06.01.2018

Oznanila za Nedeljo Jezusovega krsta za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 
   

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

JEZUSOV KRST

 Nedelja,

7. 1. 2018

ob 8.00 za + Ano in Ivana Žuraj

ob 10.00 za žive in rajne farane

Severin Noriški,opat

Poned., 8. 1.

ob 7.00 za + za rajne iz Bukovžlaka in Slanc

Hadrijan, opat

Torek, 9. 1.

ob 18.00 za + Ivana in Slavo Hrastnik

Gregor Niški, c. uč.

Sreda, 10. 1.

ob 7.00 za +  za rajne iz Vrh, Kresnik in Teharja

Pavlin Oglejski, škof

Četrtek, 11. 1.

ob 18.00 za + Zdravka in Jožeta Romih

Tatjana, mučenka

Petek, 12. 1.

ob 7.00 za +  za rajne iz Štor, Lipe in Pečovja

Hilarij, škof

Sobota, 13. 1.

 ob 18.00 za + Renato Perpar—prepeva zbor sv. Jakob— tudi po maši. Lepo vabljeni k poslušanju.

2. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

14. 1. 2018

ob 8.00 za za žive in rajne farane

ob 10.00 + Rozo in Pavla Gologranc

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

JEZUSOV KRST

 Nedelja,

7. 1. 2018

ob 10.00 za + Marto Oblak

Hadrijan, opat

Torek, 2. 1.

ob 18.00 za + Antona in Julijano Rozman

Hilarij, škof,  

Sobota, 6. 1.

ob 9.00 za +  Janeza Salobirja (30. dan)

2. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

14. 1. 2018

ob 10.00 za + Marijo in Jakoba Klenovšek in sina Jakoba

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 700: v ponedeljek, 8. 1., za + Nežo Košec; v četrtek, 11. 1., za + Anico in Antona MIhelčič  in  v petek, 12. 1. za + Leopolda Bukovška.

 

To leto naj bo najsrečnejše v tvojem življenju. Vzemi si čas za srečo. Ti si spremenljiv čudež tega sveta. Enkraten si, edinstven, nezamenljiv. Ali to veš? Zakaj se ne čudiš,  zakaj se ne veseliš, presenečen nad seboj in nad vsemi ljudmi okoli sebe?

Čas ni hitra cesta med zibko in grobom, ampak prostor, kjer nas greje sonce.

Leta niso kilometri, ki jih moramo prebaviti, ampak je vsako leto, tudi to novo leto, zastonjski dar iz Božje roke. Mirno si vzemi čas za srečo.

Po: Phil Bosmnas, Živi vsak dan – 365 vitaminov za srce

 

Blagoslov domov smo v glavnem zaključili, jaz v župniji Teharje, g. duhovni pomočnik Stanko  Gajšek pa v župniji Sv. Lovrenc. (Danes popoldne bom obiskal še delj Pečovja, kjer še nisem uspel včeraj.)

Z veseljem sva stopila v vaš dom, prosila božjega blagoslova pri vašem delu in v vaši družini, miru, zdravja, sreče in božjega varstva. Skupaj smo molili in tako začutili, da smo skupnost, da nas povezuje vera, bogoslužje, Cerkev. To spoznanje je pomembno, saj smo vedno bolj razdrobljeni, s pogledom uprti v svoj ozki svet, službe, šole in vsakdanje skrbi. Čeprav se zdi, da težko najdemo čas zase, za Boga in za Cerkev, pa je vendar to tako potrebno, saj sicer lahko ostajamo osamljeni, nemočni in notranje negotovi. Ob blagoslovu sva vam izročila knjižico 'Z lučjo krsta v življenje' z lepimi mislimi in molitvami in z nekaj razlage o zakramentu sv. krsta. Večinoma smo bili krščeni kot otroci in se tega sami ne spominjamo, morda krsta niti ne razumemo in zato ne cenimo. Vabim, da si preberete vsi. Še posebej bo dobrodošlo za mlade družine, katerih otroci so bili pred kratkim krščeni ali se na krst otroka pripravljajo. Knjižice na odložite na knjižno polico, ampak jo imejte nekje na dosego roke, saj v njej najdete tudi lepo molitve ob hrani, za blagoslov, za god….

Z g. Gajškom se lepo zahvaliva vsem, ki ste duhovnika prijazno sprejeli in vsem tistim, ki ste ga želeli sprejeti, pa ravno takrat niste bili doma. Če sva slučajno izpustila kakšno hišo, kjer bi želeli blagoslov, se opravičujeva in prosiva, da naju obvestite. Upava in želiva, da bi preko božičnega blagoslova lažje našli pot do Boga, do bogoslužja in Cerkve ter da bi čutili, da je naše farno občestvo živo in dobro. Hvala tudi za vašo pozornost in dar, ki ste ga namenili za potrebe župnije ali duhovniku za socialno zavarovanje ali za pot. Bog vam povrni. Za vaše rajne iz vsakega dela župnije bova darovala tudi sv. mašo in vas vabim, da se je udeležite.

Verska statistika župnije Teharje in župnije sv. Lovrenc:

Krsti: v lanskem letu smo na Teharjah krstili 15 otrok (11 fantov in 4 dekleta, 5 zakonskih, 10 nezakonskih);  Veselim se z vsemi novokrščenci in njihovimi starši. Čestitam jim ob današnjem  prazniku Jezusovega in tudi našega krsta, starše in botre pa spodbujam, da otroke vzgajate v veri, z njimi in za njih molite in jih vodite k sveti maši. ….

Prvo obhajilo je prejelo 23 otrok,, sveto birmo pa 20 iz dveh generacij. Vesli smo povečanja števila, a vidimo, da pada vernost in da mnogi starši sicer otroke pošiljajo k verouku, sami pa več nimajo vere v sebi, da bi jo posredovali.

V pastoralnem delu pomaga duhovni pomočnik, duhovnik g. Stanko Gajšek, ki večji del deluje v župniji sv. Lovrenca. Za njegovo vzorno duhovniško delo in požrtvovalnost se mu iskreno zahvaljujem.

Pri verouku delujemo trije katehetje. Poleg župnika sta še dve katehistinji. Obema se za njuno delo lepo zahvalim in ju prosim tudi za prihodnje sodelovanje.

Na počitniškem oratoriju je lani sodelovalo 58 je otrok in 20 animatorjev. Lepo se zahvalim vsem, zlasti animatorjem, ki so sodelovali. To je lepa priložnost za osebno napredovanje in pomoč drugim, je pa vedno težje dobiti animatorje, saj oratorij ni zabava, ampak resno in odgovorno dogajanje vzgoje mladih.

V župniji delujeta dva pevska zbora: otroški in odrasli. Hvala voditeljicama in vsem sodelujočim. Lepo vabim tudi nove pevke in pevce, saj je glasba pomemben deli bogoslužja.

Pogrebi: na Teharjah: Vseh je bilo 25, (od tega 12 moških in 13 žensk; 9 previdenih (okrepljenih z zakramenti za bolne), 16 neprevidenih; Najstarejša je bila Marija Sivka (94 let), med moškimi Jožef Sivka (97 let); najmlajša Renata Perpar (58 let), najmlajši Korez Jožef (64 let). Povprečna starost je bila 80,5 let; najpogostejši vzrok smrti je bil rak in odpoved srca.

Malo previdenih, ne kličejo duhovnika, strah pred smrtjo. Prosim ob praznikih

Sočustvujem z vsemi, ki ste izgubili svojega dragega človeka. Vsako nedeljo pridružimo tudi njega ali njo pri sveti maši za rajne farane.

Poroke: na Teharjah se je poročil1 par, človek komaj verjame, nekaj porok naših faranov oziroma pri nas krščenih je bilo drugod. Božji blagoslov spremljaj zakonce….To nas zaskrbljuje.

Skrb za cerkve in okolico: na Teharjah smo v letu 2017 veliko delali na urejanju okolice: parkirišče, ograja, zasaditev dreves, pri sv. Ani postavili daritveni oltar, sedilije in reklektorje., tudi z darom, ki ste ga dali ob obisku pri vas doma.  Z rednimi in izrednimi prispevki faranov ter s pomočjo Krajevne skupnosti Teharje in Občine Štore smo uspeli veliko storiti. Hvala vsem.

Lahko rečemo, da je bilo leto 2017 za župnijo dinamično, bogato, a tudi naporno. Izgubili smo nekaj dobrih sodelavcev – ali jih je vzela smrt, ali so se odselili v novo okolje, ali so izgubili voljo, ali se jim je zdelo, da zaradi obilice dela drugod več ne zmorejo sodelovati. Kako jih bomo nadomestili, poiskali nove ali znova pritegnili te, ki se oddaljujejo, ne vem. To je vsekakor velika in težka naloga celotne župnijske skupnosti, ne le župnika.  Naj bo izrečena moja velika zahvala vsem sodelavcem, naj Bog obilno povrne s svojimi darovi vsem, ki so nam v lanskem letu kaj dobrega storili in naj s svojo milostjo spodbudi srca mnogih, da bi bili pripravljeni tudi v letošnjem letu sodelovati, se v veri poglobiti in pomagati pri poslanstvu župnije.  

 

V tem tednu je redni verouk po ustaljenem urniku.

V soboto zvečer bo pri sveti maši in po njej prepeval mešani zbor Sveti Jakob iz župnije Kalobje. To bo lepo petje in vas vabim, da pridete poslušat.

Ta teden ministrira: Niko Burger.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi pomagati družini v iskanju prave krščanske poti vsem v družinskem življenju: 4. poglavje:   LJUBEZEN V ZAKONU: Poroka iz ljubezni
131. Mladim bi rad povedal, da se nič od vsega tega v zakonu kot ustanovi ne zmanjša. Pri ustanovi gre za to, kako zveza med dvema dosega stabilnost ter dejansko in konkretno raste. Drži, da je ljubezen veliko več kot zunanja privolitev ali nekakšna poročna pogodba. Toda res je tudi, da ima odločitev, s katero damo zakonu vidno obliko v družbi (z določenimi obveznostmi vred) svoj pomen: kaže resnost poistovetenja z drugim, nakazuje preseganje mladostniškega individualizma in izraža trdno odločitev za pripadnost drug drugemu. Poroka je način, s katerim izrazimo, da smo zares zapustili materino gnezdo, da bi spletli druge močnejše vezi in prevzeli novo odgovornost v odnosu do drugega človeka. To je vredno veliko več kot golo spontano partnerstvo v obojestransko korist, kar bi bila privatizacija zakona. Zakon kot družbena ustanova ščiti in oblikuje medsebojno zavezanost in zorenje v ljubezni, da bi se odločitev za drugega razvijala v trdnosti, konkretnosti in globini – tako tudi izpolni svojo nalogo v družbi. Zato zakon presega vsako prehodno modo in se ohranja kozi vso zgodovino. Njegovo bistvo je zakoreninjeno v sami naravi človeka in v njegovem družbenem značaju. Zakon vključuje vrsto obveznosti, ki pa izhajajo iz ljubezni same, iz tako odločne in velikodušne ljubezni, da je sposobna tvegati prihodnost.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

  • V nedeljo je praznik Jezusovega krsta. Spomnimo se tudi svojega krsta in se zahvalimo staršem in botrom.
  • V nedeljo 21. 1. bo sv. maša ob 8.00 sv. maša z ekumenskim nagovorom,  10.00 pri sv. Ani ob godu sv. Antona, po maši licitacija krač in suhomesnatih izdelkov. 
  • V tednu od 18. do 25. januarja obhajamo teden molitve za edinost kristjanov.