18.11.2017

SVETE MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH TEHARJE

Ob prazniku vseh svetih ste prosili za molitvene spomine za vaše rajne. Poleg molitve na praznik bomo po teh namenih darovali svete maše. Podobno kot lani smo imena vaših rajnih razdelili v 4 skupine. Lepo vabim, da se svete maše, ki jih bomo darovali za vaše rajne, po svojih močeh udeležite. Seznam imen je tudi na oglasni deski v Kompolah in na Teharjah.

 

SVETE MAŠE  ZA RAJNE 2017 PO MOLITVENIH SPOMINIH – TEHARJE  -I / 4

RAJNI IZ DRUŽINE KLEPEJ

RAJNI IZ DRUŽIN HVATIČ IN GOLOGRANC

ANDREJA DOBOROTIŠNŠEK

STARŠI BRATUŠA, BRAT TONE, ANA IN JANEZ KUNEJ, MARTIN PANIČ;  STARŠI EMA IN VIKTOR REZAR, S. PAVLA, BR. MARTIN, RODBINA ZIDANŠEK, MATILDA SIMONČIČ, ANA ŠTANTE, RODBINA ŠTIGLIČ, SESTRA TONIKA IN MILKA

STARŠI RESNIK

TEREZIJA IN ŠTEFAN LUŽEVIČ

KAČ ANTON, KAČ TEREZIJA, STRGAR ALFONZ, TOMINŠEK BRANKO

HELENA IN MATIJA MRAMOR, JANEZ IN ANGELA MRAMOR, IVAN IN ANA ŽURAJ, AMALIJA MEH, ŽUPNIKA MARJAN ROZMAN IN IVAN KOREN

DANI LENARDIČ, SILVO, RIHAR, ROZALIJA IN MIHAELA LENARDIČ; SANDI VODENIK, FRANC, TEREZIJA IN FRANCI VODENIK; JERNEJA, FRANČIŠKA, MARIJA, LEČNIK, STEFKA IN JERNEJ TERŽAN;

ŽRTVE VOJNIH POBOJEV, POKOPANIH BLIŽNJEM GOZDU

JOŽE HRASTNIK IN RODBINA ŠUHEL

URŠKA IN IVAN ROMIH, MILKA IIN VINKO KRAŠEK , SLAVICA MLAKAR, MARIJA IN CIRIL POLANEC

DRUŽINE PAVLIČ-MALGAJ, FLIS, KRAJNC, TOMAŽIN, VUK IN JESENIČNIK; FRANC RAJH, RAJNI IZ DRUŽIN MLAKAR TER MALGAJ IN FLIS

RODBINA ZIMŠEK, MARICA IN ERNEST PECL, RODBINA TERŽAN IN ZUPAN; FANIKA IN IVAN JERŠIČ.

 

 

 

 

 

SVETE MAŠE ZA RAJNE  PO MOLITVENIH SPOMINIH – TEHARJE II/ 4

ATONIJA IN MARTIN KOLŠEK

FRANC DOLENC, ANA JOŽEFA IN GVIDON ŠALAMON

STARŠI ULAGA,  JUSTIKA, MIHA, STARŠI KUKOVIČ, SESTRA MARIJA, ALOJZIJA IN ANICA

STARŠI KOŽEL IN JUNGER

MARINKA, MARIJA IN FRANC OBERŽAN

VINKO, AMALIJA IN STANE KRAJNC

DRUŽINE ZEVNIK IN KOMPOLŠEK

JOŽE IN STARŠI GABRŠČEK, STARŠI VRHOVŠEK, SORODNIKI

IVAN KUMPERGER IN STARŠI LUŽAR

IVAN PERČIČ, STRŠI, BRATJE IN SESTRE HODEJ

STARŠI ŠTEFAN IN AMALIJA TAMŠE, BRAT IN DRUŽINA REMER

ANA SELIČ, STRŠI ZAJTL, IN SELIČ, BRAT RUDI

MILKA, 2 JOŽETA IN STANE JESENEK

JANEZ JURKOŠEK, MARIJA, KAREL IN DRAGO  KLEČ,  STARŠI JURKOŠEK IN PAJK ; SREČKO VOUK, MARKO VRBANČIČ

KAREL KNAFELC IN STARŠI, STARŠI LEČNIK IN SESTRI, RAJNI V BUKOVŽLAKU

IVAN IN JULIJAN BURGER, ANA, DVA AVGUŠTINA, FRANC, CECILIJA, S. JOAHUIMA IN DAVID HRASTNIK; FRANČIŠKA HROVAT, ANDREJ KOVAČ, JANEZ IN MARTIN BELEJ

 

 

 

SV. MAŠE ZA RAJNE PO MOLITVENIH  SPOMINIH – TEHARJE III/ 4

VERA IN FRANC LEGVART TER STARŠI

ALFONZ STRGAR, TEREZIJA IN ANTON KAČ IN TRIJE BRATJE, BRANKO TOMINŠEK, STARŠI ANA IN VALENTIN,  BRAT  DRAGO IN MARIJA OJSTERŠEK

MARIJA IN CIRIL FREITAG, MARIJA IN LEOPOLD KOBILICA, CVETKA VIDEC

ANTON RAMŠAK IN STARŠI LAUBIČ

ANA SELIČ, JULIJANA IN JOŽE AMON; MARIJA IN FRANC POLAK, ANTON, ZVONE IN SLAVICA VIDIC, POKOJNI IZ RODBINE ZAJTL IN ZUPANC

KRISTINA IN FRANC BAUMGARTNER, TEREZIJA BELAK

ROZALIJA IN IVAN KRESNIK TER STARI STARŠI

JURE KLEPIČ, STARŠI IN BRAT SEME

DRUŽINA ZEVNIK, ANA ŠKOBERNE, SLAVKA IN KAREL BELEJ

RODBINE TROBIŠ, ŠTOR IN ROZMAN

STARŠI IN SORODNIKI (MILANA IN ZINKE) CENTRIH; POZABLJENE DUŠE V VICAH

FRANC OCVIRK IN DRUŽINA OCVIRK Z VRH

ERIH OŽEK IN STARŠI; MILICA OŽEK IN STARŠI; STANKO BELA IN STARŠI

JAKOB, FRANČIŠKA IN FRANCI KAČ

RODBINA AVŽNER, GRUM JOŽICA, IVAN IN ŠTEFKA KRAMPARŠEK , JOŽE IN MARIJA SIVKA, FRANC, ANA IN ZDRAVKO ŠTOR

DRUŽINA KOVAČIČ, DRUŽINA ŽOHAR, ANGELA IN LOJZKA ŽOHAR, LOJZKA  MAROVŠEK

BABI ALBINA IN DEDI FRANC

SILV A IN JOŽE CENTRIH

RODBINE ZDOLŠEK – GOLOGRANC

 

 

 

SV. MAŠE ZA RAJNE PO MOLITVENIH  SPOMINIH – TEHARJE IV/ 4

IVAN POPOVIČ

STARŠI, SESTRE IN BRAT HERMAN, SORODNIKI IN DOBROTNIKI

STARŠI HELENA IN FRANC LEVEC, NEŽA IN FRANC VREČER, POKOJNI JAKOB IN KAREL OŽEG; MARIJA IN FRANC VREČER, TEREZIJA IN ŠTEFAN LUČEVIČ; ANA GUZEJ IN STARŠI

KATJA RAKUŠA

KRISTINA MARGUČ, JURIJ MARGUČ, IVAN JURJEC

JOŽE ŽNIDARŠIČ, MARIJA IN FRANC PEVEC;  ANTONIJA KAČ IN SORODNIKI;  JOŽEFA IN FRANC ROBNIK

FRIC IN ANA REZAR: VIDA BORŠIČ, JOŽE IN ANA SVETELŠEK

VIKTOR IN EMA REZAR; SESTRA PAVLA, BRATA MARTIN IN DRAGO; DVA IVANA IN CECILIJA CAGLIČ; PAVLINA IN IGNAC SEIBERL; RAJNI IZ RODBIN ŠTEFANČIČ, NARAKS, REZAR IN CAGLIč, ANTON ŠTEFANČIČ, ALOJZ KOREN, KRISTINA KAVČIČ; MARIJA IN ANA  VRENKO;

DUHOVNIKI:  IVAN KOREN, MARIJAN ROZMAN, ALOJZ PAVLIČ TER MARTIN PANIČ; EDVIN TOMAŽIČ; DOBROTNIKI IN ZNANCI

KATICA IN ELOTA LADSTÄTER

VID ZALOKAR IN STARŠI ŠUMEJ

LEOPOLD OBREZA IN ANTON NOVAK

JOŽEFA ROZMAN IN SORODNIKI; RODBINA HROVAT