13.03.2020

OBVESTILA GLEDE NA EPIDEMIJO

Dragi farani župnij Teharje in Sveti Lovrenc.

V slovenski Cerkvi se trudimo čim bolj zajeziti širjenje nevarnega virusa. Zato smo sprejeli določene ukrepe in začasne spremembe v pastoralni dejavnosti in bogoslužju.

Zaradi resnosti razmer so tudi v Župniji Teharje  in Sv. Lovrenc  v skladu z navodilom SŠK do nadaljnjega ODPOVEDANE VSE AKTIVNOSTI. Sv. maše bodo opravljene v običajnih urah (razen v primeru, če bom zbolel tudi jaz), vendar vi ostanite doma in v tem času molite. Obširna izredna navodila je objavila Slovenska škofovska konferenca in jih lahko preberete v spodnjem delu objave.

Vabim vas k osebni in družinski molitvi, tudi za zajezitev širjenja epidemije s koronavirusom. Doma poiščite kakšno sv. podobo, križ in svečo ter molite sami in/ali skupaj z vso družino.
Sv. maše in druge pobožnosti spremljajte s pomočjo medijev:
Radio Ognjišče - vsak delavnik ob 19.00, ob nedeljah ob 10.00, Prenos sv. maš bodo omogočale tudi nekatere župnije: Maribor - Sv. Marija, Ljubljana - Koseze,...
Nedeljsko sveto mašo bo mogoče spremljati preko Televizije Slovenija iz Maribora ob 10.00 in Televizije Celje. Prav tako preko Exodus TV, vsak dan ob 12.00, ponovitve ob 18.00, 24.00 in 6.00. Prav

Neposredni video prenos svetih maš omogočen na Portalu Pridi in poglej (s klikom na pasico Sveta maša na naslovni strani) in sicer vsak delavnik ob 7.00 in 18.30 ter ob nedeljah ob 8.00 in ob 10.00. Spletna povezava neposrednega prenosa svete maše ob navedenih urah je: http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/. Posnetki svetih maš pa so dostopni na povezavi: https://www.youtube.com/channel/UCeycmer2RHFPC21CO6XGhLA.

 

Božjo besedo in nedeljsko pridigo ter osnovna oznanila bom pripravil, kot običajno, v soboto.

Za sedaj pa prosim za razumevanje te situacije. Seveda bi  jaz in vi imeli raje običajen red in bogoslužje, a se moramo resno odzvati na tako situacijo.

Cerkev bo sicer v nedeljo odprta za osebno molitev. Izkoristite pa druge možnosti pobožnosti. Ena od teh je lahko tudi priložen tekst:

3. POSTNA NEDELJA

NEDELJSKA DRUŽINSKA MOLITEV

15. marca 2020

1. Primerno je, da sedemo okoli mize, kjer smo

ali bomo skupaj uživali hrano za telo. Ta molitev je

 hrana za duha.

2. Na mizo postavimo križ, lahko tudi Marijino

podobo, prižgemo svečo, okrasimo s primernim

 cvetjem ali zelenjem.

3. Eden od prisotnih naj bo Voditelj.

 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega

Duha. Amen.

Voditelj: Na pepelnico smo začeli resni štiridesetdnevni postni čas, ki je letos še poseben čas odpovedi in skromnega življenja. Današnje bogoslužje nas bo opozorilo na bistvo tega časa: na premišljevanje o smislu življenja, trpljenja in smrti, na spreobrnje-nje in na nov začetek hoje za Kristusom.

Priznajmo svoje grehe in prosimo Boga, naj bo usmiljen z nami, z vsemi bolniki, z zdravniki in bolničarji, z družinami in vsemi nonoti.

 

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

Voditelj: Gospod Jezus, v postnem času nas kličeš na pot spreobrnjenja in prenove: Gospod, usmili se.

            Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: S svojim življenjem nam kažeš pot, kako naj spolnjujemo voljo nebeškega Očeta: Kristus, usmili se.

            Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Z molitvijo, postom in dobrimi deli posvečuješ naše življenje: Gospod, usmili se.

            Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje. Amen.

 

Voditelj: Molimo.

O Bog, naročil si nam poslušati  svojega ljubljenega Sina. Hrani in očiščuj nas s svojo besedo, da bomo nekoč veseli gledali tvojo slavo.  Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

 

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu

 

Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek

Tisti čas je Jezus prišel v samaríjsko mesto, imenovano Sihár, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sédel k studencu. Bi-lo je okrog šeste ure. Tedaj je prišla žena iz Samaríje, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel: »Daj mi piti!« Njegovi učenci so namreč od-šli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarijánka mu je tedaj rekla: »Kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijánko, naj ti dam pi-ti?« (Judje namreč nočejo imeti stika s Samarijáni.) Jezus ji je od-govóril in rekel: »Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi: ›Daj mi piti‹, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode.« Žena mu je rekla: »Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Od kod imaš torej živo vodo? Si mar ti večji kakor naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njego-va živina?« Jezus je odvrnil in ji rekel: »Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« Žena mu je rekla: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat.« Rekel ji je: »Pojdi in pokliči svojega moža in pridi sem!« Žena je odgovorila in mu rekla: »Nimam moža.« Jezus ji je rekel: »Dobro si rekla: ›Nimam moža‹; kajti pet mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To si prav povedala.« Žena mu je dejala: »Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti, v Jeruzalemu.« Jezus ji je rekel: »Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje prihaja od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi Oče. Bog je duh, in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.« Žena mu je dejala: »Vem, da  pride Mesija (kar pomeni Maziljenec). Ko pride, nam bo vse oznanil.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem, ki govorim s teboj.«

Medtem so prišli njegovi učenci in se čudili, da je govóril z žensko, vendar mu nobeden ni rekel: ›Kaj bi rad od nje?‹ ali ›Zakaj govoriš z njo?‹ Tedaj je žena odložila vrč, odšla v mesto in pri-povedovala ljudem: »Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Kaj, če je on Mesija?« Odšli so iz mesta in se napotili k njemu. Medtem so ga učenci prosili in govorili: »Učitelj, jej!« On pa jim je rekel: »Jaz imam za jed hrano, ki je vi ne poznate.« Učen-ci so tedaj govorili med seboj: »Mar mu je kdo prinesel jesti?« Je-zus jim je rekel: »Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal, in dokončam njegovo delo. Ali ne pravite vi: ›Še štiri me-sece in žetev bo tu.‹ Glejte, jaz pa vam pravim: Povzdignite oči in poglejte polja, da so zrela za žetev. Žanjec prejema plačilo in spravlja pridelek za večno življenje, da se bosta skupaj veselila sejalec in žanjec. V tem je namreč resničen izrèk, da ›eden seje, drugi žanje‹. Poslal sem vas, da boste poželi, za kar se niste trudili. Drugi so se trudili, vi pa obirate sadove njihovega truda.«

Veliko Samarijánov iz tistega mesta je začelo verovati vanj zaradi žene, ki je pričevala: »Vse mi je povedal, kar sem storila.« Ko so Samarijani prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih; in ostal je tam dva dni. Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati. Ženi pa so govorili: »Ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta.«

 

 

 

 

Voditelj postavi nekaj vprašanj:

1. Kaj ti ostaja najbolj v spominu iz tega odlomka?

2. Zakaj je važna voda? Zakaj Jezus govori s Samarijanko prav pri vodnjaku, pri vodi?

3.Kaj pomeni krstna voda in krst?

4. Če bi se to zgodilo danes, ko smo v času bolezni, kaj bi Jezus rekel Samarijanki?

 

Ko se pogovor konča, voditelj povab vse, naj molijo Oče naš.

 

Nato voditelj reče:

Molimo.

Dobri Oče,okrepčal si nas  s svojo besedo.

Prosimo te, utrdi našo vero,oživljaj upanje in vnemaj ljubezen.

Uči nas hrepeneti po njem in pomagaj nam živeti po vsaki besedi,

ki prihaja iz tvojih ust.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Voditelj: Prosimo skupaj za blagoslov troedinega Boga.

 

Skupaj z verniki se pokriža in pravi:

Blagosloví naj nas Gospod,

nas varuje vsega hudega

in pripelje v večno življenje. Amen.

Prosimo, bodite odgovorni do sebe in drugih ter upoštevajte navodila.

Hvala za razumevanje. Miha Herman, župnik

 

NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV MED EPIDEMIJO COVID-19

1. Do nadaljnjega so odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno.

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

4. Škofje do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas. 

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži. 

11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti. 

16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. 

Ukrepi veljajo do preklica.                                                                                           Slovenska škofovska konferenca

 

Molitev za zdravje v času epidemije COVID-19

 

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

Molitev papeža Frančiška k Mariji, Zdravju bolnikov

O Marija,
ti vedno svetiš na naši poti kot znamenje zveličanja in upanja.
Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov,
ki si bila pod križem pridružena Jezusovi bolečini in ohranila svojo vero trdno.
Ti, rešitev rimskega ljudstva, veš, kaj potrebujemo,
in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela,
da se bo kot v Galilejski Kani spet lahko vrnilo veselje in praznovanje

po tem trenutku preizkušnje.
Pomagaj nam, Mati Božje Ljubezni, oblikovati se po Očetovi volji
in storiti to, kar nam bo rekel Jezus,
ki je sprejel nase naše trpljenje in si je naložil naše bolečine,
da bi nas preko križa povedel k veselju vstajenja.

Amen.