29.02.2020

Oznanila za 1. Postno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

1. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            1. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane; ob 9.45 križev pot,

ob 10.00 za + Petra, Barico, Miraka in Vlada Pavić

Neža Praška, redovnica

Poned., 2. 3.

ob 7.00 za + teharske žrtve

* Gajšek v Kostrivnici: za + Vlada in Marijo Gajšek

Kunigunda, kraljica

Torek, 3. 3.

ob 18.00 za + Nežo in Štefana Polajžarja

Kazimir, kraljevič

Sreda, 4. 3.

ob 7.00 za + Silvo Kroflič

Hadrijan, mučenec

Četrtek, 5. 3.

ob 19.00 za + Terezijo Planko, osmina

* Gajšek v Kostrivnici: za + Martina Gologranca

Fridolin, opat

+ Petek, 6. 3.

ob 7.00 križev pot; za + Marijo in Antona Novak

* Gajšek v Kostrivnici: za + Angelo Tofant

Perpetua in Felicita

Sobota, 7. 3.

ob 18.00 za + Milana Oberžana; molitev za spravo

                     v slovenskem narodu

2. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            8. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane; ob 9.45 križev pot,

ob 10.00 za + Marijana Ošlaka

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

1. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            1. 3.

ob 9. 45 križev pot; ob 10.00 za + Alojza Mastnaka, starše in dva brata Žnidar; rodbino Žnidar-Mastnak

Kunigunda, kraljica

Torek, 3. 3.

ob 18.00 za + Markota Brečko in Pavla Šuhla

Perpetua in Felicita

Sobota, 7. 3.

ob 9.00 za + Ano in Stanislava Mulej

2. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            1. 3.

ob 9. 45 križev pot; ob 10.00 za + Ivana Kajba in    starše Kajba-Zagajšek

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Pokopali smo: Terezijo Planko iz Štor in Ano Žohar z Vrh. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Misel Svetega pisma: Krivični bodo gledali konec modrega, a ne bodo doumeli, kakšne namene je imel z njim Gospod in čemu ga je vzel v svoje varstvo. (Mdr 4, 17)

Za nasmeh: V gostilni sedi skupina prijateljev. »Fantje, mislim, da ne bom več dolgo med vami.« »Kako, saj si vendar čil in zdrav?« »Že, že, ampak slutim, da prihaja moja žena.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 1. DO 2. MARCA 2020

Srečanje ob Svetem pismu je v ponedeljek ob 19.00 v veroučni učilnici.  

 Zadaj v cerkvi je še škatla, kamor lahko še danes oddate vaše predloge za člane Župnijskega pastoralnega sveta. S komisijo, ki smo je sestavili, bomo predloge pregledali in se s predlaganimi pogovorili o sodelovanju na listi za izbor članov. Večkrat sem vam o tem pisal in govoril zato, da bi prebujal v vas zavest soodgovornosti za vero, za delovanje in prihodnost župnije. Vedno bolj se moramo kristjani zavedati, da imamo dragoceni dar vere in občestva Cerkve. Oboje je v tem času v nevarnosti, da zbledi in nam ne daje več tega, kar je smisel in priložnost za našo človeško, duhovno rast, ali da ju celo izgubimo na osebni in narodovi ravni. Kako ohranjati in poživljati ta dar, pa je naloga vseh vernikov, ne samo duhovnikov. Teh je v zadnjih letih čedalje manj in bo v prihodnosti še marsikakšna župnija ostala brez njega. Zato vabim, da s čutom zavzetosti in odgovornosti skrbite za versko življenje po družinah in po svojih možnostih delujete tudi v župniji. Ne pozabimo na mlade. Žal so se nam prav ti najbolj odtujili, kar nas mora skrbeti. Letos začenjamo leto mladih v Sloveniji. Kaj bomo za njihovo kulturo, vero in pripadnost narodu in Cerkvi storili?

Postni čas je za kristjane pomembno obdobje cerkvenega leta, ko nam je bolj pred očmi greh v različnih oblikah in na drugi strani trpljenje ter smrt božjega sina Jezusa Kristusa, ki je prišel, da bi odreševal človeka s svojo besedo in žrtvijo. Cerkev nas vabi, da se v tem času intenzivno borimo proti grehu v sebi, živimo bolj kvalitetno, se v povezanosti z Bogom v molitvi tudi duhovno krepimo in storimo več dobrega ljudem v stiski. Tudi odpoved hrani ali omejitev pri jedi, televiziji, računalniku, telefonu in drugim sredstvom, ki nas zasvajajo, je del postnega premagovanja. Ste že naredili osebni in družinski program postnega časa?

Priporočam tudi, da se pridružimo akciji Karitas »40 dni brez alkohola«, pomoč ljudem v stiski, več molitve, redni obisk svete maše. Še posebej vabim družine prvoobhajancev in birmancev ter vse župnijske sodelavce, da se po svojih močeh pridružite kaki od teh akcij. Vsak dan in vsako dobro delo šteje!

Obnova orgel pri sv. Ani napreduje po planu. Lepo se zahvalim vsem, ki ste v ta namen darovali ali ob pogrebu namenili svoj dar v ta namen. Tako v naša svetišča tkemo tudi sledove dobrote naših rajnih in živih dobrotnikov, ki ne uvenijo in ne zbledijo, ampak pričajo o tem za mnoge rodove. Iz tega spoznanja imamo mi lepa stara svetišča in to zapuščamo tudi za stoletja naprej. K temu vabim tudi v prihodnje in verjamem, da bomo tudi to obnovo uresničili. Zaključek del in koncert ob novih orglah načrtujemo za soboto po Veliki noči zvečer.

V nevarnosti okužbe s korona virusom nas škofje vabijo, da se držimo splošnih navodil v zvezi s tem in da v cerkvah in pri bogoslužju upoštevamo naslednja navodila: a) v tem času ne uporabljamo blagoslovljene vode pri vhodu v cerkev. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo. b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke. c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko. V molitvi se spomnimo vseh obolelih in prosimo za njihovo zdravje in da bi kmalu odkrili učinkovito zdravilo proti tej bolezni.

Kristusov križ je za človeka nekaj podobnega, kot so za ptice krila: nosi ga kvišku. (sv. Bernard)

Krajevna organizacija Rdečega križa vabi na 8. dobrodelni koncert v nedeljo, 8. 3., ob 16.00 v kulturni dom v Štorah.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Mladim in vsemu Božjemu ljudstvu:  JEZUS KRISTUS, VEDNO MLAD

22. Jezus je »mlad med mladimi, da bi bil zgled mladim in bi jih posvetil Gospodu«. Zato je sinoda zapisala, da je »mladost izvirna in spodbujajoča življenjska doba, ki jo je sam Jezus živel in posvetil«. Kaj nam govori evangelij o Jezusovi mladosti?

23. Gospod je »izročil duha« (Mt 27,50) na križu, ko je bil star nekaj več kot 30 let (prim. Lk 3,23). Pomembno se je zavedati, da je bil Jezus mlad. Življenje je dal v obdobju, ki ga danes opisujemo kot dobo odraslega mladega človeka. V polnosti svoje mladosti je začel poslanstvo javnega delovanja in tako »je zasvetila velika luč« (Mt 4,16), predvsem ko je daroval svoje življenje do konca. Ta konec ni bil improvizacija, saj je bila vsa Jezusova mladost čudovita priprava nanj, v vsakem njenem trenutku posebej, ker je »v vsem njegovem zemeljskem življenju sled njegove skrivnosti« in ker je »vse Kristusovo življenje skrivnost odrešenja«.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

- Biblična skupina: jutri, 2. 3., ob 19.00, v veroučni učilnici.

- Molitev in maša za duhovne poklice v Marijini cerkvi: 15. 3. ob 15.00 - dekanija Celje.

- Volitve (izbira) članov župnijskega sveta Teharje in sv. Lovrenc: 22. 3. 2020.

- Križev pot od grobišča Bukovžlak do cerkve sv. Ane: tiha nedelja, 29. 3., ob 15.00.

- Velika noč: 12. 4. 2020.

- Zaključek obnove orgel pri sv. Ani in koncert: 18. 4. ob 19.00.

- Prvo obhajilo: 31. 5. ob 10.00.