20.06.2020

Oznanila za 12. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

12. Nedelja med letom

Nedelja,            21. 6.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Adolfa Teržana

ob 19.00 pri evharističnem križu za + Rudija Straška

Janez Fišer, škof

Poned., 22. 6.

ob 7.00 za zdravje in rodbino Tržan

* Gajšek v Kostrivnici: za + Martino Vrhovšek

Jožef Cafasso

Torek, 23. 6.

ob 19.00 za + Starše Vrabec

Janez Krstnik, r. d.

Sreda, 24. 6.

ob 7.00 + Justino in Karla Flis in sorodnike

Dan državnosti

Četrtek, 25. 6.

ob 19.00 za + Antona Ostrožnika

* Gajšek v Kostrivnici za + Gizelo Završek

Jožefmarija Escriva

Petek, 26. 6.

ob 7.00 za + Angelo in Ivana Primožič

* Gajšek v Kostrivnici za + Franca Podplatana

Ema Krška, kneginja

Sobota, 27. 6.

ob 19.00 za + Jožeta Vodeba, osmina

13. Nedelja med letom

Nedelja,            28. 6.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Angelo Jošt

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

12. Nedelja med letom

Nedelja,            21. 6.

ob 10.00 za + Jožefo in Alojza Mramor,

      Alojza in Franca Mastnak, rodbini Mastnak-Mramor

Jožef Cafasso

Torek,  23. 6.

ob 19.00 za + Silvo in Ivana Rutar, Marjana Rozmana

Janez Krstnik, r. d.

Sreda,  24.6.

v Šentjanžu ob 19.00 za + Antona, Edija in Lojzko Godicelj

Ema Krška, kneginja

Sobota, 27. 6.

ob 9.00 za + Ivana Lubeja, 30. dan

13. Nedelja med letom

Nedelja,            28. 6.

ob 10.00 za + starše Ivana in Terezijo Kovač, Ido in Franca Kolar

G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Pokopali smo: Jožeta Vodeba, 79-letnega, iz Bukovžlaka. Umrl je: Karl Ojsteršek,80-letni iz Prožinske vasi 60B. Pogreb bo v petek, 26. 6., ob 15.30 v Celju. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Kdor zaupa v svoje bogastvo, propade, pravični pa poganjajo kakor listje.

(Prg 11, 28)

Za nasmeh: Šef: »Franc, bil sem pozoren na vas: ta teden ste petkrat zamudili v službo. Kaj vendar mislite?« – Franc: »Mislim, da mora potemtakem biti danes petek.«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 21. DO 28. JUNIJA 2020

Zaradi boljše varnosti še ohranjamo razkuževanje pri vstopu v cerkev in odhodu iz nje ter razdaljo 1,5m. Kjer ni mogoče ohranjati te razdalje, si nadenimo maske. Še priporočam uporabo mask. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje, v cerkvi, kot na drugih mestih.

Danes ob 19.00 je sv. maša pri Evharističnem križu. Naj spomnim: leta 1935 je bil v Ljubljani veličastni evharistični kongres za vso tedanjo kraljevino Jugoslavijo. Tudi na Teharjah so v spomin nanj postavili Evharistični križ ob poti iz Bukovžlaka proti sv. Ani, kjer je čudovit pogled po celi celjski kotlini proti Alpam. Po vojni so nasprotniki vere križ požagali, po osamosvojitvi pa ste ga znova postavili in blagoslovili. Pred desetimi leti, 2010, je bil v Celju Slovenski evharistični kongres in beatifikacija mučenca Alojzija Grozdeta. Od takrat pa tudi mi obhajamo eno nedeljo v juniju ob križu sveto mašo. Dobrodošli tudi iz drugih župnij.

V sredo, 24. 6., je god Janeza Krstnika. Sv. maša bo v Šentjanžu ob 19.00. V nedeljo po prazniku smo imeli navadno mašo v Šentjanžu. Zaradi omejenosti prostora bomo procesijo z mašo s Št. Janževe nedelje prestavili na zadnjo nedeljo v avgustu, v upanju, da bo takrat bolje. Za zdravje se moramo truditi, včasih tudi kaj omejiti.

V četrtek, 25. junija 2020, bomo obhajali Dan državnosti ter vstopili v trideseto leto razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. Slovenski škofje so sklenili, da na predvečer praznika v sredo, 24. junija 2020, ob 20.00 uri zvonimo z vsemi zvonovi za 5 minut.
V znamenje ponosa in hvaležnosti za svojo domovino, izobesimo slovensko zastavo.

Vsako leto je na dan državnosti, 25. junija, Slomškov pohod. Letos bo zaradi epidemije potekal po prilagojenem programu. Na pot se boste lahko odpravili kot posamezniki ali kot manjše skupine in si za izhodišče izbrali predlagane poti, ki vas bodo pripeljale v Novo Cerkev. Ne bo skupnih začetkov poti, pa tudi ne skupnega zaključka na cilju v Novi Cerkvi, kakor tudi ne skupnih prevozov do izhodiščnih točk. Več si oglejte na www.zupnija-teharje.si.

Župnija Teharje je bila ustanovljena leta 1545, župnijska cerkev pa omenjena že leta 1256. Do sedaj še nimamo opisanih in predstavljenih pomembnih dejstev in dogodkov naše župnijske preteklosti. Prosil sem prof. zgodovine dr. Bogdana Kolarja, da bi raziskal in v knjigi predstavil župnijo Teharje, podobno, kot je pred leti to že naredil za župnijo Sv. Lovrenc in Svetino. On in dr. Miran Sajovic že delata na tem. V knjigi bi radi predstavili tudi verska znamenja, kapelice in križe na javnih mestih v župniji Teharje, na kratko njihovo zgodovino in razlog postavitve. Zato vas vabim, da mi sporočite s svojega področja o teh znamenjih, kje so, iz kakšnega razloga in kdaj so bila zgrajena ali postavljena. To bi radi popisali čez poletje.

Molitev ob dnevu državnosti:

Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov, prosimo te, razlij svojo milost na Slovenijo, našo domovino in domovino naših prednikov.

Podeli ji svobodo, varnost, mir i n pravo mesto v svetovni družini narodov. Podpiraj jo na poti k duhovni  in družbeni prenovi po svoji volji.  Sprejmi kri, ki je bila darovana  za njeno pravico, in vse trpljenje njenih otrok, da bo v zadoščenje za kršitve tvoje postave na njenih tleh.  Posebej te prosimo, vlivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti v resnici in pravici, da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju. Vsem pa, ki so odšli po svetu, a zavestno sprejemajo slovensko duhovno domovinstvo, pomagaj, da se ohranijo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi,  da bodo živeli Sloveniji v čast in razcvet,  deželi, ki ji pripadajo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj  in tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma kličemo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.      ( Po: B. Finku)

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Marija, dekle iz Nazareta

45. Marija ni bežala in se ni slepila, temveč je »znala spremljati bolečino svojega Sina ..., ga podpreti s pogledom, mu dati zavetje v svojem srcu. Bolečina, ki jo je trpela, je ni pahnila v obup. Bila je močna žena tistega »da«, ki podpira in spremlja, daje zavetje in objema. Marija je velika varuhinja upanja … Od nje se učimo izrekati »da« v trmoglavi potrpežljivosti in ustvarjalnosti tistih, ki se ne prestrašijo in ki začenjajo vedno znova.«

46. Marija je bila dekle z veliko dušo, ki jo je vznemirilo veselje (prim. Lk 1,47); bila je mladenka, ki je imela oči razsvetljene od Svetega Duha in je zrla življenje z vero ter vse ohranjala v svojem dekliškem srcu (prim. Lk 2,19.51). Bila je nemirna, nenehno na poti, ni mislila na svoje načrte, ko je izvedela, da jo sorodnica potrebuje, ampak je šla brez odlašanja, »v naglici« (Lk 1,39) v gorato pokrajino. 47. In ko je bilo treba zaščititi otroka, je šla z Jožefom v daljno deželo (prim. Mt 2,13-14). In ostala je skupaj z učenci, zbranimi v molitvi in pričakovanju Svetega Duha (prim. Apd 1,14). Tako se je v njeni navzočnosti rodila mlada Cerkev, njeni apostoli pa so bili pripravljeni na odhod, da bi se rodil nov svet ( Apd 2,4-11).

48. Tisto dekle je danes Mati, ki bdi nad svojimi otroki, nad otroki, ki pogosto hodimo skozi življenje utrujeni, v potrebah, pa vendar v želji, da nikoli ne ugasne luč upanja. To si želimo: da luč upanja ne ugasne. Naša Mati gleda to ljudstvo, ki roma, ljudstvo mladih, ki jih ona ljubi in ki jo oni iščejo tako, da ustvarjajo tišino v svojem srcu, čeprav je na poti veliko hrupa, pogovorov in raztresenosti. Pred očmi Matere je namreč na mestu samo upajoča tišina. In tako Marija zopet razsvetljuje našo mladost.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Anine nedelje: 19. 7. in 26. 7. 2020.

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo obhajilo: 11. 10. 2020.

IFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: maj Pečovje, junij: Slance in Sp. Vrhe; julij: Teharje, avg.:  Štore-Lipa.

Kompole: maj: Draga-Moste; junij: Laška vas; julij: Šentjanž; avgust: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.