11.11.2017

Oznanila za 32. nedeljo med letom - Martinovo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

32. NEDELJA MED LETOM - Martinova

 Nedelja,

12. 11. 2017

ob 10.00 za + Antona Založnika

               za + Ivana Perčiča, starše in brate Hodej

               za + Franca Kača

Stanislav Kostka

Poned., 13. 11.

ob 7.00 za + Nežko in Karla Vrhovnik ter Nežo in

                   Cirila Sluga

Lovrenc Irski

Torek, 14. 11.

ob 18.00 za + Milana Vipotnika, Antonijo in Stanka

                       Hrvatič

Albert Veliki, škof

Sreda, 15. 11.

ob 7.00 za + Adolfa Teržana

Marjeta Škotska

Četrtek, 16. 11.

ob 18.00 za + Ivana (obl.) in Stanislavo Hrastnik

Elizabeta Ogrska

Petek, 17. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih II.

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla

Sobota, 18. 11.

ob 18.00 za + Marijo in Špelo Šuhel (obl.); družino

                      Šuhel in Medved

33. NEDELJA MED LETOM-

 Nedelja,

19. 11. 2017

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 v zahvalo in za zdravje

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

32. NEDELJA MED LETOM - Martinova

Nedelja,

12. 11. 2017

ob 8.00 za + Nežo Košec

Lovrenc Irski

Torek, 14. 11.

ob 18.00 za + Leopolda Bukovška

Albert Veliki, škof

Sreda, 15. 11.

ob 8.00 za + po molitvenih spominih IV.

Elizabeta Ogrska

Petek, 17. 11.

ob 18.00 za + po molitvenih spominih I.

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla

Sobota, 18. 11.

ob 9.00 za + Zdravka Romiha

33. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,

19. 11. 2017

ob 10.00 za + Franjo, Ido, Amalijo in Karla Reberšak

Nikoli se ne bomo mogli izogniti trpljenju in smrti, vsakdo pa bo lahko umrl s Kristusom in le tako tragičnost svojega življenja preobrazil v njegovo vstajenje. (Marjan Turnšek)

OZNANILO ZA TEDEN OD 12. DO 19. NOVEMBRA 2017

Danes obhaja naša župnija slovesno svoj farni praznik, god farnega zavetnika sv. Martina. Naši davni predniki, pred več kot pol tisočletja so si ga izbrali za zavetnika, za zgled vernikom in za priprošnjika pri Bogu. Njegova dobrota in pastoralna zavzetost sta nagovarjali kristjane že več kot 16 stoletij in povezovali ljudi pri bogoslužju in v občestvu. Tudi v naših krajih je postalo to del narodnega dogajanja in praznovanja.

Lepo se zahvalim vsem, ki ste pomagali v pripravi na praznik farnega zavetnika. Hvala vsem, ki ste prišli čistit cerkev, vsem, ki ste prinesli toliko lepih rož krasilkam, ki so pod vodstvom gospe Jožice Rezar tudi letos bogato okrasile naše svetišče za praznik sv. Martina. Lepo se zahvalim ključarjem, mešanemu in otroškemu zboru in organistom, ministrantom in drugim bogoslužnim sodelavcem za oblikovanje svete maše. Ob župnijskem prazniku se še bolj zavemo, da je dobro, lepo in pomembno, da imamo faro, da smo občestvo, torej skupnost vernih, povezani po veri kot bratje in sestre v Kristusu; povezani z bogoslužjem, v cerkvi in tudi izven nje, sredi življenja. Zato vas lepo vabim, da ne bežite od sv. maše vsak na svoj kraj, ampak se po maši ustavite v župnijski dvorani ob pecivu, potici in vinu, predvsem pa ob srečanju, v pogovoru, v pesmi in spoznanju, da se med seboj obogatimo, če se srečamo in pogovorimo. Lepo se zahvalim pridnim gospodinjam in vinogradnikom, ker so se za skupnost potrudili. Naj vam sv. Martin pri Bogu izprosi zdravja, miru in blagoslova v vaših družinah in pri vašem delu, da boste osebno, v družini in v župniji občutili srečo in sprejetost.

Starše prvoobhajancev lepo vabim na 1. sestanek v torek, 14. 11., po maši (ob 18.30) v našo veroučno učilnico. Lepo vabljeni že k sveti maši, da bomo za vaše otroke skupaj molili.

Ob prazniku vseh svetih ste prosili za molitvene spomine za vaše rajne. Poleg molitve na praznik bomo po teh namenih darovali svete maše. Podobno kot lani smo imena vaših rajnih razdelili v 4 skupine. Lepo vabim, da se svete maše, ki jih bomo darovali za vaše rajne, po svojih močeh udeležite. Seznam imen je že na oglasni deski v Kompolah in na Teharjah.

V tem tednu se bomo spominjali tudi zaporov in žalostnih usod ljudi, ki so povezani z njimi. Molili bomo za vse, ki so prizadeti v zvezi z zapori in zaporniki.

Ta teden ministrira: Kornelija Rezar.

 

O Bog, moj Bog si ti, željno te iščem,

po tebi žeja mojo dušo;

moje telo medli po tebi

na suhi, izčrpani zemlji brez vode.

Tako sem v svetišču zrl/a vate,

da bi videl/a tvojo moč in tvojo slavo;

zakaj tvoja dobrota je boljša

kakor življenje, moje ustnice

te smejo slaviti.

Tako te bom slavil/a v svojem življenju,

v tvojem imenu bom vzdigoval/a svoje roke.

 

Kakor z maščobo in oljem se bo

nasičevala moja duša,

z vriskajočimi ustnicami bodo hvalila moja usta,

ko se te bom spominjal/a na svojem ležišču,

v nočnih urah premišljeval/a o tebi;

zakaj bil si mi pomoč,

v senci tvojih peruti vriskam.

Moja duša se te je oklepala,

podpirala me je tvoja desnica.

                         

               Po: A. Grün, Jutranje in večerne molit

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi pomagati družini v iskanju prave krščanske poti vsem v družinskem življenju: 4. poglavje:

LJUBEZEN V ZAKONU: Ljubezen vse upa
116. Pánta elpízei – »ne obupa pred prihodnostjo«. V povezavi s prejšnjo besedo označuje pričakovanje tistega, ki ve, da se drugi lahko spremeni. Nenehno upa, da je mogoče zorenje, presenetljiv razcvet lepote, da bodo nekega dne vzklili najbolj skriti potenciali njegovega bistva. To ne pomeni, da se bo vse v tem življenju spremenilo. Gre za to, da sprejmemo, da se nekatere stvari ne zgodijo, kot bi želeli, temveč da Bog po krivih črtah drugega človeka piše naravnost in more potegniti nekaj dobrega iz pomanjkljivosti, ki mu jih ne uspe premagati na tej zemlji.

117. Upanje se pokaže v svojem polnem pomenu, ker vključuje gotovost o življenju onstran smrti. Ta človek je z vsemi svojimi šibkostmi poklican k polnosti nebes. Tam – ko se bo po Kristusovem vstajenju popolnoma preobrazil – njegovih šibkosti, temnih plati in bolezni ne bo več. Tam bo sijalo resnično bistvo tega človeka z vso njegovo sposobnostjo za dobro in lépo. To nam tudi omogoča, da sredi zemeljskih nadlog gledamo tega človek z nadnaravnim pogledom – v luči upanja – in pričakujemo to polnost, ki jo bo nekega dne deležen v nebeškem kraljestvu, čeprav je zdaj nevidna.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

·  Sestanek za starše prvoobhajancev bo v torek, 14. 11., po maši (ob 18.30) v veroučni učilnici.

·  Seja Župnijskega pastoralnega sveta župnije Teharje bo 22. 11. ob 18.00.