14.04.2018

Oznanila za 3. Velikonočno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

 

 
   

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

3. VELIKONOČNA

NEDELJA

 Nedelja, 15. 4. 2018

ob 8.00 za + Antona (10. obl.) in Ivanko ter Manico

             Godec

ob 10.00 za + Ivana in Marijo Regoršek

Bernardka Lurška

Poned., 16. 4.

ob 7.00 za + Marijo (ob.) in Franca Mulej ter starše

              Gologranc

* Gajšek v Kostrivnici: za + Markota Brečka  

Robert, opat

Torek, 17. 4.

ob 19.00 za + Tončko in Stankota Jošt

Evzebij, škof

Sreda, 18. 4.  

ob 7.00 za + Albina Škorjanca

Leon IX., papež

Četrtek, 19. 4.

ob 19.00 za + Terezijo in Ivana Juhart (27. obl.)

* Gajšek v Kostrivnici: za + Emila Gajška

Teo, misijonar, škof

 Petek, 20. 4.

ob 7.00 za + Marijo Murko

* Gajšek v Kostrivnici: za + Nežo Košec

Enzelm, škof

Sobota, 21. 4.

ob 19.00 za + Amonove

4. VELIKONOČNA, 

NEDELJA dobrega pastirja

 Nedelja, 22. 4. 2018

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Marijo in Jožefa Sivka

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

3. VELIKONOČNA

NEDELJA

 Nedelja,

15. 4. 2018

ob 10.00 za + Martina in Nežo Kovač

Robert, opat

Torek, 17. 4.

ob 19.00 za + Štefana Pušnika

Enzelm, škof

Sobota, 21. 4.

ob 9.00 za + Angelo in Janeza Mramor, Ivana Pušnika, Slavico Pintar in rodbino

4. VELIKONOČNA

NEDELJA

Nedelja,

22. 4. 2018

ob 10.00 za + Henrika in Angelo Krajnc

* Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj.

Umrli so: na Teharjah: Marija Petre, Vrhe 61a, pogreb bo v torek ob 15.00 v Grižah. Včeraj je umrla Mira Godunc, 88-letna, za dan in uro pogreba še ne vemo. V Kompolah bo pogreb Martina Horjaka, 59-letnega iz Laške vasi. Bog jim daj večni pokoj.

 

OZNANILA ZA TEDEN OD 15. DO 22. 4. 2018

Danes bo ob 16.00 revija cerkvenih zborov celjske dekanije pri kapucinih, sv. Cecilija. Lepo vabljeni k poslušanju. S svojo prisotnostjo dajemo tudi priznanje pevcem za njihov trud.

Vpis v orglarsko šolo: glasba in petje sta pomemben del bogoslužja in delovanja v vsaki župniji. Zelo lepo vabim, da bi se tudi iz župnije Teharje in Sv. Lovrenc še kdo vpisal in izpopolnjeval glasbeno znanje. Več na naši oglasni deski ali na www.jozef.si/orglarska-sola.

Komaj mesec dni nam je še ostalo časa do prvega obhajila. S prvoobhajanci in njihovimi starši se že intenzivno pripravljamo na ta lepi dan osebnega evharističnega srečanja z Gospodom. Zato bomo tudi letos pripravili »dan prvoobhajancev«. V soboto, 21. 4., si bomo vzeli čas za skupno razmišljanje in delo. Lep prostor za to je v Slomškovi rojstni hiši na Slomu pri Ponikvi. Tja bomo šli zjutraj z vlakom, starši pa se nam pridružijo kasneje (okoli 12. ure) in otroke po končanem delu odpeljejo domov. Starše lepo vabim na sestanek v sredo ob 19.00. To bo zadnji vsebinski sestanek, kjer se bomo že dogovorili za slavje prve spovedi in obhajila, pa tudi o sobotnem delu, zato naj se sestanka zagotovo udeležijo.

Romanje je lepa oblika pobožnosti, spoznavanja drugih krajev, ljudi in kultur, pa tudi skupnosti na poti. Lepa so župnijska romanja, pa zelo lepa tudi romanja v bolj oddaljena svetišča in svete kraje. Lani smo skupaj z župnijo Kalobje in Dobje romali na Poljsko, letošnji predlog pa je Lurd, v Franciji. Mineva 160 let od Marijinih prikazovanj v tej vasici. Lurd je postal svetovno romarsko središče, kjer se je zgodilo veliko čudežnih ozdravljenj in kamor z molitvijo in zaupanjem prihajajo kristjani vsega sveta. Predlagani datum je od 8. do 12. oktobra, cena pa približno 400 €. Več informacij najdete na oglasni deski, lahko pa tudi v župnišču ali na www.aritours.si. Prijavite se čim prej, vsaj do konca maja, da bomo lahko predvidevali čas in možnosti.

Za bogoslužje,versko vzgojo in življenje po veri so nam zelo potrebni duhovni poklici. To so najprej duhovniki, diakoni, redovniki in redovnice. Žal njihovo število tudi pri nas močno upada. To nas skrbi. Spomnimo se, da je duhovni poklic najprej res božji klic, da torej ni vse odvisno od nas, od družbe in posameznika. Za duhovne poklice  je potrebno moliti; »prosite Gospoda žetve, da pošlje delavcev na svojo žetev,«  je rekel že Jezus. Žal se v naših dveh župnijah še ne zavedamo potrebnosti molitve za duhovne poklice, saj se le redki pridružijo molitvi na škofijski ali dekanijski ravni, ob prvih četrtkih v župniji pa še manj. Potem se ne smemo čuditi sedanjemu in prihodnjemu pomanjkanju teh poklicev. V širšem pomenu pa so duhovni poklici tudi katehistinje in katehetje ter drugi redni sodelavci v oznanjevanju in bogoslužju. Tudi teh bi v slovenski Cerkvi še več potrebovali. Poleg molitve pa je pomembno, da imamo do vseh duhovnih poklicev spoštljiv odnos in da po svojih možnostih tudi sami pomagamo pri delu v Cerkvi. V  tem tednu bomo pri maši še posebej molili za duhovne poklice.

V nedeljo, 22. 4., bomo na Teharjah pri maši ob 10.00 prisluhnili recitalu o bl. Alojziju Grozdetu. Tudi njegovo življenje malo poznamo. Bil je izredno nadarjen, globok v svoji veri in osebnosti, pesnik in zavzet kristjan. Kot  srednješolec je bil v 20. letu življenja mučen in ubit s strani partizanov 1. 1. 1943 na Mirni na Dolenjskem, za blaženega pa razglašen v Celju na Evharističnem kongresu 2010. Recital bodo izvedli mladi in zaposleni v Domu sv. Jožefa v Celju. Lepo vabljeni, še posebej vabim tudi mlade, saj jim je lahko Alojzij Grozde v njihovi mladosti še posebej blizu.

Tudi v domačem okolju imamo številne lepe zglede vere, predanosti in požrtvovalnosti. Nekateri od njih so bili zaredi tega mučeni ali ubiti med vojno in po njej. Oni še niso sveti ali blaženi, so pa svetniški kandidati. Teh se bomo spomnili v nedeljo, 22. 4., v Marijini Cerkvi v Celju ob 15.00, med njimi duhovnika Izidorja Završnika, ki je leta 1943 prostovoljno šel v smrt namesto mladega sojetnika. Lepo vabljeni.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU: Nasilje in manipulacija

157. Kljub temu nas zavrnitev zablod na področju spolnosti in erotike ne sme nikoli voditi k njunemu omalovaževanju ali zanemarjanju. Ideal zakona se ne more oblikovati samo kot velikodušno in požrtvovalno podarjanje sebe, kjer se vsak odpoveduje sleherni osebni potrebi in skrbi samo zato, da ustreže drugemu. Spomnimo se, da zna prava ljubezen od drugega tudi prejemati; sposobna je, da se sprejme kot ranljiva in potrebna in si z iskreno in veselo hvaležnostjo dovoli sprejeti telesne izraze ljubezni z ljubkovanjem, objemom, poljubom ali spolno združitvijo. Benedikt XVI. je bil v zvezi s tem jasen: »Če hoče biti človek le duh in bi rad tako rekoč zavrgel telo kot zgolj živalsko dediščino, zgubita duh in telo svoje dostojanstvo«. Zaradi tega »je človeku [prav tako] nemogoče živeti samo v darujoči se ljubezni. Ne more vedno samo dajati, ampak mora tudi prejemati. Kdor hoče darovati ljubezen, jo mora tudi sam prejemati kot dar«. To vsekakor predpostavlja, da se spomnimo, da je človeško ravnovesje krhko, da vedno ostaja nekaj, kar se upira temu, da bi se počlovečilo, in da lahko v vsakem trenutku znova izbruhne in spet privzame najbolj prvinske in sebične težnje.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI:

· Revija cerkvenih zborov celjske dekanije: 15. 4. ob 16.00 pri sv. Ceciliji.

· Recital o bl. Alojziju Grozdetu: 22. 4. pri maši ob 10.00 na Teharjah.

· Prvoobhajilni dan: 21. 4., prvo obhajilo: 20. 5. 2018.

· Nedelja svetniških kandidatov škofije Celje: 22. 4. ob 15.00 v Marijini cerkvi v Celju.

· Počitniški oratorij: 3. do 6. 7. 2018.

· Romanje v Lurd: 8. do 12. 10. 2018.