22.02.2020

Oznanila za 7. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

7. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            23. 2.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Rodbino Zimšek, Marico in Ernesta Pecl

Matija, apostol

Poned., 24. 2.

ob 7.00 za + Bredo in Stanka Štor

* Gajšek v Kostrivnici: za + Danijelo Oberžan

Valburga, pust

Torek, 25. 2.

ob 18.00 za + Sonjo Trstenjak, Jožefo in Zdenka Rozman

++ pepelnica

Sreda, 26. 2.

ob 7.00 za + Albina Polaka

ob 18.00 za + Ivana Mramorja

Gabrijel ŽMB, red.

Četrtek, 27. 2.

ob 7.00 za + Jožefa in Marijo Sivka

* Gajšek v Kostrivnici: za + Franca Podplatana

Roman, opat

+ Petek, 28. 2.

ob 7.00 križev pot; za + Janka in Jožefo Palir

* Gajšek v Kostrivnici: za + Jožefa Jezovška

Antonija Firenška

Sobota, 29. 2.

ob 18.00 za + Albina Vipotnika

1. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            1. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane; ob 9.45 križev pot,

ob 10.00 za + Petra, Barico, Miraka in Vlada Pavić

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

6. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            23. 2.

ob 10.00 za + Jožefa, Ladislava, Marijo in Pavlo Klanjšek

++ pepelnica

Sreda, 26. 2.

ob 18.00 za + Elizabeto in Franca Majoranc

Antonija Firenška

Sobota, 29. 2.

ob 9.00 za + Gizelo Završek, 30. dan

1. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            1. 3.

ob 9. 45 križev pot; ob 10.00 za + Alojza Mastnaka, starše in dva brata Žnidar; rodbino Žnidar-Mastnak

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Misel Svetega pisma: Komaj dojamemo, kar je na zemlji, težko najdemo, kar imamo v rokah. Kdo bo torej prišel na sled nebeškim rečem? (Mdr 19, 16)

Za nasmeh: »Ali moliš vsak večer?«, vpraša župnik Petra. »Ne, to naredi mama«, mu odgovori. »Kako pa moli?« »Bog bodi zahvaljen, da je sinek končno v postelji«, odgovori Peter.

 

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 23. 2. DO 1. 3. 2020

Srečanje ob Svetem pismu je v torek ob 19.00 v veroučni učilnici.

Kot že dobro veste, bomo v nedeljo, 22. 3., po vseh slovenskih župnijah izbirali člane in članice Župnijskega pastoralnega sveta. Cerkev nas želi spodbuditi, da se vsi verniki čutite soodgovorni za delo župnije in versko življenje faranov. V tem duhu vas vabim, da najkasneje do nedelje predlagate koga iz svoje okolice, iz župnije Teharje oziroma župnije Sv. Lovrenc, ki bi bil po vašem čutenju primeren za člana župnijskega sveta za vašo župnijo za obdobje od 2020 do 2025, napišete na list njegovo ali njeno ime in kontakt, da se lahko dogovorimo o pripravljenosti sodelovati na izboru. Svoj predlog oddate v škatlo pri vhodu v cerkev. Naj bo človek vere, s korektnim osebnim in verskim življenjem, modra in značajna oseba, ki bi lahko s svojo besedo in delom pomagala v župniji pri uresničevanju verskega čuta in živosti občestva župnije. Ob sedanjem in prihodnjem pomanjkanju duhovnikov je še toliko bolj potrebno videti potrebe in možnosti, svetovati in sodelovati v župniji. Ne pozabimo tudi koga od mladih.

V sredo, na pepelnico, začenjamo postni čas. Zvečer vabim k sv. maši in obredu pepeljenja. V vseh verstvih ima odpoved in post pomembno vlogo, saj nas vodi k odpovedi, dobrim delom, poglobljeni molitvi in k večji osvobojenosti od materialnih dobrin. Za kristjane pa je to še zlasti čas, ko nam je bolj pred očmi trpljenje in smrt božjega sina Jezusa Kristusa. Cerkev nas vabi, da bi v postnem času živeli bolj kvalitetno, se v povezanosti z Bogom v molitvi tudi duhovno okrepili in storili več dobrega ljudem v stiski. Tako priporoča molitev, odpoved in dobra dela. Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Post veže vernike od izpolnjenega 14. do 60. leta starosti. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini, post in zdržek odpadeta. Za petke zunaj postnega časa.

Priporočam, da se pridružimo akciji Karitas: »40 dni brez alkohola«, pomoč ljudem v stiski, več molitve, redni obisk svete maše. Še posebej vabim družine prvoobhajancev in birmancev ter vse župnijske sodelavce, da se po svojih močeh pridružite kaki od teh akcij. Vsak dan in vsako dobro delo šteje!

Člane in članice Župnijskega pastoralnega sveta Teharje lepo vabim na sejo v sredo, na pepelnico, po maši, ki je ob 18.00.

Obnova orgel pri sv. Ani lepo napreduje. Nove piščali so že v cerkvi, velik del obnove je že za nami. Pokazalo pa se je, da je dela več, kot smo načrtovali prvotno (21.500 €). Dodatno popravilo sapnic, nove prospektne piščali, zamenjava enega registra in obnova omare bodo stroške dvignili za približno 6.000 €. Vendar želimo, da se obnova naredi kvalitetno in bo instrument lahko potem služil vsaj sto let prihodnjim rodovom. Lepo se zahvalim vsem, ki ste do sedaj v ta namen kaj darovali. Do sedaj smo namensko zbrali 8.400 €, kar je slaba tretjina vse cene. Prosim, da po svojih močeh pomagate pri obnovi tega dragocenega instrumenta. Zaključek del in koncert ob novih orglah načrtujemo za soboto po Veliki noči zvečer.

Mlade po osnovni šoli lepo vabim na srečanje, v petek, 28. 2. Ob 19.00 v veroučno učilnico na Teharje.

Dom sv. Jožef lepo vabi danes  ob 16.00 na spevoigro Kovačev študent in veseloigro Trajno ozdravljenje. Med tednom pa k molitvi ob relikvijah ob sv. Vincencija – vsak večer od 17.30.

 

Jezus pravi: »Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« Mt 5,48

Popolnost ni v glavi, ampak v srcu. Popolnosti nisi dosegel, če misliš, da ti ni treba nič več dodati, dosegel si jo tedaj, ko ni treba nič več črtati.                                                   (Josip Šimec)

 

ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Mladim in vsemu Božjemu ljudstvu: KAJ GOVORI O MLADIH BOŽJA BESEDA?

19. Evangelij nam govori tudi o pametnih mladenkah, ki so bile pripravljene in čuječe, medtem ko so druge živele raztreseno in zaspano (prim. Mt 25,1-13). Saj lahko nekdo preživi mladost raztresen in teka po površini življenja, zaspan in nezmožen ustvarjati globoke odnose ter vstopati v največjo globino življenja. Tako si pripravlja ubožno prihodnost, brez vsebine. Drugi pa lahko svojo mladost potroši za ustvarjanje lepih in velikih stvari in tako pripravlja prihodnost, polno življenja in notranjega bogastva.

20. Če si izgubil notranjo moč, sanje, navdušenje, upanje in velikodušnost, stopa pred tebe Jezus, kakor je stopil pred mrtvega sina vdove, in Gospod ti z vso svojo močjo Vstalega

kliče: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« (Lk 7,14)

21. Brez dvoma je še veliko drugih besedil Božje besede, ki nas lahko razsvetlijo glede tega obdobja življenja. V naslednjih poglavjih bomo zbrali nekatera izmed njih.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Biblična skupina: v torek, 25. 2., ob 19.00, v veroučni učilnici.

- Pepelnica - začetek posta: 26. 2.; velika noč: 12. 4. 2020.

- Molitev in maša za duhovne poklice v Marijini cerkvi: 15. 3. ob 15.00 - dekanija Celje.

- Volitve (izbira) članov župnijskega sveta Teharje in sv. Lovrenc: 22. 3. 2020.

- Zaključek obnove orgel pri sv. Ani in koncert: 18. 4. ob 19.00.

-  Prvo obhajilo: 31. 5. ob 10.00.