08.02.2020

Oznanila za 5. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

5. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            9. 2.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Antona Ostrožnika, 3. obl.

Sholastika, devica, redovnica

Poned., 10. 2.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih 1

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih IV.

Lurška Mati Božja

Torek, 11. 2.

ob 18.00 za zdravje, božje varstvo in razumevanje v družini

Evlalija, mučenka

Sreda, 12. 2.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih 2

Jordan Saški, redovnik

Četrtek, 13. 2.

 

ob 18.00 za + Agico Maučec

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih V.

Valentin, Zdravko

Petek, 14. 2.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih 3

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih I.

Klavdij, redovnik

Sobota, 15. 2.

ob 18.00 za + Marjana Ošlaka, 30. dan

6. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            16. 2.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Viktorijo Wudel

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

5. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            9. 2.

ob 10.00 za + Ivana Romiha in Jožeta Ravnaka

Lurška Mati Božja

Torek, 11. 2.

ob 18.00 za + Franca Podplatana

Klavdij, redovnik

Sobota, 15. 2.

ob 9.00 za + Marijo in Jožefa Tofant

6. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            16. 2.

ob 10.00 za + Stankota, (obl.) in Marijo, ter Faniko in Janeza Klinar

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Misel Svetega pisma: Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, ki nas tolaži v vsaki naši stiski, da bi tudi mi mogli tolažiti tiste, ki so v kateri koli stiski, s tolažbo, s katero nas same tolaži Bog. Kakor je namreč obilno Kristusovo trpljenje za nas, tako je po Kristusu obilna tudi naša tolažba. (2 Kor 1,3-5)

Za nasmeh: Po končani maši župnik ustavi eno izmed žena in jo zaskrbljeno vpraša: »V cerkvi sem opazil, da je vaš mož sredi pridige odšel iz cerkve. Je bilo kaj narobe? Sem ga s čim prizadel?« »Sploh ne,« odvrne gospa, »mojega moža med spanjem pogosto luna nosi.«

 

OSTALA  OZNANILA ZA TEDEN OD 9. DO 16. 2. 2020

 

Hvala vsem, ki ste prišli molit na molitveni dan na Teharje in v Kompole. Preživeli smo nekaj lepih trenutkov v osebnem srečanju pred Najsvetejšim. Škoda, da ste le redko našli čas Zanj.

Prihodnjo nedeljo je v cerkvi sv. Danijela v Celju revija mešanih župnijskih pevskih zborov iz dekanije Celje. Sodelujejo tudi naši pevci. Vse vas lepo vabim k poslušanju. Poslušalcem bo to lepo glasbeno doživetje, umetniški užitek in tudi molitev, za vse pevce pa bo to priznanje in izraz hvaležnosti za tolike pesmi, ki jih prepevajo skozi vso leto na našem koru in za mnoge ure pevskih vaj in sodelovanja v bogoslužju. Ob tem se pevkam, pevcem, organistom in zborovodjem lepo zahvalim za njihovo delo, hkrati pa vabim k sodelovanju tudi mlajše pevke in pevce, saj smo v zboru zelo potrebni novih, mladih moči. Petje v cerkvenem zboru je bogoljubno delo, res je tudi žrtvovanje, a je tudi globoko osebno srečevanje z Gospodom preko glasbe in besedila, je veselje, pa tudi služenje župniji in vsem, ki prihajate k sveti maši. Lepo vabim.

Pred 5 leti smo po vseh župnijah v Sloveniji izbirali sodelavce in svetovalce v župnijskem pastoralnem svetu posamezne župnije. Letos spomladi se ta mandat izteka. Tako bomo zopet v vseh župnijah na nedeljo, 22. marca, izbirali zastopnike in sodelavce. Cerkev nas želi spodbuditi, da se vsi verniki čutite soodgovorni za delo župnije in versko življenje faranov. V tem duhu vas vabim, da že sedaj o tem razmišljate in prepoznate vernike, ki bodo tudi v prihodnjem pet-letnem obdobju dejavno sodelovali z župnikom in farani in doprinesli pomemben delež v življenju župnije. Ob pomanjkanju duhovnikov je še toliko bolj potrebno videti potrebe in možnosti, svetovati in sodelovati v župniji. V dosedanjem takem delu imam kot duhovnik lepa izkustva in sem vsem sodelavcem hvaležen. Vabim dosedanje člane, da ostanejo pripravljeni še sodelovati in vabim, da bi vsi predlagali iz svojega okolja enega ali dva, ki bi po vašem mnenju bil dober član ali članica župnijskega pastoralnega sveta v župniji Teharje oziroma v župniji Sv. Lovrenc. Prosim, razmišljajte o tem in se pogovarjate, nagovorite koga k takemu sodelovanju. Do nedelje, 1. marca, bomo zbirali predloge. Napišite ime in priimek, naslov ali kontakt (moža ali žene, fanta ali dekleta), da se bomo s predlaganim lahko pogovorili o sodelovanju. Svoje predloge oddajte v škatlo pri vhodu v cerkev na Teharjah oziroma v Kompolah.

 V torek, 11. 2., je praznik Lurške Matere Božje. Na ta dan že 28. let obhajamo svetovni dan bolnikov in se spominjamo vseh bolnih in našega odnosa do bolezni in bolnikov. Bolniški duhovnik p. Marko Novak je ob tem zapisal: »Svetovni dan bolnikov nas vabi, da obličje sočutja živimo z bolnimi in trpečimi v vsej neposrednosti. Najprej v preprosto človeškem srečanju … Pripravljeni smo biti ›poslušajoče uho‹, ki čuteče zaznava tudi utrip srca v trpečem. Tako v pozornem odnosu prebujamo zaupanje in odpiramo pot spremljanja v iskanju smisla bolnikovega trpljenja … in vztrajamo ob bolniku – tudi ko ne moremo storiti ničesar, ko samo vztrajamo v navzočnosti, ki trepeta in moli in kliče v srcu: ›Gospod, ti veš, ti edini veš, ti razodeni!‹ In obličje sočutja se utopi v svoj Izvir, ko Sin vstopi z zakramenti – in če to ni uresničljivo, ko vse prepusti Previdnosti in Obličju usmiljenja …« Spomnimo se tudi mi bolnih in jim izkažimo prijaznost in bližino v njihovi stiski.

Lepo se zahvaljujem vsem, ki pri maši v cerkvi na Teharjah prihajate bližje k oltarju, saj sedežni red ni določen, sodelovanje pa je bistveno boljše, če ste bližje, da se slišimo in vidimo.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Mladim in vsemu Božjemu ljudstvu: KAJ GOVORI O MLADIH BOŽJA BESEDA?

16. Pa vendar mladim obenem svetujemo: »Podredite se starejšim« (1 Pt 5,5). Sveto pismo vedno vabi h globokemu spoštovanju do starejših, saj v sebi hranijo zaklad izkušnje; okusili so uspehe in poraze, veselje in veliko tesnobo življenja, hrepenenje in razočaranje in v tišini svojega srca hranijo toliko zgodb, ki nam lahko pomagajo, da se ne zmotimo in se ne pustimo preslepiti varljivim sanjam. Beseda modrega starega človeka vabi k spoštovanju določenih omejitev in k sposobnosti pravočasnega obvladovanja: »Prav tako opominjaj mladeniče, naj se obvladujejo« (Tit 2,6). Ni dobro pasti v kult mladosti ali v mladostniško držo, ki omalovažuje druge zaradi starosti ali zato, ker so iz drugega obdobja. Jezus je govoril, da je moder človek sposoben iz zaklada prinašati tako novo kakor staro (prim. Mt 13,52). Moder mlad človek se odpira prihodnosti, pa vendar je vedno sposoben ovrednotiti tudi kaj iz izkušnje drugih.

Verski tednik DRUŽINA vabi nove bralce. Ali poznate ta časopis? Družina vam ponuja tri brezplačne številke, da spoznate njeno vsebino in poslanstvo, potem pa se lahko odločite za naročnino ali pa ne. Danes dobite v cerkvi prijavnico in ob izpolnjeni prijavi v dar kuharsko knjižico. Spodbujam! Mnogi verniki ne poznajo tega dobrega časopisa! Prepričajte se o njem!

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI:

 

- Biblična skupina: jutri, 10. 2., ob 19.00, v veroučni učilnici.

- Revija cerkvenih zborov dekanije Celje: sv. Danijel, 16. 2. 2020 ob 16.00.

- Potepanje po Himalaji in Nepalu: v torek, 18. 2., ob 18.30 v Martinovi dvorani Svojo pot bo predstavili: Kalobški župnik

   Peter, Andrej in Sašo.

- Pepelnica - začetek posta: 26. 2.; velika noč: 12. 4. 2020.

- Molitev in maša za duhovne poklice v Marijini cerkvi: 15. 3. ob 15.00 - dekanija Celje.

- Volitve (izbira) članov župnijskega sveta Teharje in sv. Lovrenc: 22. 3. 2020.

- Prvo obhajilo: 31. 5. ob 10.00.