09.05.2020

Oznanila za 5. Velikonočno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 SV. MAŠE OBHAJAMO V CERKVI POD DOLOČENIMI POGOJI.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

5. VELIKONOČ.  NEDELJA

Nedelja,            10. 5.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Magdaleno in Jerneja Korošec

Pankracij, muč.

Poned.,11. 5.

ob 19.00 v dober namen

* Gajšek doma: za + Danijelo Oberžan

Leopold Mandić

Torek,  12. 5.

ob 19.00 za + starše, stare starše in rodbino Mulej, Korenjak, Gologranc in Gaberc

Fatimska Marija                                 

Sreda, 13. 5.

ob 19.00 za + iz družine Prica

Bonifacij, škof

Četrtek, 14. 5.

ob 19.00 za + Franca Kača

*Gajšek doma: za + Ano in Ladislava Gobec

Izidor, kmet

Petek, 15. 5.

ob 19.00 za + Jožefo in Antona Šoba

* Gajšek doma: za + po molitvenih spominih

Janez Nepomuk

Sobota, 16. 5.

ob 19.00 za + Marijo Žolek

6. VELIKONOČ.  NEDELJA

Nedelja,            17. 5.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Janka Palirja, Čanžekove in Palirjeve rajne

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

5. VELIKONOČ.  NEDELJA

Nedelja,            10. 5.    

 

10.00 za + Rajka Verbiča (obl.) in rodbino Grčar-       

           Verbič         

Leopold Mandić

Torek,  12. 5.

ob 19.00 za + Andreja Zavška, osmina

Janez Nepomuk

Sobota, 16. 5.

ob 9.00 za + Antona Godiclja

6. VELIKONOČ.  NEDELJA

Nedelja,            17. 5.

10.00 za + Starša Katarino in Matija, brata Toneta in Milana Novak in Katico Zupanc

 

Umrl je: Roman Štor, 50-letni iz Kompol. Za datum in uro pogreba še ne vemo.  Bog mu daj večni mir in pokoj.

Misel Svetega pisma: »Ne jezi se zaradi hudobnežev, ne zavidaj krivičnikom, kajti hudobnež nima prihodnosti, svetilka krivičnikov bo ugasnila. (Prg 24, 18-19)

Za nasmeh: Babica prebere napis: »V slučaju požara pokličite 112«. In se čudi. V mojih mladih letih smo vedno kričali »gori, gori«, in klicali gasilce, zdaj pa samo številke…

Mali Jurček moli zvečer: »Bog blagoslovi vse ljudi,« nato malo pomisli in nadaljuje: »no, razen hišnika, ki mi je navil ušesa, trgovca, ki prodaja špinačo in tistega, ki je iznašel milo 

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 11. DO 17. MAJA 2020

Hvala Bogu je bilo pri nas število smrti in okužb sorazmerno med najnižjimi po svetu. Za to smo gotovo lahko hvaležni vladi, ki je odgovorno ukrepala in postavila odločne omejitve, hvaležni pa tudi vsem državljanom, da smo upoštevali ukrepe. Za bogoslužje so cerkve spet odprte pod določenimi pogoji. Natančna navodila si lahko ogledate na naši spletni strani: http://www.zupnija-teharje.si/Navodila slovenskih škofov. Povzemam najnujnejše:

- K maši lahko prihajajo samo zdravi ljudje, ki nimajo znakov bolezni, povišane temperature  in ne kašljajo.

- V cerkvi nosimo maske. Zato prinašajte s seboj ustrezne maske ali si zaščitite usta in nos z ruto ali šalom. Če kdo pozabi, naj pride iskat masko v zakristijo.

- Pri vhodu v cerkev je nameščen razkuževalnik, kjer si mora vsak obvezno razkužiti roke.

- Blagoslovljene vode ob vstopu ni, le spoštljivo pokleknemo in se pokrižamo.

- Dovoljeno je ljudsko petje. Zbor zaradi potrebne medsebojne oddaljenosti ne more peti. 

- V cerkvi ohranjamo medsebojno razdaljo 1,5 m, zato sedimo v vsaki drugi vrsti, le dva v

   klopi, z vsake strani po eden. Družine oziroma tisti, ki živite v skupnem gospodinjstvu,

   lahko sedite skupaj, za to bo rezerviranih nekaj klopi spredaj.

- Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.

- Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz.

- Pri prihodu v cerkev in izhodu iz nje upoštevamo medsebojno razdaljo 1,5 metra. Za izhod lahko odpremo stranska vrata.

- Pobiranje darov vernikov je med darovanjem.

- Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti.

- Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli ter drugi zdravstveno ogroženi verniki naj sveto mašo spremljajo po medijih.

- V cerkev ne sme več ljudi, kot jih lahko sprejme ob razdalji 1,5 m. Na Teharjah bo dovolj prostora, večja težava bo v Kompolah, ker je cerkev mala. Ostali lahko sodelujejo zunaj cerkve, saj je ozvočeno tudi zunaj, a v enaki medsebojni razdalji. Priporočamo zlasti starejšim, da pridejo k sv. maši na delavnik, ko je manj ljudi in bo za njih bolj varno. Po navodilih škofov v teh razmerah delavniška maša nadomesti nedeljsko.

Jezus, berem tvoje besede:

»Jaz sem pot, resnica in življenje.« To me očara. Ti si pot. Če te res poskušam, najdem pot v življenje.  V tem svetu tisočerih ponudb ne ostajam brez smerokaza.

Ti si resnica. Če se potopim v tvoje besede, naenkrat spregledam. Jasno vidim dno. In čeprav je na zunaj še vse nejasno, že slutim:  v globini se mi razkrije resnica.

Ti si življenje, Jezus. Toda včasih si mi nekako tuj. Ne razumem te.  Kot da se mi skrivaš za steno. Toda če tvoje besede vzamem resno, sem ti vedno bliže: če sem na poti do tebe,  oživim na zunaj iz svoje notranjosti.  Ko se v meni nekaj prebudi, te končno spoznam. In ko sem poln/a življenja, te izkusim:  v moji živosti se mi razkrije skrivnost.  Nisi več daleč od mene.  Na vsaki poti, v vsaki resnici, ki jo razkrijem, v življenju, ki ga čutim,  povsod se me dotakneš,… (A Grün)

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Kristus je vedno mlad: 34. Biti mlad pomeni bolj stanje srca kot starost. Zato se lahko tako starodavna ustanova, kot je Cerkev, obnavlja in pomlajuje v različnih obdobjih svoje zelo dolge zgodovine. V resnici sliši v najbolj tragičnih trenutkih klic, naj se vrne k bistvenemu, k jedru prve ljubezni. Drugi vatikanski cerkveni zbor je v spominjanju te resnice zapisal o Cerkvi, da »je resnična mladost sveta, ker je bogata v dolgi zgodovini, vedno žívi v njej, in da je vedno v hoji proti človeški popolnosti v času in proti zadnjim ciljem zgodovine in življenja«. V njej je vedno mogoče najti Kristusa, »sopotnika in prijatelja mladih«.

Šmarnice so vsako leto lepa oblika pobožnosti do nebeške in naše matere Marije. Še zlasti je prilagojena oblika za otroke. Vsak dan beremo šmarnično zgodbo, molimo ali prepevamo litanije in ohranimo kako lepo misel. Od ponedeljka naprej imamo sveto mašo in šmarnice zopet v živo in se lahko udeležite vsak delavnik ob 19.00 v cerkvi na Teharjah, v Kompolah pa v torek ob 19.00 in soboto ob 9.00. Ker pa še mnogi ne morejo priti v cerkev, šmarnično pobožnost opravljamo tudi v elektronski obliki in lahko pri njej sodelujete doma. Z našimi otroci in mladimi smo pripravili za vsak dan posnetek in ga objavljamo na youtube: https://www.youtube.com/channel/UCR_UbjqlsOxtqb7ueP2qUmQ in tudi na fb na mojem profilu - prijatelji. Vsak dan dodamo nov prispevek. Vabim še naprej k sodelovanju. Lepo je poskrbljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada: https://bit.ly/35fB3rM.

Lepo se zahvalim vsem, ki ste kaj darovali za obnovo orgel pri sveti Ani. Z veseljem lahko povem, da je vsa obnova zaključena, čakamo le na priložnost, da jih bomo lahko tudi poslušali pri bogoslužju ali na koncertu. Seveda bomo še nekaj časa zbirali sredstva v ta namen. Svoj dar lahko oddate v živo ali nakažete na naslov: Župnija Teharje, Teharje 27, Teharje, TRR: NKBM, št. SI56 0483 5000 3167 980, s pripisom za orgle. Bog povrni!

Vsi napovedani dogodki v župnijah so do nadaljnjega odpovedani. Ves čas pa sem dostopen na telefonu. Lahko me pokličete na župnijsko ali osebno telefonsko številko, obe vidite spodaj. Prav tako smo lahko v stiku po elektronski pošti ali po facebooku. Še zlasti, če je kdo v stiski, lahko pokliče za pogovor ali napiše sporočilo. Verouka v živo najbrž v tem veroučnem letu več ne bo. Otrokom pri verouku pošiljamo kateheze po e-pošti njihovih staršev. Vesel bom vašega odziva. Starše prosim, da pošto pogledajo in jo natisnejo ter posredujejo otrokom. Lahko jim seveda tudi pomagajo. To bo za vse lepa priložnost spoznati ali ponoviti veroučno snov. Za uspeh veroučnega letnika bomo upoštevali prejšnje delo in sedanji odziv na posredovane naloge preko e-pošte. Zato prosim, da naloge opravite in pošljete v pogled. Slovesnost prvega svetega obhajila prestavimo v jesenski čas. Krst otroka je mogoč ob upoštevanju vseh navodil, seveda po predhodnem dogovoru in pripravi.

 OBVESTILA

Drugih napovedi zaradi epidemije ni. Otrokom pošiljamo veroučno snov po elektronski pošti. Poglejte si tudi druge vsebine na naši spletni strani. V slučaju pogreba me pokličite po telefonu in bomo tako uredili vse potrebno. Seveda upoštevamo, da je pogreb v zelo ozkem družinskem krogu in da ni svete maše. Župnijska cerkev je za osebno molitev zdravih odprta od 8.00 –10.00.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.