27.06.2020

Oznanila za 13. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

13. Nedelja med letom

Nedelja,            28. 6.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Angelo Jošt

Peter in Pavel,

Apostola

Poned., 29. 6.

ob 8.00 za + Silvo Kroflič

ob 19.00 za + Romana Rismana

Prvi mučenci

Rimske Cerkve

Torek, 30. 6.

ob 19.00 za + Štefana (obl.) in Nežo Polajžar

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih

Estera, Svet. žena

Sreda, 1. 7.

ob 7.00 + Marijo Hliš

Ptujskogorska Mati Božja

Četrtek, 2. 7.

ob 19.00 za + Karla Ojsterška, osmina

* Gajšek v Kostrivnici za + Vladota in Marijo Gajšek

Tomaž, apostol

Petek, 3. 7.

ob 7.00 za + Antonijo Kočar

* Gajšek v Kostrivnici za + Danijelo Oberžan

Urh, škof

Sobota, 4. 7.

ob 19.00 za + žrtve Teharskega taborišča; molitev za spravo

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope

Nedelja,            5. 7.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ivana Perčiča, starše, brate in sestre Hodej

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

13. Nedelja med letom

Nedelja,            28. 6.

ob 10.00 za + starše Ivana in Terezijo Kovač, Ido in Franca Kolar

Peter in Pavel, ap.

Poned., 29. 6.

ob 19.00 za + Jožefa Jezovška

Urh, škof

Sobota, 4. 7.

ob 9.00 za + Martino Vrhovšek

Ciril in Metod, sozavetnika Evrope

Nedelja,            5. 7.

ob 10.00 za + Alojza in Rozalijo Žnidar, Alojza Mastnaka

       in rodbino Žnidar-Mastnak

G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v torek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Umrla sta: Rihard Mihevc, 78-letni iz Vrh 54, pogreb bo jutri ob 15.30 na Teharjah; in Vladimir Štefančič, 81-letni iz Lipe. Pogreb bo v torek ob 14.30 v Celju. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Vse torej, kar hočete, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim; zakaj to je postava in preroki. (Lk 12, 35 ).

Za nasmeh: Med čezoceanskim letom se nenadoma po zvočniku oglasi pilot in reče: »Če je med potniki kakšen zdravnik, naj prosim čimprej pride v pilotsko kabino.« - Čez nekaj minut se po zvočniku sliši zdravnikov glas, ki pravi: »Če je med potniki kakšen pilot, naj prosim pride v pilotsko kabino.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 28. 6. DO 5. 7. 2020

 

Žal se spet pojavljajo okužbe Covid–19 in je zato spet potrebno v zaprtih prostorih, torej tudi v cerkvi, nositi maske in ohranjati primerno medsebojno razdaljo ter si pri vstopu v cerkev razkužiti roke. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje, v cerkvi, kot tudi povsod drugje.

V knjigi bi radi predstavili bogato zgodovino teharske župnije in vanjo vključili tudi verska znamenja, kapelice in križe na javnih mestih v župniji Teharje, na kratko njihovo zgodovino in razlog postavitve. Zato vas vabim, da mi sporočite s svojega področja o teh znamenjih, kje so, iz kakšnega razloga in kdaj so bila zgrajena ali postavljena. Prosim, da to sporočite čim prej, saj bi rad uredil in fotografiral čez poletje.

Spoved je pomemben del našega osebnega in verskega življenja. Žal je v zadnjih desetletjih močno upadlo število spovedi. A na drugi strani vidimo, da je v družbi in v družinah toliko kaj narobe. Ali ni tudi to povezano? V pripravi na spoved kristjan presoja pred Bogom svoje namene, besede in dejanja, pri spovedi izpove, da iz sebe in sprejme božje odpuščanje, spodbudo za nov začetek in novo moč. Zaradi korona krize je spoved v spovednici otežena, saj gre za mali prostor in neposredno bližino. Zato sem pripravil v niši pri vratih cerkve na Teharjah nov prostor za spoved, ki je dovolj velik, dostojen in primeren. Spovedanec lahko sam izbere, ali se bo pogovarjal z duhovnikom iz oči v oči ali bo anonimno, kot v spovednici. Tako imate zopet možnost za sveto spoved in bom na razpolago pred mašo. Pridite pravočasno.

Za praznik domovine, Dan državnosti, je bila v Ljubljanski stolnici sv. maša za domovino.

Zelo lep nagovor je imel koprski škof dr. Jurij Bizjak. Priporočam, da ga preberete na naši spletni strani.

 

»Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično, povem vam, ne bo izgúbil svojega plačila.« (Mt 10,42)

 

Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hladna« me vsega prevzame.

Ti ne bi uporabil tega pridevnika, če ne bi sam izkusil, kaj pomeni v zadušljivi vročini kozarec hladne vode. Rad si te predstavljam, kako počasi srkaš kozarec hladne vode in pri tem občutiš prijetno olajšanje ter s hvaležnostjo gledaš prijatelja, ki ti ga je ponudil.

Gospod Jezus, človeški um si ne bi znal izmisliti Boga, stvarnika morij in rek, ki se razveseli in je hvaležen za kozarec hladne vode.

Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hladna« mi da moči, ker mi zagotavlja, da razumeš vse odtenke naše človeškosti in naše slabotnosti.

Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hladna« me obvezuje. Govori mi, da ni dovolj narediti kaj, da bratje in sestre ne bi umirali od žeje. Ti želiš, da vsem omogočimo uživati

ob osvežitvi s krepčilnim kozarcem hladne vode.             (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj)

 

Prav prisrčno sporočilo ima današnje prvo berilo: pobožna in priletna zakonca sta z izredno gostoljubnostjo sprejela Božjega moža preroka Elizeja in mu pripravila posebno sobo. Rekla sta: »Svet človek naj ostane pri nas.« Naj bo tudi naša želja bivati skupaj s svetimi ljudmi in da bi postajali sveti, da si bodo drugi želeli naše družbe.

Vsekakor pa se kristjanova svetost začne že pri krstu, v katerem smo bili s Kristusom pokopani v njegovo smrt. V krstu umiramo, da v Kristusu zaživimo. Novi človek je po Kristusu ustvarjen, se po njem zgleduje in se trudi živeti, kakor je živel on. Zaradi vsega tega smemo upati, da bomo z njim živeli tudi v večnosti.                                  (Po: Molimo s Cerkvijo, leto A)

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Marija, dekle iz Nazareta

49. Srce Cerkve je polno mladih svetnikov, ki so dali življenje za Kristusa, mnogi celo v mučeništvu. Čudovito so odsevali mladega Kristusa. Zdaj žarijo, da bi spodbudili nas in da bi nam pomagali iz zaspanosti. Sinoda je izpostavila, da je Molitev ob sklepu križevega pota na 34. svetovnem dnevu mladih v Panami  »veliko mladih svetnikov osvetlilo mladost v vsej njeni lepoti in so bili v svojem času resnični preroki sprememb; njihov zgled kaže, česa vsega so mladi sposobni, ko se odprejo srečanju s Kristusom«.

50. »Po svetosti mladih lahko Cerkev prenovi svojo duhovno gorečnost in apostolsko moč. Balzam svetosti, rojene s plemenitim življenjem tolikih mladih, lahko pozdravi rane Cerkve in sveta, nam vrne tisto polnost ljubezni, h kateri smo bili od vekomaj poklicani: mladi svetniki nas spodbujajo, da se vrnemo k prvi ljubezni (prim. Raz 2,4).« Nekateri niso izkusili zrelih let, a so nam kljub temu zapustili pričevanje o drugačnem preživljanju mladosti. Spomnimo se vsaj nekaterih izmed njih, iz različnih zgodovinskih obdobij, ki so živeli svetost vsak na svoj način.

51. V 3. stol. je bil sv. Sebastijan mlad poveljnik pretorske straže. Pripovedujejo, da je vsepovsod govoril o Kristusu in poskušal prepričati svoje tovariše, dokler mu niso ukazali, da se mora odpovedati svoji veri. Ker tega ni sprejel, so ga zasuli s puščicami, a je preživel in še naprej pogumno oznanjal Kristusa. Na koncu so ga do smrti pretepli.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI:

- Anine nedelje: 19. 7. in 26. 7. 2020.

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo obhajilo: 11. 10. 2020.

 INFORMACIJE:

 

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: maj Pečovje, junij: Slance in Sp. Vrhe; julij: Teharje, avg.:  Štore-Lipa.

Kompole: maj: Draga-Moste; junij: Laška vas; julij: Šentjanž; avgust: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.