02.05.2020

Oznanila za 4. Velikonočno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

4. VELIKONOČNA  NEDELJA

Nedelja,            3. 5.

ob 8.00 za + Ivana Perčiča

* Gajšek doma: za + Martino Vrhovšek in starše Žnidarec

Florjan, Cvetko

Poned., 4. 5.

ob 19.00 za + Angelo Primožič

Gotard, menih

Torek,  5. 5.

ob 19.00 za + Marjana Ošlaka

Dominik Savio, dij.

Sreda, 6. 5.

ob 19.00 za + Albina Polaka

Gizela, opatinja

Četrtek, 7. 5.

ob 19.00 za + Angelo Jošt, 30. dan

Bonifacij, papež

Petek, 8. 5.

ob 19.00 za + Ivana in Stanislavo Hrastnik

Izaija, prerok

Sobota, 9. 5.

ob 19.00 za + Alojza in brate Vipotnik

5. VELIKONOČNA  NEDELJA

Nedelja,            10. 5.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Magdaleno in Jerneja Korošec

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

Gotard, menih

Torek,  5. 5.

ob 19.00 za + Danijelo Oberžan

Izaija, prerok

Sobota, 9. 5.

ob 9.00 za + starše Jožeta in Terezijo Mulej, Zdenko Vrečar, Antonijo Šturbej in sorodnike

5. VELIKONOČNA  NEDELJA

Nedelja,           10. 5.

10.00 za + Rajka Verbiča (obl.) in rodbino Grčar-Verbič         

 

Umrl je: Andrej Zavšek, 75-letni, samski iz Kompol 82. Zadnja leta je bival v Domu Lipa v Štorah. Pogreb bo jutri ob 15.00 v Kompolah v ožjem družinskem krogu. Bog mu daj večni mir in pokoj.

 

Misel Svetega pisma: »Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po tem vas bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13, 34-35)

 

Za nasmeh:  Sin sprašuje očeta: »Očka,  ali veš, katero letalo najbolj zamuja?« »Ne, ne vem.!« »Tisto, ki si mi ga lansko leto obljubil za rojstni dan.«

 

OSTALA OZNANILA

Za nami sta dva težka meseca, ki sta spremenila dogajanje po vsem svetu. Bili smo še krepko v postnem času, ko je začel po Evropi pustošiti smrtonosni virus, ki je spremenil življenje, kot ničesar v zgodovini človeštva do sedaj. Seveda so bile epidemije in hude kužne bolezni tudi v prejšnjih stoletjih, a ker so bili ljudje manj povezani med seboj, manj potovali in se srečavali, je bolezen zajela posamezne pokrajine, države ali večje regije, ne pa ves svet. Hvala Bogu, je bilo pri nas število smrti in okužbe sorazmerno med najnižjimi po svetu. Za to smo gotovo lahko hvaležni vladi, ki je odgovorno ukrepala in postavila odločne omejitve, hvaležni pa tudi vsem državljanom, da smo upoštevali ukrepe. Nekatere omejitve so že ublažili ali odpravili, še več se jih sprošča jutri. Tudi v cerkev bomo lahko prihajali k sveti maši, toda pod jasnimi določili, pogoji in omejitvami. O tem ste gotovo že seznanjeni preko medijev, več boste lahko našli tudi na naši spletni strani: http//www.zupnija-teharje.si

Tukaj le povzemam najnujnejše:

- K maši lahko prihajajo samo zdravi ljudje, ki nimajo znakov bolezni, povišane temperature  in ne kašljajo.

- V cerkvi nosimo maske. Zato prinašajte s seboj ustrezne maske ali si zaščitite usta in nos z ruto ali šalom. Če kdo pozabi, naj pride iskat masko v zakristijo.

- Pri vhodu v cerkev je nameščen razkuževalnik, kjer si mora vsak obvezno razkužiti roke.

- Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena, tudi kropilnika se ne dotikamo, pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestimo s spoštljivim poklekom in pokrižanjem.

- Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju ustrezne razdalje 1,5 metra. Za izhod lahko odpremo tudi stranska vrata. Družine oziroma tisti, ki živite v skupnem gospodinjstvu, lahko sedite skupaj, za to bo rezerviranih nekaj klopi spredaj. Zato sedimo v vsaki drugi vrsti, le dva v klopi - z vsake strani po eden.

- Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.

- Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz.

- Ko verniki prihajajo in odhajajo v in iz cerkve, upoštevamo medsebojno razdaljo 1,5 metra.

- Pobiranje darov vernikov je med darovanjem.

- Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti.

- Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli ter drugi zdravstveno ogroženi verniki naj sveto mašo spremljajo po medijih.

- V cerkev ne sme več ljudi, kot jih lahko sprejme ob razdalji 1,5 m. To je težava v Kompolah, ker je cerkev mala. Ostali sodelujejo zunaj cerkve v enaki medsebojni razdalji. Priporočamo zlasti starejšim, da pridejo k sv. maši na delavnik, ko je manj ljudi in bo za njih bolj varno. To še posebej velja za Teharje.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Kristus je vedno mlad: 32. Po drugi strani pa je Jezus vstal od mrtvih in nas želi preoblikovati v udeležence novosti svojega vstajenja. On je resnična mladost postaranega sveta in je tudi mladost stvarstva, ki čaka v »porodnih bolečinah« (prim. Rim 8,22), da bi bilo preoblečeno z njegovo lučjo in življenjem. V Njegovi bližini lahko pijemo iz resničnega vrelca, ki ohranja žive naše sanje, naše načrte, naše velike ideale in nas pošilja oznanjat življenje, ki ga je vredno živeti. V zanimivih podrobnostih Markovega evangelija lahko zaznamo klic k resnični mladosti vstalih. Med Gospodovim trpljenjem se na eni strani pojavi prestrašeni mladenič, ki poskuša slediti Jezusu, a nag zbeži (prim. Mr 14,51-52), mladenič, ki ni imel moči, da bi zastavil vse v hoji za Gospodom. Na drugi strani pa, nasprotno, vidimo ob praznem grobu mladeniča, »ogrnjenega z belim oblačilom« (Mr 16,5), ki vabi, da bi pozabili na strah, in ki oznanja veselje vstajenja (prim. Mr 16,6-7).

Šmarnice so vsako leto lepa oblika pobožnosti do nebeške in naše matere Marije. Še zlasti je prilagojena oblika za otroke. Vsak dan beremo šmarnično zgodbo, molimo ali prepevamo litanije in ohranimo kako lepo misel. Od jutri naprej je mogoče prihajati k šmarnicam vsak dan ob 19.00 v cerkev na Teharjah, v Kompolah pa v torek ob 19.00 in soboto ob 9.00. lahko pa boste šmarnično pobožnost opravljali tudi doma. V ta namen je za vsak dan lepo poskrbljeno na spletni strani Slovenskega katehetskega urada: https://bit.ly/35fB3rM. Prav tako se tudi v župniji trudim z veroučenci prebirati letošnjo šmarnično zgodbo in dodajam še kaj zanimivega za otroke. Zato vas vabim veroučenke in veroučence k sodelovanju, vse pa, da pogledate vsak dan na našo spletno stran. Za dva dni že najdete posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=ZVfyjPrnPPQ

Lep je pogled na obnovljene orgle pri sveti Ani, še lepše je prisluhniti igranju. Za sedaj le fotografija po opravljenem delu in hvaležnost vsem, ki ste že pomagali z delom ali z darom. Opravljeno obnovo bo seveda treba še plačati. Lepo se zahvalim vsem, ki ste do sedaj pomagali pri tem. Seveda bomo še nekaj časa zbirali v ta namen. Vsak vaš dar je dobrodošel. Svoj dar lahko nakažete na naslov: Župnija Teharje, Teharje 27, Teharje, TRR: NKBM, št. SI56 0483 5000 3167 980, s pripisom za orgle. Bog povrni!

Vsi napovedani dogodki v župnijah so do nadaljnjega odpovedani. V teh dneh epidemije je tudi župnijska pisarna zaprta. Ves čas pa sem dostopen na telefonu. Lahko me pokličete na župnijsko ali osebno telefonsko številko, obe vidite spodaj. Prav tako smo lahko v stiku po elektronski pošti ali po facebooku. Še zlasti, če je kdo v stiski, lahko pokliče za pogovor ali napiše sporočilo. Otrokom pri verouku pošiljamo kateheze po e-pošti njihovih staršev. Vesel bom vašega odziva. Starše prosim, da pošto pogledajo in jo natisnejo ter posredujejo otrokom. Lahko jim seveda tudi pomagajo. To bo za vse lepa priložnost spoznati ali ponoviti veroučno snov. V težkih časih se še posebej pokaže vrednost vere, družine in domače vzgoje.

 

Drugih napovedi zaradi epidemije ni. Otrokom pošiljamo veroučno snov po elektronski pošti. Poglejte si tudi druge vsebine na naši spletni strani. V slučaju pogreba me pokličite po telefonu in bomo tako uredili vse potrebno. Seveda upoštevamo, da je pogreb v zelo ozkem družinskem krogu in da ni svete maše. Župnijska cerkev je za osebno molitev zdravih odprta od 8.00 –10.00.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.