09.03.2018

Oznanila za 4. postno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

SVETE MAŠE N TEHARJAH

4. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja, 11. 3. 2018

ob 8.00 za + Ljudmilo, 2 Jožeta in Staneta Jesenek

             ter Jelko Simončič

ob 10.00  za žive in rajne farane

nocenc I., papež

Poned., 12. 3.

ob 7.00 za + Marinko, Marijo in Franca Oberžan

Kristina, mučenka

Torek, 13. 3.

ob 18.30 za +  Adolfa Tržana

Matilda, kraljica

Sreda, 14. 3.  

ob 7.00 za zdravje in  v dober namen

Klemen Dvoržak

Četrtek, 15. 3.

ob 18.30 križev pot; maša za + Štefana Pušnika

Hilarij, škof

+ Petek, 16. 3.

ob 7.00 križev pot; maša za + Katarino Vrhovšek

Patrik, škof

Sobota, 17. 3.

ob 18.00 za + Janka Koštomaja

5. POSTNA—TIHA

NEDELJA

 Nedelja, 18. 3. 2018

ob 8.00 za za žive in rajne farane

ob 10.00   za dva + Jožeta Arčana

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

4. POSTNA                 NEDELJA

 Nedelja,

11. 3. 2018

ob 10.00 za + Ano Ojsteršek (obl.)

                           in Antona Ojsteršek  

Kristina, mučenka

Torek, 13. 3.

ob 18.00 za +  Ivana Štukleka

Patrik, škof

Sobota, 17. 3.

ob 9.00 za + Alojza Mastnaka, obl. Rodbino Žnidar-

             Mastnak

5. POSTNA—TIHA           NEDELJA

 Nedelja,

18. 3. 2018

ob 10.00 za +  Stanka in Marijo Klinar, Ivana Zimška

 

OZNANILA ZA TEDEN OD 11. DO 18. 3. 2018

Bližamo se že sredini postnega časa. Kako je z našo postno držo? Smo že kaj dobrega storili in se odpovedali kakšni razvadi, slabi volji, slabi besedi ali dejanju in storili kaj dobrega drugim, zlasti malim in ubogim? Postiti se torej sploh ni nekaj negativnega, ampak je pozitiven postopek. Post je proces osvoboditve, proces nadaljnjega človeškega razvoja, veselja do življenja. Postiti se, pomeni -učiti se, biti z malim zadovoljen; se upreti potrošništvu in se z nasmehom posloviti od vsega odvečnega.

Pri tem nam lahko pomagajo tudi razne postne akcije: odpovedati se alkoholu ali ga vsaj  omejiti; omejiti uporabo telefona in interneta (vsak dan v postu za eno uro svojega prostega časa od 1900 do 2000 izklopiti telefon in čas porabiti za lepe odnose); z malimi koraki, kot so pogovor, sprehod, branje knjige ali druženje s prijatelji se trudimo delati velike spremembe v svojem življenju; 4 minute na dan porabi za molitev… Prav je, da si izberemo vsaj eno akcijo izmed predlaganih ali po svoji presoji.

Ta teden je predlog postne akcije: delo za mir: otroci: zjutraj moli za mir v srcu, domovini in svetu; mladi: bodi strpen v besedah in dejanjih do drugačnih po barvi, prepričanju in spolu; odrasli: bodi umirjen s svojimi otroki, tudi če ga polomijo ali če si sam slabe volje.

Križev pot je lepa oblika sočutne pobožnosti, spremljanje Jezusa na poti trpljenja in zavedanja, da On nosi križ tudi za nas in da je blizu vsem, ki trpijo. Z veroučenci 1. razreda bomo molili križev pot v cerkvi v času verouka ta četrtek, za veroučenci 7. in 8. razreda pa v četrtek ob 18.30.  Z ostalimi razredi bomo imeli to pobožnost naslednji teden. Lepo vabim starše, da se nam pridružijo!

Radio Ognjišče je za slovenske kristjane velika pridobitev in se ga res veselimo. Prinaša nam bogat spored glasbe, pesmi, novic, komentarjev, molitve, obvestil, razmišljanj, prenos svete maše in še veliko drugega dobrega. Spodbujam vas, da si ga postavite kot svoj redni program ali ga vsaj pogosto poslušate. Za tiste, ki ga morda še ne poslušajo, navajam frekvenco, na kateri ga lahko dobite na našem koncu: FM 105, 9 ali 107,3, lahko ga najdete tudi na spletu.

Z veroučenci 5. in 6. razreda gremo od petka od 16. 3. do nedelje 18. 3. na duhovne vaje v Reko pri Laškem. Lepo vabljeni vsi veroučenci, saj bo lepo. Prosim, da se prijavite  čim prej, najkasneje pa do četrtka, da vemo pripraviti prostor, hrano in program. Za spanje potrebujemo spalno vrečo ali rjuhe, ostalo je na razpolago. Bomo na toplem in v lepem okolju vaške hišice.

Prihodnjo (Tiho) nedeljo, 18. 3. bomo imeli že tradicionalni križev pot ob spominu na silno trpljenje ob koncu 2. svetovne vojne v Teharskem taborišču in številnih smrti in ubojev tukaj in drugod, kamor so jih vozili v smrt. Lepo vas vabim, da se te pobožnosti udeležite v čim večjem številu, ne le domači farani, ampak tudi od drugod, še zlasti iz krajev, od kjer so bile žrtve doma. Začetek križevega pota je ob 15.00 pri vhodu v Spominski park, Grobišče Teharje, sklep pa v cerkvi sv. Ane.

Prihodnji teden, od 18. do 24. marca 2018, bo na Radio Ognjišče potekal »Radijski misijon«.  Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in ob 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do petka sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci. Priporočam spremljanje in duhovno sodelovanje.

Ta teden ministrira: Niko Burger.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU:  Ljubezen, ki se razodeva in raste - Svet čustev

Bog ljubi radost svojih otrok 147
To zahteva vzgojno pot, proces, ki vključuje odrekanje. Gre za prepričanje Cerkve, ki je bilo pogosto zavrnjeno, kakor da bi bila sovražnica človeške sreče. Benedikt XVI. se je te razprave lotil z veliko jasnostjo: »Ali nam Cerkev s svojimi zapovedmi in prepovedmi ne zagreni tega, kar je najlepše v življenju? Ali ne postavlja prepovedi prav tam, kjer nam od Boga namenjeno veselje ponuja srečo, ki nam daje predokus nečesa božanskega?« Na ta vprašanja je odgovoril, da – čeprav v krščanstvu ni manjkalo pretiravanj ali napačne askeze – uradni nauk Cerkve, zvest Svetemu pismu, ni zavrnil »erosa kot takega, ampak je nasprotoval njegovi kvarni popačenosti. Kajti napačno pobožanstvenje erosa, do katerega je prihajalo, ga je oropalo njegovega dostojanstva in ga razčlovečilo«.   

 Človek mora svoje čustvovanje in določene nagone vzgajati. V ta namen je neizogibno, da si postaviti meje. Skrajnost, pomanjkanje nadzora, obsedenost s samo eno vrsto užitkov končno oslabi in prizadene užitek sam in škoduje družinskemu življenju...

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

· Priprava novih ministrantov - v postnem času ob ponedeljkih, ob 18.00.

· Duhovne vaje za otroke 5. in 6. razreda od 16. do 18. 3. 2018.

· Križev pot za otroke in starše 1., 7. in 8. razreda

· Križev pot za žrtve Teharskega taborišča - od grobišča Bukovžlak do cerkve sv. Ane, na tiho nedeljo, 18. 3., ob 15.00.

· Materinski dan: sobota, 24. 3. 2018.

· Cvetna nedelja: 25. 3. 2018.

· Velika noč: 1. 4. 2018.