04.08.2018

Oznanila za 18. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

18. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 5. 8.

ob 8.00 za + Marijo Ostrožnik (8. obl.)

Jezusova spremenitev na gori

Poned., 6. 8.

ob 7.00  za + Frančiško Horjak

Sikst II., papež

Torek, 7. 8.

sv. maša je v Kompolah

Dominik, duhovnik

Sreda, 8. 8.

ob 7.00 za + Marijo Kočevar 

Terezija B. od Križa

Četrtek, 9. 8.

ob 19.00 za + Miro Godunc

Lovrenc, diakon

 Petek, 10. 8.

sv. maša je v Kompolah

Klara, Jasna

Sobota, 11. 8.

ob 19.00 za + Marijo in Ivana Štuklek

19. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 12. 8.

ob 8.00 za + Štefana Pušnika

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

18. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 5. 8.

ob 8.00 za + Antona, Nežo in sorodnike Košec

Sikst II., papež

Torek, 7. 8.

ob 19.00 za + Eriko Sivka, osmina  

Lovrenc, diakon

 Petek, 10. 8.

ob 19.00 za + Leopolda Bukovška

Klara, Jasna

Sobota, 11. 8.

ob 9.00 za + Julijano (30. dan) in Franca Vrhovšek

19. NEDELJA MED LETOM, LOVRENŠKA

Nedelja, 12. 8.

ob 10.00 za + Antonijo in Alojza Dobovišek

+ Alojza Videc; za žive in rajne farane

Svetejše od postave so cerkvene zapovedi. Bolj polni milosti so verski običaji, kot so bili prazniki stare zaveze. Kdor jih ne upošteva in jih lahkomiselno krši, ta težko greši in ni Marijin častilec, ker je ne posnema. In takih je veliko.

Cerkvena zapoved in težek greh je, če se vse nedelje in zapovedane praznike ne obišče cerkve. Koliko imenitnih ljudi mesece in leta ne vidi cerkve, čeprav imajo le nekaj korakov do nje!

Anton Martin Slomšek, Mati čiste ljubezni

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 5. DO 12. 8. 2018

Lepo smo obhajali tudi drugo Anino nedeljo. Zahvalim se ključarjem in vsem, ki ste pomagali pripraviti bogoslužni prostor pred cerkvijo, sodelovali pri bogoslužju in ozvočili ves prostor. Hvala tudi vsem, ki ste se udeležili bogoslužnega praznovanja pri sv. Ani.

Lepo se zahvalim vsem, ki ste že kaj darovali za obnovo strehe župnijske cerkve sv. Martina na Teharjah. Po domovih ne bomo zbirali sredstev, je pa seveda zelo potreben in dobrodošel vsak dar, saj moramo zbrati preko 80.000 €. Zato prosimo, da po svojih močeh pomagate v tem velikem projektu. Svoj dar lahko oddate osebno ali v cerkvi pri nabirki, lahko pa tudi nakažete na naslov: Župnija Teharje, Teharje 27, 3221 Teharje, TRR: SI 56 0483 5000 3167 980. Zelo se bomo trudili, da bi uspeli zbrati potreben denar in delo opraviti še pred zimo. Za vsak dar bomo posameznikom ali firmam zelo hvaležni. Za velike dobrotnike pa bomo pripravili znak: zlata opeka - 1000 €, srebrna - 700 € in bronasta - 500 €.

Avgust je čas dopustov in romanj. Mnogi verniki radi poromate na Svetino, na Lovrenško nedeljo (ta bo 12. 8. v Kompolah), v razna Marijina romarska svetišča (Tinsko, Petrovče, Brezje, Šmarje, sv. Rok), zato bo na Teharjah v mesecu avgustu sv. maša samo ob 800, v Kompolah pa bo danes sv. maša ob 800. V Svetini je danes ob 10.30 gost škof dr. Stanislav Lipovšek.

Prihodnjo nedeljo je Lovrenška nedelja, farni praznik v župniji sv. Lovrenca. Ob 10.00 bo slovesno sv. mašo vodil naš rojak, dr. Miran Sajovic, dekan fakultete na Salezijanski univerzi v Rimu. Lepo vabim k bogoslužju v Kompole.

 

Umiri tempo

Če za kaj prosimo, pogosto slišimo: »Ni časa.«

Ljudje se ne morejo več izkopati iz svojega divjega tempa, nemira, divjanja –

tudi na dopustu ne. Turistični uradi nas kot ovce ženejo v počitniške raje.

Tudi iz dopusta in počitka so napravili industrijo. Moraš sem in tja, pri vsem moraš sodelovati,

vse videti, vse moraš doživeti, povsod biti …

Za prosti čas ponujajo toliko stvari, pri katerih preprosto moraš biti zraven, ker to vsi delajo.

Sicer postaneš posebnež in izjema. Moraš sodelovati. Enakovreden z vsemi.

Svoj prosti čas moraš dobro organizirati.

Zato ti predlagam: Pa kdaj ne delaj ničesar!

Ali pa stori kaj, česar ti ni treba – a te to veseli.

Življenje – posebej še dopust – ni tekoči trak,

ki nam predpisuje, kaj moramo delati …

Umiri tempo svojega življenja, izstopi, poišči tišino.

V tišini boš našel čudovite prijatelje življenja,

ki so se človeku v hrupu in stresu izgubili.

V globoki tišini se najbolj približamo temeljem

ljubezni do bližnjega.

In brez velikih želja (p)ostajamo srečni.

Phil Bosmans, Živi vsak dan

 

Kdor ljubi, zmore vse 

Ljubiti pomeni izžarevati toplino, ne da bi drug drugega zadušili.

Ljubiti pomeni biti ogenj, ne da bi drug drugega opekli.

Ljubiti pomeni biti si blizu, ne da bi si drug drugega lastili.

Ljubiti pomeni  drug drugega občudovati,

ne da bi se ga oklepali.                                Phil Bosmans

 

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU: Biti bratje in sestre
194. Odnosi med brati in sestrami se v teku časa poglabljajo in »vezi bratstva, ki nastajajo v družini med otroki so, če se to dogaja v ozračju vzgajanja za odprtost do drugih, velika šola svobode in miru. V družini se med brati in sestrami človek nauči, kako živeti skupaj (…) Morda se tega ne zavedamo vedno, a ravno družina prinaša v svet bratstvo! To prvo izkustvo bratstva, ki se hrani z naklonjenostjo in vzgojo v družini, ta slog bratstva se širi kakor obet bratskih odnosov na celotno družbo«.

195. Odraščanje med brati in sestrami daje človeku čudovito izkušnjo, kako skrbeti drug za drugega, pomagati in pomoč sprejemati. Zato žarí »bratstvo v družini s posebnim sijajem, če vidimo skrb, potrpljenje in ljubezen, ki se jo posveča bratcu ali sestrici, ki je slaboten, bolan ali invaliden.«Treba je priznati: »Imeti brata ali sestro, ki te ima rad, rada, je močno izkustvo, ki ga ni mogoče ne plačati ne nadomestiti«. Vendar je treba otroke potrpežljivo vzgajati k temu, da drug z drugim ravnajo kot bratje in sestre. Ta proces, ki je včasih težaven, je prava šola za socialno obnašanje. V nekaterih deželah prevladuje močno nagnjenje k temu, da bi imeli samo enega otroka, zaradi česar je izkustvo odnosov med brati in sestrami vse bolj redko. V primerih, ko ni mogoče imeti več kot enega otroka, bi morali poiskati načine, da otrok ne bi rasel sam ali osamljen.

OBVESTILA IN NAPOVEDI

V mesecu avgustu bo na Teharjah ob nedeljah sv. maša samo ob 8.00. - V Kompolah bo prihodnjo nedeljo sv. maša ob 8.00.

- Lovrenška nedelja: 12. 8., sv. mašo bo vodil dr. Miran Sajovic iz Rima.

- Župnijsko romanje: na Barbano in v Oglej (Italija, blizu Trsta): v soboto, 25. 8. 2018. Rezervirajte si čas.