19.03.2020

Božja beseda in nagovor ob godu svetega Jožefa

 Praznik sv. Jožefa 2020

Dragi bratje in sestre!

V evangeliju smo slišali, da je »Jožef storil, kakor mu je naročil Gospodov angel in je k sebi vzel svojo ženo.« V teh besedah je že vključeno poslanstvo, ki ga Bog zaupa Jožefu: poslanstvo biti- varuh. Čigav varuh? Marijin in Jezusov. To pa je varovanje, ki se potem razširi na Cerkev, kakor je to poudaril blaženi papež Janez Pavel II. takole: »Kakor je sv. Jožef ljubeče skrbel za Marijo in se posvečal veseli nalogi Jezusove vzgoje, tako varuje in brani tudi njegovo skrivnostno telo, Cerkev, ki ji je Marija podoba in vzor« (Ap. spodb. Redemptoris Custos, 1).

Kako Jožef izvaja to varovanje? Zelo obzirno, ponižno, v tihoti. Vendar pa z nenehno navzočnostjo in popolno zvestobo, tudi tedaj, ko ne razume. Od poroke z Marijo do zgodbe z 12-letnim Jezusom v jeruzalemskem templju ju vsak trenutek spremlja s skrbnostjo in vso ljubeznijo. Ob Mariji, svoji ženi, je v vedrih in težkih trenutkih življenja, na poti v Betlehem na popis in v napetih ter veselih urah rojstva; v dramatičnem trenutku bega v Egipt in v zaskrbljenem iskanju sina v templju. In potem v vsakdanjosti nazareške hiše, v delavnici, kjer je Jezusa naučil svoje obrti.

Kako živi Jožef to svojo poklicanost Marijinega in Jezusovega varuha in varuha Cerkve? V nenehni pozornosti do Boga tako, da je odprt za njegova znamenja, da je na voljo za njegov načrt, ne toliko za svojega. To je tisto, kar je Bog zahteval od Davida, kakor smo slišali v prvem berilu: Bog ne želi hiše, ki bi jo zgradil človek, ampak želi zvestobo svoji besedi, svojemu načrtu. Bog sam je tisti, ki gradi hišo, vendar iz živih kamnov, zaznamovanih z njegovim Duhom. Jožef je »varuh«, ker zna poslušati Boga, ker se pusti voditi njegovi volji, in prav zato je še bolj dojemljiv za ljudi, ki so mu zaupani. Z realizmom zna brati dogodke.

Pozoren je na to, kar ga obdaja. Zna sprejemati kar najmodrejše odločitve. V njem, vidimo, kako se odgovarja na Božji klic: z razpoložljivostjo in pripravljenostjo. Varujmo Kristusa v svojem življenju, da bi lahko varovali druge, da bi varovali stvarstvo.

To pomeni, da skrbimo drug za drugega v družini: zakonci naj se vzajemno varujejo, potem naj kot starši skrbijo za otroke in s časom naj tudi otroci postanejo varuhi svojih staršev. To pomeni, da iskreno živimo svoje prijateljstvo, ki je vzajemno varovanje v zaupanju, v spoštovanju in v dobrem. V bistvu je vse zaupano človekovemu varovanju. To je odgovornost, ki zadeva nas vse. Bodimo varuhi Božjih darov!

Ne pustimo, da bi znamenja uničenja in smrti spremljala pot tega našega sveta! Da pa bi »varovali«, moramo znati najprej skrbeti zase. Pomislimo na to, da sovraštvo, zavist in napuh umažejo življenje! Varovati torej pomeni bdeti nad lastnimi čutenji, nad svojim srcem, kajti prav od tam izhajajo dobri ali slabi nameni, tisti, ki gradijo, in tisti, ki rušijo. Ne smemo se bati dobrote, pa tudi ne nežnosti! Tako je razmišljal papež Frančišek ob godu sv. Jožefa.

Svetega Jožefa vidimo, kot skrbnega varuha svete družine.  Varujmo tudi mi ustanovo družino. Varujmo dobre odnose, skrbimo za lepo vzdušje.

Letos obhajamo praznik v spremenjenih razmerah. Ne bomo mogli skupaj obhajati svete maše. To je težko meni, kot župniku, in vem, tudi mnogim faranom. A moramo sprejeti tudi to situacijo in se iz nje kaj naučiti.

Te dni boste v družini veliko skupaj. To je lepa priložnost za vas, a je tudi lahko težava, če bo trajalo dalj časa. Nastala je drugačna  družinska dinamika. Lahko nastajajo napetosti. Odpravljajte male zamere in nervoznost vseh. Povejte si iskreno, potrpite drug z drugim, zavedajte se, kako smo si v družini potrebni.

To čutimo  v tem času vsi; v družini na svoj način, Mi, ki živimo sami, smo v teh dneh še posebej sami. Zato ne pozabite na bližnje, ki živijo sami. Veliko je vredno, če ohranjamo stike in jih negujemo preko telefona ali elektronskih medijev.

 

 Vabim vas k molitvi. Jaz bom tudi danes, kot vsa dan daroval sveto mašo in mislil na vas vse. Vi pa se v duhu pridružite in molite sami ali skupaj z vašimi člani. Ob vsem upoštevanjem navodil pa dobro vemo, da bolezni in njenih posledic ne bomo zmogli le s svojo, ampak z božjo pomočjo. Spremljajte sveto mašo po radio, televiziji ali po facebooku. Trudim se, da bi vam tudi v teh dneh bil blizu in vam zato kaj pošiljam po svojih močeh.

 

Jezus, zdravnik naših duš in teles, usmili se nas.

Sveta Marija, zdravje bolnikov  in Mati Cerkve, prosi za nas.

Sveti Jožef, varuh družin in varuh Cerkve, prosi za nas.

 

Dodajam božjo besedo za današnji dan:

Sv. Jožef, slovesni praznik

»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha.« (Mt 1,20)

Sv. Jožef
(19.3.2015 ob 19h, dolžina: 6:35)

1. berilo

Bog mu bo dal prestol njegove očeta Davida

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 7,4-5.12-14.16)

Tiste dni je bila Natanu sporočena Gospodova beseda: »Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu: Ko se ti dopolnijo dnevi in pojdeš k svojim očetom, bom določil tvojega telesnega sina za tvojega naslednika in bom utrdil njegovo kraljestvo. Ta bo sezidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke. Jaz mu bom oče, on mi bo sin. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke. Tvoj prestol bo utrjen na veke.«

Psalm 89

Odpev: »Njegov zarod ostane vekomaj.«

Ps 89,2-3.4-5.27.29

Gospodove milosti bom na veke opeval,

vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.

Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.«

Z nebes si utrdil svojo zvestobo.

Odpev: »Njegov zarod ostane vekomaj.«

»Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem,

prisegel sem Davidu, svojemu služabniku:

na veke utrdim tvoj zarod,

za vse rodove utemeljim tvoj prestol.«

Odpev: »Njegov zarod ostane vekomaj.«

On me bo klical: Moj oče si ti,

moj Bog in skala mojega zveličanja.

Vekomaj mu ohranim svojo milost

in trdna mu bo ostala moja zaveza.

Odpev: »Njegov zarod ostane vekomaj.«

2. berilo

Vztrajno je zaupal

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 4,13.16-18.22)

Bratje in sestre, Abrahamu ali njegovemu potomstvu je bila dana obljuba, da bo dedič sveta ne zaradi postave, ampak zaradi pravičnosti iz vere. Zato »iz vere«, da je »po milosti«, da je obljuba zagotovljena za vse potomstvo, ne samo potomstvo iz postave, ampak tudi iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, kakor je pisano: »Za očeta mnogih narodov sem te postavil« pred njim, ki mu je veroval, pred Bogom, ki oživlja mrtve in to, kar ne biva, kliče, da biva. Proti upanju je upal in veroval, da postane oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno: »Tako bo s tvojim potomstvom.« Zato se mu je to tudi štelo v pravičnost.

Evangelij

Jezusovi starši so hodili vsako leto v Jeruzalem na velikonočni praznik. Ko je Jezus dopolnil dvanajst let in so po navadi praznika šli v Jeruzalem ter se po končanih prazniških dneh vračali, je ostal deček Jezus v Jeruzalemu in njegovi starši tega niso opazili.

Misleč, da je pri druščini, so šli dan hoda in ga iskali med sorodniki in znanci. Ko ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju, ko je sedel sredi učiteljev, jih poslušal in vpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so strmeli nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori.

Ko so ga starši zagledali, so ostrmeli in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama to storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.« In rekel jima je: »Kaj sta me iskala? Ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« Toda ona nista razumela besed, ki jima jih je rekel. In vrnil se je z njima ter prišel v Nazaret in jima bil pokoren.

To je Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre, obrnimo se k nebeškemu Očetu s svojimi prošnjami po posredovanju zvestega služabnika in našega varuha svetega Jožefa. Po njegovi priprošnji bodo naše molitve in prošnje lažje uslišane.

 1. Dobri Oče, na priprošnjo svetega Jožefa, varuha vesoljne Cerkve
  – združi vse kristjane in jih vodi po poti miru, edinosti in ljubezni.
 2. Na priprošnjo svetega Jezusovega rednika,
  – varuj ves svet, posebno pa slovenske dežele, epidemije, vojske, nesreč in krivic ter nas vse pripelji k resnični blaginji in svobodi.
 3. Na priprošnjo svetega moža Device Marije in glavarja svete Družine,
  – vlij vsem družinam medsebojno razumevanje, zaupanje v Božjo previdnost in krščansko pojmovanje skupnega življenja.
 4. Na priprošnjo vzornika vseh delavcev, bodi blizu vsem delavcem, še zlasti tistim, ki so v  teh dneh posebej izpostavljeni pritiskom in okužbi z novim virusom.
 5. Podpiraj vse, ki se bojujejo za dostojanstvo dela, pravično plačilo in za evangelizacijo siromašnih predmestij.
 6. Na priprošnjo svetega Jožefa, tolažnika nesrečnih in zavetnika umirajočih
  – okrepčaj naše bolne in umirajoče brate in sestre,  doma, po bolnišnicah in povsod po svetu.
 7. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Nebeški Oče, sveti Jožef je Jezusu in Mariji izkazoval svojo skrb in ljubezen, naj jo tudi nam, da bomo prav živeli in se bomo kot ena družina nekoč vsi zbrali pri tebi. Po Kristusu, našem Gospodu.

 

Od goda sv Jožefa do Gospodovega oznanjenja obhajamo teden družine.

 

O tem si lahko več pogledate na tem elektronskem naslovu:

 

https://portal.pridi.com/2020/03/05/teden-druzine-2020-kdor-se-uci-je-mlad-2/