04.11.2017

Duhovna misel za 31. nedeljo med letom, Zahvalno nedeljo

folder

HVALA ZA ŽIVLJENJE, DOBRINE IN ODNOSE

 

  Zahvalna nedelja je dan hvaležnosti za vse, kar smo prejeli v letu, ki se izteka. Posebej se zahvaljujemo za darove zemlje, ki smo jo obdelovali. Trud, ki smo ga sami vložili, in znanje, ki smo ga uporabili, nas ne odvezuje od dolžnosti hvaležnosti. Tudi darove, da znamo delati in si sami priskrbeti, kar potrebujemo, smo prejeli. Bog nas usposablja kakor oče usposobi otroke, da si znajo pomagati sami. Hvaležni smo, da živimo: življenje je dar. Vsako življenje je dar, moje in tuje. Hvaležni smo za podarjene sposobnosti. Posebno pa smo hvaležni za dar vere: "Zakaj nič nam ne bi koristilo, da smo se rodili, če bi ne imeli sreče, da smo odrešeni", pojemo v velikonočni hvalnici.

V življenju pa ne prejemamo samo darov. Doživimo tudi preizkušnje. Svetopisemski Job nam kaže, kako naj jih sprejemamo. Tudi to je mogoče obrniti v dobro, če jih znamo sprejeti kot del življenja. »Tudi dobro smo prejemali od Boga, zakaj bi hudega ne sprejeli?« (Job 2, 10). A ne samo to. Ob preizkušnjah pokažemo solidarnost in medsebojno pomoč, ki nas zbliža in povezuje.

Vse je dar. Kar smo, kar imamo in kar zmoremo. Za vse smo hvaležni, nič ni samoumevno, ničesar nimamo pravice zahtevati, za vse se moramo zahvaljevati. Če je naša hvaležnost dovolj velika, bomo tudi preizkušnje zmogli sprejeti, kakor Job, o katerem pravi Svetom pismo: »Pri vsem tem Job ni grešil s svojimi ustnicami.«

Nadškof dr. Anton Stres