvi, kot tudi povsod drugje.

 Danes je že prva Anina nedelja. Letos je žal, zaradi preprečevanja okužb z novim korona virusom, treba praznovanje prilagoditi razmeram. Tako bo že danes sveta maša zunaj cerkve, procesija pa bo v skrajšani obliki, z le dvema postajama - ena na mestu sv. maše, druga pa pri stranskem vhodu v cerkev. Tako bomo lahko ohranjali pravo razdaljo. Sveto mašo bo vodil g. Tone Lipar SDB, župnik v župniji Bl. Antona Martina Slomška v Celju. Med tednom bodo tri svete maše pri sv. Ani: v ponedeljek, torek in v soboto.

Letos pride god sv. Ane in Joahima na nedeljo. Tako bomo prihodnjo nedeljo, na sam praznik, obhajali sv. mašo zunaj cerkve. Vodil jo bo dr. Andraž Arko  frančiškan iz Ljubljane. Pri maši in po njej bomo prisluhnili našim obnovljenim orglam. Na njih bo zaigral najbolj priznani slovenski organist, prof. Tone Potočnik, nekaj pesmi pa bo ob orgelski spremljavi zapela sopranistka Andreja Zakonjšek Krt.Lepo vabljeni.

Kratko bomo predstavili obnovljene orgle, da bomo lahko začutili vrednost takega instrumenta, saj orglam upravičeno rečejo »kraljica glasbil.« Navajam nekaj podatkov o naših orglah: imajo 10 registrov – 7 v manualu in 3 v pedalu. Leto izdelave in mojstra ni bilo mogoče ugotoviti. Očitno pa so zelo stare, saj so prvotno igrale v stari župnijski cerkvi in so jih v začetku 20. stoletja prestavili k sv. Ani, obnovili in malo razširili. Lesene piščali so bile močno najedene od črvov in v slabem stanju, zato smo vse zamenjali z novimi, enakih dimenzij. Prav tako smo zamenjali kovinske piščali dveh registrov, ker so bile zaradi nestrokovnega uglaševanja in slabosti materiala prej uničene. Obnovili smo tudi sapnice, meh, igralnik in orgelsko omaro, namestili nov motor in ventilator. Tako je instrument popolnoma obnovljen in je visoke kvalitete. Seveda je bilo to veliko delo tudi v finančnem smislu. Tokrat smo pri zagotavljanju sredstev ostali sami in nas je korona kriza tudi v tem smislu prizadela, saj smo bili tri mesece brez nabirk, izpadli so tudi blagoslovi in nameravani koncert. Lepo se zahvaljujem vsem, ki s čutom za svetost prostora in za glasbo prinesete ali nakažete svoj dar, da bomo lahko pokrili vse stroške obnove, ki znašajo dobrih 28.000 €.

Bog naj povrne vašo dobroto s svojimi duhovnimi darovi vam in vašim družinam, saj sta zavetnika cerkve varuha in priprošnjika družin. Zato vas lepo vabim te dni k bogoslužju k sv. Ani. Povabite še svoje sorodnike in prijatelje iz drugih župnij. To so lepi dnevi molitve za naše družine, hvaležnost za vse kar imamo in velika prošnja, da bi v družinah ohranjali ljubezen, vero, življenje, zvestobo. Vse to je v sodobnem času močno ogroženo. Zato pridite molit!

»Krištofova nedelja« bo letos 26. 7.. Po jutranji maši bo blagoslov vozil, pri obeh pa bomo zbirali darove za vozila misijonarjev. Letošnja Akcija MIVA je že 33. po vrsti in zdi se, da so potrebe po prevoznih sredstvih naših misijonarjev v letošnjem letu še posebno velike. Vlade v deželah tretjega sveta že v normalnih razmerah ne zmorejo poskrbeti za najosnovnejše potrebe številnih svojih prebivalcev. S posledicami pandemije pa bo še toliko težje oskrbeti pomoč najbolj revnim in ubogim. Tako lahko pomagamo našim misijonarjem. Bog povrni!

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: VI STE BOŽJI DAR

67. Jasnovidnost tistega, ki je bil poklican biti oče, pastir ali voditelj mladih, je v tem, da najde majhen plamenček, ki še gori, trst, ki se zdi, da je nalomljen (prim. Iz 42,3), ki pa se

vendar še ni zlomil. To je sposobnost najti poti tam, kjer drugi vidijo samo zidove, to je spretnost prepoznavanja možnosti tam, kjer drugi vidijo samo nevarnosti. Tak je pogled Boga

Očeta, ki je sposoben ceniti in hraniti dobro posejana semena v srcih mladih. Srce vsakega mladega moramo zato pojmovati kot »sveto zemljo«, ki nosi semena božjega življenja, pred katerim si moramo »sezuti čevlje z nog«, če se hočemo približati in se poglobiti v Skrivnost.

68. Lahko bi poskušal opisati značilnosti današnjih mladih, a želim podati predvsem svarilo sinodalnih očetov: »Sestava sinode je pokazala prisotnost in prispevek različnih področij sveta in poudarila lepoto Cerkve, ki je vesoljna. Kljub okoliščinam naraščajoče globalizacije so sinodalni očetje prosili, naj se poudarijo številne razlike med okolji in kulturami, celo znotraj posameznih dežel. Gre za mnogovrstnost svetov mladih, do te mere, da se v nekaterih deželah

nagibajo k uporabi izraza »mladost« v množini. Poleg tega pa starostno obdobje, ki ga je sinoda zaobjela (16–29 let), ne predstavlja enovite celote, ampak je sestavljeno iz skupin, ki

živijo v posebnih okoliščinah.«

OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Anine nedelje: 19. 7. ob 10.00. Vodi g. Tone Lipar, SDB, sv. maša in skrajšana procesija.

- Druga Anina nedelja, 26. 7., ob 10.00 sv. maša, blagoslov obnovljenih orgel, kratek koncert.

- V Kompolah bo v nedeljo, 26. 7., sv. maša ob 8.00, vabljeni k sv. Ani.

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo sveto obhajilo: 11. 10. 2020.

 INFORMACIJA

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: maj Pečovje, junij: Slance in Sp. Vrhe; julij: Teharje, avg.: Štore-Lipa.

Kompole: maj: Draga-Moste; junij: Laška vas; julij: Šentjanž; avgust: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.