23.05.2020

Oznanila za 7. Velikonočno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

7. VELIKONOČNA NEDELJA

Nedelja,            24. 5.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Toneta Šeliha (30.obl.)starše, brata, sestri

Urban I., papež

Poned., 25. 5.

ob 19.00 za + Adolfa Teržana

* Gajšek v Kostrivnici: za + Marijo in Vlada Gajšek

Filip Neri, duhovnik

Torek,  26. 5.

ob 19.00 za + Silvo Kroflič

Bl. Alojzij Grozde               

Sreda, 27. 5.

ob 19.00 za + Romana Rismana

Margareta, muč.

Četrtek, 28. 5.

ob 19.00 za + v čast bl. A. Martinu Slomšku v zahvalo

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih

Maksim Emonski, škof

Petek, 29. 5.

ob 19.00 za + Zdenkota in Jožefo Rozman

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih

Kancijan, Ogl. Muč.

Sobota, 30. 5.

ob 19.00 za + Angelo Jošt

BINKOŠTI

Nedelja,            31. 5.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za +

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

7. VELIKONOČNA NEDELJA

Nedelja,            24. 5.

ob 10.00 za + Antona Leška in starše

Filip Neri, duhovnik

Torek,  26. 5.

ob 19.00 za + Gizelo Završek

Kancijan, Ogl. Muč.

Sobota, 30. 5.

ob 9.00 za + Jožeta, Jožefo in rodb. Stojan-Pekovo ter

      Magdaleno, Petra in rodb. Kolar

BINKOŠTI

Nedelja,            31. 5.

 ob 10.00 za + Jožico in Poldija (obl.) Bukovšek

Umrla sta: Konrad Topolovec, 65-letni umetnik, ki je stanoval včasih v naši kaplaniji. Pokopali smo ga v četrtek, 21. 5., na mestnem pokopališču v Celju. Umrl je Lubej Ivan, 85-letni livar z Kompol. Pogreb bo v torek, 26. 5., ob 16.00 v Kompolah. Bog jima daj večni mir in pokoj.

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Misel Svetega pisma: Dobrota in zvestoba naj te ne zapustita, priveži si ju okrog vratu, zapiši ju na tablo svojega srca. (Prg 3, 3)

Za nasmeh: HITROST – Mojster se jezi na novega delavca: »Delate počasi, premikate se počasi – ali je sploh kaj, kar vam gre hitro?« – »Ja, hitro se utrudim!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 24. 5. DO 31. 5. 2020

 

Hvala Bogu se je pri nas epidemija Covid-19 dokaj umirila in so se mnogi ukrepi že sprostili. Pravijo, da nevarnost še ni povsem mimo in zato moramo ohranjati nekatere omejitve. Svete maše v naših cerkvah so za zdrave vernike že redno vzpostavljene, a se moramo pred vstopom v cerkev pri vratih razkužiti - tam je pritrjen razkuževalnik, pri bogoslužju moramo ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra in nositi masko, duhovnik pa si nadene masko med obhajanjem. Če kdo pozabi vzeti k maši masko, naj se oglasi v zakristiji, da jo dobi. Na Teharjah je dovolj prostora tudi za nedeljske svete maše, v Kompolah, ker je cerkev mala, pa je mogoče večjemu številu sodelovati zunaj cerkve, saj je ozvočeno in so na razpolago stoli, ali pa lahko pridete k maši na Teharje. Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Spoved v spovednici ni mogoča, na Teharjah je možna spoved v prostoru za spovednico. Blagoslovljene vode ob vstopu ni, le spoštljivo pokleknemo in se pokrižamo, za pozdrav miru si ne segamo v roke, lahko se le spoštljivo priklonimo proti drugemu. Krsti in poroke so dovoljene ob spoštovanju omenjenih navodil.

Verouka nismo imeli več kot dva meseca. Zdaj prvi trije razredi in 9. razred že obiskujejo pouk v šoli in se z veseljem vračajo med svoje sošolce in k rednemu delu. Kmalu se bo končalo šolsko in veroučno leto, zato se želimo srečati tudi pri verouku. Poskrbeli smo za varno okolje in vabim, da se v tem obdobju dvakrat srečamo: prvič v prihodnjem tednu, da malo pogledamo dosedanje delo in zaključimo leto, drugič pa v zahvalni maši, kjer se bomo Bogu zahvalili za vse dobro v iztekajočem se šolskem in veroučnem letu in podelili spričevala. Prosim, računajte na to. Za vsako skupino bomo staršem posredovali še konkretno povabilo.

Kaj nam je prineslo obdobje pandemije? Gotovo veliko misli, spoznanj, stisk, problemov, spodbud… Hvala Bogu v našem okolju ni bilo veliko okuženih in obolelih z virusom. Tako smo bili obvarovani zdravstvenih in zunanjih stisk. Upam, da tudi navznoter in v družinah niste okušali prevelikih pretresov in težav. Vsekakor pa se lahko ob tem zamislimo, presojamo za nazaj in učimo za naprej. Pandemija je postavila pod vprašaj mnoga naša iskanja in področja udejstvovanja; pokazala, da za dostojno življenje ne potrebujemo zelo veliko, da pa so naši človeški odnosi silno pomembni. Izpostavila je skrb za starejše in naš (ne)ustrezen odnos do njih, nas učila pravega zdravstvenega in higienskega obnašanja… Pokazala je tudi, da kristjani zelo potrebujemo skupnost pri maši, v molitvi in osebnih stikih. V družine je zopet vračala nalogo in poslanstvo vzgoje v osnovnih vrednotah in v veri, nas učila potrpežljivosti in sožitja. Na hitro smo se učili nekaterih veščin elektronske povezanosti in čutili, da nam sodobna sredstva lahko služijo ne le za zabavo in kratek čas, ampak tudi za učenje, povezanost, molitev. Zelo prav bo, če bomo vsak zase in v svojih skupnostih družine, šole, službe, cerkve in kraja naredili zaključke in pametne načrte za naprej, saj nam bodo spoznanja in spodbude v pomoč za prihodnje.

 

Sveti Duh, dopolni v nas delo, ki ga je začel Jezus. Naj nas noben interes ne naredi malodušne in ne izvotli v nas zahteve po pravičnosti. Nobena preračunljivost naj ne utesni neskončne širine ljubezni in je ne poniža  ozko sebičnost. Vse na nas naj bo veliko: ko iščemo in spoštujemo resnico; ko smo pripravljeni na žrtve, če je treba do križa in smrti. Vse na nas naj odgovarja molitvi, s katero se je Kristus v poslednjih trenutkih obračal na Očeta. Odgovarja naj tebi, Sveti Duh, ki sta te Oče in Sin hotela podariti Cerkvi in njenim ustanovam, posameznim dušam in celim narodom: tebe, o Duh ljubezni!  Amen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Po: Molitvenik ZMP

                KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Kristus je vedno mlad: 37. Kristusova Cerkev vedno lahko zapade v skušnjavo usihanja gorečnosti, ker ne posluša več Gospodovega klica k tveganju vere, k darovanju vsega brez ocenjevanja nevarnosti, in se vrača k iskanju lažnih posvetnih gotovosti. Prav mladi so tisti, ki ji lahko pomagajo, da ostane mlada, da ne zapade v korupcijo, da ne ostane negibna, da se ne preda napuhu, da ne postane sekta, da je bolj uboga in pričevanjska, da je blizu zadnjim in zavrženim, da se bori za pravičnost, da ponižno dopusti vprašanja. Mladi lahko Cerkvi prispevajo lepoto mladosti, ko nas spodbujajo, da bi bili sposobni »veseliti se tega, kar začenja kliti, podariti se brez zadržkov, prenavljati se in se vedno znova odpravljati novim osvajanjem naproti«.

38. Tisti, ki nismo več mladi, potrebujemo takih priložnosti, ko imamo blizu glas in spodbudo mladih, saj »bližina ustvarja pogoje za to, da je Cerkev kraj dialoga in bratskega pričevanja, ki očara, privlači«.12 Ustvariti je potrebno več prostorja, kjer bo odmeval glas mladih:  Poslušanje omogoči izmenjavo darov, v ozračju empatije ... Hkrati pa ustvari pogoje, da oznanjevanje evangelija zares pride do srca, na pronicljiv in rodoviten način.«

Šmarnice so vsako leto lepa oblika pobožnosti do nebeške in naše matere Marije. Še zlasti je prilagojena oblika za otroke. Vsak dan beremo šmarnično zgodbo, molimo ali prepevamo litanije in ohranimo kako lepo misel. Od začetka maja imamo sveto mašo in šmarnice zopet v živo in se lahko udeležite vsak delavnik ob 19.00 v cerkvi na Teharjah, v Kompolah pa v torek ob 19.00 in soboto ob 9.00. Ker pa še mnogi ne morejo priti v cerkev, šmarnično pobožnost opravljamo tudi v elektronski obliki in lahko pri njej sodelujete doma. Z našimi otroci in mladimi smo pripravili za vsak dan posnetek in ga objavljamo na youtube: https://www.youtube.com/channel/UCR_UbjqlsOxtqb7ueP2qUmQ in tudi na fb na mojem profilu - prijatelji. Vsak dan dodamo nov prispevek. Vabim še naprej k sodelovanju. Lepo je poskrbljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada: https://bit.ly/35fB3rM.

 

INFORMACIJE:

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnite tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Oglasite se v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo. V slučaju pogreba me pokličite po telefonu in bomo tako uredili vse potrebno. Seveda upoštevamo, da je pogreb še v ozkem družinskem krogu. Po pogrebu je lahko sveta maša. 

Krašenje cerkve: Teharje: maj Pečovje, junij: Slance in Sp. Vrhe; julij: Teharje, avg.:  Štore-Lipa.

Kompole: maj: Draga-Moste; junij: Laška vas; julij: Šentjanž; avgust: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.