07.03.2020

Oznanila za 2. Postno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

2. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            8. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane; ob 9.45 križev pot,

ob 10.00 za + Marijana Ošlaka

Frančiška Rimska

Poned., 9. 3.

ob 7.00 za + dobrotnike

40 mučencev

Torek, 10. 3.

ob 18.00 za + Ano Žohar, osmina

Konštantin, spok.

Sreda, 11. 3.

ob 7.00 za + Ljudmilo, 2 Staneta Jesenek in Jelko

             Simončič

Inocenc I., papež

Četrtek, 12. 3.

ob 18.00 za + Marinko, Marijo in Franca Oberžan

* Gajšek v Kostrivnici: za + Faniko Klinar

Kristina, mučenka

+ Petek, 13. 3.

ob 7.00 križev pot; za + Adolfa Teržana, (3. obl.)

* Gajšek v Kostrivnici: za + Danijelo Oberžan

Matilda, kraljica

Sobota, 14. 3.

ob 18.00 za + starše Inkret in Martina Lorgerja

3. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            15. 3.

ob 8.00 za + Amalijo in Štefana Tamše, Slavico Rener ob 9.45 križev pot, ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

2. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            8. 3.

ob 9. 45 križev pot; ob 10.00 za + Ivana Kajba in    starše Kajba-Zagajšek

40 mučencev

Torek, 10. 3.

ob 18.00 za + Jožeta in Julijano Petelinšek

Matilda, kraljica

Sobota, 14. 3.

ob 9.00 za + Poldija in Jožico Bukovšek

3. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            15. 3.

ob 9. 45 križev pot; ob 10.00 za + Ano (obl.), Antona in Jožefa Ojsteršek

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Pokopali smo: Angelo Primožič, 102-letno iz Lipe in Uroša Čanžeka, 40 s Pečovja. Jutri ob 15.30 pa bo pogreb Jožefa Hrvatiča, 83-letnega, iz Zvodnega. Bog jim daj večni mir in pokoj.

Misel Svetega pisma: K tebi, Gospod, se zatekam. Naj ne bom osramočen na veke. Nagni k meni svoje uho, hitro me reši. Bodi mi utrjena skala, trdnjavska hiša, da me rešiš. (Ps 31)

Za nasmeh: Radovednost: »Ko bi vedela, zakaj možje toliko lažete?« »Čisto preprosto, zato, ker žene toliko sprašujete.«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 8. 3. DO 15. 3. 2020

Srečanje ob Svetem pismu je v ponedeljek ob 19.00 v veroučni učilnici.

Lepo se zahvalim vsem, ki ste dali svoje predloge za izbiro članov Župnijskega sveta, tako za Teharje, kot za Sv. Lovrenc. S komisijo, ki smo je sestavili, smo predloge pregledali in se bomo s kandidati pogovorili in pripravili listo za izbiro, ki bo v nedeljo, 22. 3. Večkrat sem vam pisal in govoril o pomenu soodgovornosti za vero, za delovanje in prihodnost župnije. Vedno bolj se moramo kristjani zavedati, da imamo dragoceni dar vere in občestva Cerkve. Oboje je v tem času v nevarnosti, da zbledi in nam ne daje več tega, kar je smisel in priložnost za našo človeško, duhovno rast, ali celo, da ju izgubimo na osebni in narodovi ravni. Kako ohranjati in poživljati ta dar, pa je naloga vseh vernikov, ne samo duhovnikov. Teh je v zadnjih letih čedalje manj in bo v prihodnosti še marsikakšna župnija ostala brez njega. Zato vabim, da s čutom zavzetosti in odgovornosti skrbite za versko življenje po družinah in po svojih možnostih delujete tudi v župniji. Naša velika odgovornost in naloga je, da prenesemo krščanske vrednote na mladi rod. Starši prav dobro veste, da to ni preprosta naloga in da ne uspeva zlahka. Potrebno je veliko modrosti, potrpežljivosti, vere in osebnega zgleda. Posamezni smo tukaj slabotni, v povezanosti in tesnejšem sodelovanju družine, Cerkve in širše skupnosti bi bili gotovo bolj uspešni. Pastoralno leto od septembra 2020 do 2021 letos Sloveniji posvečamo mladim .

Duhovni poklici so za naše versko življenje in delovanje Cerkve zelo potrebni. Hvala vsem, ki molite za njih. Pogosto o tem napišem ali govorim, a se bojim, da se to velike večine vernikov ne dotakne, saj je zelo skromen odziv na molitvena srečanja in tudi ni zaznati dejanj, ki bi pomagala k širjenju in vrednotenju duhovnih poklicev. V Marijini cerkvi v Celju je vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 15.00 molitev in sv. maša za duhovne poklice. Vsaka dekanija jo pripravlja enkrat v letu. Ta mesec smo na vrsti mi, dekanija Celje. Duhovnikom sem obljubil, da jo bomo oblikovali tokrat iz naše župnije. Zato vas lepo vabim prihodnjo nedeljo, 15. 3., ob 15.00 v Marijino cerkev. V prošnji za nove poklice in v hvaležnosti za sedanje bomo molili križev pot, sodelovali v molitveni uri in petju. Lepo prosim, pridite in sodelujte. Ne bo koristi, če bomo le tarnali, da nimamo bogoslovcev in novih poklicev, zaman bomo prosili škofa naj nam pošlje duhovnika, če pa jih ne bo. Zato smo dolžni za to tudi kaj storiti, moliti, se žrtvovati, o duhovnikih pošteno in lepo govoriti, sicer bodo kmalu župnije brez duhovnikov. Kako bomo potem? Vsi smo soodgovorni za  prihodnost župnije in Cerkev.

Obnova orgel pri sv. Ani napreduje po planu. Lepo se zahvalim vsem, ki ste v ta namen darovali ali ob pogrebu namenili svoj dar. To je vsekakor trajni dar, ki bo spominjal na rajne neprimerno dalj časa, kot sveča in rože, ki ostajajo le kak dan. Tako v naša svetišča tkemo tudi sledove dobrote naših živih in rajnih dobrotnikov, ki pričajo o tem za mnoge rodove. Tako so nam predniki zgradili in ohranili lepa svetišča in to obnavljamo in zapuščamo tudi za stoletja naprej. Ko se zahvaljujem za vaš dar, vas vabim tudi v prihodnje in verjamem, da bomo tudi to obnovo uresničili. Zaključek del in koncert ob novih orglah načrtujemo za soboto po veliki noči zvečer.

Priporočam akcijo Karitas »40 dni brez alkohola« in druge dobre pobude. Preprosti akciji prejšnjega tedna: Pri nas lepo govorimo, dodajam novo: Pri nas se lepo vedemo.

V nevarnosti okužbe s korona virusom se držimo splošnih navodil: v tem času nimamo blagoslovljene vode pri vhodu v cerkev, obhajilo prejemamo vsi na roko in si ne podajamo rok.

Krajevna organizacija Rdečega križa vabi na 8. dobrodelni koncert danes, 8. 3., ob 16.00 v kulturni dom v Štorah.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Mladim in vsemu Božjemu ljudstvu:  JEZUS KRISTUS, VEDNO MLAD

24. Evangelij ne govori o Jezusovem otroštvu, pripoveduje pa nam o nekaterih dogodkih iz njegovega najstništva in mladosti. Evangelist Matej umesti obdobje Gospodove mladosti

med dva dogodka: vrnitev njegove družine v Nazaret po času pregnanstva in njegov krst v Jordanu, kjer začne svoje javno delovanje. Zadnje podobe Jezusa otroka so podobe malega pribežnika v Egiptu (prim. Mt 2,14-15) in pozneje podobe Jezusa, ki se zopet vrne v domovino, v Nazaret (prim. Mt 2,19-23). Prve podobe Jezus kot mladega odraslega so tiste, ki nam ga predstavljajo med množico ob reki Jordan, ko se daje krstiti svojemu bratrancu Janezu Krstniku, kakor eden izmed svojega ljudstva (prim. Mt 3,13-17).

25. Ta krst ni bil kakor naš, ki nas uvede v življenje milosti, ampak je bil zanj kakor posvetitev pred začetkom velikega življenjskega poslanstva. Evangelij govori, da je bil njegov krst razlog Očetovega veselja in potrditve: »Ti si moj ljubljeni Sin« (Lk 3,22). Takoj je bil Jezus napolnjen s Svetim Duhom, ki ga je odvedel v puščavo. Tako je bil pripravljen za pot oznanjevanja in izvrševanja čudežev, za osvobajanje in ozdravljanje (prim. Lk 4,1-14). Vsak mlad človek je povabljen, da v svoji notranjosti spozna te iste besede, ki mu jih govori Bog Oče: »Ti si moj ljubljeni sin«, ko se čuti poklicanega za izpolnitev poslanstva na tej zemlji.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

- Biblična skupina: jutri, 9. 3., ob 19.00, v veroučni učilnici.

- Molitev in maša za duhovne poklice v Marijini cerkvi: 15. 3. ob 15.00 - dekanija Celje.

- Volitve (izbira) članov župnijskega sveta Teharje in sv. Lovrenc: 22. 3. 2020.

- Križev pot od grobišča Bukovžlak do cerkve sv. Ane: tiha nedelja, 29. 3., ob 15.00.

- Velika noč: 12. 4. 2020. - Zaključek obnove orgel pri sv. Ani in koncert: 18. 4. ob 19.00.

- Prvo obhajilo: 31. 5. ob 10.00.

INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnite tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Oglasite se v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: februar Teharje; marec Štore-Lipa; april Bukovžlak; maj Pečovje

Kompole: februar: Šentjanž; marec: Kompole; april: Ogorevc; maj: Draga-Moste (zamik v mes.)

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; odgovarja Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si