28.03.2020

Oznanila za 5. postno - Tiho -nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

SVETE MAŠE

Zaradi epidemije opravljamo duhovniki svete maše brez navzočnosti vernikov. Cerkev na Teharjah bo v nedeljo dopoldne od 8.00 do 10.00 odprta samo za posamično osebno molitev. Vabljeni pa ste, da spremljate svete maše preko televizije, radia ali facebooka. Vabim, da doma osebno ali skupno molite za vse potrebe, še zlasti za ustavitev te hude epidemije.

5. POSTNA - TIHA

NEDELJA

Nedelja,            29. 3.

za + Albina Polaka; za žive in rajne farane

* Gajšek doma: za + Franca Tovornika, 3. obl.

Janez Klimak, opat

Poned.,

        30. 3.

za + Frančiška Pertinača, pogrebna

* Gajšek doma: za + Ano in Ladislava Gobec

Gvido, opat

Torek,       

  31. 3.

za + Marijo in Jožefa Tofant

* Gajšek doma: za + Justino (2. obl.) in Štefana Strašek

Tomaž Toletinski

Sreda, 1. 4.

za + Ano in Benota Štrekelj ter Davida Oblaka

* Gajšek doma: za + Elizabeto Majoranc

Frančišek Paolski

Četrtek,

2. 4.

za + Jožefa Hrvatiča, 30. dan

* Gajšek doma: za + Martino Vrhovšek

Rihard, škof

+ Petek,

 3. 4.

za dober namen

* Gajšek doma: za + Angelo Tofant

Izidor Seviljski

Sobota,           4. 4.

za + Ano Žohar, 30. dan

* Gajšek doma: za + 2 Franca in Ano Ferenčak

6. POSTNA -            CVETNA NEDELJA

Nedelja,            5. 4.

za + Jožeta, starše Gabršček in Vrhovšek, za žive in

         rajne farane

* Gajšek doma: za + Avgusta Dobrajc, Heleno Dobrajc in       

   Olgo Rajhlin

Svete maše po namenu iz Kompol bo daroval g. Gajšek doma.

Misel Svetega pisma: Ljubite pravičnost, vi, ki vladate svetu, dobro mislite o Gospodu, iščite ga s preprostostjo srca. (Mdr 1, 1)

Zakaj on se da najti takim, ki ga ne preizkušajo, razodeva se takim, ki vanj zaupajo. (Mdr 1, 2)

Za nasmeh: »Dragi, ko sva bila zaročena, si bil presrečen, če si bil lahko z menoj samo pol ure«. »Ja, tudi zdaj bi bil, če bi lahko«.

»Gospa soseda, hvala lepa, zelo okusa kava, ravno prav topla, take še nisem pil.« »Veste, letos smo bili v Braziliji, pa je mož prinesel kavo kar od tam«. »Kaaaj,  je še od tam topla?«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 29. 3. DO 5. 4. 2020

Zaradi širjenja korona virusa so se spremenile mnoge dejavnosti. Kot veste so odpovedane tudi vse svete maše z navzočnostjo vernikov. Vse naročene svete maše bova z g. Gajškom tako opravila zasebno na dogovorjeni dan, razen če želite, da se datum svete maše preloži. To sporočite pravočasno. Cerkev na Teharjah bo v nedeljo odprta za krajšo osebno molitev zdravih vernikov posamezno ali ene družine med 8.00 in 10.00. Seveda si vsi želimo, da ne bi bilo potrebno uvajati teh omejitev, vendar je naša dolžnost, da s svojim obnašanjem prispevamo k zajezitvi epidemije. Tako ravnajo v javnem in verskem življenju tudi drugod.

Vse nas boli, da tudi velikonočnih praznikov ne bomo mogli obhajati tako, kot smo jih običajno, s spovedjo, križevim potom, cvetno nedeljo, velikim tednom ter veliko nočjo. Smernice za spremenjeno, domače obhajanje prihajajo in so dane za vse dežele. Naši škofje so nam o tem obširno že sporočili in ste lahko videli na spletu ali v medijih.

V oznanilih vam bom objavil sproti, nekaj že danes, ostalo prihodnjo nedeljo.

1. Skupaj s slovenskimi škofi vas vabim, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljate radijski misijon po Radio Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020.

2. Cvetna nedelja, 5. april 2020

Ker ni mogoče skupno bogoslužje, ste vabljeni, da spremljate prenos svete maše po TV SLO2 ob 10.00. V tistem času bom tudi sam maševal v cerkvi.  Med tednom si pripravite zelenje (npr. zelenje z vrta, naredite butare), pripravite blagoslovljeno vodo, če te nimate, vsaj navadno vodo.  Če ne boste v tem času zbrano spremljali prenos, letos opravite sami ali v družini ta obred:

- Se pokrižate in se spomnite blagoslovov preteklih let.

- Nekdo prebere evangeljski odlomek:

Iz svetega Evangelija po Mateju (Mt 21, 1-10)

Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k meni. Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj ju bo poslal.« To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:  Povejte sionski hčeri: Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,  krotak, jezdi na oslici in na osličku, mladiču vprežne živali.

Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča in Jezus je sédel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!«

Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto vznemirilo in govorilo: »Kdo je to?« Množice pa so govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.« To je Kristusov Evangelij. Hvala tebi Kristus.  Malo tišine. Lahko izrazimo kakšno prošnjo. Molite Oče naš….

Oče ali mati zmoli naprej:

Molimo: O Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši naše prošnje. Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo naše življenje polno dobrih del. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.       

Zelenje, ki ste ga doma pripravili, pokropite (po možnosti) z blagoslovljeno vodo.

Sklep. Naj nas varuje in blagoslavlja vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen

Se vsi pokrižate: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

Papež je v petek, 27. 3., molil za ves svet in podelil blagoslov in popolni odpustek za spovedane grehe.  Nekaj misli iz tega nagovora papeža Frančiška, po prebranem evangeliju: Vihar na morju (Mr 4,35-41)

“Kot učence iz evangelija nas je iznenada presenetil nepričakovan in divji vihar. Zavedli smo se, da smo vsi na istem čolnu, vsi krhki in izgubljeni, obenem pa pomembni in potrebni, vsi poklicani, da skupaj veslamo, vsi potrebni vzajemne tolažbe. Na tem čolnu … smo vsi. Kakor tisti učenci, ki enoglasno govorijo in v stiski rečejo: ‘Utapljamo se’, tako smo se tudi mi zavedli, da ne moremo iti dalje vsak zase, ampak samo skupaj,” je svoj nagovor začel sveti oče. Jezus pa nas ob tem sprašuje: “Kaj ste strahopetni? Kako, da še nimate vere?”

“Vihar razkrinka našo ranljivost in pusti odprte tiste lažne in odvečne gotovosti, s katerimi smo si zgradili svoje agende, svoje načrte, svoje navade in svoje prioritete. /…/ Vihar razkrinka vse ‘zavijanje v celofan’ in pozabljanje tega, kar je nahranilo dušo naših narodov; razkrinka vse poskuse, da bi z navidez ‘odrešilnimi’ navadami utišali bolečino, ker se nismo sposobni sklicevati na svoje korenine in priklicati spomin svojih prednikov, s tem pa se prikrajšamo za potrebno imunost pri zoperstavljanju neprilikam.”

“Hlastali smo po zaslužku, pustili smo se posrkati stvarem in zmesti naglici. Nismo se ustavili pred tvojim klicanjem, nismo se ustavili vpričo vojn in planetarnih krivic, nismo prisluhnili klicu revežev in našega hudo bolnega planeta. Neustrašeno smo šli dalje misleč, da bomo vedno ostali zdravi v bolnem svetu. Ko pa smo zdaj na razburkanem morju, te moledujemo: ‘Prebudi se, Gospod!'

  “Kličeš nas, naj sprejmemo ta čas preizkušnje kot čas izbire. To ni čas tvoje sodbe, ampak naše sodbe: čas, da izberemo, kaj je res vredno in kaj mine, da ločimo to, kar je potrebno, od tega, kar ni. To je čas, da naravnamo življenjsko smer proti tebi, Gospod, in proti drugim.” “Objeti njegov križ pomeni najti pogum, da objamemo vse neprilike sedanjega časa in za hip opustimo svoj videz vsemogočnosti in posesti, da bi dali prostor ustvarjalnosti, ki jo je edino Duh sposoben prebuditi. Pomeni najti pogum, da odpremo prostor, kjer se bodo vsi lahko čutili poklicani, in omogočimo nove oblike gostoljubja, bratstva in solidarnosti… Gospod, blagoslovi svet, daj zdravje telesom in tolažbo srcem... Naročaš nam, naj se ne bojimo. A naša vera je šibka, plašni smo. Ti pa, Gospod, nas ne pusti na milost in nemilost viharju. Ponovi spet: ‘Ne bojte se!’ (Mt 28,5). Mi pa skupaj s Petrom ‘vrzimo vso svojo skrb nate, saj ti skrbiš za nas’ (prim. 1 Pt 5,7).

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI:

V času epidemije je tudi župnijska pisarna zaprta! Lahko pa me vedno pokličete po telefonu na župnijsko ali osebno številko, ki ju vidite spodaj. Prav tako mi lahko pišete na elektronski naslov. Vam bom odgovoril. Za veroučence pošiljamo - jaz in katehetje - gradivo za verouk na elektronski naslov staršev. Starše prosim, da otrokom posredujete gradivo, jim po možnosti natisnete in se z njimi o tem pogovarjate. To je lepa priložnost za spoznavanje in utrjevanje spoznanj o Bogu, pa tudi oblika povezanosti med nami. Spremljajte tudi zapise na spletni strani župnije Teharje in po facebooku na mojem naslovu. Vesel bom tudi kakšnega odziva ali klica otrok in staršev. Hvala vsem, ki ste že odgovorili. V teh dneh priprave na veliko noč še posebej veliko mislim na vas in molim za vas. Vabim, da tudi vi osebno in po družinah molite. Bodimo tako povezani v skupni prošnji in preko možnosti, ki jih imamo.

V slučaju pogreba me pokličite po telefonu in bomo tako uredili vse potrebno. Seveda upoštevamo, da je pogreb v zelo ozkem družinskem krogu in da ni svete maše.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; odgovarja Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si