18.11.2017

SVETE MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH KOMPOLE

Ob prazniku vseh svetih ste prosili za molitvene spomine za vaše rajne. Poleg molitve na praznik bomo po teh namenih darovali svete maše. Podobno kot lani smo imena vaših rajnih razdelili v 4 skupine. Lepo vabim, da se svete maše, ki jih bomo darovali za vaše rajne, po svojih močeh udeležite. Seznam imen je že na oglasni deski v Kompolah in na Teharjah.

 

SVETE MAŠE ZA RAJNE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2017 KOMPOLE,  I/4

AVŽNER FRANC IN RODBINA, ELIZABETA IN ZVONIMIR GOLOB; MARIJA KRAJŠEK; DORČI GAJŠEK; PREGLEJ MARIJA, PLANK STANKA

ZDRAVKO ROMIH, ROŽE ROMIH, FRANC, MARIJA IN MARINKA OBERŽAN

SLAVICA TOVORNIK, PEPCA BOŽIČNIK

FRANC ML., ANGELA IN FRANC NOVAK

RAJNI IZ DRUŽINE HUBERTA KRALJA

DRUŽINA KAJTNER IN SORODNIKI

IVAN IN JULJANA ŽOHAR, TEREZIJA IN IVAN KOVAČ, RODBINA ZUPANČ, ŽOHAR IN JELENC, MARJAN ROZMAN

STARŠI ANTON IN NEŽA KOŠEC, LEOPOLD JECL; MARIJA, NEŽA, KAROLINA IN ANTONIJA KOŠEC

STARŠI, STARI STARŠI IN RODBINE MULEJ, KORENJAK, GOLOGRANC IN GABERC

STARŠI POVALEJ IN POKOJNI IZ DRUŽINE KLINAR

STARŠI JOŽEF IN AMALIJA ROMIH, RODBINA STANKA KAMPOŠKA, RODB. GRAČNER IN GAJŠEK; JOŽE IN MARIJA ARZENŠEK, RODBINA OJSTERŠEK, BREZENŠEK IZ LAŠKE VASI; DUŠE V VICAH.

RAJNI TRŽANOVI, HERCEG- ZELIČEVI, EDI KOSTREVC IN RODBINA DREN

FRANCI SELIČ IN RODBINI SELIČ IN VREČER

RAJKO VERBIČ, STAŠI GRČAR IN VERBIČ, ALBINA, MARIJA IN ANTON GRČAR, STARI STARŠI IN SORODNIKI

STARŠI, BRATA ALOJZ IN MARTIN ROMIH , RODBINA GAJŠEK-PUŠNO

STARŠI JOŽE IN LJUDMILA GAJŠEK-LOŽKO, ZVONIMIR IN DAMJAN MEDVED

IVANA (HANCA) IN KONRAD MASTNAK, RODBINA ŠTANTE, STARŠI KRAJNC IN MAGDALENC, ROBI GREGORINČIČ

STARŠI GERŠAK, SESTRA ANICA,  STARŠE GAJŠEK; DORČI GAJŠEK

ANA, ANTON, JOŽEF OJSTERŠEK; JOŽEFA, DVA MARTINA, TONE MIKEK

MARTIN ŽNIDAR, RODBINA ŽNIDAR, DROBNE, MASTNAK

RODBINA MEDVED, SILVESTER, IVANA, VILI SOREC; JOŽEF IN JULIJAN ŽAJBER; PEPCA IN JOŽE WIRT

 

 

SVETE MAŠE ZA RAJNE PO MOLITVENIH SPOMINIH KOMPOLE,  II/4

JOŽEFA IN JOŽEF STOJAN IN RODBINA PEKOVO, MAJDA IN PETRA KOLAR, RODBINA KOLAR

RODBINI FERENČAK IN ŠUMEJ; STAŠI FRANC IN MIMIKA GRČER, TOMAŽ KOBAL

STARŠI PERTINAČ,  HRASTNIK, TER PAVLA  STEPIŠNIK

POKOJNI RODBINE KOVAČ, LIKAR IN KRAJŠEK; POKOJNI SOŠOLCI IN SODELAVCI

MARIJA IN VIKTOR OCVIRK TER RODBINA OCVIRK;  JOŽEFA IN JOŽEF STOJAN IN RODBINA PEKOVO

ALOJZ IN FRANC MASTNAK, STARŠI IN DVA BRATA ŽNIDAR IN RODBINA; JOŽEFA IN ALOJZ MRAMOR; STANKO TRBOVC; RODBINA ŠUHEL IN JURAK

JOŠEF IN NEŽA ROM; ŠTEFAN IN MARIJA DVORJAK, IVAN IN OLGA ZUPAN

STARŠI GOBEC IN BRATA FRANCI IN ALOJZIJ; MARIJA, JERNEJ IN MINKA JEGLIČ; IGNAC HRASTNIK, DANICA GOBEC, ANA IN ALOJZIJA PLOVŠTEJNER; JOŽEFA IN ŠTEFANIJA ŠTOR, JURIJ, MARIJA IN STANI KOVAČ, JOŽEF JAVORNIK,  POZABJENE DUŠE

FRANCI IN STANISLAV ŠTARKEL., FRANČIŠKA IN ALOJZ  ŽOHAR, MARTA OBLAK

RUDI ŽALER, BOGDANA SMEH IN SORODNIKI

SLAVICA PINTER, ANGELA IN JANEZ MRAMOR IN SORODNIKI, IVAN PUŠNIK

POKOJNI GLAVAČEVI, PAPCA, ANTON, STANKO, MAJCEN

STANKO IN ANICA MULEJ; IVAN IN MARIJA MULEJ; IVAN IN ANA CEHNER

KRAGELJ: JOŽE, MARIJA IN JOŠKO; ANZI, MAJDA IN DRAGO, FRANČIŠKA, STANKO IN STANE; OSJTERŠEK-BREZENŠKOVI: ANA, JAKOB; ZOFKA IN IVAN; ANZEK, TEREZIAJ, DRAGO; JAKEC, PEPCA;  KROFLIČ GREGOR, KAROLINA; VANČI, KARLI, PEPI, MARICA 

HENRIK IN ANGELA KRAJNC TER RODBINI KRAJNC IN HORVAT

FRANC GAJŠEK, ELIZABETA IN SORODNIKI; GOBEC FRANC IN STARŠI, STARŠI PALČNIK IN SORODNIKI; FRIDA BREČKO

GREGOR IN KAROLINA KROFLIČ; MARIJA KROFLIČ, MARIJA KLAJNŠEK; KRISTINA  MAJORANC, RODBINA MAJORANC

VERONIKA, JANEZ IN IVAN JELENC; RODBINE: GORENJAK, JELENC – LAHOVE, FANIKE FELDIN IN OŠLAK

 

 

 

SVETE MAŠE ZA RAJNE PO MOLITVENIH SPOMINIH  KOMPOLE, III/OD 4

JOŽEFA , ALOJZ MRAMOR IN RODBINA; FRANCA, ALOJZ, JOŽICA MASTNAK IN RODBINA; HELENA, AVGUST DOBRAJC; FRANČIŠKA, MIHAELA KRESNIK IN RODBINA; RODBINA ŽNIDAR, LIZIKA IN JOŽE ZAJC; RODBINA

ANICA, ANTON IN ALENKA MIHELČIČ, POKOJNI RODBINE MIHELČIČ IN MASTNAK IN DRAGO PODGRAJŠEK

IVAN IN ROZALIJA VRHOVŠEK, MARTIN IN MARIJA ŽNIDAREC; JOŽE GABRŠČEK IN SORODNIKI

JOŽEF, JOŽEFA IN JAKOB PEVEC; RODBINA JOŠČEVA; JOŽE, GABRIJELA IN ŠTEFAN KOVAČ,  ANGELA HORJAK, RODBINA ŠPULCERJEVA; ALOJZ IN VERONIKA ZAKELŠEK; FRANCI PLANJŠAK; MARIJA IN JURIJ BUKOVEC, RODBINA ŠTAJNARJEVA;  ZINKA MASNTAK, FRANCI ZAKOKAR

JOŽE MARKOŠEK IN SORODNIKI, DRUŽINA PECIGUS

IVAN GORIŠEK, FRANC ZORENČ, ROZALIJA IN ANTON KAMENŠEK

STARŠI GERŠAK, SESTRA ANICA,  STARŠI GAJŠEK; DORČI GAJŠEK

ANA, ANTON, JOŽEF OJSTERŠEK; JOŽEFA, DVA MARTINA, TONE MIKEK

IVAN IN TEREZIJA KOVAČ; FRANC IN IDA KOLAR; IVAN IN ANA KOVAČ; IVAN IN JULIJNA ŽOHAR; RODBINE ZAJC, JELENC, KOVAČ, NOVAK, SORODNIKI IN SOSEDJE

JOŽEFA , ALOJZ MRAMOR IN RODBINA; FRANC, ALOJZ, JOŽICA MASTNAK IN RODBINA; HELENA, AVGUST DOBRAJC; FRANČIŠKA, MIHAELA KRESNIK IN RODBINA; RODBINA ŽNIDAR, LIZIKA IN JOŽE ZAJC IN RODBINA

ANICA, ANTON IN ALENKA MIHELČIČ, POKOJNI RODBINE MIHELČIČ IN MASTNAK IN DRAGO PODGRAJŠEK

IVAN IN ROZALIJA VRHOVŠEK, MARTIN IN MARIJA ŽNIDAREC; JOŽE GABRŠČEK IN SORODNIKI

JOŽEF, JOŽEFA IN JAKOB PEVEC; RODBINA JOŠČEVA; JOŽE, GABRIJELA IN ŠTEFAN KOVAČ, ANGELA HORJAK, RODBINA ŠPULCERJEVA; ALOJZ IN VERONIKA ZAKELŠEK; FRANCI PLANJŠAK; MARIJA IN JURIJ BUKOVEC, RODBINA ŠTAJNARJEVA;  ZINKA MASNTAK, FRANCI ZAKOKAR.

JOŽE MARKOŠEK IN SORODNIKI, DRUŽINA PECIGUS

IVAN GORIŠEK, FRANC ZORENČ, ROZALIJA IN ANTONA KAMENŠEK

 

 

SVETE MAŠE ZA RAJNE PO MOLITVENIH SPOMINIH KOMPOLE,  IV/4

IVAN IN TEREZIJA KOVAČ; FRANC IN IDA KOLAR; IVAN IN ANA KOVAČ; IVAN IN JULIJNA ŽOHAR; RODBINE ZAJC, JELENC, KOVAČ, NOVAK, SORODNIKI IN SOSEDJE

STANKO, MARIJA, DRAGICA KLINAR IN SORODNIKI; IVAN ZIMŠEK, RODBINA RATAJ

MARIJA, STANKO, DRAGICA IN IVAN KLINAR; AVGUST IN AMALIJA DOBRAJC

ALOJZ IN STARŠI ROMIH; JUSTINA, KARL FLIS; MELITA IN FRANC GORIŠEK; JOŽICA IN LEOPOLD BUKOVŠEK;

LUDVIK IN FRANČIŠKA ZUPAN IN RODBINA; MILAN IN ANTONIJA PASARIČ IN RODBINA; MARIJA IN RADO POLAK

STARŠI IN BRATA TOFANT; STARŠI BUTINAR, RAJNI IZ RODBINE TOFANT IN OCVIRK

AVGUST IN AMALIJA DOBRAJC

ANTON, ZOFIJA IN NATAŠA OBERŽAN;  RODBINA OBERŽAN, KOVAČ IN VREČKO

LOVRO IN ANA PODBREGAR; RODBINA GLAVAČ

HELENA, MATIJA, ANGELA, JANEZ MRAMOR; PEPCA, ALOJZ MRAMOR, RODBINA MASTNAK; MIHA, TEREZIJA, FRANCI IN IVAN PUŠNIK, IVANA OSET

STANKO KOJNIK, VOJKO DOBOVIČNIK

TEREZIJA, JAKOB, ELIZABETA GAJŠEK IN ŠPULCERJEVI;

JOŽE, GABRIJALA IN ŠTEFAN KOVAČ TER JOŠČEVI.

STARŠI FRANC IN  MARIJA GRČAR, STANKO IN FRANČIŠKA SALOBIR

MAKS IN JUSTINA TER BRAT MAKS MASTNAK IN RODBINA; PETER, ELIZABETA GRAJŽL IN RODBINA

RAJNE IZ DRUŽIN BUSER – GRAČNER; GUNZEK, BERČNIK IN ZA RAJNE DUHOVNIKE

FRANCI BRECL IN STARŠI, STARŠI ŽALER

RAJNI IZ DRUŽIN RISMAN IN PINTAR IN RAJNI SORODNIKI

JANČI, MARJACA, STANKA, FANIKA IN STARŠI MASTNAK;  RADO, STARŠI IN RODBINA POLAK; STRICI IN TETE POLAK; FRANCI PUŠNIK; RODBINA JOŠČEVA; GAJŠEK TEREZIJA ÖRI NEŽIKA

PAVEL ŠUHEL, RODBINA ŠUHEL IN MASTNAK

MARIJA IN VIKTOR OCVIRK TER JOŽEFA KLINAR

FRANC IN MARIJA PLANK, RODBINA JAZBEC, STANKO SODIN, ANICA JOŠT

VIDA IN FRANC MAJORANC TER RODBINA

ANTONIJA, IVAN, IVANKA, FRANCI, TONČEK, STANKO, DANČI VERBOVŠEK, ALOJZIJ, BOJANA, MARIJA, IVAN ŽOHAR IN STARŠI ŽOHAR