02.12.2017

Oznanila za 1. Adventno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

1. ADVENTNA NEDELJA - KARITAS

 Nedelja,

3. 12. 2017

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 + Bogomirja Spolenaka, Marijo in Franca Žohar

Janez Damaščan

Poned., 4. 12.

ob 18.00 za + Malgajeve

Sava, opat

Torek, 5. 12.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje II.

Nikolaj (Miklavž)

Sreda, 6. 12.

ob 7.00 za + Ivana in Ivanko Bobnič

Ambrož, škof

Četrtek, 7. 12.

ob 18.00 za + Franca Kača

Brezmadežno spočetje Device Marije

Petek, 8. 12.

ob 8.00 za + Marijo in Jožefa Sivka

ob 18.00 za + Zdravka Romiha

Valerija, mučenka

Sobota, 9. 12.

ob 15.00 za zdravje

ob 18.00 + v zahvalo in za dober namen

2. ADVENTNA NEDELJA

 Nedelja,

10. 12. 2017

ob 8.00 za družino Zevnik in Ano Škoberne

ob 10.00 za žive in rajne farane 

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

1. ADVENTNA NEDELJA - KARITAS

 Nedelja,

3. 12. 2017

ob 10.00 za + starše Tofant - Butinar in sorodnike

Sava, opat

Torek, 5. 12.

ob 18.00 za + rodbino Krajšek

Brezmadežno spočetje Device Marije

Petek, 8. 12.

ob 18.00 za + Zofijo Oberžan

Valerija, mučenka

Sobota, 9. 12.

ob 9.00 za + Terezijo (obl.) in Ivana Kovač

2. ADVENTNA NEDELJA

 Nedelja,

10. 12. 2017

ob 10.00 za + starše Tofant - Butinar in sorodnike

 

 

Duhovni pomočnik, g. Stanko Gajšek, bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 700: v  ponedeljek, 4. 12., za + Antona in Anico Mihečič; v četrtek, 7. 12., za + Dorčija Gajška.

 

OZNANILA ZA TEDEN OD 3. DO 10. 12. 2017

 

Danes začenjamo adventni čas. Lepo se zahvalim ključarjem in ostalim, ki so pred cerkvijo naredili velik venec. Naj tudi vsem, ki bodo hodili ali se vozili mimo, vzbuja misel na advent in prihajajoči božič. To ne zadeva samo cerkev ali naše domače stanovanje, ampak naj se odraža tudi sredi življenja. Pripravljamo se na božje rojstvo, a ne v blišču potrošništva, ampak v iskanju luči upanja in vere, lepih odnosov in priprave srca za božji prihod. Blagoslovili bomo adventne venčke, ki so simbol naše duhovne priprave na božične praznike. Kot bomo vsak  teden prižgali eno svečko več, tako naj v nas raste svetloba in pripravljenost, da bi sprejeli Kristusa. Sodelavci Karitas so naredili nekaj venčkov. Škoda, da ni prišlo več otrok, da bi lahko za svoj dom naredili sami venček, saj je tak vreden več, kot kupljen.

Za letošnjo pripravo na božič vabim k izdelovanju jaslic - tako otroke in njihove starše, kot tudi druge odrasle. Nekateri otroci so mi povedali, da jih že izdelujejo. Podpiram in spodbujam tako delo, saj je to lepa priprava na božič, tako tistega, ki jaslice izdeluje ali komu pomaga, kot tudi tistim, ki jih bodo videli na razstavi in bodo naslednje leto izdelali kaj podobnega za svoj dom. Do sobote, 16. 12., jih prinesite v cerkev na Teharje, kjer bomo naredili razstavo in jih ohranili do naslednje nedelje (24. 12.), ko jih boste lahko vzeli domov in jih postavili za sveti večer. Najlepše jaslice bomo nagradili. Lepo vabim vse k sodelovanju.

Veroučenci so dobili adventni koledar. To je lep zvezčič, ki vabi družine, da bi se zbirali ob prebiranju zgodb o naših misijonarjih - vsak dan iz ene od misijonskih dežel. Nekaj koledarjev je še na razpolago tudi za tiste družine, ki nimate otrok pri verouku. V vsakem koledarju je tudi kartonček, iz katerega izdelamo hranilnik in vanj zbiramo denar v akciji OTROCI ZA OTROKE. Za Tri kralje bomo prinesli svoj dar k jaslicam. Mi ga bomo posredovali Misijonski pisarni, ki zbira in potem razporeja med otroke, ki so zelo potrebni pomoči v življenjskih potrebščinah.

V sredo goduje velik prijatelj otrok in poznani dobrotnik sv. Miklavž. V torek ob 18.00 bo prišel tudi v našo cerkev in obdaril otroke: enim v nagrado za pridnost, drugim kot nagovor za poboljšanje. On je znal neopazno, skrito deliti dobrote otrokom in odraslim. S svojim zgledom dobrote tudi nas nagovarja in obiskuje ob svojem godu. Zato vabim vse veroučence in vse male otroke iz župnije Teharje in Kompole, da tedaj pridejo v cerkev na Teharje. Pričakali ga bomo s kratkim bogoslužjem, veroučenci pa bodo pripravili igrico za njegov prihod.

Sodelavke Župnijske Karitas vabijo k izdelavi voščilnic za božič: v sredo ob 15.00 v naši veroučni učilnici. Z njimi bomo razveselili bolne in starejše. Lahko jih boste tudi nabavili, izkupiček pa bomo namenili kot pomoč družinam v stiski. Dobrodošli otroci in odrasli.

Kako svojim otrokom podarite krščanski dom? To je za starše verne starše veliko vprašanje in naloga. Nekaj namigov k temu lahko preberete v zloženki, ki so jo otroci večinoma že dobili pri verouku, drugi jo lahko dobite danes v cerkvi.

V petek je praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Sv. maša bo ob 8.00 in ob 18.00.

V soboto bo sveta maša za starejše farane ob 15.00 v naši cerkvi, nato bo v domu krajanov Teharje program in pogostitev za starostnike KS Teharje.

Tudi letos vabim, da sprejmete v adventu Marijo v svoj dom za en večer in ga kot družina ali še s kom oblikujete v molitvi, razmisleku, pogovoru in druženju v adventnem vzdušju.

Ta teden ministrirata: Joži Rezar in Leon Ferenčak

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi pomagati družini v iskanju prave krščanske poti vsem v družinskem življenju: 4. poglavje: LJUBEZEN V ZAKONU: Ljubezen vse prestane

121. Zakon je dragoceno znamenje, kajti »ko mož in žena praznujeta zakrament zakona, se v njiju tako rekoč zrcali Bog ter vtisne vanju svoje lastne poteze in neizbrisen značaj svoje ljubezni. Zakon je podoba Božje ljubezni do nas. Kajti tudi Bog je občestvo: tri osebe, Oče, Sin in Sveti Duh, ki živijo od vekomaj in na veke v popolni enosti. In prav to je skrivnost zakona: Bog naredi iz dveh zakoncev eno samo bivanje«. To ima zelo konkretne in vsakdanje posledice, kajti »po zakramentu je zakoncema podeljeno resnično poslanstvo, da bi mogla – izhajajoč iz preprostih, vsakdanjih stvari – narediti vidno ljubezen, s katero Kristus ljubi svojo Cerkev, za katero še vedno daje svoje življenje«.

122. Kljub temu ne smemo pomešati različnih ravni: dvema omejenima človekoma ne smemo naložiti silnega bremena, da morata na popoln način posnemati zvezo, ki obstaja med Kristusom in njegovo Cerkvijo, kajti zakon kot znamenje vključuje »dinamičen proces od stopnje do stopnje, v skladu z napredujočim sprejemanjem Božjih darov«.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

· 17. 12. - 24. 12.: razstava doma izdelanih jaslic v naši cerkvi.

· Duhovna obnova za sodelavce in farane obeh župnij: v petek, 15.12. ob 17.00; priložnost za spoved.

· Taizejska molitev za mlade: 15. 12.. ob 20.30 pri sv. Duhu v Celju.