06.06.2020

Oznanila za Nedeljo Svete Trojice, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

Nedelja Sv. Trojice

Nedelja,            7. 6.

ob 8.00 za + Danija Lenardiča, starše, Sandija Vodenika in  Vlada Teržana

ob 10.00 za žive in rajne farane

Medard, škof

Poned., 8. 6.

ob 19.00 za + Marinko (10. obl.), Marijo in Franca Oberžan

* Gajšek v Kostrivnici: za + Elizabeto in Franca Majoranc

Primož in Felicijan

Torek,  9. 6.

ob 19.00 za + Jožefa Hrvatiča

Bogumil Poljski

Sreda, 10. 6.

ob 18.00 v zahvalo

SV. REŠNJE TELO IN KRI

Četrtek,

11. 6.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 19.00 za + Ivana in Frančiško Jeršič; procesija

Eskil, mučenec

Petek, 12. 6.

ob 7.00 za + Ano Koštomaj

* Gajšek v Kostrivnici za + Rudija Straška

Anton Padovanski

Sobota, 13. 6.

ob 19.00 za + Vlada Teržana  

11. Nedelja med letom

Nedelja,            14. 6.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Janka Palirja, družini Čanžek in Palir

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

Nedelja Sv. Trojice

Nedelja,            7. 6.

ob 10.00 za + Alojza Vrhovška, obl.

Primož in Felicijan

Torek, 9. 6.

ob 19.00 za + Romana Štora, 30. dan

SV. REŠNJE TELO IN KRI

Četrtek,

11. 6.

ob 19.00 za + Franca Podplatana

Anton Padovanski

Sobota, 13. 6.

ob 9.00 za + rodbino Strašek in Hrvatič

11. Nedelja med letom

Nedelja,            14. 6.

ob 10.00 za + Alojza Vrhovška, obl.

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Na Teharjah smo pokopali: Rudija Straška, 69-letnega s Kristan vrha. Umrl je tudi Vinko Oblak, 74-letni s Pečovja 13d. Pogreb bo v torek ob 16.00 v Kompolah. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Misel Svetega pisma: Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah, vedno navzoča. (Ps 46,2)  Za nasmeh: »Joj, moja žena sploh ne zna peti«. »Saj to ni nič hudega«. »Ja, je, je, ker kljub temu kar naprej poje«.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 7. DO 14. JUNIJA 2020

Hvala Bogu se je pri nas epidemija Covid-19 dokaj umirila in ukrepi počasi rahljajo. Vendar novi primeri okužb po nekaterih krajih kličejo k previdnosti in upoštevanju pravil. Zaradi boljše varnosti še ohranjamo razkuževanje pri vstopu v cerkev in odhodu iz nje ter razdaljo 1,5m. Kjer ni mogoče ohranjati te razdalje, si nadenimo maske. Še priporočam uporabo mask. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje, tako v cerkvi, kot na drugih mestih. Zato prosim za odgovorno ravnanje, sicer se lahko razmere spet poslabšajo. Spoved v spovednici ni mogoča, zato sem na Teharjah zasilno pripravil primeren prostor zadaj v cerkvi, ob levi spovednici; je pa že v izdelavi ustrezna oprema in vrata. Za sedaj prosim primerno oddaljenost od spovednice.  Bom na razpolago pred mašo, saj niste mogli že za veliko noč k sveti spovedi. Vzemite masko. V Kompolah je za sedaj mogoča spoved v župnišču.

V četrtek je slovesni in zapovedani praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Žal bo tudi to praznovanje okrnjeno. Na Teharjah, kjer je dovolj prostora okrog cerkve, bomo imeli na sam praznik zvečer procesijo z Najsvetejšim, a v omejeni obliki. Pripravili bomo samo dva oltarja na najbolj primernem mestu, da bo lahko primerna oddaljenost. V Kompolah pa bomo procesijo prestavili na Lovrenško nedeljo, saj upamo, da bo takrat manj omejitev. Prav tako bomo morali zaradi omejenosti prostora prestaviti procesijo z mašo s Št. Janževe nedelje na zadnjo nedeljo v avgustu, v upanju, da bo takrat bolje. Za zdravje se moramo truditi, včasih tudi kaj omejiti.

Prejšnji teden smo že imeli verouk, razen 1. in 2. razred, ki jim je bil odpovedan zaradi višje sile, ga bodo imeli jutri po urniku. Z višjimi razredi smo opravili sv. spoved, malo ponovili snov. Dogovorili smo se tudi za zaključno sveto mašo s podelitvijo spričeval, kamor vabimo veroučence s starši. To bomo storili v manjših skupinah zaradi omejitev v cerkvi. Prvoobhajance in starše lepo vabim k zaključni maši jutri, v ponedeljek, 8. 6. ob 19.00; 4. in 5. razred v sredo ob 18.00; 7., 8. in 9. razred v četrtek ob 19.00. Za 1., 2. in 6. razred pa bomo imeli zaključek prihodnji teden, v torek, 16. 6. ob 19.00.

V času epidemije smo skušali izvajati tudi verouk na daljavo. Redno smo pošiljali po e-pošti, ki ste jo navedli ob vpisu lani. Če kdo ni dobival, bi moral sporočiti. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Žal nekateri niso veliko storili, drugi pa so bili zelo dejavni. Pomembno je, da tudi starši čutite odgovornost za versko vzgojo svojih otrok in da sodelujete z župnikom ali katehistinjo.

Evharistija  je navzočnost Jezusa Kristusa med nami v Sv. Rešnjem Telesu in Krvi, prisotnost vstalega Jezusa, ki se nam daje v duhovno hrano. V evharistiji dobivamo novo moč in novo upanje za vsakdanje življenje. Evharistija pomeni življenje, pričevanje in dolžnost. Kristjan naj bi sledil Jezusu in spolnjeval tisto njegovo naročilo, ki pravi: »To delajte v moj spomin.« Le v moči njegovega telesa in krvi smo lahko uspešni pri uresničevanju njegovega naročila.

Najgloblja skrivnost evharistije je skrivnost Božje ljubezni. Ni evharistije brez vere in ljubezni; ni evharistije brez dolžnosti in darovanja samega sebe; ni evharistije brez pomoči tistim, ki živijo pozabljeni v revščini; ni evharistije, ki ne bi vabila k delitvi in prizadevanju za socialno pravičnost in mir...

Naj smo še tako različni, tudi različnih narodov in jezikov, evharistija ostaja duhovna moč, ki nas vse povezuje v ljubezni in spoštovanju. Te skrivnosti ni lahko razumeti, lahko pa jo doživimo – ko začutimo, da je Bog res poslal Jezusa Kristusa, se za nas daroval s telesom in krvjo, da bi odrešil vse ljudi, nas naredil enakopravne, nas opremil s pravicami in z dolžnostmi do skupnosti. To je zgodovina odrešenja. Vživljati se vanjo pri evharistiji, nedeljo za nedeljo, je zato enkratno doživetje. Vsaka evharistija daje na novo okušati neskončno Božjo ljubezen.  

                                                                                                 (Po: Pedro Opeka, govor na Evharističnem kongres v Celju 2010)

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Kristus je vedno mlad: Cerkev, pozorna na znamenja časov

41. Čeprav imamo mlade, ki se veselijo, ko vidijo Cerkev, da se kaže ponižno gotova v svoje darove in tudi sposobna uveljavljati pošteno in bratsko kritiko, pa imamo tudi druge mlade, ki prosijo za Cerkev, ki bi bolj poslušala, ki ne bi kar naprej obsojala sveta. Ne želijo utišane in sramežljive Cerkve, pa tudi take ne, ki bi bila vedno v vojni zaradi dveh ali treh vprašanj, ki jo mučijo. Če želi biti v očeh mladih verodostojna, mora včasih spet postati ponižna in preprosto poslušati; prepoznati v tistem, kar drugi govorijo, luč, ki ji bo pomagala bolje odkriti evangelij. Cerkev, ki se brani in ki izgubi ponižnost, ki preneha poslušati, ki ne dovoli, da jo

sprašujejo, izgubi mladost in postane muzej. Kako bo lahko na tak način sprejela sanje mladih? Čeprav oznanja resnico evangelija, to še ne pomeni, da jo je v polnosti razumela – nasprotno, vedno mora rasti v razumevanju tega neizčrpnega zaklada.

42. Preveč boječa in strukturirana Cerkev je na primer lahko vedno kritična do vseh pogovorov o zaščiti pravic žensk, lahko vedno opozarja na tveganja in možne napake teh zahtev. Na drugi strani pa se Cerkev, ki je živa, lahko odzove tako, da je pozorna na zakonite zahteve žensk, ki želijo več pravic in enakosti. Lahko se spomnimo zgodovine in prepoznamo dolgo verigo avtoritarnosti s strani moških, podrejanja, različnih oblik mačističnega zasužnjevanja,  zlorabljanja in nasilja. V tej luči bomo sposobni razumeti zahteve po pravicah, kakor bi bile naše, in jih bomo podprli iz lastnega prepričanja, da bi se dosegla večja recipročnost med moškimi in ženskami, čeprav se ne bomo strinjali z vsem, kar nekatere feministične skupine predlagajo. V tej smeri je želela sinoda  obnoviti zavezo Cerkve »proti kakršni koli obliki zapostavljanja in spolnega nasilja«.To je odziv Cerkve, ki ostaja mlada in ki dopušča, da jo sprašujejo ter da jo spodbuja občutljivost mladih.

 

 OBVESTIALA  IN NAPOVEDI

- Anine nedelje: 19. 7. in 26. 7. 2020.

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo obhajilo: 11. 10. 2020.

 

INFORMACIJE:

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: maj Pečovje, junij: Slance in Sp. Vrhe; julij: Teharje, avg.:  Štore-Lipa.

Kompole: maj: Draga-Moste; junij: Laška vas; julij: Šentjanž; avgust: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.