21.03.2020

Gradivo za verouk

Dragi starši in otroci.

Kateheza v dosedanji obliki ni mogoča, odprte pa so možnosti za katehezo v družinah.

 

V Slovenskem katetskem uradu pripravljajo gradiva, ki so dostopna na spletni strani SKU. Pred vsako nedeljo bo dostopno molitveno bogoslužje za družine in nekaj dodatnega gradiva ob nedeljski Božji besedi. Pripravljajo pa tudi gradiva, ki bodo podprla redno katehetsko snov - do velike noči v pripravi na praznik, pozneje pa glede na posamezne razrede.

Ker kaže, da redne kateheze še dolgo ne bo, se bomo trudili na tak način v okviru možnosti posredovati veroučne vsebine, da bi vsaj delno zapolnili to vrzel.

Za jutrišnjo nedeljo in teden, ki sledi, je nekaj gradiva na spodnji povezavi.

Vsem želim lepo nedeljo in prihodnji teden in lepo pozdravim starše in otroke.

http://sku.rkc.si/2020/03/21/4-postna-nedelja/