21.07.2018

Oznanila za 16. nedeljo med letom (Anina); za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

16. NEDELJA MED LETOM; 1. Anina

Nedelja, 22. 7.

Krištofova

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Antona in Marijo Hrovat in  sorodnike;

          za + Anico Razboršek

Brigita Švedska

Poned., 23. 7.

ob 17.00 za + Jožefo Doberšek

* Gajšek v Kostrivnici: za + Emila Gajška

Krištof, mučenec

Torek, 24. 7.

ob 19.00 za + Miroslava Pavliča (30. dan)

Jakob st., apostol

Sreda, 25. 7.

pri sv. Ani ob 19.00 za + Marjana Vrhovnika

* Gajšek v Kostrivnici: za +

Joahim in Ana, starša Device Marije

Četrtek, 26. 7.

pri sv. Ani ob 10.00 za + Angelo Pevec in Ajdrčanove

            za + Franca Kača; za + Marijo Mulej

ob 20.00 za + Nežo Polajžar, procesija z lučkami

Gorazd, Kliment,...

 Petek, 27. 7.

ob 7.00 po namenu

Viktor (Zmago)

Sobota, 28. 7.

pri sv. Ani ob 19.00 za + Anico in Antona Mihelčič;

      za + Nežo Košec

17. NEDELJA MED LETOM; 2. Anina

Nedelja, 29. 7.

ob 8.00 za + Ano Selič, starše Zajtl in Selič

pri sv. Ani ob 10.00 za žive in rajne farane;

     za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika;

     za + Olgo Gradišnik; za + starše Gologranc

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

16. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 22. 7.

Krištofova

ob 10.00 za + Ano in Stanislava Mulej

Krištof, mučenec

Torek, 24. 7.

ob 19.00 + Franca Majoranca

Viktor (Zmago)

Sobota, 28. 7.

ob 9.00 za + Stanka Kovača

17. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 29. 7.

ob 8.00 za + Anico Arzenšek

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek in v sredo. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

OZNANILA ZA TEDEN OD 22. DO 29. JULIJA 2018

Danes je prva Anina nedelja. Tudi skozi ves teden nas bo spremljal misel na Marijina starša, pa tudi na naše starše in stare starše. To je za župnijo Teharje še posebno lep čas, saj obnavljamo in ohranjamo pobožnost do zavetnice podružne cerkve, ki so jo gradili že celjski grofje in je skozi stoletja poznano svetišče za vernike od blizu in daleč. Zadnja desetletja sicer ni čutiti obiska, kot je bil nekoč, trudimo pa se, da bi ohranjali dediščino preteklosti in poživljali vero in zaupanje tudi v sedanjosti, ko staršem ni lahko vzgajati otrok in je v družinskem življenju veliko problemov in težav. Zato je še toliko bolj prav in potrebno moliti za naše družine, za naše otroke in mladino. Lepo vas vabim, da v teh dneh obiščete to lepo svetišče in molite za svoje družine.

Danes ob 10.00 bo sv. mašo in procesijo z Najsvetejšim vodil prof. zgodovine na Teološki fakulteti dr. Metod Benedik, ki je tudi letošnji zlatomašnik in avtor mnogih zgodovinskih študij in knjig. Pri sv. Ani bo sv. maša tudi na predvečer goda sv. Ane in Joahima, v sredo zvečer. Po maši bomo blagoslovili obnovljeno kapelico v bližini cerkve; v četrtek, na praznični dan pa bo ob 10.00 vodil sv. mašo letošnji novomašnik, g. Matic Lesjak. Po maši bomo zapeli litanije matere božje, prosili za družine in prejeli tudi novomašni blagoslov. Zvečer ta dan pa lepo vabim ob 20.00 k sv. maši in procesiji z lučkami. V soboto zvečer bo sv. mašo vodil naš zlatomašnik g. Stanko Gajšek, v nedeljo pa murskosoboški škof dr. Peter Štumpf. Lepo vabljeni k praznovanju sv. Ane in povabite tudi druge, še zlasti svoje sorodnike, prijatelje in znance, tudi od drugod.

Danes je tudi tako imenovana »Krištofova« nedelja, ko se spominjamo prometa in odgovornosti v njem. V zahvalo za srečno prevožene poti darujemo dar za misijonska vozila (akcija MIVA) in tako pomagamo misijonarjem, da preko ustreznih prometnih sredstev lažje pomagajo ljudem v tisti deželi. V lanskem letu smo tako slovenski verniki preko te akcije zbrali 360.000 € in pomagali uresničiti 13 projektov. Tudi letos priporočam to akcijo. Po prvi maši na Teharjah in po maši v Kompolah bo, kot običajno, blagoslov vozil. To je molitev, zahvala in prošnja, naj Bog vodi ravnanje nas in drugih v prometu, da ne bi povzročili nesreč in ne bi bili deležni nesreč.

Resno se pripravljamo na obnovo strehe župnijske cerkve na Teharjah. Zamenjati moramo kritino, ker nam sicer lahko povzroči veliko škodo. To nam bo žal prineslo veliko stroškov, preko 80.000 €. Zelo se bomo trudili, da bi uspeli zbrati potreben denar in delo opraviti še pred zimo. V ta namen bodo šla vsa zbrana sredstva. Lepo prosimo za vašo denarno pomoč. Za vsak dar bomo posameznikom ali firmam zelo hvaležni. Za velike dobrotnike pa bomo pripravili znak: zlata opeka - 1000 €, srebrna - 700 € in bronasta - 500 €. Hvala  vsem, ki ste v ta namen že darovali.

Mi gremo, Gospod, a večkrat ne vemo – kam. Samo hitimo, Gospod. Pogosto ne vemo – zakaj hitimo. Vedno nekaj iščemo, Gospod. Največkrat ne vemo – zakaj. Pogosto delamo dolge korake in naše življenje se odvija kot nit s koluta, meter za metrom, korak za korakom … Samo ti veš, kdaj bo konec. Gospod, svetuj nam smer, pokaži nam pot. Ti veš, kaj je prav. Obvaruj nas nepotrebnih ovinkov, prizanesi nam s stranpotmi. Opogumi nas, kadar smo nemočni. Pomagaj nam na noge, kadar pademo. Bodi na cilju ti, kadar dospemo.     (Hermann Multhaupt)

Poletni meseci so lepa priložnost za oddih in sprostitev. Vsem želim lepe dneve miru in počitka.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU: Življenje v veliki družini; Biti sinovi in hčere

187. Mala jedrna družina se ne sme zapirati proti razširjeni družini, h kateri pripadajo starši, strici in tete, bratranci in sestrične in celo sosedje. V tej veliki družini lahko kdo potrebuje pomoč ali vsaj družbo ali znamenje naklonjenosti ali prenaša hudo bolečino, ki kliče po tolažbi. Današnji individualizem včasih pelje k temu, da se ljudje umikamo v varno manjše gnezdo in doživljamo druge kot nadležno nevarnost. Ta osamitev pa ne povečuje miru in sreče, ampak zaklepa srce družine in ji jemlje življenjsko širino.

188. Na prvem mestu mislimo na svoje starše. Jezus je farizeje spomnil na to, da je zanemarjanje staršev kršitev Božjega zakona (prim. Mr 7,8-13). Nikomur ne koristi, če se neha zavedati, da je sam otrok. V vsakem človeku – »četudi je odrasel ali se je postaral, čeprav je tudi sam postal roditelj, ali če zaseda odgovoren položaj – ostaja kljub vsemu temu trajna istovetnost sina ali hčere. Vsi smo sinovi in hčere. In to nas vedno spomni na dejstvo, da si življenja nismo podarili sami, ampak smo ga prejeli. Veliki dar življenja je prvo darilo, ki smo ga prejeli.«

189. Zato zahteva »četrta zapoved, da otroci (…) spoštujejo očeta in mater (prim. 2 Mz 20,12). Ta zapoved pride takoj za tistimi, ki zadevajo neposredno Boga. Saj vsebuje nekaj svetega, nekaj Božjega, nekaj, kar je v korenini vsake druge oblike spoštovanja med ljudmi. In v svetopisemski ubeseditvi četrte zapovedi je dodano: ‘da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo dá Gospod, tvoj Bog’. Ljubeča povezava med generacijami zagotavlja prihodnost, ta pa zagotavlja resnično človeško zgodovino. Družba otrok, ki ne častijo svojih staršev, je družba brez časti (…) Takšna družba je obsojena na to, da se spremeni v družbo brezčutnih in pohlepnih mladih ljudi.«

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- V mesecu avgustu bo na Teharjah ob nedeljah sv. maša samo ob 8.00.

- V Kompolah bo prihodno nedeljo sv. maša ob 8.00.

- Lovrenška nedelja: 12. 8. - dr. Miran Sajovic iz Rima.