13.06.2020

Oznanila za 11. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

11. Nedelja med letom

Nedelja,            14. 6.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Janka Palirja, družini Čanžek in Palir

Vid, mučenec

Poned., 15. 6.

ob 7.00 v zahvalo

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih

Beno iz Meissna

Torek,  16. 6.

ob 19.00 za + starše Jelovšek, brata Francija in sestro Anico

Rajner, samotar

Sreda, 17. 6.

ob 7.00 + Albina Polaka

Gregor Barbarigo

Četrtek.,18. 6.

ob 19.00 za + Albina Vipotnika

* Gajšek v Kostrivnici za + po molitvenih spominih

Srce Jezusovo

Petek, 19. 6.

ob 7.00 za + Magdaleno in Jerneja Korošec

* Gajšek v Kostrivnici za + Marijo in Vlada Gajšek

Srce Marijino

Sobota, 20. 6.

ob 19.00 za + Vinka Oblaka, osmina

12. Nedelja med letom

Nedelja,            21. 6.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Adolfa Teržana

pri evharističnem križu ob 19.00 za +

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

11. Nedelja med letom

Nedelja,            14. 6.

ob 10.00 za + Janeza Pajka in rodbino Pajk-Štarkl

Beno iz Meissna

Torek,  16. 6.

ob 19.00 za + Marijo Štuklek in rodbino Kovač

Srce Marijino

Sobota, 20. 6.

ob 9.00 za + Danijelo Oberžan, obl.

12. Nedelja med letom

Nedelja,            21. 6.

ob 10.00 za + Jožefo in Alojza Mramor,

      Alojza in Franca Mastnak, rodbini Mastnak-Mramor

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Misel Svetega pisma: Ne jezi se zaradi hudobnežev, ne zavidaj krivičnikom, kajti hudobnež nima prihodnosti, svetilka krivičnikov bo ugasnila. (Prg 24, 18-19)

 

Za nasmeh: »Lepo, da ste bili sinoči tudi vi pri maši«, reče župnik vaškemu pijančku. »A tako,« maje ta z glavo. »Torej, v cerkvi sem pristal, čudno«.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDENOD 14. -21. 6. 2020

Hvala Bogu se je pri nas epidemija Covid-19 dokaj umirila in ukrepi počasi rahljajo. Vendar novi primeri okužb po nekaterih krajih kličejo k previdnosti in upoštevanju pravil. Zaradi boljše varnosti še ohranjamo razkuževanje pri vstopu v cerkev in odhodu iz nje ter razdaljo 1,5m. Kjer ni mogoče ohranjati te razdalje, si nadenimo maske. Še priporočam uporabo mask. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje, tako v cerkvi, kot na drugih mestih.

Spoved je na Teharjah mogoča v prostoru pri spovednici. Trenutno je namesto vrat še zavesa, a bo že prihodno nedeljo urejen prostor. Za sedaj prosim primerno oddaljenost od spovednice.  Bom na razpolago pred mašo, saj niste mogli že za veliko noč k sveti spovedi. V Kompolah je za sedaj mogoča spoved v župnišču.

V Kompolah je bila navadno na nedeljo po prazniku sv. Rešnjega Telesa in Krvi procesija, a smo jo letos zaradi težjega zagotavljanja primerne medsebojne razdalje prestavili na Lovrenško nedeljo, saj upamo, da bo takrat manj omejitev. Prav tako bomo morali zaradi omejenosti prostora prestaviti procesijo z mašo s Št. Janževe nedelje na zadnjo nedeljo v avgustu, v upanju, da bo takrat bolje. Za zdravje se moramo truditi, včasih tudi kaj omejiti.

Prejšnji teden smo imeli  zaključno sveto mašo s podelitvijo spričeval, za 3., 4., 5. ter 7. in 8. razred. Bilo je lep obisk in lepo sodelovanje. Ostali so nam še 1., 2. in 6. razred. Te veroučence in njihove starše lepo vabim k zaključni maši v torek, 16. 6., ob 19.00.

Ob sklepu veroučnega leta se iskreno zahvaljujem našim katehistinjam: Alenki, Cvetki in s. Cirili za njihovo požrtvovalno sodelovanje, prizadevanje in lep osebni zgled. Upam, da tudi starši tako čutite in znate izraziti, saj je župnijski verouk pomoč vam pri vzgoji in vašim otrokom, da bi vero v Troedinega Boga bolje poznali, v njej našli moč in smisel za življenje in se vključevali v občestvo Cerkve. Lepo se zahvalim tudi vsem staršem, ki se zavedate svoje vzgojne vloge tudi na tem področju, z otroki doma molite in se udeležujete svete maše ter spremljate in podpirate tudi delo pri verouku. V času korone je to prišlo še toliko bolj do izraza, saj ste (ob pomoči župnika in katehistinj, ki smo vam posredovali vsebine) bili v polni meri vzgojitelji v veri, domači »katehetje in duhovniki«. Hvala tudi vsem veručenkam in veroučencem, ki so lepo sodelovali, doma izpolnjevali gradivo in ga pošiljali ali prinesli k zaključni uri. Nekateri so bili zares pridni in jim čestitam. Zagotovo to delo ni šlo v prazno, saj ostaja kot notranje izkustvo in osebno prizadevanje. Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri šmarnicah.

 

V nedeljo bo ob 19.00 sv. maša pri evharističnem križu na Vrheh—ob 10. obletnici Slovenskega evharistične kongresa in beatifikacije mučenca Alojzija Grozdeta. Lepo vabljeni.

 

Sveti in dobrohotni Oče, v svojem načrtu ljubezni kličeš ljudi, da bi sodelovali s teboj pri odrešenju sveta. Pošlji nove delavce na svojo žetev in vlij v srca pastirjev zvestobo svojemu načrtu odrešenja, vztrajnost v poklicu in svetost življenja.

Jezus Kristus, ki si na obali Galilejskega morja poklical apostole ter jih postavil za temelj Cerkve  in prinašalce svojega evangelija, podpiraj v sedanjem trenutku zgodovine svoje potujoče ljudstvo.

Opogumi tiste, ki jih kličeš, naj ti sledijo v duhovniškem in posvečenem življenju, da bi mogli oploditi Božjo njivo z modrostjo tvoje besede. 

Naredi jih za voljno orodje svoje ljubezni v vsakdanji službi bratom in sestram.

Sveti Duh, Duh svetosti, ti vlivaš svoje darove v srca svojih vernih in še na poseben način v srca tistih,

ki so poklicani, da bi bili služabniki Kristusa, pomagaj mladim, da odkrijejo čar Božjega klica.

To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.                        

                                                                                                                                                              (sv. Janez Pavel II.)

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Marija, dekle iz Nazareta

43. V srcu Cerkve žari Marija. Ona je velik zgled in vzornica za mlado Cerkev, ki želi slediti Kristusu s svežino in učljivostjo. Ko je bila zelo mlada, je prejela angelovo oznanilo in se ni odrekla postavljanju vprašanj (prim. Lk 1,34). Pa vendar je z odprtim srcem odgovorila: »Glej, Gospodova služabnica sem« (Lk 1,38).

44. »Vedno znova nam priteguje pozornost moč pritrditve mlade Marije, njenega »da«. Moč tistega »zgodi se«, ki ga je izrekla angelu. To ni bilo pasivno ali v usodo vdano sprejemanje.

Bilo je tudi malo drugače kakor »da«, ki sporoča: prav, bomo poskusili, da vidimo, kaj bo iz tega. Marija ni poznala tega izraza: bomo videli, kaj bo iz tega. Bila je odločena, vedela

je, za kaj gre, in rekla je »da« brez omahovanja. Bilo je nekaj več, bilo je drugače. Bil je »da« nekoga, ki se želi zavezati in ki želi tvegati, osebe, ki želi zastaviti vse in ki nima nobene gotovosti razen prepričanja, da ve, da je nosilka obljube. In jaz sprašujem vsakogar izmed vas: se čutite kot nosilci obljube? Katero obljubo imam v srcu, da jo nosim naprej? Brez dvoma bo imela Marija težko poslanstvo, a težave niso razlog, da bi rekla »ne«. Gotovo bo doživljala ovire, a te ovire ne bodo enake kakor ovire, ki nastanejo tedaj, ko nas strahopetnost zaustavi, ker nam ni vse jasno ali vnaprej zagotovljeno. Marija ni vplačala življenjskega zavarovanja! Marija je tvegala vse in zato je močna, zato je tista, ki vpliva (influencerka), je Božja vplivnica (influencerka)! Njen »da« in volja za služenje sta bila močnejša kot vsi dvomi in težave.«

 Obvestila in napovedi

- Anine nedelje: 19. 7. in 26. 7. 2020.

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo obhajilo: 11. 10. 2020.

 Informacije

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: maj Pečovje, junij: Slance in Sp. Vrhe; julij: Teharje, avg.:  Štore-Lipa.

Kompole: maj: Draga-Moste; junij: Laška vas; julij: Šentjanž; avgust: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.