03.02.2018

Oznanila za 5. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 
   

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

5. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

4. 2. 2018

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 po namenu

Agata, dev., muč.

Poned., 5. 2.

ob 7.00 za + Zofijo Oberžan

Pavel Miki, mučenec

Torek, 6. 2.

celod. češčenje

ob 900 za + Mihaela, Nežo in dva brata Gologranc

ob 18.30 za + Jožefa Hrastnika

Rihard, kralj

Sreda, 7. 2.

sv. maša bo v Kompolah ob 9.30 za Nežo Košec

Hieronim;

prešernov dan

Četrtek, 8. 2.

ob 18.30 za + Marijo Hrastnik, osmina

Polona, mučenka

Petek, 9. 2.

ob 7.00 za + Terezijo Juhart, osmina

Sholastika, red.

Sobota, 10. 2.

ob 18.00 za + Ivana in Angelo Resnik, obl.

6. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

11. 2. 2018

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 po namenu

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

5. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

4. 2. 2018

ob 10.00 za + Pavla, Vladota, Marijo in Jožefa

               Klajnšek

Pavel Miki, muč.

Torek, 6. 2.

ob 18.00 za + Stanka Kovača, obl.

Rihard, kralj

Sreda, 7. 2. celod. češčenje

ob 9.30 za + Marijo Mulej; za + Nežo Košec

ob 18.00 za + Leopolda Bukovška; za + Jožico Žmaher

Sholastika, redovn.

Sobota, 10. 2.

ob 9.00 za + Emila Gajška, osmina;

za + Stanka in Faniko Kragelj, sina Staneta in sorod.

6. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

11. 2. 2018

ob 10.00 za + Ivana Romiha, Jožeta Ravnaka in

     Štefana Novaka

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00: v četrtek, 8. 2., za + Ivana Štukleka in v petek, 9. 2. za + Štefko Pintar

Pokopali smo: na Teharjah: Marijo Hrastnik, 75 -letno iz Štor in Terezijo Juhart, 96 -letno iz Bukovžlaka; v Kompolah pa Emila Gajška 75-letnega iz Prožinske vasi in jutri bomo pokopali Štefana Pušnika, 73-letnega iz Laške vasi. Bog jim daj večni mir in pokoj.

 

OZNANILA ZA TEDEN OD 4. DO 11. 2. 2018

Hvala staršem iz 6. in 5. razreda, ki ste prišli na sestanek z župnikom in katehistinjo. V župniji se trudimo za urejen, kvaliteten in reden verouk. Župnik in katehistinje pričakujemo, da se boste starši zanimali, kako vaš otrok sodeluje in napreduje, še zlasti tisti, ki so po obnašanju ali dojemanju potrebni večje pozornosti.

Za starše prvoobhajancev bomo imeli sestanek v petek 9. 2. ob 17.00. Lepo vabim.

V tem tednu je, kot vsako leto, dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega zakramenta: za  župnijo Teharje 6. 2., za župnijo sv. Lovrenc pa 7. 2., letos je to torek in sreda. To je lepa priložnost, da se ustavimo v osebni in skupni molitvi pred Jezusom, navzočim v Svetem Rešnjem Telesu, ki nas v tabernaklju čaka vse dni. Na ta dan je dana možnost, da si vzamemo nekaj več časa in se mu bolj osebno približamo v zahvali in prošnji za vero, življenje, zdravje, nas in ljudi ob nas… Zato vas zelo lepo vabim. Cerkve so ogrevane in nekaj časa osebne molitve nam bo gotovo dobrodošlo za duhovno rast. Da bi se lažje zvrstili in bi Najsvetejše ne samovalo, priporočam:

Priporočen razpored molitve po vaseh v župniji Teharje, v torek, 6. 2.:

ob 9.00 sv. maša                                                                                                         od 10.00 do 11.00  Slance 

od 11.00 do 12.00 Bukovžlak                                                    od 12.00 do 13.00 Pečovje    

od 13.00 do 14.00 Štore - Lipa                                                  od 14.00 do 15.00 Vrhe         

od 15.00 do 16.00 Teharje + zakonci                             od 16.00  do 17.00 Kresnike + ŽPS + sodelavci

od 17.00 do 18.00  4. razred ter ostali veroučenci in starši

ob 1800 pete litanije, blagoslov z Najsvetejšim; nato sv. maša, ki jo vodi Anton Lavrič, lazarist od sv. Jožefa. Vabljeni k molitvi čez dan in k sklepu!

 Priporočen razpored molitve po vaseh v župniji sv. Lovrenc, v Kompolah, v sredo 7. 2.:

ob 900  izpostavljeno Najsvetejše                       ob 9.30 sv. maša, somaševanje dekanijskih duhovnikov

od 10.30 do 11.00 Moste in Straža                  od 11.00  do 12.00 Ogorevc in Draga

od 12.00 do 16.00 ni izpostavljeno       od 16.00 do 17.00 Šentjanž in Laška vas

od 17.00 do 18.00 Kompole in Prožinska vas

Ob 18.00 bo sklep češčenja s petimi litanijami in blagoslovom z Najsvetejšim ter sv. mašo, ki jo bo vodil g. Tone Hribernik SDB. Lepo vas vabim k maši in k češčenju svetega Rešnjega telesa.

Zaradi verouka mi zelo ustreza, če je večerna maša na Teharjah v torek in četrtek pol ure kasneje, to je ob 18.30. Ob sobotah pa še ohranimo nekaj časa sv. maše ob 18.00.

Žal se je tudi številnim kristjanom zgodila ločitev zakona. To je prineslo s seboj veliko notranjih stisk in težav za vse družinske člane, mnoge pa tudi oddaljila od Cerkve in vere. Pri kapucinih v Celju bo v torek, 6. 2., ob 19.00 predavanje p. Vilija Lovšeta z naslovom: Ločen(a), kaj pa zdaj? Srečanje priporočam. Posredujte to informacij še drugim.

Za mlade po birmi pripravlja katehistinja s. Josipa skupaj z veroučenci 9. razreda v sredo, 7. 2. 2018, ob 19. uri v župnijski dvorani sv. Martina na Teharjah srečanje za mlade po birmi (9 razred in naprej). Kot gostja sta povabljena mlada zakonca Matija in Tjaša Čufer, ki bosta pričevala o svoji poti. Po pričevanju pa bojo sledili izraelski plesi, ki jih bo vodila s. Ola.

V počastitev slovenskega kulturnega praznika bosta Ljubiteljsko gledališče Teharje in Vokalna skupine Grmada pripravila recital z naslovom TRUBAR IN NJEGOVI v dvorani KS Teharje v nedeljo, 11. februarja 2018, ob 18. uri. Lepo vabljeni.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU:  Ljubezen, ki se razodeva in raste Dialog

138. Prav tako je pomembno, da se navadimo drugemu priznavati pravo vrednost. Gre za to, da cenimo njegovo osebnost, da priznamo, da ima pravico bivati, samostojno misliti in biti srečen... 139. Potrebna je duhovna širina, da nismo obsedeni z določenimi idejami, in prožnost, da lahko spreminjamo ali dopolnjujemo lastno mnenje. Iz naših misli in iz misli drugega lahko nastane sinteza, ki oba obogati. Edinost, h kateri moramo stremeti, ni enoličnost, temveč »edinost v različnosti« ali »različnost v spravi«. V tem slogu, ki bogati bratsko občestvo, se razlike srečajo, se medsebojno spoštujejo in cenijo, ohranijo pa različne odtenke in poudarke, ki koristijo skupnemu dobremu. Treba se je rešiti potrebe po tem, da bi bili enaki. Prav tako je treba biti iznajdljiv, da pravočasno opazimo motnje, ki se lahko pojavijo, da ne bi uničili dialoga. Prepoznati moramo na primer slabe občutke in jim odvzeti absolutno vrednost, da ne bi škodovali komunikaciji. Pomembna je sposobnost, da izrazimo to, kar čutimo, ne da bi drugega užalili; pomembno je uporabljati govorico in način govora, ki ga more drugi lažje sprejeti in prenesti, čeprav je vsebina zahtevna; izreči kritiko, toda ne v izbruhu jeze kot obliki maščevanja; izogibati se moraliziranju, ki si prizadeva samo napadati, ironizirati, obtoževati in prizadeti. Veliko prepirov med zakonci ne nastane zaradi usodnih stvari. Včasih gre za stvari neznatnega pomena, vznemiri pa način, kako jih izrazimo, ali drža, ki jo v dialogu zavzamemo.

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· V sredo, 7. 2. 2018, bo ob 19. uri na Teharjah srečanje za mlade po birmi iz župnij celjske  dekanije (9. razred in naprej). Kot gosta sta povabljena mlada zakonca, ki bosta pričevala o svoji poti. Po pričevanju bodo sledili izraelski plesi, ki jih bo vodila s. Ola (Aleksandra).

· Celodnevno češčenje: na Teharjah v torek, 6. 2., in v Kompolah v sredo, 7. 2. 2018.

· Sestanek za starše provoobhajancev: v petek ob 17.00 v veroučni učilnici; za starše otrok iz 1. in 2. razreda pa v sredo, 21. 2. ob 16.00.