11.11.2017

Duhovna misel za 32. nedeljo med letom, Martinovo nedeljo

folder

ŽUPNIJSKI PRAZNIK

V družini je praznik matere ali očeta poseben in slovesen dan za vse člane. Radi se oglasijo tudi tisti, ki sicer ne bivajo redno doma, s hvaležnostjo in pozornostjo vsi družinski člani skušajo pokazati pripadnost in zvestobo domači skupnosti. Od tod izhajajo, v njej so prejeli osnovne navade in vrednote in vsako domače slavje jih na nek način potrdi in osveži.

Danes obhaja naša župnija sv. Martina na Teharjah svoj praznik. Žal ne vemo natančno, koliko let je že tukaj cerkev sv. Martina, a zgodovinarji pravijo, da bi ji našteli   že krepko čez 500 let, saj je župnija ustanovljena 1545, svetišče pa je bilo gotovo že zdavnaj prej. Kakšno častitljivo obdobje! Koliko vsega se je tukaj dogajalo v teh letih! Nihče ne bo mogel našteti niti zunanjih dogodkov, slavja, uspehov, del in težav v vseh teh stoletjih, kaj šele vsega tistega, kar se je dogajalo v dušah vseh generacij in posameznikov: ob prejemanju zakramentov, molitvah in radostnih shodih; ob slovesnostih in v tihem iskanju božje bližine; ob rojstvih, ob porokah in smrti bližnjih; in raznovrstnih stiskah duše, ki je iskala pri Bogu svoj mir, tolažbo in upanje v prihodnost in večnost. Ko bi znalo svetišče spregovoriti, kaj vse bi vedelo povedati!

In zdaj smo tudi mi v tem svetišču in sredi župnije, ki je zaznamovana z zgledom in priprošnjo sv. Martina, da v duhu sprejemamo in dopolnjujemo življenje, delo in vero naših prednikov. Predvsem, da vrednoto vere v Boga posredujemo novim rodovom in da danes ustvarjamo občestvo Cerkve na našem lepem delčku Slovenije. Gradimo na bogati dediščini prejšnjih rodov. A tudi mi moramo dodati svoj delež. Z nami se ni začela zgodovina, z nami se tudi ne bo končala. Lepo je zapisal Tone Pavček: »…Ni najbolj važno 'imeti', bolj važno je 'ravno živeti' in biti rabna kov v verigi rodov«.

Vsem faranom čestitava k farnemu prazniku in želiva, da bi se čutili kot ena velika družina in da bi nas zgled zavetnika povezoval, spodbujal k dobremu ter prinašal upanje in veselje med nas.

župnik Miha Herman in duhovni pomočnik Stanko Gajšek