13.01.2018

Oznanila za 2. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

2. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

14. 1. 2018

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Rozo in Pavla Gologranc

Severin Noriški,opat

Poned., 15. 1.

ob 7.00 za + Jožico Lečnik, rodbino Fajdiga in Kovačič

Hadrijan, opat

Torek, 16. 1.

ob 18.00 za + Marijo Vovk

Gregor Niški, c. uč.

Sreda, 17. 1.

ob 7.00 za + Antona Ostrožnika

Pavlin Oglejski, škof

Četrtek, 18. 1.

ob 18.00 za + Romana, Stanka in Cveto, družino Planko-Vodeb, ter za zdravje

Tatjana, mučenka

Petek, 19. 1.

ob 7.00 za + Ivana in Ivanko Bobnič

Hilarij, škof

Sobota, 20. 1.

ob 18.00 za + starše Inkret in Martina Lorgerja

3. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

21. 1. 2018

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Adolfa Tržana

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

2. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

14. 1. 2018

ob 10.00 za + Marijo in Jakoba Klenovšek in sina Jakoba

Hadrijan, opat

Torek, 16. 1.

ob 18.00 za + Antona in Karolino Mulej

Hilarij, škof

Sobota, 20. 1.

ob 9.00 za + Dorčija Gajška, starše in rodbino

Gajšek-Lapornik

3. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

21. 1. 2018

ob 10.00 za + Konrada in Ivano Mastnak, rodbino Štante

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00: v ponedeljek, 15. 1., za rajne iz Kompol; v sredo, 17., 1. za rajne iz Ogorevca in Drage; v četrtek, 18. 1., za rajne iz Prožinske vasi in Drage; ter v petek, 19. 1., za rajne iz Šentjanža, Laške vasi in ostalih zaselkov.

V Kompolah smo pokopali Sonjo Reberšak, 62-letno, v torek pa bo tam pogreb Metode Ivačič, 79-letne. Bog jima daj večni pokoj.

Modri z vzhoda, ki so videli zvezdo, so bili srečni: iskali so te in ti prinesli dragocena darila. Toda jaz sem srečnejši od modrih, kajti ti si me poiskal in mi prinesel najdragocenejše darilo – svoje odrešenje.

(indijska božična pesem

 

OZNANILO ZA TEDEN OD 14. DO 21. JANUARJA 2018

 

V nedeljo bo pozna maša (ob 1000) pri sv. Ani. Ob godu sv. Antona skušamo oživiti nekdanji običaj licitacij svinjskih krač in suhomesnatih izdelkov. Vabim, da prinesete in drugi kupite te izdelke, izkupiček pa je namenjen za obnovo cerkvi sv. Ane.

Ekumenska osmina: teden od 18. do 25. 1. vsako leto obhajamo kot Teden edinosti ali molitveno osmino za edinost kristjanov. Prav je, da za to veliko potrebo vseh kristjanov molimo. Razpored v dekaniji Celje:

 
   

 

Datum

Župnija

Kdo

18. 1., četrtek

Sv. Duh, ob 18.00: sv. maša in nagovor

g. Marjan Jezernik,

generalni vikar

19. 1., petek

Sv. Cecilija, ob 18.00: sv. maša in nagovor

g. Miha Herman, dekan

20. 1., sobota

Kompole, ob 9.00: sv. maša in nagovor

g. Tone Hribernik SDB

21. 1., nedelja

Teharje, ob 8.00: sv. maša in nagovor

g. Stanko Gajšek, dhp

22. 1., poned.

Svetina, ob 16.00: sv. maša in nagovor

Dr. Vinko Kraljič, župnik

 

23. 1., torek

Sv. Jožef, ob 18.00: sklep češčenja, sv. maša in nagovor

Br. Primož Kovač,            OFM Cap

 

24. 1.,  sreda

Bl. A. M. Slomšek, ob 18.00: sklep češčenja,  sv. maša in nagovor

Mag. Srečko Hren,

župnik

 

25. 1., četrtek

Sv. Danijel, ob 18.00: sv. maša in nagovor, sklep osmine, sodelujeta predstavnik Evangeličanske Cerkve in Srbske pravoslavne Cerkve

Dr. Stanko Lipovšek, škof

 

OTROCI ZA OTROKE je naslov dobrodelne akcije slovenskih veroučencev. V začetku adventa so vsi, ki verouk obiskujejo pri nas, prejeli adventni koledar, iz priloge so sestavili kartonasti hranilnik in vanj zbirali svoje darove za vrstnike po svetu, ki živijo v skrajni revščini. Vsem, ki ste zbirali in izročili v cerkvi ali pri verouku, se lepo zahvalim v imenu teh, ki bodo naše pomoči deležni. Kdor ni dal, lahko to stori še naslednji teden, potem pa nakažemo denar na Misijonsko središče, ki ga posreduje naprej. Do sedaj smo prejeli  samo 31 prispevkov v skupni vrednosti 404,28  €. Nekateri otroci so se izkazali za čuteče in solidarne z revnimi vrstniki po svetu. Boli pa dejstvo, da se je odzvala komaj ena petina otrok, torej le 20 %. Ali drugi nimajo čuta za uboge, ali jim je škoda kakšnega evra za pomoč, ali vedno oni in njihovi starši le pozabijo prinesti? Bog naj povrne solidarnost otrok in staršev s svojimi darovi, prejemnikom pa potrdi spoznanje, da mislimo na njih in jim želimo pomagati.

V torek ob 19.00 vabim na srečanje Biblične (svetopisemske) skupine.

Dom sv. Jožef Celje vabi v četrtek, 18. januarja 2018, ob 19. uri na filmski večer z dr. Jožetom Možino. Skupaj si bomo ogledali njegov film Pričevalci, v katerem bo predstavljan Ivan Korošec, ki je kot mlad fant pobegnil iz taborišča Teharje preden so ga peljali na morišče. Filmu bo sledil pogovor z gospodom Možino. Vabljeni.

V nedeljo, 21. 1., bo v Kompolah pri maši in po njej božične pesmi prepeval zbor Osti jarej (Ostani mlad) iz Štor. Lepo vabljeni.

Ta teden ministrira: Pia Čavš.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi pomagati družini v iskanju prave krščanske poti vsem v družinskem življenju: 4. poglavje:   LJUBEZEN V ZAKONU: Poroka iz ljubezni
132. Izbrati zakon na ta način izraža resnično in dejansko odločitev, da dve poti naredimo za eno samo – naj se zgodi, kar hoče, in ne glede na vse. Zaradi resnosti, ki jo ima ta javna ljubezenska zaveza, odločitev ne sme biti prenagljena, toda iz istega razloga je prav tako ne smemo prelagati v nedogled. Izključna in dokončna zaveza z drugim vedno predpostavlja določeno mero tveganja in drzno stavo. Zavrnitev, da bi to zavezo sprejeli, je sebična, preračunljiva in stiskaška; ne uspe priznati pravic drugega in ga končno ne predstavi družbi kot vrednega, da bi bil brezpogojno ljubljen. Nasprotno, tisti, ki so zares zaljubljeni, težijo k temu, da drugim pokažejo svojo ljubezen. Ljubezen, ki dobi konkretno obliko v zakonu, sklenjenem pred drugimi – z vsemi obveznostmi, ki izhajajo iz te institucionalizacije – je izraz in dokaz za »da«, ki se dá brez pridržkov in omejitev. Ta »da« pomeni drugemu zagotoviti, da se bo lahko vedno na to zanesel, da ne bo zapuščen, ko bo izgubil svojo privlačnost, ko bo imel težave ali ko se bodo ponudile nove možnosti užitka ali sebičnih interesov.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

· V nedeljo, 21. 1., bo sv. maša ob 8.00 z ekumenskim nagovorom. Ob 10.00 bo sv. maša pri sv. Ani ob godu sv. Antona, po maši licitacija krač in suhomesnatih izdelkov.

· Sestanek za starše otrok iz 6. razreda bo v četrtek, 25. 1., ob 17.30, za starše otrok iz 5. razreda pa v četrtek, 1. 2., ob 17.00 v naši dvorani sv. Martina.

· V Domu sv. Jožefa v Celje bo v četrtek, 18. januarja 2018, ob 19. uri ogled filma Pričevalci - o taborišču Teharje.