04.11.2017

Oznanila za 31. nedeljo med letom - zahvalno, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 
   

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

31. NEDELJA MED LETOM-zahvalna

 Nedelja,

5. 11. 2017

ob 8.00 + za Justino in Karla Flis  in sorodnike

pri sv. Ani ob 10.00 za žive in rajne farane

Lenart, opat

Poned., 6. 11.

ob 7.00 Po molitvenih spominih I.

Engelbert, škof

Torek, 7. 11.

Doma ne bo sv. maše

Bogomir, škof

Sreda, 8. 11.

ob 18.00 za + Kristino Majoranc (30.dan), Gregorja in  Karolino Kroflič

 Posvetitebv Lat. baz.

Četrtek, 9. 11.

ob 18.00 za + Ivana Štukleka

Leon Veliki, papež

Petek, 10 11.

ob 18.00 za + Renato Perpar, pogrebna

Martin iz Toursa

Sobota, 11. 1.

ob 18.00 za + Marijo Ojsteršek

32. NEDELJA MED LETOM-Martinova

 Nedelja,

12. 11. 2017

ob 10.00 za + Antona Založnika

              za + Ivana Perčiča, starše in brate Hodej

              za +Franca Kača

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

31. NEDELJA MED LETOM–zahvalna

Nedelja,

5. 11. 2017

ob 10.00 za + Franca in Jožeta Tovornik in starše

Lenart, opat

Poned., 6. 11.

ob 8.00 za + po molitvenih spominih I.

Engelbert, škof

 

Torek, 7. 11.

ob 18.00 za + Terezijo, Jakoba in Elizabeto Gajšek;    

              Jožeta Kovača in starše

Leon Veliki, papež

Petek, 10 11.

ob 18.00 za + po molitvenih spominih II.

Martin iz Toursa

Sobota, 11. 11.

ob 9.00 za + po molitvenih spominih III.

Ob 16.00 v zahvalo-zlata poroka Martina in Marije

               Kroflič

32. NEDELJA MED LETOM–martinova

Nedelja,

12. 11. 2017

ob 8.00 za + Nežo Košec

Umrla je Renata Perpar, 58-letna z Lipe. Pogreb bo jutri ob 14.30 na Teharjah, pogrebna sv. maša pa v petek ob 18.00.

Zahvala je priznanje naših meja in medsebojne odvisnosti, priznanje, da se do največjih, najvrednejših in najbolj osrečujočih  stvari v življenju ne dokopljemo sami, ampak so nam podarjene. 

(Bogdan Dolenc)

 

 

OZNANILA ZA TEDEN OD 5. DO 11. NOVEMBRA 2017

Danes je  zahvalna nedelja. Zahvalimo se Bogu za vse dobrine telesnega in duhovnega življenja, za pridelke, ljudi in milosti, ki smo jih bili deležni. Tudi jaz se kot župnik lepo zahvalim vsem, ki kaj dobrega storite za obe župniji ali osebno duhovnikom. Hvala vsem sodelavcem, vsem, ki molite in se žrtvujete za župnijo, in jo materialno podpirate. Tudi dr. Stanislav Lipovšek, naš škof, izreka zahvalo vsem, ki kaj dobrega storite za župnije ali škofijo.

Na Teharjah bo pozna sv. maša ob 1000 pri sv. Ani, kakor običajno na to nedeljo. Ker je prihodnja nedelja župnijski praznik, Martinova nedelja, bomo imeli darovanje okrog oltarja in pogostitev po maši takrat, namesto danes.

Popoldne pa lepo vabim vse sodelavce iz župnij Teharje in Sv. Lovrenc k skupnemu, že tradicionalnemu romanju sodelavcev. Tokrat bomo šli na kosilo v Savinjsko dolino, nato še v Šmihel, Mozirje in Nazarje. Avtobus bo prišel k cerkvi v Kompole po maši - ob 11.15, na Teharje k cerkvi pa ob 11.30.

Vsaka župnija slovesno obhaja svoj farni praznik, nedeljo ob godu farnega zavetnika. Naši davni predniki so si izbrali za zavetnika župnije sv. Martina, enega najbolj znanih in priljubljenih svetnikov. Njegova dobrota in pastoralna zavzetost sta nagovarjali kristjane že več kot 17 stoletij in povezovali ljudi pri bogoslužju in v občestvu. Tudi v naših krajih je postalo to del narodnega dogajanja in praznovanja. Naj bo to še vedno čutiti tudi v prihodnje. Lepo vabim na praznovanje farnega zavetnika sv. Martina, prihodnjo nedeljo, 12. 11. Po pogovoru v župnijskem svetu smo sklenili, naj bo za Martinovo nedeljo v naši cerkvi samo ena maša, ob 10.00,  da bo ta bolj obiskana in lepo oblikovana. Vodil jo bo predstojnik salezijancev v Sloveniji mag. Janez Potočnik. Prav lepo vabim vse farane in vernike od Sv. Lovrenca in tudi od drugod. Povabite svoje sorodnike, saj je to lepa priložnost za srečanje v širšem krogu. V Kompolah pa bo to nedeljo sv. maša samo ob 8.00. Kdor ne bi mogli priti na Teharje ob 10.00,    naj gre zjutraj tja.

Lepo vabim k pripravi praznika: prosim, da pridete cerkev čistit v sredo —ob 15.00 v petek ob 16.00 vabim na vaje ministrante, v soboto dopoldne bomo cerkev krasili. Vabim tudi k pletenju vencev. V soboto je god farnega zavetnika sv. Martina in lepo vabim k večerni maši.

Veroučence 4. razreda prosim, da pridejo namesto v torek, k verouku v petek, 10. 11. ob            17.00, kot smo se že dogovorili.

Ob prazniku Vseh svetih ste prosili za molitvene spomine za vaše rajne. Poleg molitve na praznik, bomo po teh namenih darovali svete maše. Podobno kot lani, smo imena vaših rajnih razdelili v 4 skupine. Lepo vabim, da se svete maše, ki jih bomo darovali za vaše rajne, po svojih močeh udeležite. Seznam imen je že na oglasni deski v Kompolah in na Teharjah.

Delavniška sveta maša sicer ni naša dolžnost, je pa lepa priložnost. Po mnogih župnijah so delavniške maše lepo obiskane, ne glede za koga se darujejo. Pri nas pa je ta obisk zelo skromen. Hvaležen sem tistim, ki pridete tudi tedaj, ko ni neposredno maša po vašem namenu, saj tako omogočate, da je tudi ob delavnikih služba božje. Ob pomanjkanju duhovnikov se bo delavniška maša lahko opravila le tam, kjer se bo zbiralo občestvo, saj duhovnik sam ne sme maševati, razen v izrednih primerih.   

Ta teden ministrira: Kornelija Rezar

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi pomagati družini v iskanju prave krščanske poti vsem v družinskem življenju: 4. poglavje:

LJUBEZEN V ZAKONU: Ljubezen Vse véruje
114. Pánta pisteúei – »vse véruje«. Glede na kontekst te »vere« ne smemo razumeti v teološkem smislu, temveč v običajnem pomenu »zaupanja«. Ne gre samo za to, da sumničimo, da drugi laže ali vara. To temeljno zaupanje prepozna luč, ki jo je prižgal Bog in je skrita zadaj za senco ali žerjavico, ki še tli pod pepelom.

115. Prav to zaupanje omogoča odnos v svobodi. Drugega ni treba nadzorovati, natančno slediti njegovim korakom, da bi preprečili, da se nam izmuzne iz našega objema. Ljubezen zaupa, pušča svobodo, se odpoveduje temu, da bi vse nadzorovala, posedovala, obvladovala. Ta svoboda, ki omogoča prostorje samostojnosti, odprtost za svet in nove izkušnje, dopušča, da se odnos bogati in se ne spremeni v »endogamijo« (zaprto skupnost) brez obzorij. Tako lahko zakonca, ki se ponovno srečata, doživita veselje, ko drug z drugim delita to, kar sta prejela in se naučila zunaj družinskega kroga. Ljubezen hkrati omogoča iskrenost in prosojnost; kajti ko kdo ve, da mu drugi zaupajo in cenijo temeljno dôbrost njegovega bistva, tedaj se pokaže tak, kakršen je – brez prikrivanja. Tisti, ki ve, da ga vedno sumničijo, neusmiljeno sodijo in ga ne ljubijo brezpogojno, bo rajši varoval svoje skrivnosti, skrival svoje padce in šibkosti in se pretvarjal, da je to, kar ni. Nasprotno družina, kjer vlada temeljno in srčno zaupanje in kjer se kljub vsemu zvestoba vedno znova obnavlja, to omogoča, da se pokaže prava identiteta njenih članov, in povzroči, da se prevara, hinavščina in laž samodejno zavrne.