11.07.2020

Oznanila za 15. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

15. Nedelja med letom

Nedelja,            12. 7.

ob 8.00 za farane; za + rodbino Ulaga in Kukovič

ob 10.00 za + Ivana Žnidarca, Hames Aixberger in               

               Antona Plevnika

Henrik (Hinko), cesar

Poned., 13. 7.

ob 7.00 v zahvalo

* Gajšek v Kostrivnici za + Ivana Lubejab v

Kamil de Lessis

Torek, 14. 7.

ob 19.00  za + Milko in Franca Kosaber

Bonaventura, škof

Sreda, 15. 7.

ob 7.00 za + Ano Ozis, Vinka Najdenika in Ano Gradišek

Karmelska Mati         Božja

Četrtek, 16. 7.

ob 19.00 za + Marto Žvegler

* Gajšek v Kostrivnici za + Antona Godiclja

Aleš, spokornik

Petek, 17. 7.

ob 7.00 za milost krščanske vere v naši župniji

* Gajšek v Kostrivnici za + Ano in Ladislava Gobec

Arnold, škof

Sobota, 18. 7.

Pri sv. Ani ob 19.00 za + Angelo Jošt

16. Nedelja med letom

Nedelja,            19. 7.

ob 8.00 za žive in rajne farane;

pri sv. Ani ob 10.00 za + Frančiško Romih in Ramšakove                 

                   za + Jožefa Vodeba (30. dan)

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

15. Nedelja med letom

Nedelja,            12. 7.

ob 10.00 za + Franca Mravljaka in sorodnike

Kamil de Lessis

Torek, 14. 7.

ob 19.00 za + Ivana Pušnika, Angelo in Janeza Mramor

Arnold, škof

Sobota, 18. 7.

ob 9.00 za + Karla Ojsterška, 30. dan

16. Nedelja med letom

Nedelja,            19. 7.

ob 10.00 za + Franca Aužnerja, Elizabeto (obl), Zvonimirja Golob in rodbino Gajšek–Pušno

G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Iz svetega pisma: Gospod vsega namreč ne bo klonil pred nikomer, nič ne bo dal na veličino, saj je sam naredil malega in velikega in za oba enako skrbi. (Mdr 6, 7)

Za nasmeh: Možakar ves zadihan priteče v trgovino in nestrpno reče trgovki: »Dajte mi prosim, hitro past za miš. Rad bi ujel avtobus.« Ona pa začudeno: »Joj, tako velikih pasti pa mi ne prodajamo.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 12. DO 19. JUNIJA 2020

Zaradi novih okužbe s Covid-19 je potrebno v zaprtih prostorih - tudi v cerkvi, obvezno nositi maske in ohranjati primerno medsebojno razdaljo ter si pri vstopu v cerkev razkužiti roke. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje, v cerkvi, kot tudi povsod drugje.

Hvala tistim, ki ste se odzvali na mojo prošnjo glede križev, kapelic in znamenj v vaši bližini. Še posebej prosim lastnike ali sosede teh znamenj, ki kaj vedo o nastanku in obnovi posameznega znamenja, da mi napišejo ali mi povedo. Že vnaprej se vam zahvaljujem.   Prosim, da to sporočite čim prej, saj bi rad uredil in fotografiral čez poletje.

Prihodnja nedelja je že prva Anina nedelja. S sobotno sveto mašo bomo začeli obhajanje praznovanja ob godu sv. Ane in Joahima. Letos bomo morali zaradi preprečevanja okužb z novim korona virusom praznovanje prilagoditi razmeram. Tako bo že prvo Anino nedeljo sveta maša zunaj cerkve, procesije pa ne bomo mogli imeti na običajni način, ampak bomo imeli le dva oltarčka - enega na mestu sv. maše, drugega pa pri stranskem vhodu v cerkev. Tako bomo lahko ohranjali pravo razdaljo. Sveto mašo bo vodil g. Tone Lipar SDB, župnik v župniji Bl. Antona Martina Slomška v Celju. Na drugo Anino nedeljo, prav na god zavetnikov te cerkve, pa bomo pri maši in po njej lahko prisluhnili našim obnovljenim orglam. Na njih bo zaigral najbolj priznani slovenski orgelski mojster prof. Tone Potočnik, nekaj pesmi pa bo ob orgelski spremljavi zapela sopranistka Andreja Zakonjšek Krt.

Lepo vas vabim k praznovanju ob godu sv. Ane in Joahima. Ker bo nedeljsko bogoslužje zunaj cerkve, upamo, da ga bomo lahko varno in primerno obhajali. Povabite še svoje sorodnike in prijatelje iz drugih župnij. To so lepi dnevi molitve za naše družine, hvaležnost za vse kar imamo in velika prošnja, da bi v družinah ohranjali ljubezen, vero, življenje, zvestobo. Vse to je v sodobnem času močno ogroženo. Zato pridite molit!

»Krištofova nedelja« bo letos 26. 7.. Takrat bomo zbirali darove za vozila misijonarjev. Letošnja Akcija MIVA je že 33. po vrsti in zdi se, da so potrebe po prevoznih sredstvih naših misijonarjev v letošnjem letu še posebno velike. Vlade v deželah tretjega sveta že v normalnih razmerah ne zmorejo poskrbeti za najosnovnejše potrebe številnih svojih prebivalcev.
S pojavom pandemije covida-19, zaprtjem javnega življenja ter posledično nezmožnostjo ljudi, da bi si zaslužili svoj »vsakdanji kruh«, pa se je njihovo že tako uborno stanje še poslabšalo. S tem bo zagotovo večji del bremena ponovno padel na ramena naših misijonarjev. Vozila, kupljena preko darov akcije MIVA, pa so jim pri njihovem delu za uboge v neizmerno pomoč.

Saj vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj  skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. (Rim 8,22)

Stvarstvo je nenehno porajanje. Vse teži k dokončnemu srečanju z vstalim Kristusom. Nič ni negibno in nič se ne vrača na isto točko. Bog je pravi vulkan ustvarjalne domišljije; še več, je ustvarjalna domišljija. Cerkev, ki je sestavljena iz ljudi, težko sledi Božjemu koraku in se nagiba k temu, da bi ostala na mestu, ki ga je dosegla. In tako velike iznajdbe Božjega Duha postanejo obrabljene navade brez vsebine. In tako obredi, pobožnosti in razne oblike verskega življenja, ki so ob nastanku razgibale versko življenje, ker so imele v sebi moč nečesa novega, obrabljene životarijo že stoletja in se še vedno ohranjajo pri življenju, čeprav brez vsake verske vrednosti. In tako služabniki in služabnice Cerkve, ki bi morali biti znamenje neskončne ustvarjalne domišljije Boga, lahko postanejo nadležni zagovorniki negibnosti in ohranjanja doseženega stanja. Toda Bog se ne ustavlja. In Cerkev ga mora dohiteti. Če mu hoče ostati zvesta.

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: VI STE BOŽJI DAR

64. Potem ko smo pregledali Božjo besedo, ne moremo reči samo, da so mladi prihodnost sveta. So sedanjost, bogatijo jo s svojim prispevkom. Mlad človek ni več otrok, je v življenjskem trenutku, ko začenja sprejemati različne odgovornosti pri sodelovanju z odraslimi na poti razvoja družine, družbe, Cerkve. A časi se spreminjajo in odmeva vprašanje: Kakšni so mladi danes, kaj je z njimi ta trenutek?

V dobrem: 65. Sinoda je spoznala, da verniki v Cerkvi nimajo vedno Jezusove drže. Namesto da bi vas bili pripravljeni zares do konca poslušati, »včasih prevladuje težnja, da vam odgovarjajo z vnaprej izdelanimi odgovori in s pripravljenimi recepti,ne da bi pri tem dopustili, da se vprašanja mladih zastavijo v svoji novosti, in ne da bi sprejeli njihov izziv.« Pa vendar, šele ko Cerkev zapusti toge sheme in se odpre pripravljenosti za pozorno poslušanje mladih, jo ta empatija obogati, saj »dovoli, da mladi podarijo svoj prispevek skupnosti, ko ji pomagajo,

da se odpre novim občutljivostim in si zastavlja še neodkrita vprašanja.« 25-66. Danes je pri odraslih nevarnost, da si naredimo spisek težav in napak sodobne mladine. Nekateri bi nam sicer ploskali, ker smo se pokazali kot strokovnjaki za iskanje negativnih in nevarnih točk. Kakšen pa bi bil rezultat takšne. drže? Vedno več in več razdalje, manj bližine, manj medsebojne pomoči.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

- Anine nedelje: 19. 7. ob 10.00. Vodi g. Tone Lipar, SDB, sv. maša in skrajšana procesija.

- Druga Anina nedelja, 26. 7., ob 10.00 sv. maša, blagoslov obnovljenih orgel, kratek koncert.

- V Kompolah bo v nedeljo, 26. 7., sv. maša ob 8.00, vabljeni k sv. Ani.

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo obhajilo: 11. 10. 2020.

 OBVESTILA

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: maj Pečovje, junij: Slance in Sp. Vrhe; julij: Teharje, avg.: Štore-Lipa.

Kompole: maj: Draga-Moste; junij: Laška vas; julij: Šentjanž; avgust: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.