28.10.2017

Duhovna misel za 30. nedeljo med letom

folder

Mt 22,34–40

ODLOČITEV ZA BOGA - ODLOČITEV ZA LJUBEZEN

Vsak dan sprejemamo – zavedno ali nezavedno – odločitve za ljudi, za stvari in za poti, ki so nam pomembne. Pred odločitvijo je potrebno premisliti različne alternative. S tem je odločitev za nekoga ali za nekaj obvezno tudi odločitev proti vsem drugim alternativam. Ljudem 21. stoletja se je pogosto težko dokončno odločiti in se tako posloviti od vseh ostalih alternativ. Nadvse radi bi si pustili odprtih več poti. Tesaloničani so se, kot slišimo v današnjem drugem berilu, kljub velikim težavam odločili za Jezusovo pot. Očitno je Pavlu tako zelo uspelo prepričati občestvo s svojimi besedami in dejanji o življenjski poti s Kristusom, da jo je bilo pripravljeno sprejeti navkljub marsikaterim težavam. Očitno so bili njeni privrženci tako prepričljivi, da so bili s svojim načinom življenja in s svojo vero vzor drugim ljudem. Tako prepričani in prepričljivi glede določene odločitve smo lahko le, če nam je jasno, da je ta odločitev bistvenega pomena za naše življenje. Resnična in globoka odločitev za Boga, ki smo jo sprejeli v upanju in zaupanju, je odločitev za Boga, ki je življenje in nam podarja življenje.

Odnos z Bogom je "celosten" le takrat, ko vključuje odnos s soljudmi. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega sta neločljivo povezani, kar vidimo tudi v evangeliju, ko farizerji sprašujejo Jezusa, katera je največja zapoved (osnovna zapoved) v postavi, Jezus pa povzame v dvojni zapovedi ljubezen do Boga in do bližnjega. V preprostem in jasnem odgovoru ne spomni na bistveno in osnovno le učenikov svojega časa temveč tudi nas. V naše življenje nam je potrebno vključiti zgolj obe strani ljubezni kot celostno ljubezen – v naše srce, dušo in duha. In to ne zgolj v teoriji, temveč v dejanjih! Kot vemo, je ljubiti Boga in svet filozofsko-teoretsko vedno bolj preprosto kot zavestno posvetiti naš čas Bogu ali širiti po svetu našo ljubezen do njega, tako da se približamo ljudem v našem življenju z dobrohotnostjo, spoštovanjem in odgovornostjo. Če obdržimo ta princip v srcu, smo razumeli bistvo naše krščanske vere.

 Povzeto po: virc.at