24.02.2018

Oznanila za 2. postno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

2. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

25. 2. 2018

ob 8.00 za + Branka Tominška (3. obl.), Alfonza

             Strgarja in Terezijo Kač;

             - za žive in rajne farane

ob 10.00 v zahvalo za 65 let zakona Selič

Aleksander (Branko)

Poned., 26. 2.

ob 7.00  za + Frančiško Horjak

Gabrijel ŽMB

Torek, 27. 2.

ob 18.30 za + Franca Dolenca

Roman, opat

Sreda, 28. 2.  

ob 7.00 za + Kristino Majoranc

Albin (Zorko)

Četrtek, 1. 3.

ob 18.30 križev pot; molitev za duhovne poklice;  za + Branka Jazbinška, osmina

Neža Praška, redov.

Petek, 2. 3. +

ob 7.00 križev pot; maša za + Dorčija Gajška

Kunigunda, kraljica

Sobota, 3. 3.

ob 18.00 za + Antona in Anico Mihelčič; molitev za spravo v slovenskem narodu

3. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja, 4. 3. 2018

ob 8.00 za + starše Polak in Dobrotinšek

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

2. POSTNA                 NEDELJA

 Nedelja,

25. 2. 2018

ob 10.00 za + Viktorja Popoviča

Gabrijel ŽMB

Torek, 27. 2

ob 18.00 za + Gabrijelo in Štefana Kovač

Kunigunda, kraljica

Sobota, 3. 3.

ob 9.00 za + Kapel Antona

3. POSTNA                 NEDELJA

 Nedelja,

4. 3. 2018

ob 10.00 za + Lešek Antona (obl.)

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00: v ponedeljek, 26. 2., za + Jožefa Klinarja; v četrtek, 1. 3., za + Marijo Mulej; in v petek, 2. 3., za + Rajka Verbiča.

 

Pogrebi prejšnji teden: v Kompolah: Marko Brečko, 20-letni iz Laške vasi; na Teharjah: Branko Jazbinšek, 51-letni s Pečovja. Bog jima daj večni mir in pokoj.

 

Brez kruha vsaj za nekaj časa prebiješ, brez ljubezni in materinskega razumevanja pa si v enem samem dnevu kakor človek, ki so mu vsi pomrli. (Stanko Cajnkar)

Moj Bog, daj, da bi bil ob vsaki minuti tak, kot si me ti želiš, in da bi bil vselej tam, kjer me čakaš. (Teilhard de Char 

 

OZNANILA ZA TEDEN OD 25. 2. DO 4. 3.

Letos mineva 100 let od konca 1. svetovne vojne. Ta je vzela življenje mnogim vojakom tudi s celjskega konca. Na Soški fronti je sodeloval »Celjski polk«, v njem morda tudi kdo od vaših bližnjih ali daljnih sorodnikov. Da ne zbledi spomin na njih in na težke čase vojne, si bomo v petek, 2. 3., ob 19.00, ogledali 900 fotografij in prisluhnili gorskemu vodniku in fotografu Oskarju Birsi. Lepo vas vabim v našo Martinovo dvorano. Povabite še druge.

Post ne pomeni, da se z žalostnim obrazom žrtvujemo in sami sebe trpinčimo, da bi prišli v nebesa.  Postiti se torej sploh ni nekaj negativnega, ampak je pozitiven postopek. Post je proces osvoboditve, proces nadaljnjega človeškega razvoja, veselja do življenja. Postiti se pomeni - učiti se, biti z malim zadovoljen; se upreti potrošništvu in se z nasmehom posloviti od vsega odvečnega.

Pri tem nam lahko pomagajo tudi razne postne akcije: 40 dni brez alkohola; 40 ur brez telefona (-vsak dan v postu za eno uro svojega prostega časa od 1900 do 2000 izklopiti telefon in čas porabiti za lepe odnose): z malimi koraki, kot so pogovor, sprehod, branje knjige ali druženje s prijatelji se trudimo delati velike spremembe v svojem življenju; 4 minute na dan porabi za molitev… Prav je, da si izberemo vsaj eno akcijo izmed predlaganih, ali po svoji presoji.

Tudi otroke vabim k postni akciji. Vsako nedeljo bodo pri maši izžrebali postno dobro delo ali odpoved in si jo doma prilepili na postni plakat. Predlog postne odpovedi za ta teden: otroci: odpovej se jedi ali pijači, ki jo imaš rad. Kaj je to?; mladi: odpovej se sladkim pijačam; odrasli: odpovej se alkoholu.

Skupaj z zborovodkinjama lepo vabim k sodelovanju v pevskem zboru, tako pri otroškem, kot pri mešanem zboru. Bliža se velika noč, revija zborov in tudi zlata maša. Zato je moja prošnja še toliko bolj upravičena. Otroci imajo vaje v nedeljo ob 9.00, odrasli med tednom zvečer.

Ta teden ministrira: Kornelija Rezar.

Božja beseda nas vedno spremlja – tudi sredi doline vsakdana, ko oblak znova zakrije goro spremenjenja, ko ne občutimo več notranje preobrazbe, ki jo ponavadi čutimo v molitvi. Potrebujemo pa oboje: gledanje Božjega veličastva, kontemplacijo, v kateri izkušamo Božjo bližino, in vero, ki izhaja iz poslušanja, pripravljenosti, da bi v sušnih trenutkih prisluhnili Božji besedi in ji sledili ter se v premišljevanju Božje besede vedno znova pustili voditi v neizrekljivo Božjo skrivnost.  (A. Grün)

  Otrokom in srednješolcem ter učiteljicam in katehistinjam želim lepe počitnice. Za razvedrilo in osvežitev spomina na verouk pa predlagam rešitev spodnjih nalog.

14 otr01 

 

 

       
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU:  Ljubezen, ki se razodeva in raste - Svet čustev

143. Želje, občutki, čustva – to, kar so klasiki imenovali »strasti« – zavzemajo v zakonu pomembno mesto. Porajajo se, ko »drugi« postane navzoč v našem življenju. Vsakemu živemu bitju je lastno, da teži k drugemu, in to nagnjenje se vedno pokaže v temeljnih čustvih: užitek ali bolečina, veselje ali trpljenje, nežnost ali strah. Gre za predpostavke najosnovnejšega psihološkega delovanja. Človek je bitje te zemlje in vse, kar dela in išče, je nabito s strastmi.

144. Jezus je kot pravi človek doživljal svet s čustvenim nabojem. Zato ga je bolela zavrnitev Jeruzalema (prim. 23,37), kar mu je izvabilo solze iz oči (prim. Lk 19,41). Bil je tudi sočuten spričo trpljenja ljudi (prim. Mr 6,34). Ko je videl druge jokati, ga je to ganilo in vznemirilo (prim. Jn 11,33); in on sam je objokoval prijateljevo smrt (prim. Jn 11,35). Ti izrazi njegove občutljivosti kažejo, kako zelo je bilo njegovo človeško srce odprto za druge.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

· Predavanje in ogled fotografij o 1. svetovni vojni in Soški fronti - petek, 2. 3., ob 19.00 v Martinovi dvorani.

· Priprava novih ministrantov - v postnem času: ob ponedeljkih ob 18.00.

· Duhovne vaje za otroke 5. in 6. razreda od 16. do 18. 3. 2018.

· Duhovne vaje za zakonce od 9. do 11. 3. 2018.

· Križev pot za žrtve Teharskega taborišča - od grobišča Bukovžlak do cerkve sv. Ane, na tiho nedeljo, 16. 3., ob 15.00.

· Seja Župnijskega pastoralnega sveta: sreda, 7. 3. ob 18.00.

· Materinski dan: sobota, 24. 3. 2018.