18.01.2020

Oznanila za 2 nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

2. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            19. 1.

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + starše, Vinka, Milico, Nežiko in Matevža Nežmah in za zdravje

 Fabijan, papež

Poned., 20. 1.

ob 7.00 za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici: za + Elizabeto in Franca Majoranc

Neža, Janja, dev., muč.

Torek, 21. 1.

ob 18.00 za + Vlada Teržana

Vincencij, Vinko, muč.

Sreda, 22. 1.

ob 7.00 za + Jožico Štefic, Buhvaldove in Dobrovnikove

Henrik Suzo, red.

Četrtek, 23. 1.

ob 18.00 za + Matildo in Antona Podkrajšek in Amalijo

 * Gajšek v Kostrivnici: za + Terezijo Jug

Frančišek Saleški

Petek, 24. 1.

ob 7.00 za + Marijo in Jožeta Sivka

* Gajšek v Kostrivnici: Martina Majoranca

Spreobr. ap. Pavla

Sobota, 25. 1.

ob 14.00 v zahvalo za leta zakona

ob 18.00 za + Ano in Janka Koštomaj

3. NEDELJA m. l., nedelja sv. pisma

Nedelja,            26. 1.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Janka Palirja

SVETE MAŠE  v kompolah 

2. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            19. 1.

ob 10.00 za + Antona, Nežo in sorodnike Košec

Neža, Janja, dev., muč.

Torek, 21. 1.

ob 18.00 za + Jožeta Jezovška

Spreobr. ap. Pavla

Sobota, 25. 1.

ob 9.00 za + Zdenko Vrečar

3. NEDELJA m. l., nedelja sv. pisma

Nedelja,            26. 1.

ob 10.00 za + Faniko Klinar, rodbino Klinar-Guzej

Pokopali smo na Teharjah: Ano Pavlo Vodopivec, roj. Čretnik, 79-letno. Umrl je Marjan Ošlak, 82-letni, z Vrh. Pogreb bo v torek ob 14.00 na Teharjah. Bog jima daj večni mir in pokoj.

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, v četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Za nasmeh: Deklica vpraša mamo: »Mami, ali je res, da se spremenimo v prah, ko umremo?« »Seveda,« odvrne mama. Deklica, zadovoljna z odgovorom, gre v svojo sobo in kmalu jokajoče prihiti nazaj: »Mami, mami, pridi hitro v mojo sobo! Pod mojo posteljo je mrtvec!«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 19.-26. 1. 2020    

 

V petek je bil god sv. Antona Puščavnika, priljubljenega svetnika, puščavnika, ki so ga naši predniki še posebej častili v cerkvi sv. Ane, saj je stranski oltar posvečen njemu. Zadnja leta  v nedeljo po njegovem godu obnavljamo tradicionalno sv. mašo in licitacijo krač ter drugih suhih mesnih izdelkov, izkupiček pa namenjamo obnovi te cerkve. Lepo vabljeni, da prinesete svoje izdelke in drugi, da jih kupite. Izkupiček je za obnovo orgel. Prejšnji teden so v orgelsko delavnico Hoče že odpeljali vse piščali, sapnice in meh, kjer bodo dotrajane dele zamenjali z novimi, ostalo pa obnovili. Dogovorjeno je, da bodo dela končana do srede aprila. Hvala in Bog povrni vsem, ki ste v ta namen že darovali svoj prispevek. Prepričan sem, da bomo z vašo pomočjo tudi to delo lepo opravili.

V tednu od 18. do 25. januarja vsako leto vabimo k obhajanju tedna krščanske edinosti. Zavedamo se žalostnega dejstva razdeljenosti kristjanov na različne krščanske skupnosti in molimo, da bi se med seboj spoštovali in sodelovali, saj vsi kristjani verujemo v istega troedinega Boga Očeta in Sina Jezusa Kristusa in Svetega Duha, četudi so med nami neke razlike v izpovedovanju in bogoslužju. Na tem področju je bilo v zadnjih sto letih veliko narejeno in smo za to hvaležni in tudi spodbujeni, da bi storili še več. V celjski dekaniji bomo vsak dan v eni župniji za to več molili in razmišljali. Sinoči so v župniji sv. Duh začeli teden molitve za edinost, vodil jo je upravitelj škofije g. Rok Metličar, na Teharjah se tega spominjamo danes pri prvi maši. Vodi jo g. Stanko Gajšek, ki se je v Nemčiji srečeval s kristjani različnih skupnosti in nam bo lahko o tem kaj več povedal. V naši župniji biva tudi mnogo pravoslavnih vernikov in nekaj evangeličanskih. Dobrodošli ob tej molitvi in tudi sicer. V Kompolah pa bo danes pri bogoslužju in po njem prepeval pevski zbor »Osti jarej« iz Štor, kjer sodelujejo tudi predstavniki srbske pravoslavne cerkve.

Svete maše z ekumenskim nagovorom v ostalih župnijah naše dekaniji v tednu edinosti:

- 20. 1., ponedeljek ob 18.00, sv. Cecilija, vodi: g. Tone Hribernik

- 21. 1., torek ob 18.00, sv. Lovrenc, vodi: g. Miha Herman

- 22. 1., sreda ob 17.00, Svetina, vodi: dr. Vinko Kraljič

- 23. 1., četrtek ob 18.30, sv. Jožef, vodi: g. Tone Lipar

- 24. 1., petek ob 18.30, Bl. A. M. Slomšek, vodi: g. Matic Lesjak

- 25. 1., sobota ob 18.00, sv. Danijel, sklep osmine; vodi: upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek.

Starše otrok, ki obiskujejo 1. in 2. razred verouka, lepo vabim na skupno srečanje v sredo, 22. 1., ob 17.00 v veroučni učilnici na Teharjah.

Prihodnja nedelja je posvečena svetemu pismu. Papež Frančišek jo je razglasil za vso Cerkev. V Martinovi dvorani bomo brali sveto pismo od 15.00 do 18.00. Priporočam, vabim….

Nadaljujemo z delom Biblične skupine. Lepo vabim na srečanje jutri, v ponedeljek ob 19.00.

Člane in članice Župnijskega sveta župnije Teharje lepo vabim na sejo v torek ob 19.00.

Obhajati jubileje življenja in zakona je lepo in prav. Se razveselimo, se zahvalimo in z veseljem in v povezanosti z drugimi proslavimo dosedanja leta in korajžno gremo naprej. Lepo vabim zakonske pare k obhajanju obletnice svoje cerkvene poroke v soboto, 25. 1., ob 14.00 na Teharjah. Vsak po svoje obhajate ali pa ne obletnice zakona, enkrat na leto pa se tega spomnimo ob oltarju v cerkvi in ob družabnem srečanju v župnijski dvorani. Lepo vabljeni zakonci iz obeh župnij, dobrodošli tudi od drugod. Lepo je, če se obhajanju pridružijo tudi otroci in drugi družinski člani. Vsaka obletnica je lepa in jo je vredno praznovati, jubilejne in okrogle pa  še bolj.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.  

Mladim in vsemu Božjemu ljudstvu: KAJ GOVORI O MLADIH BOŽJA BESEDA?

5. Odkrijmo zopet nekatere zaklade Svetega pisma, kjer se večkrat govori o mladih in o tem, kako jim Gospod prihaja naproti.  V Stari zavezi :

9. Kralj David je bil izbran, ko je bil še deček. Samuel je iskal bodočega kralja Izraela, nekdo mu je kot kandidate predstavil svoje starejše in bolj izkušene sinove, prerok pa je rekel,

da je izbranec mladi David, ki je pasel ovce (prim. 1 Sam 16,6-13): »Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce« (1 Sam 16,7). Slava mladosti je bolj v srcu kakor v

fizični moči ali vtisu, ki ga človek pusti pri drugih.

10. Ko je moral Salomon naslediti svojega očeta, se je počutil izgubljenega in je rekel Bogu: »Jaz pa sem še deček; ne vem, kako odhajati in prihajati« (1 Kr 3,7). Brez dvoma ga je mladostna drznost nagnila, da je prosil Boga za modrost in se izročil svojemu poslanstvu. Nekaj podobnega se je zgodilo preroku Jeremiju, ki je bil še kot zelo mlad poklican prebuditi svoje ljudstvo. V strahu je rekel: »Oh, Gospod Bog, glej, ne znam govoriti, ker sem še deček« (Jer 1,6). Pa vendar ga je Gospod prosil, naj ne govori tako (prim. Jer 1,7), in dodal: »Nikar se jih ne boj, saj sem jaz s teboj, da te rešujem« (Jer 1,8). Izročitev preroka Jeremije svojemu poslanstvu kaže, kaj vse je mogoče, če se združita svežina mladosti in moč Boga.

  

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- V Kompolah danes prepeva pri maši in po njej mešani zbor »Osti jarej«, Štore.

- Antonova nedelja pri sv. Ani danes ob 10.00; po maši licitacija krač in mesnih izdelkov.

- Biblična skupina: jutri, 20. 1. ob 19.00 v veroučni učilnici.

- Seja ŽPS Teharje, torek ob 19.00, na Teharjah.

- Sestanek za starše veroučencev 1. in 2. razreda v sredo, 22. 1., ob 17.00 v ver. učilnici.

- Zakonci jubilanti: srečanje v soboto, 25. 1., ob 14.00 na Teharjah.