04.07.2020

Oznanila za praznik sv. Cirila in Metoda za župnijo Teharje in župnijo sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope

Nedelja,            5. 7.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ivana Perčiča, starše, brate in sestre Hodej

Marija Goretti, mučenka

Poned., 6. 7.

ob 8.00 za + Albina Polaka

ob 19.00 za + Martina Gologranca

Vilibald, škof

Torek, 7. 7.

ob 18.00 za zakonce (pri sv. Ani)

Gregor Grassi

Sreda, 8. 7.

ob 7.00 + Terezijo Planko

Hadrijan III., papež

Četrtek, 9. 7.

ob 19.00 za + Riharda Mihevca, osmina

* Gajšek v Kostrivnici za + Faniko Klun

Amalija, redovnica

Petek, 10. 7.

ob 7.00 za + Jožico in Zdenkota Rozman

* Gajšek v Kostrivnici za + Štefanijo Oberžan

Benedikt, opat

Sobota, 11. 7.

ob 19.00 za + Antonijo in Slavka Hrvatič, Albina in brate Vipotnik

15. Nedelja med letom

Nedelja,            12. 7.

ob 8.00 za farane; za + rodbino Ulaga in Kukovič

ob 10.00 za + Ivana Žnidarca, Hames Aixberger in  Antona Plevnika

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope

Nedelja,            5. 7.

ob 10.00 za + Alojza in Rozalijo Žnidar, Alojza Mastnaka in rodbino Žnidar-Mastnak

Vilibald, škof

Torek, 7. 7.

ob 19.00 za + Romana Štora

Benedikt, opat

Sobota, 11. 7.

ob 9.00 za + Angelo Tofant

15. Nedelja med letom

Nedelja,            12. 7.

ob 10.00 za + Franca Mravljaka in sorodnike

G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Pokopali smo: Riharda Mihevca, 78-letnega; Vladimirja Štefančiča, 81-letnega; Katarino Gaber, 40-letno; in Marijo Štor, 92-letno. Bog jim daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Tudi jaz te ne bom obsodil. Pojdi in odslej ne greši več! (Jezus)(Jn 8,11).

Za nasmeh: Ko je neka dama je praznovala 50. rojstni dan, jo je hotel župnik potolažiti: »O, Gospa, saj to ni nobena starost.« Ona pa: »Za katedralo ne, za damo pa!«.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 5. DO 12. JULIJA  2020

Zaradi novih okužbe s Covid-19 je potrebno v zaprtih prostorih, torej tudi v cerkvi, nositi maske in ohranjati primerno medsebojno razdaljo ter si pri vstopu v cerkev razkužiti roke. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje, v cerkvi, kot tudi povsod drugje.

V knjigi bi radi predstavili bogato zgodovino teharske župnije in vanjo vključili tudi verska znamenja, kapelice in križe na javnih mestih v župniji Teharje, na kratko njihovo zgodovino in razlog postavitve. Zato vas vabim, da mi sporočite s svojega področja o teh znamenjih, kje so, iz kakšnega razloga in kdaj so bila zgrajena ali postavljena. Prosim, da to sporočite čim prej, saj bi rad uredil in fotografiral čez poletje. Žal, do sedaj še nisem dobil odziva od nikogar.

Spoved je mogoča, za to sem pripravil v niši pri vratih cerkve na Teharjah nov prostor za spoved, ki je dovolj velik, dostojen in primeren. Spovedanec lahko sam izbere ali se bo pogovarjal z duhovnikom iz oči v oči ali bo anonimno, kot v spovednici. Tako imate zopet možnost za sveto spoved in bom na razpolago pred mašo. Pridite pravočasno.

Bližajo se Anine nedelje. Upamo, da ne bo še dodatnih ukrepov, bomo pa skušali izpeljati glede na možnosti in pogoje.

Vesoljna Cerkev praznuje danes slovesni praznik slovanskih apostolov Cirila in Metoda. Občudujemo ta dva velikana duha in vere: vrhunska grška izobraženca svoje dobe sta se podala misijonarit med Slovane, zanje pripravila nov črkopis in jim prevedla bogoslužne knjige ter Sveto pismo v njihov jezik, nato pa šla po potrditev v Rim. Sta enkraten zgled, kako je treba graditi mostove med narodi in kulturami. Vera to zmore, le novih apostolov po zgledu Cirila in Metoda nam je treba.

Vsemogočni Bog, oče vseh ljudi, veliki družini slovanskih narodov si dal sveta brata Cirila in Metoda za apostola evangelija in učitelja krščanske omike. V Svetem Duhu nas razsvetljuj in vodi, da bomo po njunem zgledu in priprošnji služili svojemu ljudstvu ter ostali trdni v veri in ljubezni do Cerkve. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.             (Mašna prošnja na današnji praznik)

Nedelja Slovencev po svetu:

»Ne moreš biti drugega kot domoljub. Kdor svojega doma in svoje domovine nima rad, nima ničesar in nikogar rad. Če ne bomo domoljubi, smo ob današnji globalizaciji zapisani odmrtju. Domoljubna vzgoja nam manjka. Ko sem pred davnimi leti prvič pripotoval v Švico, me je presenetilo, kako so že ob skromnem prazniku kantona na vseh hišah vihrale zastave. Pri nas pa je marsikdaj ravno obratno. Ob državnih praznikih vidiš ulice, kjer niti na eni zasebni hiši ne visi zastava. Domoljubno vzgojo v smislu slovenstva sem v otroških letih užival doma, v takratnem družinskem okolju, že v letih Kraljevine Jugoslavije. Oče me je večkrat prosil, naj mu ob smrti v krsto položimo trak Akademskega društva Danica z barvami slovenske zastave. In v takšnem domoljubju sem tudi vzgajal svoje otroke. Oče in mati sta prva, ki v srca svojih otrok sadita ljubezen do slovenske besede, ki je najmočnejše jamstvo za ohranjanje narodne zavesti in za obstoj slovenske države.«                                    Prof. dr. Kajetan Gantar

Po svetu je veliko naših ljudi, ki so iz različnih razlogov za stalno zapustili domovino in se naselili v tujini. Kot verni ljudje na nedeljo Slovencev po svetu še posebej mislimo nanje, prosimo za njihovo trdnost v veri in zvestobo svojemu narodu ter domačemu ognjišču. V molitvi se danes še posebej povežimo z njimi – naj nas povezuje skupna ljubezen do domovine ter do Jezusa in naše skupne nebeške matere Marije.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Mladi svetniki

52. Sv. Frančišek Asiški je bil zelo mlad sanjač, ko je zaslišal Jezusov klic, naj bo ubog kakor On in naj s svojim zgledom popravi Cerkev. Z veseljem se je vsemu odrekel in je danes

svetnik vesoljnega bratstva, brat vseh, človek, ki je slavil Gospoda v njegovih stvaritvah. Umrl je leta 1226.

53. Sv. Ivana Orleanska se je rodila leta 1412. Bila je mlada kmetica, ki je kljub rosnim letom branila Francijo pred napadalci. Nerazumljena zaradi svojega videza in zaradi tega, kako je živela svojo vero, je umrla na grmadi.

54. Bl. Andrej Phu´` Ye´`n je bil mlad Vietnamec iz 17. stol. Bil je katehet in je pomagal misijonarjem. Zaradi vere so ga zaprli in ker se ji ni hotel odreči, so ga umorili. Umrl je z besedo: »Jezus.«

55. V istem stoletju je bila sv. Katarina Tekakwitha mlada laikinja, rojena v Severni Ameriki. Preganjali so jo zaradi vere, zato je zbežala ter prehodila več kot 300 kilometrov po gostih gozdovih. Posvetila se je Bogu in umrla govoreč: »Jezus, ljubim te!«

56. Sv. Dominik Savio je Mariji ponudil vse svoje trpljenje. Ko ga je sv. Janez Bosko učil, da svetost pomeni biti vedno vesel, je odprl svoje srce nalezljivemu veselju. Skušal je biti

blizu svojim najbolj zapostavljenim in bolnim tovarišem. Ko je leta 1857 v starosti 14 let umiral, je govoril: »Kakšno lepoto zrem!« ...

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Anine nedelje: 19. 7. in 26. 7. 2020.

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo obhajilo: 11. 10. 2020.

 INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: maj Pečovje, junij: Slance in Sp. Vrhe; julij: Teharje, avg.: Štore-Lipa.

Kompole: maj: Draga-Moste; junij: Laška vas; julij: Šentjanž; avgust: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.