31.03.2018

Oznanila za Veliko noč, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 
   

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

VELIKA NOČ

JEZUSOVEGA VSTAJENJA

 Nedelja, 1. 4. 2018

ob 630 procesija, sv. maša za farane; za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika

ob 10.00 za + Nežo Polajžar

Ponedeljek

v velikonočni osmini

Poned., 2. 4.

ob 8.00 za +

pri sv. Ani ob 10.00 za + Barbaro in Jakoba Fridl

Torek v vel. osmini

Torek, 3. 4.

ob 19.00 za + Marijo in Jožefa Tofant

               za + Frido Vodeb, osmina

Sreda v vel. osmini

Sreda, 4. 4.  

ob 7.00 na čast sv. Duhu za zdravo pamet

Četrtek v vel. osm.

Četrtek, 5. 4.

ob 19.00 za + Otko Mravljak, 30. dan

Petek  v vel. osmini

 Petek, 6. 4.

ob 7.00 za + Jožefo Dobršek, osmina

Sobota v vel. osmini

Sobota, 7. 4.

ob 19.00 za + Leopolda (obl.) in Marijo Kobilica

2. VELIKONOČNA

BELA NEDELJA - BOŽ. USMILJENJA

 Nedelja, 8. 4. 2018

ob 8.00 sv. maša za farane;

ob 10.00 za + Vesno in Henrika Spreitzer

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

VELIKA NOČ

 Nedelja,

1. 4. 2018

ob 7.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Tomaža Kobala, starše Kobal in

                Ferenčak

Ponedeljek

v velikonočni osmini

Poned., 2. 4.

ob 10.00 za + starše Povalej

Torek v vel. osmini

Torek, 3. 4.

ob 19.00 za + Franca Tovornika

Sobota v vel. osmini

Sobota, 7. 4.

ob 9.00 za + Stanislava in Ano Mulej

2. VELIKONOČNA

BELA NEDELJA - BOŽ. USMILJENJA

 Nedelja,

8. 4. 2018

ob 10.00 za + Avgusta in Heleno Dobrajc,

               Olgo Rajhlin

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00: v sredo, 3. 4., za + Marijo Gajšek, v četrtek 5. 4., za + Marijo Mulej, in v petek, 6. 4., za + Janeza Pajka.

  

 

OSTALA OZNANILA:

 

Lepo smo obhajali veliki teden in sveto tridnevje. Zahvalim se vsem, ki ste pri tem sodelovali. Res si želim, da bi v teh svetih dneh več vernikov prišlo k večernemu bogoslužju!

Hvala ženam, ki so čistile cerkev, učilnice in župnišče; krasilkam cerkve in božjega groba ter vsem, ki ste sodelovali pri obredih velikega tedna in Velike noči. Zahvalim se vsem bogoslužnim sodelavcem: g. Miranu Sajovicu, našemu rojaku, ki je bil za praznike z nami, pevcem, ministrantom, izrednima delivcema obhajila, bralcem, birmancem in prvoobhajancem… Hvala za vaš čas in trud, ki ga vlagate v pomoč župniji. Naj vam Bog povrne s svojimi darovi.

Jutri je velikonočni ponedeljek, drugi dan velikonočnega praznovanja; je tudi dela prosti dan. Lepo vas vabim k sveti maši - na Teharjah zjutraj ob 8.00 v župnijski cerkvi, ob 10.00 pa pri sv. Ani, kot običajno na ta dan. V Kompolah bo sv. maša ob 1000.

V ponedeljek in torek ni verouka, v četrtek pa je redni verouk.

Pred mesecem dni je v Rogaški Slatini izbruhnil požar v stanovanjski hiši naši rojakinji z Vrh, Anici Hrovat, poročeni Bofulin in njeni družini. Požar je popolnoma uničil hišo in tudi večino opreme. Trenutno živijo v tuji hiši in pripravljajo vse potrebno za gradnjo. V tej nesreči zbirajo denar tudi z dobrodelnim koncertom, ki bo v Rogaški Slatini v ponedeljek, 2. aprila ob 18.00, v dvorani kulturnega centra v Rogaški Slatini. Lepo povabljeni. Kdor pa je pripravljen tej družini v veliki nesreči pomagati s svojim darom, lahko da svoj prispevek jutri pri svetih mašah v košarico, ki bo temu namenjena, tako pri jutranji maši na Teharjah, ali pri sv. Ani, kjer je bila Anica doma. Tudi Anica rada pride v to cerkev, saj je njen brat Jože ključar in je bila večkrat njena dobrotnica. Pomoč človeku v stiski je znamenje in odraz naše vere. Bog povrni za dar.

Prihodnja nedelja je bela nedelja, spomin na naš krst. Takrat so novo krščeni odrasli slekli belo oblačilo, ki so ga prejeli pri krstu. Na to nedeljo lepo vabim vse predšolske otroke, njihove starše in botre, da obnovimo spomin na krst. Po sveti maši jih bomo blagoslovili in jim izročili spominček na obletnico krsta. Lepo povabljeni k sveti maši ob 10.00 na Teharje ali v Kompole.

Ta teden ministrira: Joži Rezar.

Velika noč - »Ko je življenje močnejše.«

Verovati v vstajenje pomeni: biti trdno prepričan, da obstaja za človeško življenje zadnja beseda, ki jo ima Bog. Bog izpolni naše življenje, dokonča, kar je bilo začeto kot dobra možnost, a ni zaživelo.

Vstajenje se ne zgodi le po smrti, ki zaznamuje konec našega zemeljskega življenja. Vstajenje se veliko bolj dotika tudi vsakdanjih »malih smrti«: vse, kar ljudi ponižuje, kar jim jemlje upanje, kar jim omejuje njihovo osebnostno rast. Verjeti v vstajenje pomeni: zadnja beseda tako dolgo in izgovorjena, dokler ostaja upanje na spremembe, zaupanje v moč življenja, v druge ljudi, zaupanje v tistega, ki je vse poklical v življenje in vse »naredil dobro«

»Sredi življenja nas obdaja smrt.« Tako pravi neka pesem, ki ponazarja naše življenjsko izkustvo. Velika noč to postavi na glavo: »Sredi smrti nas obdaja življenje.« Vključimo to izkustvo vere v svoje vsakdanje življenje!      (Praznujemo Veliko noč)

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU: Nasilje in manipulacija
153. V kontekstu tega pozitivnega pogleda na spolnost je primerno načeti témo v njeni celovitosti in z zdravim realizmom. Kajti ne moremo se izogniti temu, da spolnost pogosto razosebljamo in da je tudi polna številnih patologij, tako da »postaja vedno bolj priložnost in sredstvo za potrditev lastnega jaza in sebičnega zadovoljevanja lastnih želja in nagonov«. V tem času je zelo nevarno, da tudi spolnost obvladuje uničujoč duh »uporabi in odvrzi«. Telo drugega pogosto uporabljamo kot predmet, ki ga obdržimo, dokler nam nudi zadovoljstvo, in ga zavržemo, ko izgubi privlačnost. Ali lahko spregledamo ali prikrijemo stalne oblike prevlade, oblastnosti, zlorabe, sprevrženosti in spolnega nasilja, ki so posledica izkrivljanja pomena spolnosti in ki pozabljajo na dostojanstvo drugih ter klic k ljubezni pod pretvezo iskanja samega sebe?

154. Ni odveč poudariti, da se spolnost tudi v zakonu lahko spremeni v vir trpljenja in manipulacije…«.Prava dejanja spolne združitve zakoncev odgovarjajo naravi spolnosti, ki jo hoče Bog, če so »izvršena na res človeka vreden način«. Zato sv. Pavel opominja: »Naj v tej stvari nihče ne goljufa in ne vara svojega brata« (1 Tes 4,6). Čeprav je pisal v času, v katerem je vladala patriarhalna kultura, kjer so žensko obravnavali kot bitje, popolnoma podrejeno moškemu, je učil, da mora biti spolnost stvar pogovora med zakoncema: govoril je o možnosti, da zakonca odložita spolne odnose za nekaj časa, toda »sporazumno« (1 Kor 7,5).

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

· Maša pri sv. Ani - na velikonočni ponedeljek, 2. 4., ob 10.00.

· Obletnica krstov - srečanje mladih družin: 8. 4. ob 10.00 na Teharjah in v Kompolah.

· Recital o bl. Alojziju Grozdetu: 22. 4. pri maši ob 10.00. na Teharjah.

· Prvo obhajilo: 20. 5. 2018.

· Počitniški oratorij: 3. do 6. 7. 2018.

· Romanje v Lurd: 8. - 12. 10. 2018.