27.01.2018

Oznanila za 4. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARAJAH 

4. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

28. 1. 2018

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Antona Ostrožnika

Konstancij, škof

Poned., 29. 1.

ob 7.00 za + Terezijo Klokočar

Martina, mučenka

Torek, 30. 1.

ob 18.30 za + Metodo Ivačič, osmina

Janez Bosko, red.

Sreda, 31. 1.

ob 7.00 za + Antona in Anico Mihelčič

Brigita Irska, opat.

Četrtek, 1. 2.

ob 18.30 za + Nežo in Štefana Polajžar

Jezusovo darovanje

- svečnica

Petek, 2. 2.

ob 8.00 za + Bredo Štor

ob 18.00 + Karla Krofliča, starše Kroflič in Krulc

Blaž, škof, mučenec

Sobota, 3. 2.

ob 18.00 za + Ivana Kumpergerja

5. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

4. 2. 2018

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 po namenu

 SVETE MAŠE V TEHARJAH

4. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

28. 1. 2018

ob 10.00 za + Stanislava in Ano Mulej

Martina, mučenka

Torek, 30. 1.

ob 18.00 za + Anico Arzenšek, 30. dan

Jezusovo darovanje

- svečnica

Petek, 2. 2.

ob 10.00 za + Zdravka Romiha

Blaž, škof, mučenec

Sobota, 3. 2.

ob 9.00 za + Franca Klinarja

5. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

4. 2. 2018

ob 10.00 za + Pavla, Vladota, Marijo in Jožefa

               Klajnšek

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00: v ponedeljek, 29. 1., za + Sonjo Reberšak; v sredo, 31. 1., za + Kristino Majoranc; ter v četrtek, 1. 2., za + Dorčija Gajška.

 

O Marija, ki si molila kot gospodinja, uči vendar naše družine prisrčnega odnosa z Bogom, daj jim ljubezen do domače pobožnosti, zato da bo sadika družinske molitve prinesla srečo in blagoslov z zadovoljstvom v naše domove, tako kot je bilo v vaši družini v Nazaretu.

Anton Martin Slomšek, Mati čiste ljubezni

 

 

OZNANILA ZA TEDEN OD 28. 1. DO 4. 2. 2018

 

Današnja Nedelja svetega pisma ima poudarek: »Z Bogom v družini«. Spodbuja, da bi radi tudi doma brali, poslušali in razumeli Sveto pismo. Pri sv. Jožefu bo ob 1530 imel mag. p. Janez Poljanšek o Svetem pismu predavanje. Lepo vabljeni.

Mesec januar je tudi mesec verskega tiska. V Sloveniji imamo nekaj zelo dobrih verskih publikacij: Družina, Ognjišče, Mavrica, Najst, Božje okolje, Cerkev danes, Beseda med nami, Naša kateheza, Magnifikat… V naši župniji je zelo malo naročenih verskih publikacij, kar se mi zdi škoda, saj tako dobivamo le malo duhovnih spodbud in pravih informacij o verskem življenju in o Cerkvi. Naši civilni mediji so na žalost še vedno glede tega večinoma negativno usmerjeni ali vsaj slabo seznanjeni. Zato je za kristjane pomembno, kaj beremo ali kaj slišimo. Vabim, da se na to tematiko bolj obračamo na verske časopise, revije, Radio Ognjišče (UKV frekvenca 105,9) in TV program Exodus (Telemach 158).

Zaključujemo dobrodelno akcijo OTROCI ZA OTROKE. Skupno je hranilnike vrnilo 42 (od 150) otrok, ki so zbrali 524,99 €. Denar sem že nakazal na Misijonsko središče v Ljubljani, ki zbira in razporeja prispevke v različne konce sveta. Bog naj povrne solidarnost otrok in staršev s svojimi darovi, prejemnikom pa potrdi spoznanje, da mislimo na njih in jim želimo pomagati.

Starše otrok iz 5. razreda lepo vabiva s katehistinjo s. Josipo na sestanek, ki bo v četrtek ob 17.00 v Martinovi dvorani - pod veroučnimi učilnicami na Teharjah. Na malo drugačen način bi radi pripravili to srečanje s sodelovanjem otrok. Ker je povezanost med starši, kateheti in otroci tako velikega pomena za zdravo rast v veri, vas upravičeno pričakujeva. S katehistinjo boste lahko spregovorili tudi kako besedo o vašem otroku.

Zaradi verouka mi zelo ustreza, če je večerna maša v torek in četrtek pol ure kasneje, to je: ob 18.30. Zdaj je že malo daljši dan, zato bomo imeli na ta dneva večerne maše ob tej uri, za ostale dni pa še ohranimo nekaj časa sv. maše ob 18.00.

Žal se je tudi številnim kristjanom zgodila ločitev zakona. To je prineslo s seboj veliko notranjih stisk in težav za vse družinske člane, mnoge pa tudi oddaljila od Cerkve in vere. Pri kapucinih v Celju bo v prihodnji torek, 6. 2., ob 19.00 predavanje p. Vilija Lovšeta z naslovom: Ločen(a), kaj pa zdaj? Srečanje priporočam. Posredujte to informacij še drugim.

Biblična skupina ima srečanje v torek ob 19.00 v veroučni učilnici.

S praznikom Gospodovega darovanje v templju, Svečnico (v petek 2. 2.) zaključimo božično dobo in se poslovimo od jaslic. Sv. maša bo na Teharjah ob 8.00 in ob 18.00, v Kompolah pa ob 10.00;  Blagoslovili bomo sveče –dobite jih lahko v cerkvi ali jih prinesite s seboj.

V soboto je god sv. Blaža, škofa in mučenca. Po večstoletni navadi tedaj še posebej molimo za zdravje na grlu, saj je govor in petje eden temeljnih človeških darov. Ta dan cerkev deli »Blažev blagoslov«. Vabljeni k molitvi in blagoslovu na Teharjah ob 18.00, v Kompolah pa ob 9.00.

Kaj naj ti daruje, Bog? Kaj lahko stvar da svojemu Stvarniku? Kaj lahko človek da svojemu Bogu? Vse, kar sem, sem zaradi tebe! Vse, kar imam, imam od tebe! Ves sem torej tvoj! Kaj naj ti darujem, Bog? Tudi Marija in Jožef, sta ti v templju darovala …, kaj naj ti darujem jaz? Tebi, ki si dal samega sebe! Tebi, ki si se dal ves!

Da lahko živim, si dal svoje življenje. Da lahko živim, si premagal smrt. DA lahko živim, se mi daješ v kruhu. In vinu. Kaj naj ti darujem, Bog? Mar imam kaj, česar nisem prej prejel od tebe? Kaj naj ti darujem, Bog? V svojih ranjenih dlaneh ti bom ponudil svoje strto srce …, ozdravi moje rane …, zaceli moje srce …, da bo spet celo … da bova spet eno … Dal ti bom svoji dve grlici – dušo in telo, dal ti bom svoja dva golobčka – srce in glavo – ker, kaj naj ti sicer darujem, Bog?         Povzeto po: G. Čušin, Na tretji strani

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU:  Ljubezen, ki se razodeva in raste Dialog

136. Dialog je najboljša in nujno potrebna oblika za to, da ljubezen v zakonskem in družinskem življenju živi, se izraža in zori. Toda predpostavlja dolg in zahteven proces učenja. Moški in ženske, stari in mladi imajo različne načine komuni­kacije, uporabljajo različno govorico in delujejo po različnih vedenjskih vzorcih. Komunikacijo lahko določa način, kako vprašam; oblika, kako odgovorim; ton, ki ga uporabim; trenutek in še drugi dejavniki. Poleg tega je vedno potrebno razvijati tiste drže, ki so izraz ljubezni in omogočajo pristen dialog.

137. Pomembno je, da si vzamemo čas, dragocen čas, ki je v tem, da potrpežljivo in pozorno poslušamo, dokler drugi ni izrazil vsega, kar je želel izraziti. To zahteva askezo, da ne začnemo govoriti, preden je napočil pravi trenutek. Preden začnemo izražati svoje mnenje ali dajati nasvete, se moramo prepričati, ali smo slišali vse, kar je imel drugi povedati. To vključuje tišino, ki smo jo ustvarili v svoji notranjosti, da bi v srcu ali umu poslušali brez hrupa: znebiti se moramo vsake naglice, pustiti ob strani lastne potrebe in nujnosti ter dati prostor drugemu. Pogosto eden od zakoncev ne potrebuje rešitve za svoje probleme, temveč samo to, da ga drugi posluša. Čutiti mora, da je drugi zaznal njegovo trpljenje, razočaranje, strah, njegovo jezo, upanje, sanje ... Zelo pogoste so naslednje pritožbe: »Ne posluša me. Ko se zdi, da me posluša, misli pravzaprav na nekaj drugega«. »Govorim in čutim, da upa, da bom čim prej končal(a)«. »Ko govorim, skuša zamenjati témo ali mi na kratko odgovarja, da bi zaključil(a) pogovor«.

 

· Sestanek za starše otrok iz 5. razreda bo v četrtek, 1. 2., ob 17.00, v naši dvorani sv. Martina.

· V sredo, 7. 2. 2018, bo ob 19 uri na Teharjah srečanje za mlade po birmi iz župnij celjske  dekanije (9. razred in naprej). Kot gosta sta povabljena mlada zakonca, ki bosta pričevala o svoji poti. Po pričevanju bodo sledili izraelski plesi, ki jih bo vodila s. Ola (Aleksandra).

· Celodnevno češčenje: na Teharjah v torek 6. 2. in v Kompolah v sredo 7. 2.