07.04.2018

Oznanila za 2. Velikonočno - belo -nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

2. VELIKONOČNA

BELA NEDELJA - BOŽ. USMILJENJA

 Nedelja, 8. 4. 2018

ob 8.00 sv. maša za farane

ob 10.00 za + Vesno in Henrika Spreitzer

Maksim Aleksandrij.

Poned., 9. 4.

ob 7.00 za uspešno zdravljenje

* Gajšek v Kostr. : za + Kristino Majoranc

Domen, škof

Torek, 10. 4.

ob 19.00 za + Mirka Drobneta

Stanislav, škof

Sreda, 11. 4.  

ob 7.00 za + Sonjo in Ido Reberšak

Julij I., papež

Četrtek, 12. 4.

ob 19.00 za + Slavka Urlepa, 3. obl.

Martin I., papež

 Petek, 13. 4.

ob 7.00 za zdravje

* Gajšek v Kostr: za + Anico in Antona Mihelčič

Lidvina, devica

Sobota, 14. 4.

ob 19.00 za + Zofijo, Antona in Natašo Oberžan

3. VELIKONOČNA

NEDELJA

 Nedelja, 15. 4. 2018

ob 8.00 za + Antona (10. obl.) in Ivanko ter Manico

             Godec

ob 10.00 za + Ivana in Marijo Regoršek

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

2. VELIKONOČNA

BELA NEDELJA - BOŽ. USMILJENJA

 Nedelja,

8. 4. 2018

ob 10.00 za + Avgusta in Heleno Dobrajc,

               Olgo Rajhlin

Domen, škof

Torek, 10. 4.

ob 19.00 za + Ano in Franca Ferenčak (obl.)

Lidvina, devica

Sobota, 14. 4.

ob 9.00 za + Justino Strašek, osmina

3. VELIKONOČNA

NEDELJA

 Nedelja,

15. 4. 2018

ob 10.00 za + Martina in Nežo Kovač

*Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj.

 

Kaj bom komu daroval?  Sovražniku odpuščanje, prijatelju pozornost, otrokom dober zgled, očetu spoštljivost, materi gredico na vrtcu, s katero se bo lahko ponašala, sebi spoštovanje, vsem ljudem pa ljubezen.

(Benjamin Franklin)

 OSTALA OZNANILA:

Danes je bela nedelja, spomin na naš krst. V prvem krščanskem obdobju so krščevali odrasle na veliko soboto. Takrat so oblekli belo oblačilo in v njem hodili teden dni. Zato današnja nedelja nosi ime bela nedelja in nas spominja na krst. Zato danes še posebej lepo vabim k sv. maši družine z malimi otroki, da obnovimo spomin na krst. Po sveti maši jih bomo blagoslovili in jim izročili spominček na obletnico krsta. Lepo povabljeni k sveti maši ob 10.00 na Teharje ali v Kompole.

Na velikonočni ponedeljek smo pri mašah zbirali denarno pomoč za našo rojakinjo Anico Hrovat - Bofulin, kateri je požar popolnoma uničil stanovanjsko hišo. Zakonca Bofulin se za prejeto pomoč iskreno zahvaljujeta, saj je v tej situaciji res dobrodošla in je tudi znamenje, da v nesreči niso sami. Kdor še želi pomagati, lahko svoj dar odda tudi danes. Bog povrni za vašo solidarnost.

Hitro nam teče čas in odšteva dneve do prvega obhajila. S prvoobhajanci bi rad tudi letos pripravil  »dan prvoobhajancev«. V soboto, 21. 4., lepo vabim vse prvoobhajance v Slomškovo rojstno hišo. Šli bomo z vlakom, starši pa se nam pridružijo kasneje (okoli 12. ure) in otroke po končanem delu odpeljejo domov. Prosim, rezervirajte si ta dan!

Birma je v naši župniji vsaki dve leti. Tako se lahko bolj v miru, dve leti, intenzivno pripravljamo na ta pomemben zakrament. Že skozi vse letošnje veroučno leto več delamo na tem. Žal pa večini kandidatov 7. in 8 razreda ne morem pohvaliti njihovega sodelovanja. Za zakrament se je potrebno pripraviti in potruditi. Kdor se ne trudi dovolj, pač ni primerno pripravljen in naj starši in mladostniki to dejstvo razumejo že sedaj, da ne bo prihodnje leto razočaranja in slabe volje.

V nedeljo, 15. 4., bo ob 16.00 revija cerkvenih zborov celjske dekanije pri sv. Ceciliji. Lepo vabljeni k poslušanju, saj je to lepo petje, s prisotnostjo pa dajemo tudi priznanje pevcem za trud.

Lepo vabimo k vpisu v orglarsko šolo. Glasba in petje je pomemben del bogoslužja in delovanje v vsaki župniji. Zelo lepo vabim, da bi se tudi iz župnije Teharje in Sv. Lovrenc še kdo vpisal in izpopolnjeval glasbeno znanje. Več na naši oglasni deski ali na www.jozef.si/orglarska-sola.

»Mir vam bodi.«

Kaj je na zemlji, na svetu najdragocenejše? Dragocenejši od vsega imetja in denarja je ljubi mir, ki ga svet nima in ne more dati, ki nam ga je Jezus, Božji Sin, prinesel iz samih nebes. Zato so angeli ob njegovem rojstvu peli: »Slava Bogu na višavi in mir ljudem na zemlji.«

Kaj je najljubše na svetu? Meni je na svetu gotovo najljubši ljubi mir, če lahko z vsemi mirno in v miru živim. Zato je bil tudi Jezusov prvi pozdrav po njegovem vstajenju: »Mir vam bodi!«

Kaj je najboljše, ko se bomo nekoč ločili s tega sveta? Najboljše ob smrtni uri je tisti sladki dušni mir, ki nam ga je Jezus zapustil kot dediščino, ko je rekel: »Svoj mir vam zapuščam, svoj mir vam dam. Naj se vaša srca ne vznemirjajo in ne bojte se.« Drage ovčice, danes vam želim: »Mir z vami!« To je najdragocenejše, najljubše in najboljše na celem svetu kot dragoceno velikonočno jajce. Toda ta dušni mir, kako malo je upoštevan, kako zlahka ukraden.

Vsekakor pa Jezusov mir prinaša duši pravi blagor. Če je v nekem človeku strast ponosa, skoposti, nečistovanja, sovraštva, vladanja, tam ne more uspevati krepost. Kjer vladajo v hiši nesloga, prepir in kreganje, tam se mnogo preklinja in malo moli. Kjer se v vasi, v župnijskem občestvu tožijo in vodijo procesi, tam Božja milost redko najde domovanje…

Trudimo se za mir. Sladki mir, ki nam ga je Jezus prinesel iz nebes in tudi zapustil z besedami: »Mir vam dam, mir vam zapustim.« To je po svojem vstajenju želel svojim učencem, ko jih je pozdravil: »Pax vobis!« Svojim apostolom je ukazal, naj ta mir povsod oznanjajo, ko je rekel: »Kjerkoli boste prišli v hišo, recite: Mir tej hiši!« Mir tej deželi, mir moji škofiji, mir tej župniji, mir vsaki hiši, vsakemu pobožnemu, dobremu srcu. In če ste sinovi miru, bo Jezusov mir ostal pri vas.

Anton Martin Slomšek

 

LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU: Nasilje in manipulacija

156. Pomembno je, da jasno zavrnemo sleherno obliko spolne podrejenosti. Zato se je treba izogniti vsaki ne­ustrezni razlagi besedila iz Pisma Efežanom, kjer se zahteva: »Žene naj bodo podrejene svojim možem kakor Gospodu« (Ef 5,22). Sv. Pavel se tu izraža v kategorijah, ki so bile lastne kulturi tedanje dobe, mi pa ne smemo prevzeti te kulturne preobleke, temveč razodeto sporočilo, ki obvladuje celoten svetopisemski odlomek. Znova se navežímo na modro razlago sv. Janeza Pavla II.: »Ljubezen izključuje vsako vrsto podrejenosti, zaradi katere bi žena postala moževa služabnica ali sužnja. (...) Skupnost ali edinost, ki jo morata tvoriti glede na njun zakon, se uresničuje po medsebojnem podarjanju, ki je tudi obojestransko podrejanje«. Zato je tudi rečeno: »Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa« (Ef 5,28). Svetopisemsko besedilo pravzaprav vabi k temu, da presežemo udoben individualizem, da bi živeli povezani z drugimi: »Podrejajte [se] drug drugemu« (Ef 5,21). Ta obojestranska »podrejenost« dobi v zakonu poseben pomen in jo razumemo kot medsebojno pripadnost, ki smo jo svobodno izbrali, skupaj s celoto značilnosti, kot so zvestoba, spoštovanje in skrb. Spolnost je na neločljiv način v službi tega prijateljstva med zakoncema, ker je usmerjena k temu, da drugi živi v polnosti.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Obletnica krstov - srečanje mladih družin: 8. 4. ob 10.00 na Teharjah in v Kompolah.

· Revija cerkvenih zborov celjske dekanije: 15. 4. ob 16.00 pri sv. Ceciliji.

· Recital o bl. Alojziju Grozdetu: 22. 4. pri maši ob 10.00 na Teharjah.

· Prvoobhajilni dan: 21. 4., prvo obhajilo: 20. 5. 2018.

· Počitniški oratorij: 3. do 6. 7. 2018.

· Romanje v Lurd: 8. do 12. 10. 2018.