01.02.2020

Oznanila za Gospodovo darovanje, Sevečnico, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

JEZUSOVO DAROVANJE  - SVEČNICA

Nedelja,            2. 2.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + starše Milanez in rodbino Jelovšek ter

      za zdravje Marije S.

Blaž, škof in mučenec

Poned., 3. 2.

ob 7.00 za + Ano in Janka Koštomaj; Blažev blagoslov

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih III.

Oskar, škof

Torek, 4. 2.

ob 18.00 za + Karla Krofliča, obl., rodbini Kroflič-Krulec

Agata, devica, muč.

Sreda, 5. 2.

ob 9.30 za + Silvo Kroflič; za + Marijo in Antona Novak

Pavel Miki, duh. in drugi Japonski muč.

Četrtek, 6. 2.

molitveni dan

ob 9.30 za + Mihaela, Nežo in 2 brata Gologranc

ob 18.00 za + Jožeta Hrastnika, za + Hermanove

Rihard, kralj

Petek, 7. 2.

ob 9.30 v Domu Lipa: po namenu darovalca

Hieronim, Preš. dan

1. Sobota, 8. 2.

ob 18.00 za + Franca Mastena;

5. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            9. 2.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Antona Ostrožnika, 3. obl.

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA

Nedelja,            2. 2.

ob 10.00 za + Dorčija Gajška in rodbino

Oskar, škof

Torek, 4. 2.

ob 18.00 za + Štefana Pušnika, obl.

Rihard, kralj

1. Petek, 7. 2.

Molitveni dan

ob 9.30 za + Angelo Tofant

ob 18.00  za + Gizelo Završek, osmina

Hieronim, Preš. dan

1. Sobota, 8. 2.

ob 9.00 za + Karla Pintarja

5. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            9. 2.

ob 10.00 za + Ivana Romiha in Jožeta Ravnaka

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

 

Misel iz Svetega pisma: Preudarnost te bo varovala, razumnost te bo ohranjala. (Prg 2, 11)

Za nasmeh: K  papežu sv. Janezu XXIII. je prišel novoposvečeni škof in mu potožil, da od nastopa nove službe ponoči pogosto ne spi. »Oh, tudi meni se je to dogajalo na začetku papeževanja. Potem pa se mi je neke noči prikazal angel varuh in mi dejal: 'Ne jemlji sebe tako resno.' In od takrat naprej dobro spim.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 2. 2. DO 9. 2. 2020

 

V tednu, ki je pred nami, bo zopet veliko dogajanja. V sredo je v naši župniji redno srečanje  duhovnikov dekanije Celje. Ob 9.30 bo sv. maša, somaševanje. Lepo vas vabim, da se pridružite, saj bo to lepo znamenje občestva duhovnikov in laikov.

Naslednji dan, v četrtek, 6. 2., pa je, kot vsako leto, molitveni dan za župnijo Teharje. Vabim, da si vzamete čas za osebno molitev pred Najsvetejšim. Vabim, da se razporedimo tako, da bi Jezus na oltarju ne sameval.

Priporočen razpored molitve po vaseh v župniji Teharje, v torek, 6. 2.:                       

ob 9.00 sv. maša

od 10.00 do 10.30 Slance

od 10.30 do 11.15 Bukovžlak

od 11.15 do 12.00 Pečovje

od 12.30 do 14.30 v kapeli Doma Lipa

od 15.00 do 15.45 Štore - Lipa

od 15.45 do 16.30 Teharje + veroučenci (birmanci, prvoobhajanci) + starši

od 16.30 do 17.00 Vrhe + Kresnike 

od 17.00 do 18.00 župnijski sodelavci  (krasilke, ŽPS, pevci, zakonci, ključarji…

ob 17.30 pete litanije; blagoslov,

ob 18.00 sv. maša

 

 Lepa priložnost za osebno molitev in češčenje Najsvetejšega je tudi v kapeli Doma starejših, Lipa, Štore, v času od 12.30 do 14.30, v  4. nadstropju. Tako se bodo lažje udeležili molitve  oskrbovanci Doma in tisti, ki so tam blizu doma in bi sicer ne mogli v cerkev. Lepo vabim!

Naslednji dan, v petek, 7. 2. pa je molitveni dan za župnijo Sv. Lovrenc.

Priporočen razpored molitve po vaseh v župniji sv. Lovrenc:

ob 9.00 izpostavimo Najsvetejše           

ob 9.30 sv. maša

od 10.00 do 11.00 Moste + Straža

od 11.00 do 12.00 Ogorevc + Draga

od 12.00 do 16.00 ni izpostavljeno

od 16.00 do 17.00 Šentjanž + Laška vas

od 17.00 do 18.00 Kompole + Prožinska vas

      + veroučenci in starši

ob 17.30 pete litanije, ob 18.00 sv. maša

Pred 5 leti smo po vseh župnijah v Sloveniji izbirali sodelavce in svetovalce v župnijskem pastoralnem svetu posamezne župnije. Letos spomladi se ta mandat izteka. Tako bomo zopet v vseh župnijah na nedeljo, 22. marca, izbirali nove zastopnike in sodelavce. Cerkev nas želi spodbuditi, da se vsi verniki čutite soodgovorni za delo župnije in versko življenje faranov. V tem duhu vas vabim, da že sedaj o tem razmišljate in prepoznate vernike, ki bodo tudi v prihodnjem petletnem obdobju dejavno sodelovali z župnikom in farani in doprinesli pomemben delež v življenju župnije. Ob pomanjkanju duhovnikov je še toliko bolj potrebno videti potrebe in možnosti, svetovati in sodelovati v župniji. V dosedanjem takem delu imam kot duhovnik lepa izkustva in sem vsem sodelavcem hvaležen. Vabim dosedanje člane, da ostanejo pripravljeni še sodelovati in vabim, da bi vsi predlagali iz svojega okolja enega ali dva, ki bi po vašem mnenju bil dober član ali članica župnijskega pastoralnega sveta v župniji Teharje, oziroma v župniji Sv. Lovrenc. Prosim, razmišljajte o tem in se pogovarjate, nagovorite koga k takemu sodelovanju. Do nedelje, 1. marca, bomo zbirali predloge. Napišite ime in priimek, naslov ali kontakt (moža ali žene, fanta ali dekleta), da se bomo s predlaganim lahko pogovorili o sodelovanju.

Tudi danes ponavljam vabilo, da pri maši v cerkvi na Teharjah prihajate bližje k oltarju, saj sedežni red ni določen, sodelovanje pa je bistveno boljše, če ste bližje, da se slišimo in vidimo.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Mladim in vsemu Božjemu ljudstvu: KAJ GOVORI O MLADIH BOŽJA BESEDA?

14. Naj spomnimo, da Jezusu ni bilo po volji, če so odrasli gledali zviška na najmlajše ali če so jih oblastno držali v svoji službi. On je, nasprotno, prosil: »Največji med vami naj bo kakor najmlajši« (Lk 22,26). Zanj starost ni ustvarjala privilegijev in dejstvo, da je imel kdo manj let, še ni pomenilo, da manj velja ali da ima manjše dostojanstvo.

15. Božja beseda govori, da je treba mlade obravnavati »kakor brate« (1 Tim 5,1), in svetuje staršem: »Ne grenite svojih otrok, da ne zapadejo v malodušje.« (Kol 3,21) Mlad človek ne more biti malodušen, njegova pravica je sanjati velike stvari, iskati široka obzorja, upati si več, želeti si spoznati svet, biti sposoben sprejeti izzivalne predloge in želeti dati najboljše od sebe za ustvarjanje nečesa novega. Zato vztrajno ponavljam mladim, naj ne dopustijo, da bi jim ukradli 1 Ista grška beseda, ki pomeni »novo«, izraža tudi »mladost«. Zupanje, vsakemu posebej ponavljam: »Nihče naj ne prezira tvoje mladosti« (1 Tim 4,12).

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Biblična skupina: jutri, 3. 2., ob 19.00 v veroučni učilnici.

- Molitveni dan (celodnevno češčenje) za župnijo Teharje: četrtek, 6. 2. 2020.

- Molitveni dan za župnijo sv. Lovrenc: petek, 7. 2. 2020.

- Revija cerkvenih zborov dekanije Celje: sv. Danijel, 16. 2. 2020.

- Pepelnica - začetek posta - 26. 2.; Velika noč 12. 4. 2020.

- Molitev in maša za duhovne poklice v Marijini cerkvi: 22. 3. ob 15.00 - dekanija Celje

- Volitve (izbira) članov župnijskega sveta Teharje in sv. Lovrenc: 22. 3. 2020.

- Prvo obhajilo: 31. 5. ob 10.00.